אתר אישי

פרופ' קיסר תמר


קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה

א.      עברית

1998

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה

א.      עברית

1991

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

ביולוגיה

א.      עברית

1988

תעודת הוראה

הוראת המדעים

א.      עברית

1989

מומחיות אקדמית

אקולוגיה, דבוראים, האבקה, הדברה ביולוגית, חרקים


Ecology, Hymenoptera, Pollination, Biological Control, Insects

הוראה

במכללת אורנים

אקולוגיה (שנה ב'), יחסי טפיל-פונדקאי (שנה ג'), אבולוציה מתקדמים (שנה ג'), עבודות גמר (שנה ג'), סדנת האבקה (שנה ג'), במסגרת החוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

דגימה של מקורות מזון חדשים על ידי דבורי בומבוס.

 Sampling effort in foraging bumblebees

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

עיצוב גודל שטח המחיה בחלזון ימי
The shaping of the home range in a marine gastropod

ספרים - כתיבה או עריכה

2009: עורכת-אורחת של גיליון מיוחד של כתב העת Israel Journal of Plant Sciences, בנושא "חידושים במחקרי יחסי צמח-מאביק".

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

<div tabindex="0" style="text-align: left; direction: ltr;"><span><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]-->1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Safriel UN, Erez N, Keasar T, 1993. Long-term effects of transplanted limpets on an experimental marine biofouling community. Biofouling 6:261-278. </p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>2. Safriel UN, Cohen Y, Erez N, Gateno D, Keasar T, Dolev Y, 1993. Biological control of marine biofouling. Oebalia 19S:193-199. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>3. Keasar T, Safriel UN, 1994. The moulding of a territory - effects of food and competitors on movement patterns in <em>Patella caerulea</em>. Ethology, Ecology and Evolution 6:103-115. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"> <span> 4. Safriel UN, Erez N, Keasar T, 1994. How do limpets maintain barnacle-free submerged artificial surfaces? Bulletin of Marine Science 54:17-23.</span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>5. Shkedy Y, Safriel UN, Keasar T, 1995. Life-history of <em>Balanus amphitrite</em> and <em>Chthamalus stellatus</em> in an intertidal fouling community in Israel. Israel Journal of Zoology (currently: Israel Journal of Ecology and Evolution) 41:147-161. </span> </p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>6. Keasar T, Motro U, Shur Y, Shmida A, 1996. Overnight memory retention of foraging bumblebees in imperfect. Animal Behavior 52:95-104. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>7. Keasar T, Shmida A, Motro U, 1996. Innate movement rules in foraging bees: flight distances are affected by recent rewards and are correlated with choice of flower type. Behavioral Ecology and Sociobiology 39:381-388. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;">8. Keasar T, Bilu Y, Motro U, Shmida A, 1997. Foraging choices of bumblebees on equally-rewarding artificial flowers of different colors. Israel Journal of Plant Sciences 45:219-229.</p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>9. Keasar T, 2000.  The spatial distribution of non-rewarding artificial flowers affects pollinator attraction. Animal Behaviour 60:639-646. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>10. Keasar T, Ney-Nifle M, Mangel M, 2000. </span><span>Evidence for learning of visual host-associated cues in the parasitoid wasp <em>Trichogramma thalense</em>. Israel Journal of Zoology (currently: Israel Journal of Ecology and Evolution) 46:24-247. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">11. Keasar T, Ney-Nifle M, Mangel M, Swezey S, 2001. Early oviposition experience affects patch residence time in a foraging parasitoid. Entomologia Experimentalis et Applicata, </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">98:123-132</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">. </span> </p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>12. Ney-Nifle M, Keasar T, Shmida A, 2001. Location and color learning in bumblebees in a two-phase conditioning experiment. Journal of Insect Behavior 14:697-711. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">13. Keasar T, 2001. Conservation of native pollinators via honeybee conservation.</span> <span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Ecology and Society 5(2): r5. [online] http://www.ecologyandsociety.org/vol5/iss2/resp5/ </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">14. Blarer A, Keasar T, Shmida A., 2002 Possible mechanisms for the formation of flower size preferences by foraging bumblebees. Ethology 108:341-351.</span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">15. Keasar T, Rashkovich E, Cohen D, Shmida A., 2002. Bees in two-armed bandit situations: experiments and possible decision mechanis. Behavioral Ecology 13:757-765. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>16. Bar Shai, N, Samuels R, Keasar T, Motro U, Shmida A., 2004. Flight durations in bumblebees under manipulation of feeding choices.  Journal of Insect Behavior, 17:155-168. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>17. Gottlieb D, Keasar T, Shmida A, Motro U, 2005. Possible foraging benefits of bimodal daily activity in <em>Proxylocopa olivieri</em> (<span style="color: black;">Lepeletier</span>) (Hymenoptera: Anthophoridae). Environmental Entomology 34:417-424. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>18.