אתר אישי

ד"ר אחיטוב סיגל

ראש התכנית לתואר שני בגיל הרך

  • נייד:

    0506283502
  • שעות קבלה:

    יום א' 11:30-12:30

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

מוסד לימודים

מחלקה

שנים

B.E.D

 

אונ' עברית וסמינר אורנים

מו"ג

תשמ"א – תשמ"ז

B.A.


אונ' חיפה

חינוך, מחשבת ישראל

תשמ"ח-תש"נ

M.A.


אונ' חיפה

חינוך – תכנון לימודים

תשנ"ז-תשס"ב

Ph. D


אונ' חיפה

חינוך – למידה הוראה והדרכה

תשס"ז – תשע"ב

מומחיות אקדמית

גישות חינוכיות לעבודה בגן הילדים, התפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים, חג ומועד בגיל הרך, מדיניות חינוכית בגיל הרך, סיפורי תנך בגן הילדים, קונסטרקטיביזם, שיטות מחקר איכותניות, תכנון לימודים בגיל הרך


Educational approaches to Kindergarten work, Development of Mentors' Expertise through Mentoring, Jewish religious festivals, , Bible Stories In Kindergarten, Constructivism, Narrative and Qualitative Research, Curriculum in Early childhood education

הוראה

במכללת אורנים

מרצה במכללת אורנים משנת תשע"א

מחוץ למכללה

מרצה במכללת גורדון בין השנים תשע"ד-תש"פ

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

שם עבודת ד"ר: "גננות מספרות את עצמן – על זהות הגננת בחינוך הממ"ד".

 

Early Childhood Educators Tell Their Stories: On the Identity of Religious Pre-School Teachers in Israel 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

שם עבודת תיזה: "גננות נחשפות לפדגוגיה של הקשבה". 

 

 

 

Preschool Teachers exposed

to a Pedagogy of Listening

ספרים - כתיבה או עריכה

.S. Achituv, M. Muller, S. Alexander & H. Alexander (In press).
Early Childhood Jewish Education: Multicultural, Gender and Constructivist Perspectives.   Bloomsbury.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמרים

א. מאמרים שהופיעו ו/או אושרו לפרסום בכתבי עת מדעיים עם שיפוט

 

1.  אחיטוב, ס' והרצוג, א' (2022). "לשבת סביבשולחן עגול ולא מלבני", תפיסות של מנהלות מעונות בגיל הרך את פרויקט"בינוי קהילה". סוגיות חברתיות בישראל, (אושר לפרסום).

 

2.  אחיטוב, ס' והרצוג, א' (2021)."לפני שאת מזמינה אורחים את חייבת לנקות את הבית": זהות נשית ומקצועיתשל מנהלות מעונות-יום בישראל. חוקרים @ הגיל הרך, 14, 30-1.

 

3. אחיטוב,ס' ומנצורה, ש' (2020). "הן עוברות אצלי מהפך... נתתי להם משקפי עומק ופתאוםהן רואות תלת ממד" עמדות מורי מורים למקרא ביחס לתהליכי שינוי מצופים מסטודנטיותבחוג לגיל הרך.  דפים, 73, 261-288. (דרוג B).

 

4. אחיטוב, ס' (2019). מה סיפרה לכם הגננת? גננותממ"ד מתמודדות עם סיפורי תורה מורכבים. עיונים בחינוך, כתב עת לעיוןולמחקר בחינוך, 19-17, 521 – 538. (דרוג B).

 

 

5.  Achituv, S.,& Danino Lichtenstein, R. (2022). Which of the Bible stories do you bestremember? Thesignificance of selected Bible stories for early childhood education students, BritishJournal of Religious Education.

 https://doi.org/10.1080/01416200.2022.2061423 (Impact Factor: 1.619)

6. Achituv, S., & Hertzog,E. (2020). "Sowing the seeds of community" Daycare managersparticipating in a community approach project. Educational ManagementAdministration & Leadership. 48(6), 1080-1099.(Impact Factor: 2.448) (30 pages)

7.  Achituv, S.,& Hertzog, E. (2020). Partners or managers?Mothers or bosses? Conflicting identities of Israeli daycare managers. EarlyChild Development and Care 190(12), 1931-1944. DOI: 10.1080/03004430.2018.1552(14 pages A4) (Impact Factor: 0.824)

8. Achituv, S. (2019). It bothers me, but I won't bringit into the kindergarten: Gender perception conflicts of religious kindergartenteachers as reflected in their work. Religious Education, 114 (4),457 – 469.

https://doi.org/10.1080/00344087.2019.1600108 (19 pages A4) (2019 Cite Score: 0.6 -values from Scopus).

