אתר אישי

ד"ר דולב סמדר


קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

פסיכולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת חיפה

2006

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

פסיכולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת חיפה

2000

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

פסיכולוגיה וספרות אנגלית

אוניברסיטת חיפה

1996

תעודת הוראה

פסיכולוגיה

מכללת אורנים

2008

מומחיות אקדמית

בעיות בהתפתחות, התפתחות נורמטיבית בגיל הרך, ילדים עם הפרעה על ספקטרום האוטיזם והקשר שלהם עם הוריהם, קשר הורה-ילד / תאורית ההתקשרות, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בתוך מסגרות חינוכיות


Developmental Psychopathology, Early Development, Children with ASDs, and the child-parent relationship, Parent-Child Relationship / Attachment Theory, Integrating Children with Special Needs in School

הוראה

במכללת אורנים

 

שנה

שם הקורס

מוסד

סוג: תרגיל, שעור, סמינר, הדרכה

היקף השעות

2006-2014

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים

שעור – תואר I

2

2008 - 2012

הסתגלות רגשית חברתית לכיתה א'

מכללת אורנים

שעור – תואר I

1

2006-2011

פסיכופתולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת חיפה

שעור – תואר II

2

2007-2014

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכות החינוך

מכללת אורנים

שעור – תואר I

1

2007-2016

מאפיינים ואיתור מוקדם של ילדים עם צרכים מיוחדים

מכללת אורנים

שעור –   תואר I

2

2008-2010

הפסיכולוגיה של הגיל הרך

מכללת אורנים

שעור – תואר I

2

2011-2016

כלי מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת חיפה

סדנה – תואר II

2

2011-2016

עבודות גמר – סדנה והנחיה

אוניברסיטת חיפה

סדנה – תואר II

2

2011-2013

הקשר בין הגננת לבין ילדים עם צרכים מיוחדים

מכללת אורנים

סמינריון – תואר I

2

2015

מסגרות תומכות וטיפוליות לילדים עם צרכים מיוחדים

מכללת אורנים

שעור -     תואר II

1

205-2016

סמינר מחלקתי: סוגיות פדגוגיות והתפתחותיות בגיל הרך

מכללת אורנים

שעור -     תואר II

2

2016

שילוב ועבודה עם ילדים עם הפרעות על רצף האוטיזם בגן

מכללת אורנים

שעור -     תואר II

1

 

 

 

מחוץ למכללה

אוניברסיטת חיפה:
הורים וילדים ומה שבינהם, BA כללי, 2005-2006 פסיכופתולוגיה התפתחותית, MA פסיכולוגיה, 2006-2009 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, BA עבודה סוציאלית, 2007 תאוריה ומחקר התפתחותי, BA עבודה סוציאלית, 2007

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תיזת דוקטור ( .Ph.D):

תובנה אמהית ותגובה לדיאגנוזה בקרב אמהות לילדים עם אוטיזם: קשרים עם רגישות אמהית

 Insightfulness and the Reaction to the Diagnosis in Mothers’ of
Children with Autism: Associations with Maternal Sensitivity .

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

 תיזת מאסטר (.M.A):

תובנה אמהית של אמהות וזמינות רגשית של דיאדת אם-תינוק.

 Mothers' Insightfulness and the Emotional Availability of the Mother-Child Dyad.

ספרים - כתיבה או עריכה

Dolev, S. (2014). Parental acceptance and resolution of their children’s ASD 

diagnosis. In S. Lowinger (Ed.), Beyond the rainbow. Tel Aviv: Ahh. (Hebrew).

 

Oppenheim, D., Dolev, S., Koren-Karie, N., Sher-Censor, E., Yirmiya, N., &  

  Salomon, S. (2007). Seeing the child beyond the diagnosis: Parental 

resolution of the child’s diagnosis and its implications for the parent-child 

relationship. In D. Oppenheim & D. Goldsmith (Eds.), Clinical Application of Attachment Theory:  Bridging the Gap Between Theory, Research, and Practice (pp. 109-136). NY: Guilford Press. 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Articles in Refereed Journals (Hebrew)

Dolev, S. (2011). Interactions between mothers and their children with autism: The 

importance of the mother's sensitivity to the child's signals. The Israeli Journal of Occupational Therapy, 20, 93-109. (Hebrew).

 

Sagi A. & Dolev, S. (2001). Parents, educational settings and children in Israel: 

"Sweet and sour". Megamot Behavioral Sciences Journal, 41, 195-217 (Hebrew).    

 

Articles in Refereed Journals (English)

Dolev, S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Yirmiya, N. (2009). Emotional 

Availability in dyads of mothers and children with autism. Parenting:  Science and Practice, 9, 183-197.

 

Dolev, S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Yirmiya, N. (2014). Early attachment 

and maternal insightfulness predict educational placement of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(8), 958-967.

Marcu, I., Oppehneim, D., Koren-Karie, N., Dolev, S. & Yirmiya, N. (2009).  

             Attachment and symbolic play in preschoolers with Autism Spectrum  

             Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 1321-1328.

Koren-Karie, N., Oppenheim, D., Dolev, S., Sher, E., & Etzion-Carasso A.  

(2002). Mother's insightfulness regarding their infants' internal experience:  Relations with maternal sensitivity and infant attachment. Developmental Psychology, 38, 534-542.  

 

Koren-Karie, N., Oppenheim, D., Dolev, S., & Yirmiya, N. (2009). Mothers of 

  securely attached children with autism spectrum disorder are more sensitive 

than mothers of insecurely attached children. Journal of Child Psychology and  

    Psychiatry, 50, 643-650.

