אתר אישי

ד"ר יער טל

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

 PhD   תכנון סביבתי- מדעי המדינה
M.A.  (מחקרי) בגיאוגרפיה. אונ' חיפה

B.A.  (בהצטיינות) בגיאוגרפיה. אונ' חיפה

מומחיות אקדמית

הכשרת מורי מורים, הכשרת מורים, הכשרת מורים, גאוגרפיה פוליטית


teachers' instructors training

הוראה

במכללת אורנים

הוראת גאוגרפיה
גאוגרפיה פוליטית
גבולות
מיומנויות הוראה
הוראה יצירתית
חינוך
הדרכה פדגוגית
הנחיית סדנאות התמחות בהוראה (סטאז')

מחוץ למכללה

הוראת מחוננים בנושאי גאוגרפיה ומדעי המדינה.
תכנית השקפה- מורים מובילים שנוי פדגוגי. משרד החינוך- מחוז צפון

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

INTEGRATEDAPPROACH OF COOPERATION  IN PLANNING BORDER REGIONS

גישה משולבת לשיתוף פעולה בתכנון אזורי גבול

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

היעלמותם של אלמנטים גאוגרפיים בעקבות הסרת גבול, בהדגמה: "הקו הירוק".
"Erased Borders: The dynamic of their disappearance from the landscape. The "Green line

ספרים - כתיבה או עריכה

 סופר, ארנון ויער- ויזל, טל (1999), גבולות שהיו: הדינמיקה להיעלמותם מן הנוף,הקתדרה לגאואסטרטגיה- המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה 

יער עפר ויער טל (2011) הסוסה שחורה והסוסה אפורה (ספר מאויר לילדים) הוצאה פרטית

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

יער- ויזל, ט. וסופר, א. (1995), "היעלמותם של אלמנטים גיאוגרפיים בעקבות הסרת גבול", קרקע, 39.

סופר, א. ויער- ויזל, ט. (1996), "גבול ישראל-סוריה- מדוע לא הוסר?", קרקע, 42.

סופר, א. ויער- ויזל, ט. (1999), גבולות שהיו: הדינמיקה להיעלמותם מן הנוף, אוניברסיטת חיפה.

יער- ויזל, ט. (2006), "דמות האדם הזקן בספרות הילדים הישראלית", גרונטולוגיה, לג(2).

GOOD PLANS MAKE GOOD NEIGHBORS COOPERATION IN PLANNING BORDER 
REGIONS, http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Tal_Yaar_Sept_ember_2016.pdf

בהליכי כינוס

(Yaar- Waisel, T. BORDERING THE IMPOSSIBLE-BORDER REGIONS OPTIMISTIC PLANNING (ABS- Borderlands Journal


הצגה בכנסים מדעיים

כנס האגודה הגאוגרפית, אוניברסיטת תל אביב,   "תכנוןופיתוח אזורי גבול כפריים- האם ישראל יכולה ללמוד מאירופה?", דצמבר 2016

כנס "עיון מחקר ויצירה", אורנים,  "תכניות טובות יוצרות שכנות טובה- אפשרות לשיתוף פעולה בתכנון ובפיתוח אזורי גבול", פברואר 2017

כנס איגוד המתכננים, ירושלים, תכנון אזורי גבול- מבט אופטימי, מרץ 2018

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

- "עלי כותרת"- תוכנית לימודים מורחבת באזרחות לתלמידי החטיבה העליונה, כוללת העמקה בנושא זכויות אדם, בנושא חברה יהודית – חילונית,  ובנושא השסעים החברתיים בישראל.

- "גליל שלי"- תוכנית לימודים בגיאוגרפיה, המיועדת להוראה משותפת של בתי ספר יהודיים וערביים, ועוסקת באזור הגליל באמצעות אומנות. נכתבה בשיתוף עמיתים מבית ספר ערבי שכן.

- יוזמה וריכוז מיזם  PBL בקורסי הדידקטיקה, שיתוף פעולה בין תחומי (2016).

תפקידים ציבוריים

נציגת מושב יעד במליאה של המועצה האזורית "משגב" (1990-1993)