9. Achituv, S., & Manzura,S. (2016). How to bridge the gap? Teacher educators' approaches to the teachingof the biblical 'Other' in kindergarten. Journal of Jewish Education, 82(3), 231-257. (h5- index – 5) (2017 Cite Score: 0.19) מקום 46 מתוך 360 Religious Studiesבקטגוריית https://doi.org/10.1080/15244113.2016.1199255

10. Alexander, S. T., Brody, D. L., Muller, M., GorZiv, H., Achituv, S., Gorsetman, C., Harris, J., Tal, C., Goodman, R., Schein,D., Vogelstein, I., & Miller, L. (2016). Voices of American and Israeliearly childhood educators on inclusion. Journal of Early ChildhoodSpecial Education, 8 (1), 16-38. DOI: 10.20489/intjecse.239574.

11. Achituv, S. (2013). What did the teacher say today?State religious kindergarten teachers deal with complex Torah stories. Journalof Jewish Education, 79 (3), 256-296. (h5- index – 5) (2017 Cite Score:0.19)

מקום 46 מתוך 360 בקטגוריית   ReligiousStudies

 

ב. מאמרים בכתבי עת שפיטים שהתקבלו לדפוס אך טרם ראו אור

 

 

ג. מאמרים או פרקים בספרים מדעיים, שפיטים, שראואור

1. אחיטוב, ס' (2013). 'זה משהו שמפריע לי, אבל לאאכניס אותו לגן' – קונפליקטים מגדריים של גננות בגן הממ"ד, והשתקפותם בסיפוריהתורה. בתוך ט' כהן (עורכת), אישה ויהדותה, שיח פמיניסטי דתי עכשווי (עמ' 73- 89). ירושלים: ראובן מס.

 

ד.מאמרים או פרקים בספרים מדעיים, שפיטים, שהתקבלו אך טרם ראו אור

1. חשן,ש. ואחיטוב סיגל (2022). "ישפה רגש, יש פה מסורת, יש פה רב-דוריות": הגן בקיבוץ הדתי. בתוך י. פויס, א. אביעזר,מ. גולן, ס. דולב, מ. שנר וא. דרור (עורכים), חינוך בגיל הרך – מסורת פדגוגיתבמכללת אורנים.

2.  Achituv, S. (2022). Teaching Bible in Early ChildhoodJewish Education. In S. Achituv, M. Muller, S. Alexander & H. Alexander (Eds.)Early Childhood Jewish Education: Multicultural, Gender and ConstructivistPerspectives (pp.115-128), Bloomsbury.

3.Achituv, S. Muller, M. & Alexander S.T.(2022) introduction: capturing a mosaic of the field In S. Achituv, M. Muller, S.Alexander & H. Alexander (Eds.) Early ChildhoodJewish Education: Multicultural, Gender and Constructivist Perspectives (pp. 1-14),Bloomsbury.

4.Muller, M., Achituv, S., & Gorsetman,C. (2022). Constructivism and the Instilling of Jewish Values. In S. Achituv,M. Muller, S. Alexander & H. Alexander (Eds.) Early Childhood Jewish Education:Multicultural, Gender and Constructivist Perspectives (pp. 99-112), Bloomsbury.

5.Achituv, S. Muller, M. & Alexander S.T. (2022) Conclusion. In S. Achituv,M. Muller, S. Alexander & H. Alexander (Eds.) Early Childhood JewishEducation: Multicultural, Gender and Constructivist Perspectives (pp.207-210), Bloomsbury. 