 

 

Oppenheim, D., Koren-Karie, N., Dolev, S., & Yirmiya, N. (2008).  Secure 

  attachment in children with Autism Spectrum Disorder: The role of maternal 

     insightfulness. Zero to Three, 28, 25-30. 

Oppenheim, D., Koren-Karie, N., Dolev, S., & Yirmiya, N. (2009). Maternal    

insightfulness and Resolution of the Diagnosis are related to secure attachment in preschoolers with Autism Spectrum Disorder. Child Development, 80, 519-527.

Oppenheim, D., Koren-Karie, N., Dolev, S., & Yirmiya, N. (2012). Maternal sensitivity 

mediates the link between maternal insightfulness/resolution and child–mother attachment: the case of children with Autism Spectrum Disorder. Attachment & human development, 14(6), 567-584.

 

 

 

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

Aviezer, O., Dolev, S., Dolev, Y., Scharf, M., & Sagi, A. (1998, July).     

     Attachment representations in early adolescence: Concurrent associations to   

      behavior with parents. The biannual meeting of the International Society for the  

      Study of Behavioral Development. Bern, Switzerland.

 

Baransi, N., Dolev, S., Sher-Censor, E. (2013, April). Arab mothers’ resolution of their children’s ASD 

diagnosis: Associations with maternal distress, psychological distress, and social support. Poster presented at the Biennial meeting of the Society for Research in Child Development. Seattle, U.S.A.  

 

Dolev, S. (2006, November). Parental coping with the Diagnosis of a Child with  

      Autism: Relationship to Maternal Sensitivity. Lecture presented at the Infants   

      Toddlers and Families in Israel Conference of the I.B. Harris Program. Bar-Ilan     

      University, Israel.

Dolev, S. (2006, December). Maternal Insightfulness and the Reaction to the 

      Diagnosis of Mothers' of children with Autism. Symposium presented at the 

      14th bi annual meeting of Child Development Centers in Israel. Jerusalem,   

      Israel.

Dolev, S.  (2008, May). Maternal resolution of the child's ASD diagnosis: Relationship 

      with child attachment. Symposium presented at the 7th annual International Meeting 

      for Autism Research (IMFAR). London, UK. 

 

Dolev, S. (2009, March). Parental sensitivity and building a secure relationship between 

parent and child with autism. Lecture presented at the Autism and Environment: Biology, Reality and Intervention conference. Haifa, Israel.   

Dolev, S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Yirmiya, N. (2009, April). Maternal 

resolution of the child's ASD diagnosis: Associations with mother-child emotional availability. Poster presented at the Biennial meeting of the Society for Research in Child Development.  Denver, U.S.A.   

 

Dolev, S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., Yirmiya, N., Taube-Dayan, S., & Watchel, R. (2010, July). 

Maternal resolution of the child's ASD diagnosis over time: Thematic continuity and change. Poster presented at the 12th bi-annual congress of the World Association for Infant Mental Health. Leipzeg, Germany.

Dolev, S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Yirmiya, N. (2011, May). The educational placement of 

children with ASD in middle childhood: The contribution of child attachment and maternal 

insightfulness. Symposium presented at the 10 th annual International Meeting for Autism 

Research (IMFAR). San-Diego, U.S.A.

 

Dolev, S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Yirmiya, N. (2013, April). The educational placement of 

children with ASD in middle childhood and early adolescence: The contribution of child attachment and maternal insightfulness. Poster presented at the Biennial meeting of the Society for Research in Child Development. Seattle, U.S.A.  

Dolev, S., Sher-Censor, E., Oppenheim, D., & Koren-Karie, N. (2013, August). Mothers' resolution of the 

child ASDs diagnosis: A comparison between Arab and Jewish families. Symposium presented at the 6th International Attachment Conference. Pavia, Italy.

 

Koren-Karie, N., Oppenheim, D., Dolev, S., Sher, E., & Etzion-Carasso A. (2000, 

July). Mothers’ empathic understanding of their infants’ internal experience: 

      Relations with maternal sensitivity and infant attachment. Poster session  

      presented at the 12th Biennial International Conference on Infant Studies.    

      Brighton, UK. (Also presented in June 2000, at the International Conference    

      on Psychology "Psychology after the year 2000". Haifa, Israel).

 

Oppenhiem, D., Dolev, S., & Wittenberg, J.V. (2008, August).Interfaces between the 

internal worlds of mother and child and the observable interaction: The case of a young child with Autism Spectrum Disorder. Lecture presented at the Biennial meeting of the World Association for Infant Mental Health. Yokohama, Japan.

 

Oppenheim, D., Koren-Karie, N., Dolev, S., & Yirmiya, N. (2007, April). Maternal 

      insightfulness into the child's internal experience is related to secure attachment 

      among children with autism. Symposium presented at the Biennial meeting of 

      the Society for Research in Child Development. Boston, U.S.A.   

 

Sher-Censor, E., Dolev, S., Oppenheim, D., & Koren-Karie, N. (2014, June). Mothers' resolution of the 

Child’s ASD diagnosis: A comparison between Arab and Jewish families. Symposium presented at the 14th bi-annual congress of the World Association for Infant Mental Health. Edinburgh, Great Britain.

 

Tal, L., Dolev, S., Sher-Censor, E. (2015, March). Teachers' representations regarding their classroom: 

 

Associations with classroom environment. Poster presented at the Biennial meeting of the Society for Research in Child Development. Philadelphia, U.S.A.

 

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 

ראש החוג לגיל הרך -  2010 - 2015

 

ראש התוכנית לתואר שני לחינוך בגיל הרך החל משנת 2014