אתר אישי

ד"ר לוז-גרבר תמר


קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

החוגים

מוסד אקדמי

קבלת התואר

הערות

PhD

לימודי נשים ומגדר

אוניברסיטת חיפה

2019

דוקטורט

"מופעי דם-המחזור בספרות העברית", בהנחיית פרופ' ניצה בן דב

A.M

לימודי נשים ומגדר

אוניברסיטת חיפה

2016

בהצטיינות

תזה: מופע הווסת כנקודת מפנה ברומן, מקרי בוחן: חבלים מאת חיים באר וניצבת מאת א"ב יהושע, בהנחיית פרופ' ניצה בן דב.

A.M

ספרות עברית

אוניברסיטת בר-אילן

1998

בהצטיינות

A.B

ספרות עברית ופילוסופיה

אוניברסיטת בר-אילן

1995

בהצטיינות


מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

הוראה בפקולטה לחינוך והנחיית קבוצות
הנחיית סדנאות סטאז' למורים בשנת הוראה ראשונה
קורס זהות
קורס זהות ומגדר 
קורס התלמיד
קורס טקסים וסמלים

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מופעי דם-המחזור בספרות העברית                                                              Appearancesof Menstruation in Hebrew Literature

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מופע הווסת כנקודת מפנה ברומן, מקרי בוחן: חבלים מאת חיים באר וניצבת מאת א"ביהושע

 Menstruationas a Turning Point in the Novel;

 CaseStudies: The Pure Element of Time byHaim Be’er, And The Extra by AbrahamB. Yehoshua

 


מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

2016, "'קו פרשת הנידה',מופע הווסת בין נידה לאות חיים וצו גורל. עיון ברומן חבלים, מאת חיים באר", מסכת - נשים בעולם היהודי,אוניברסיטת בר אילן.

2015, ""ולא סיפרתי שירד לי דם", יחסן של נערות אל הווסתכפי שמשתקף בספרות", דברים, כתב עת אקדמי רב תחומי, אורנים.

הצגה בכנסים מדעיים

כנס

מוסד

שנה

נושא ההרצאה

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה הכינוס ה 18

אוניברסיטת תל אביב

2019

תמורה ביחס למילות טאבו 

מגדר חוצה גבולות

אוניברסיטת תל אביב

2019

אות חיים אות קלון

על מישמוע הגוף הנשי

התוכנית ללימודי נשים ומגדר

אוניברסיטת חיפה

2019

תמורה ביחס למילות טאבו

העברית שפה חיה

המכללה האקדמית אורנים

2019

תמורה ביחס למילות טאבו

נשים פורצות

מכון שוקן

2018

אימהות עד הקצה:  25 שנה לרומן דולי סיטי מאת אורלי קסטל בלום.

נערות וגופן

המכללה האקדמית ספיר

2017

יחס נערות לווסת ראשונה כמשתקף בספרות

לדבר פמיניזם לכתוב מגדר

אוניברסיטת חיפה

2017

וסת ראשונה בספרות העברית

הכנס המדעי השנתי ה-18

המכללה האקדמית אורנים

2017

וסת כנקודת מפנה ברומן חבלים מאת חיים באר 

הכנס המדעי השנתי ה-17

המכללה האקדמית אורנים

2016

הווסת בספרות ובתרבות

מרחב אישי

  

v    מרצה לחינוך, ספרות, יהדות ומגדר.

v    מנחה קבוצות

v    תחומי התמחות: חינוך והוראה, ספרותעברית, ספרות נשים, גישות ביקורתיות לקריאת טקסט, פדגוגיה ביקורתית ופמיניסטית,הפוליטיקה של הזהות,  חג וטקס, ומקורותישראל.

v    ניסיון בהוראה וחינוך בלתי פורמאלי,כתיבת תכניות לימודים

v    ניהול וייזום  פרויקטים חינוכיים