הצגה בכנסים מדעיים

  

השתתפות בכנסים מדעיים

א. בארץ

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה \ הדיון

23/5/22

ילדי הגן כשותפים פעילים בעשייה החינוכית

המכללה האקדמית תל חי

המשחק בחצר הגרוטאות בגן הישראלי כמודל לפעלנות בשגרה ובעתות משבר

5/4/22

ממשבר לשינוי בהכשרה להוראה: עדויות וסיפורי חיים באמנות, ביצירה ובמחקר

מכון מופ"ת

בניית נרטיב של תיקון בגיל הרך: ממשבר לחוסן בעת קורונה (דברי פתיחה וקישור כיו"ר המושב)

9/3/22

"מלכה – מכלול חיים"  יום עיון לזכרה של מלכה האס

המכללה האקדמית "אורנים"

ארגון יום העיון ודברי פתיחה

6/10/21

כנס ילדות ישראלית

אוניברסיטת חיפה

ביטויים של קשר ודרכי הוראה בסרטוני ווטסאפ שגננות שלחו לילדי הגן בתקופות הסגר במגפת הקורונה

30/9/21

יחסי צוותי חינוך-הורים בעתות משבר

מכללת לוינסקי

תגובות הורים ב- WhatsApp למידע שהגננות שלחו להם ממסיבת החנוכה בגן שנערכה בתקופת קורונה (פוסטר)

9/9/21

Eecera online festival 2021

כנס מקוון

The Israeli Institute of Early Childhood Education: Early childhood edu-carers program-longitudinal research

17/3/21

"חיים של אמא שלו", אתגרי ההורות ותקשורת מעון\גן – הורים בימי קורונה

כנס מקוון

ארגון יום העיון ודברי פתיחה

9/7/20

Early Childhood Education: Growing Up in Dynamic and Changing Times SIG 05 Conference 2020 | EARLI

כנס מקוון

Kindergarten children, educators and parents' perceptions about the "junkyard" as a unique pedagogical communal approach

9/7/20

Early Childhood Education: Growing Up in Dynamic and Changing Times SIG 05 Conference 2020 | EARLI

כנס מקוון

School of Early Childhood Professions

6/5/20

הגיל הרך בימי קורונה

כנס מקוון

ארגון יום העיון ודברי פתיחה

14/7/19

שינוי חינוכי וחברתי במציאות ישראלית מורכבת: מבט מפוכח על רפורמות, אקטיביזם ויזמות בחינוך

האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

"לזרוע את זרעי הקהילה" – הזדהות מסויגת של מנהלות מעונות יום עם פרויקט "בינוי קהילה" שבו הן משתתפות

26/6/19

The 7th International Conference on Teacher Education, The story of Innovation in Teacher Education

מכון מופ"ת

The role of the "Junkyard Approach" in Kindergarten teachers' training towards the "Future Kindergarten"

27/2/19

ילידים דיגיטאליים, ילדים בגיל הרך והמדיה הדיגיטאלית

המכללה האקדמית "אורנים"

ארגון יום העיון ודברי פתיחה

4/12/18

כנס הפדגוגיה של המקרא

מכון מופ"ת

"הן עוברות אצלי מהפך.. נתתי להם משקפי עומק ופתאום הן רואות תלת ממד", עמדות מורי מורים למקרא ביחס לתהליכי שינוי מצופים מסטודנטיות בחוג לגיל הרך

7/2/18

הכנס הישראלי השמיני למחקר איכותני

אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

"לזרוע את זרעי הקהילה" - זהותן של מנהלות מעונות יום השותפות בפרויקט "בינוי קהילה"

29/1/18

 

כנס מחקר עיון ויצירה

המכללה האקדמית "אורנים"

"לזרוע את זרעי הקהילה" – זהותן של מנהלות מעון בתוך תהליך שינוי

18/6/17

כנס מחקר של תכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ"ת

מכון מופ"ת

"לזרוע את זרעי הקהילה", זהותן של מנהלות מעון המשתתפות בפרויקט הטמעה של תפיסה קהילתית

25/5/17

הכנס הבינלאומי השני ליזמות בחינוך

המכללה האקדמית "אוהלו" בקצרין

"לפני שאת מזמינה אליך אורחים את צריכה לסדר את הבית", מנהלות מעון בפתחו של תהליך שינוי

13/2/17

מחקר, עיון ויצירה

המכללה האקדמית "אורנים"

איך מגשרים על הפער הזה? עמדות מורי מורים בהוראת סוגיית "האחר" במקרא בגיל הרך

28/12/16

מחקר איכותני בשרות הכשרת מורים

מרכז מלטון, האוניברסיטה העברית

עמדות מורי מורים בהוראת סוגיית "האחר" במקרא בגיל הרך

מחקר איכותני – שיתופי

16/3/16

משקפים מציאות - יצירה, מחקר ופרשנות - הכנס השנתי של ביה"ס ללימודי מוסמך

המכללה האקדמית "אורנים"

הנחיית שולחן עגול  בנושא: ספרות ילדים ומקרא לילדים: מה גלוי ומה נסתר? (יחד עם פרופ' רינה בן שחר)

9/2/16

הכנס הישראלי השביעי למחקר איכותני

אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

איך מגשרים על הפער הזה? עמדות מורי מורים בהוראת סוגיית 'האחר' במקרא בגיל הרך

1/2/16

כנס 'מחקר, עיון ויצירה'

המכללה האקדמית "אורנים"

איזה סיפור מסיפורי התנ"ך את בוחרת להעלות בזיכרונך? - תרומת הבחירה של סיפורי מקרא על ידי סטודנטיות לגיל הרך להכשרתן להוראה (יחד עם דר' רותי דנינו ליכטנשטיין)

10/12/15

מפגשים מאירים בגיל הרך

המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי

הכלה בחינוך היהודי בגיל הרך

8/2/15

דברים שלא מדברים עליהם בגן - כנס הגיל הרך השישי לזכרו של גדעון לוין

מכון מופת

מה ספרה לכם הגננת? - גננות מתמודדות עם סיפורי תורה מורכבים

8/1/15

כנס NIMBY "לא בחצר האחורית שלי"

המכללה האקדמית "אורנים"

American and Israeli Educators' Attitudes Towards Inclusion in the Jewish Early Childhood Classroom

22/10/14

כנס מחקר "גורדון"

המכללה האקדמית "גורדון"

מה ספרה לכם הגננת? גננות מתמודדות עם סיפורי תורה מורכבים

10/2/14

כנס 'מחקר, עיון ויצירה'

המכללה האקדמית "אורנים"

מה ספרה לכם הגננת? גננות מתמודדות עם סיפורי תורה מורכבים

4/7/2011

כנס "קולך"

ירושלים

"זה משהו שמפריע לי אבל אני לא אכניס אותו לגן" - סיפורי תורה כמשקפים זהות מגדרית של גננות ממ"ד

21/6/2011

קבוצת המחקר הבינלאומית לחינוך יהודי בגיל הרך

אוניברסיטת חיפה

"מה ספרה לי הגננת? התמודדות גננות ממ"ד עם סיפורי תורה מורכבים" (ההרצאה ניתנה באנגלית)

6/4/2011

פורום ראשי החוגים לגיל הרך במכללות

מכון מופ"ת

תוכנית הליבה בגן הילדים – טיול מאורגן או מסע ניווטים?

18/1/2009

יום עיון לזכרו של גדעון לווין

המכללה האקדמית "אורנים"

תוכנית הליבה בגן הילדים – טיול מאורגן או מסע ניווטים?

10/2005

כנס ארצי לגננות

תל אביב

להקשיב לשינוי – סיפורן של שתי גננות. על תהליכי שינוי בתפיסה פדגוגית של גננות

4/2003

כנס לרגל יום האישה

אוניברסיטת חיפה

גננות נחשפות לפדגוגיה של הקשבה

3/2002

כנס ארצי לגננות

חיפה

השתתפות בפאנל בנושא: המהות רבת הפנים של גן הילדים

8/2000

כנס "מאה שנה לגן העברי"

בניני האומה ירושלים

מקומו של הגן הממ"ד בעידן משתנה

 

ב. בחו"ל

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה \ הדיון

25/8/22

30th EECERA ANNUAL CONFERENCE

Glasgow, Scotland

Playing in the "Junkyard" in Israeli kindergartens as
a model for agency in times of routine and crisis

24/8/22

30th EECERA ANNUAL CONFERENCE

Glasgow, Scotland

Attitudes of Israeli Early Childhood Educators

towards their community

14/7/22

EARLI SIG5 2022 CONFERENCE

Learning and Development in Early Childhood

Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

Children's perspectives on birthday ceremonies in times of routine and crisis

13/7/22

EARLI SIG5 2022 CONFERENCE

Learning and Development in Early Childhood

Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

Expressions of communication and teaching methods in WhatsApp videos that were sent by kindergarten teachers to children during the closure periods in COVID-19 pandemic

9/9/21

כנס EECERA

כנס מקוון

The Israeli Institute of Early Childhood Education: Early childhood edu-carers Program-Longitudinal research

21/8/19

כנס EECERA

Aristotle University of Thessaloniki

Kindergarten teachers and parents' perceptions about the "junkyard" as a unique pedagogical communal approach

30/8/18

כנס EECERA

Budapest University of Technology

"Sowing the seeds of community" - Identities of Daycare Managers Participating in a Community Approach Project

10/5/17

ICEBAD 2017 International Conference on Education, Business and Architecture Design 2017

Saint Paul University, Ottawa, Canada

Conflicting attitudes of Daycare Managers

11/6/2012

כנס NRJE

Newton Centre MA. USA

"What did the teacher say today?"- State-religious kindergarten teachers deal with complex Torah stories

 

ג. ארגון כנסים

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה \ הדיון

9/3/22

"מלכה – מכלול חיים"  יום עיון לזכרה של מלכה האס

המכללה האקדמית "אורנים"

ארגון הכנס, דברי פתיחה, קישור וסיכום

17/3/21

"חיים של אימא שלו" – אתגרי ההורות ותקשורת מעון\גן – הורים בימי קורונה

כנס מקוון,  המכללה האקדמית אורנים

ארגון הכנס, דברי פתיחה, קישור וסיכום

6/5/20

הגיל הרך בימי קורונה

כנס מקוון,  המכללה האקדמית אורנים

ארגון הכנס, דברי פתיחה, קישור וסיכום

27/2/19

ילידים דיגיטאליים – הגיל הרך והמדיה הדיגיטאלית

המכללה האקדמית אורנים

ארגון הכנס, דברי פתיחה, קישור וסיכום

2006-2013

כנסי גננות ממ"ד מחוזיים

מחוז הצפון במשרד החינוך

ארגון כנס גננות מחוזי אחת לשנה בהשתתפות כ 300 גננות בנושאים שונים. לדוגמא: קיימות יהודית,

סיפורי המקרא בגן

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 

שם הסטודנט/ית

נושא העבודה

שם המכללה

תאריך סיום

פאטמה אבו עיאש

התמודדות של מדריכות הורים עם התנגדות של הורים לילדים בגיה"ר לתהליכי הדרכה

אורנים

בכתיבה

בלה שפירא

תפיסות מטפלים במשחק את הטיפול בילדים בגיל הרך הנתונים במצבי סיכון

אורנים

בכתיבה

מיטל פרץ

תפיסות של הורים ומדריכות הורים את הרגלי השינה של ילדים בגיל הרך

אורנים

בכתיבה

חן בר

תפיסות של גננות, הורים ומטפלים את תופעת השקרים של ילדים בגיל הרך

אורנים

בכתיבה

סמירה חורי

תפיסות  של גננות, הורים ומדריכי הורים את תופעת התקפי הזעם  בקרב ילדים בגיל הרך

אורנים

בכתיבה

חנאן בוויראת

תפיסות של אימהות ומנחות הורים את המשמעויות של קבלת סמכות בקרב ילדים בגיל הרך

אורנים

בכתיבה

סוזן מטוס

תפיסות של הורים לילדים בגיל הרך המקבלים טיפול רגשי את ההדרכה הניתנת להם

אורנים

בכתיבה

כרמי ינון

העקרונות והרציונל הפדגוגיים של החינוך האנתרופוסופי בגיל הרך

אורנים

5/12/21

הגר פרח

הקשר בין הקהילה לגן בחינוך הקיבוצי בספרות הילדים

אורנים

12/12/21

גיליה דומיניץ

"כשתגדלי תביני" - תפיסת המוות והאובדן בילדות המוקדמת

 

אורנים

5/12/21

רותי חן

המאפיינים של הזהות האבהית החדשה

אורנים

15/12/21

איריס הורניק

תפיסת ההורים את המסרים, המועברים על ידי הגננת ברשתות החברתיות

אורנים

28/12/21

שירי אהרונסון

ביטויים של הגישה הדיאלוגית בתחום הרגשי חברתי, בקרב גננות הלומדות את הגישה

אורנים

28/11/21

סמדר עטרה

מפגש בין-דורי בין מבוגרים לבין ילדי גן  בתכנית 84

אורנים

26/12/21

זמר זהבי

המתח שבין מקצועיות וחברות הכרוך בתפקיד ההובלה בעבודת הגננת 

אורנים

4/1/22

שי רגב

למידה מרחוק של ילדי הגן בתקופות הסגר בקורונה

אורנים

17/1/22

עירית וולך קרמר

תפיסת הילד בעל הצרכים המיוחדים בספרות ילדים

אורנים

23/12/21

ליזה בן זיו

"דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד",  הטמעה של כתיבת התל"א ברוח המודל האקולוגי

אורנים

13/12/21

נירית דניאל

תפיסת מחנכות לגילאי לידה-שלוש בעיני התקשורת

אורנים

5/12/21

מיה שני

תפיסת גננות ומחנכות הגיל הרך את הוראת המוסיקה במסגרות חינוכיות לגיל הרך

גורדון

20/12/20

איריס פז

תפיסת מנהלות מעונות היום את חצר גרוטאות שבחצר המעון

גורדון

11/2/21

אתי נדלר

תפיסתן של גננות את גישת גן ביער ודרכי עבודתן על פי גישה זו

גורדון

6/12/20

גילה מטלון

תפיסותיהן של גננות העובדות על פי גישת מונטסורי את "משחקי מונטסורי" המוגשים בגן

גורדון

16/12/20

לירון פרידמן

תפיסת ההורים של ילדים בגני ילדים את דרכי התקשורת הגנית בעידן הדיגיטלי

גורדון

31/1/21

עינב פינטו

תפיסות של גננות את הגשת חומרי האומנות בגן הילדים

גורדון

26/11/20

פנינית דיקשטיין

התייחסותן של גננות חרדיות לספרות ילדים

גורדון

31/1/21

צופי כהן

תפיסת גננות את חגיגת יום ההולדת בגן הילדים

גורדון

29/11/20

שירה ארביב

תפיסות של גננות את הרשתות החברתיות המנוהלות על ידי הורים

גורדון

20/12/20

לילך אלבז

תפיסות לגבי הגשת חומרי אומנות בגני ילדים בקרב אימהות מהמגזר החרדי

גורדון

16/1/21

שולמית סתו

תפיסות של מנהלות גני ילדים את מקורות התמיכה העומדים לרשותן

גורדון

18/4/21

אופיר אילון

תפיסת הגננת את תפקידה בתהליך רכישת השפה העברית של ילדים עולים

גורדון

31/12/20

אולגה מלינץ

השתקפות הזהות המקצועית, הדתית והמגדרית של גננות בטקס קבלת השבת בגן הילדים

גורדון

4/4/19

רויטל ביטון

סיפורי המקרא בגן הילדים כמבטאים את זהות הגננת

גורדון

17/10/19

אורטל פרץ

תפיסותיהן של גננות את מסיבות החנוכה בגן הילדים

גורדון

1/9/19

עינת ניסים

גישתה החינוכית של הגננת להגשת חומרי אומנות בגן הילדים

גורדון

19/8/18

איריס שטיין

תפיסתן של מנהלות גן אנתרופוסופיות את תכניות הליבה של גני הילדים

גורדון

10/7/18

קורין ברמן

תפיסתן של מנהלות גנים את תכניות הליבה בגן הילדים

גורדון

12/6/18

רווית מימון

תפיסתן של מנהלות גנים את תכנית הליבה בגן הילדים ושילובן בתוכנית העבודה

גורדון

7/6/18

עידית חרובי

תפיסותיהן של מנהלות גן, והסייעות העובדות עמן את עבודת הצוות בגן הילדים

גורדון

9/10/17

נעמי גלסנר

מן הגן לכיתה א': תהליך למידה משותף של מורות וגננות בנושא המעבר מהגן לכיתה א'

גורדון

29/7/17

ורדה אחמד

גישות חינוכיות של גננות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד למשחק הסוציו-דרמטי

גורדון

17/7/2017

שירה וייס

תפיסותיהן של גננות את הגשת חומרי האומנות בגן הילדים וכיצד הן באות לידי ביטוי

גורדון

18/4/17

שרה ווהב

תפיסות של גננות את ארגון הסביבה החינוכית עבור ילדים עם קשיי התנהגות

גורדון

9/2/17

סמר סעיד

תפיסותיהן של גננות את תפקידן בפיתוח תחום האוריינות בגן הילדים

גורדון

28/1/17

אביטל יובל

גישותיהן החינוכיות של מנהלות הגן והגננות המשלימות והשפעתן על שיתופי הפעולה ביניהן במסגרת עבודת הצוות

גורדון

28/12/16

יפעת נבון

תפיסתם של מורים והורים את מקומם של הורים בכתה א'

גורדון

27/9/16

דנה ברקאי

תפיסת אימהות את שילוב ילדן בגן ממלכתי רגיל בעיר ובקיבוץ

גורדון

17/7/16

אורלי קלינגר

תפיסות של בעלי עניין את המעבר של ילדים צעירים בשנתון מהגן לכיתה א'

גורדון

18/5/16

לימור בר אילן

שיקולי דעת פדגוגיים של גננות בהוראת חגי ישראל בגן הילדים

גורדון

18/5/16

רחל דנה

תפיסתן של מנהלות גן את נושא השילוב ואת אסטרטגיות ההפעלה של תהליך השילוב בגנן

גורדון

3/5/16

תיקי אריה

שחזור סיפורים בעזרת איורים ותרומתם להבנת הטקסט

גורדון

27/2/15

 

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

1.      תפקידים ופעילויות אקדמיות מחוץ למכללות:

·2015-2017 (שנה"ל תשע"ו-תשע"ז) עמיתת מחקר בתכניתפוסט דוקטורט במכון מופת.

·משנת2015 (שנה"ל תשע"ו) יועצת אקדמית של גן הניסוי "מעלותהמתמטיקה" במעלות מטעם גף ניסויים ויוזמות במשרד החינוך.

·     שנת2009 משתתפת בקבוצת מחקר בינלאומית בנושא: "חינוך יהודי בגיל הרך" במסגרתהמרכז לחינוך יהודי של אוניברסיטת חיפה והפורום הבינלאומי לחינוך יהודי של מכון וןליר בירושלים.

·       בשנים2007-2010 השתתפה בקבוצת מחקר בנושא "חינוך אזרחי פוליטי" במסגרת מכוןון-ליר ואוניברסיטת חיפה.


2.     פעילויות אחרות בתחומי החינוך:

·מרצהבקורסים המכשירים גננות תל"י במרכז להשתלמויות מורים "בית יציב"מאז תשע"ה.

·מרצהבקורסים לגננות במרכזי פסג"ה עפולה, עכו כרמיאל ונצרת עילית משנה"לתשע"ד.

·מפקחתעל גני הילדים בחנוך הממלכתי-דתי במחוז הצפון מאז שנת תשנ"ו. הפיקוח כללאחריות על 150 גננות ב-10 רשויות מקומיות, ובתוך כך הדרכת הגננות והובלתההשתלמויות שלהן.

·השתתפותבמשלחת הראשונה שיצאה מישראל לביקור במערכת גני הילדים בעיר ReggioEmiliaבאיטליה בשנת תשנ"ט.

·עבודהבאגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך בשנים תשנ"ז – תשנ"ט.

·גננתבקיבוץ בית רימון בשנים תש"נ - תשנ"ו.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

תפקידים במנהל האקדמי שלמכללות/אוניברסיטאות.

המכללההאקדמית "אורנים"

2022 -  הרצאותב University of Maltaבמסגרת תכנית ארסמוס מטעם המכללה.

2021 – עד היום – חברה בוועדת הוראה

2021 – חברה בצוות גיל הרך של פרויקט "שנתהשבעים לאורנים".

2019-2020 - חברה בצוות מסע סטודנט.

2018 – עד היום - ראשת התכנית לתואר שניבחינוך לגיל הרך.

2018 – עד היום - חברה בצוות ההקמה ובצוות ההגוישל המכון הישראלי לגיל הרך.

2015 – 2020 - ריכוז קבוצת עבודה לקראת הערכתאיכות החוג לגיל הרך בתחום "לימודי זהות תרבות ודעת".

2013– 2015 - חברה בקבוצת המחקר בנושא"סולידריות".

מחוץ למכללה

תפקידים ופעילויות אקדמיות מחוץ למכללה

2022 -  המלצה על דרגת מרצה עבור מרצה במכללה האקדמיתחמדת הדרום.

2022– שיפוט עבודת תזה: מקומה של המוזיקה בגן הילדים בעקבות משבר הקורונה, על פי

תפיסת הגננות, שנכתבה כחלק מחובות התואר השניבמכללת לוינסקי

2020 – שיפוט חמש הצעות לקראתהכנס: Early Childhood Education: Growing Up inDynamic and Changing TimesSIG05 Conference 2020 | EARLI

שיפוט של מאמר בכתב העת "במעגלי חינוך"(כתב עת אקדמי שפיט של מכללת דוד ילין).

2019 – שיפוט חמש הצעות לקראת הכנס: The7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation inTeacher Education

2018 – הרצאות ב StNicholas Montessori College Ireland   במסגרתתכנית ארסמוס מטעם המכללה האקדמית גורדון.

2018– שיפוט של מאמר בכתב העת Child& Youth Care Forum.

2017 – עד היום - חברה בצוות השיפוט של פרסרקנאטי למורה היזם.

2015 – 2020 - יועצת אקדמית של גן הניסוי"מעלות המתמטיקה" במעלות מטעם גף ניסויים ויוזמות במשרד החינוך.

2009 – עד היום - משתתפת בקבוצת מחקר בינלאומיתבנושא: "חינוך יהודי בגיל הרך" במסגרת המרכז לחינוך יהודי של אוניברסיטתחיפה והפורום הבינלאומי לחינוך יהודי של מכון ון ליר בירושלים.

2013- 2017 - עמיתת מחקר בתכנית פוסט דוקטורטבמכון מופת.

2007 – 2010 - השתתפות בקבוצת מחקר בנושא"חינוך אזרחי פוליטי" במסגרת מכון ון-ליר ואוניברסיטת חיפה.

 

פעילויות אחרות בתחומי החינוך

2022 – חברה בצוות חמ"ד לידה שלוש.

2015 –2020 - מרצה בקורסים המכשירים גננותתל"י במרכז להשתלמויות מורים "בית יציב".

2013 – 2018 - מרצה בקורסים לגננות במרכזיפסג"ה עפולה, עכו כרמיאל ונצרת עילית.

1996 – 2013 - מפקחת על גני הילדים בחנוך הממלכתי-דתיבמחוז הצפון. הפיקוח כלל אחריות על 150 גננות ב-9 רשויות מקומיות, ובתוך כך הדרכתהגננות והובלת ההשתלמויות שלהן.

1999 - השתתפות במשלחת הראשונה שיצאה מישראללביקור במערכת גני הילדים בעיר Reggio Emilia באיטליה.

1997 – 1999 - עבודה באגף לתוכניות לימודים במשרדהחינוך.

1990 – 1996 - גננת בקיבוץ בית רימון.

 

 

 


תפקידים ציבוריים

עבודה באגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך בשנים תשנ"ז – תשנ"ט.

מפקחת על גני הילדים בחנוך הממלכתי-דתי במחוז הצפון מאז שנת תשנ"ו. הפיקוח כלל אחריות על 150 גננות ב-9 רשויות מקומיות. במסגרת זו:

  1. הובלה פדגוגית וארגונית של קבוצות הגננות, חלקה בביצוע שלי אישית וחלקה בבניית מערך הדרכה וייעוץ המלווה את הגננות בתחומי פדגוגיה וניהול צוות.
  2. הובלת תוכניות של משרד החינוך במערכת גני הילדים בישראל לאורך השנים. מקצתן: יום חינוך ארוך (יוח"א), אופק חדש, יישום התוכנית הלאומית לחינוך.
  3. בניית תוכנית השתלמויות שנתית לגננות בכל אזור ואזור, ליווי ומעקב אחר השתלמויות אלו.

4. ליווי, הדרכה ואישור של סטאז'ריות.

5. פיתוח פרויקטים מיוחדים, כגון "גן ירוק" וגני ניסוי.

6. פיתוח תכניות רצף בין גני הילדים ובתי הספר.

7. ניהול ועדות שילוב לזיהוי וללווי ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

8. ליווי ילדים עולים מאתיופיה ותיאום בטיפול בהם בין הרשויות המקומיות משרד הקליטה ומשרד החינוך.

9. עבודה עם גורמים מגוונים בעלי עניין הקשורים לגני הילדים. מקצת מהם: רשויות מקומיות ואזוריות, שפ"י, גורמי רווחה, קרנות מלוות כגון תוכנית קרב, קרן רש"י ועוד.