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Keasar </span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">T, Kalish A, Becher O, Steinberg S, 2005.</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"> Spatial and temporal dynamics of potato tuber moth infestation in field-stored potatoes</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">. Journal of Economic Entomology 98:222-228. </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>19.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Keasar T, Baruch R, Grobgeld E., 2005. Web-enhanced instruction in college-level biology courses: student attitudes, usage patterns and achievements. Australasian Journal of Distance Education, 21:533-545. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>20.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Keasar T, Segoli M, Barak R, Steinberg<sup><span>  </span></sup>S, Giron D, Strand MR, Bouskila A,  Harari AR, 2006. Costs and consequences of superparasitism in the polyembryonic parasitoid <em>Copidosoma koehleri</em>. Ecological Entomology 31:277-283. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">21. Keasar T, Sheffer N, Glusman G, Libersat F, 2006. Host handling: an innate component of foraging behavior in the<em> </em>parasitoid<em> </em>wasp<em> Ampulex compressa</em>. Ethology 112:699-706. </span> </p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>22. Arnon R, Keasar T, Pollak G, Cohen D, Shmida A, 2006. Honesty of signaling and pollinator attraction: the case of flag-like bracts. Israel Journal of Plant Sciences 54:119-128. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">23.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> K</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">easar T, Goubitz S, Shmida A, 2007. Age-related sampling of food sources by unsuccessful foraging bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombus). Entomologia Generalis 29: 201-211. </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">24.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Keasar T, Fershtman I, Forotan R, Shmida A, 2007. Learning performance of foraging bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombus) under manipulation of inter-visit time intervals. Entomologia Generalis, 29: 213-224. </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">25.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Keasar </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">T, Sadeh A, Shilo M, Ziv Y, 2007. Social organization and pollination efficiency in the carpenter bee <em>Xylocopa</em> <em>pubescens </em>(L.) (Hymenoptera: Apidae: Anthophoridae). Entomologia Generalis 29:225-236. </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>26.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">  </span>Keasar T, Sadeh A, 2007. The parasitoid <em>Copidosoma koehleri</em> provides limited control of the potato tuber moth, <em>Phthorimaea operculella</em>, in stored potatoes. Biological Control 42: 55-60. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>27. Keasar T, Shihadeh S, Shmida S, Majali N, Weil D, Reuven N, 2007. An evaluation of mini-nucleus honeybee hives for pollination of honeydew melons in enclosures. Journal of Apicultural Research 46: 264-268. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>28. Sadeh A, Keasar T, Shmida A, 2007 The carpenter bee<em> Xylocopa pubescens</em> (L.) as an agricultural pollinator in greenhouses. Apidologie<span style="color: black;"> 38: 508-517</span>. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>29.</span><span> Keasar T, Steinberg S, 2008. </span><span>Evaluation of the parasitoid <em>Copidosoma koehleri</em> for biological control of the potato tuber moth, <em>Phthorimaea operculella</em>, in Israeli potato fields</span><span>. Biocontrol</span><span> Science and Technology 18:325-336. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>30. Keasar T, Sadeh<sup> </sup>A, Shmida A, 2008. Variability in nectar production and yield, and their relation to pollinator visits, in a Mediterranean shrub. Arthropod-Plant Interactions 2: 117-123. </span></p><h1 style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; font-weight: normal;"><span style="font-size: 16px;">31. </span><span style="font-size: 16px;">Segoli M, Bouskila A, Harari A, Keasar T., 2009. Developmental patterns in the polyembryonic wasp <em>Copidosoma koehleri</em>. Arthropod Structure and Development, 38: 84-90. </span></span> </h1><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>32. Keasar T, Shmida A, 2009. An evaluation of Israeli forestry trees and shrubs as potential forage plants for bees. Israel Journal of Plant Sciences 57: 49-64. <sup></sup></span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">3</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">3</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">. Segoli M, Bouskila A, Harari A, Keasar T, 2009. Brood size in a polyembryonic parasitoid wasp is affected by the relatedness among competing larvae. Behavioral Ecology 20:761-767. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>34. Segoli M, Bouskila A, Harari A, Keasar T, 2009. Host handling time in a polyembryonic wasp is affected both by previous experience and by host state (parasitized or not). Journal of Insect Behavior 22: 501-510. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>35. Arnon R, Keasar T, Hempel De Ibarra N, Cohen D, Shmida A, 2009. Learning of colored targets with vertical and horizontal components by bumblebees (<em>Bombus terrestris</em> L.). Israel Journal of Plant Sciences 57: 193-201. <sup></sup></span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">36. Keasar T, Sadeh A, Gerchman Y, Shmida A, 2009. The signaling function of an extra-floral display: what selects for signal development? Oikos 118: 1752-1759. </span> </p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"> <span> 37. Segoli M, Keasar T, Harari A, Bouskila A, 2009. Limited kin discrimination abilities mediate tolerance toward relatives in polyembryonic wasps. Behavioral Ecology 20: 1262-1267. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>38 Keasar T, 2009. A foreword by the guest editor. Special issue on plant-pollination interactions, Israel Journal of Plant Sciences 57: I. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>39. Segoli M, Keasar T, Bouskila A, Harari A, 2010. Host choice decisions in the polyembryonic wasp Copidosoma koehleri (<em>Hymenoptera: Encyrtidae</em>). Physiological Entomology 35: 40-45. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>40. Segoli<sup> </sup>M, Bouskila A, Harari A, Keasar T, 2010. The effect of host starvation on parasitoid brood size in a polyembryonic wasp. Evolutionary Ecology Research 12: 1-9. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>41. Keasar T, Harari AR, Sabatinelli G, Keith D, Dafni A, Shavit O, Zylbertal A, Shmida A, 2010. </span><span>Red anemone guild flowers as focal places for mating and feeding of Mediterranean glaphyrid beetles. Biological Journal of the Linnean Society 99: 808-817. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>42.  Segoli M, Bouskila A, Harari A, Rosenheim J, Keasar T., 2010. Review:  The evolution of polyembryony in parasitoid wasps. Journal of Evolutionary Biology 23: 1807-1819. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>43. Keasar T. Invited review: Large carpenter bees as agricultural pollinators. 2010. Psyche special issue: Foraging Behavior of Neglected Social Pollinators (ed. by JC Nieh, JC Biesmeijer, C Rasmussen). Available: </span><a href="http://downloads.hindawi.com/journals/psyche/2010/927463.pdf"><span>http://downloads.hindawi.com/journals/psyche/2010/927463.pdf</span></a> </p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">44. Leshem Y, Keasar T, Shmida A, 2011. </span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Female-biased nectar production in the protandrous, hermaphroditic shrub <em>Salvia hierosolymitana</em>: possible reasons and consequences. Australian Journal of Botany 59: 18-25. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>45. Bar-Shai N, Keasar T, Shmida A, 2011. The use of numerical information by bees in foraging tasks.  Behavioral Ecology, </span><span class="cit-vol"><span style="color: black;">22</span><span class="cit-sep3"><span style="color: black;">:</span><span class="cit-issue"> </span><span class="cit-first-page"><span style="color: black;">317</span><span class="cit-sep3"><span style="color: black;">-</span><span class="cit-last-page2"><span style="color: black;">325</span>. 46. Morag N, Keasar T, Harari A, Bouskila A, 2011. Trans-generational epigenetic effects of maternal rearing density on offspring development time in a parasitoid wasp. Physiological Entomology 36: 294-298. </span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;">47. Morag N, Bouskila A, Segoli M, Rapp O, Keasar T, Harari AR, 2011. The mating status of mothers, and offspring sex, affect clutch size in a polyembryonic parasitoid wasp. Animal Behaviour, 81: 865-870. </p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;">48. Morag N, Bouskila A, Harari A, Keasar T, 2011. Low maternal host-encounter rate enhances offspring proliferation in a polyembryonic parasitoid. Behavioral Ecology and Sociobiology, 65: 2287-2296. </p><h3 style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; line-height: 115%; background: white;"><span style="font-weight: normal; font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">4</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">9</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">. Bar-Shai N, Keasar T, Shmida A, 2011. How do solitary bees forage in patches with a fixed number of food items? <span dir="RTL"> ‏</span> Animal Behaviour, 82: 1367-1372. </span></span></h3><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>50.</span><span> Gerchman Y, Yerushalmi Y, Dodek I, Petichov R, Lerner A, Keasar T, 2012. Beyond pollinator attraction: Extra-floral displays deter herbivores in a Mediterranean annual plant. Evolutionary Ecology, 26: 499-512. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>51. </span><span>Martinez-Harms J, Vorobyev M, Schorn J, Shmida A, Keasar T, Homberg U, Schmeling F, Menzel R, 2012.</span><span> Evidence of red sensitive photoreceptors in <em>Pygopleurus israelitus </em>(Glaphyridae: Coleoptera) and its implications for beetle pollination in the southeast Mediterranean. Journal of Comparative Physiology A, 198: 451-463. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>52. Lev-Yadun S, Keasar T, 2012. Prerequisites for evolution: variation and selection in yellow autumn birch leaves. New Phytologist<span style="color: rgb(0, 102, 0);">, </span>195: 282–284. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span>53. Keinan Y, Kishinevsky M, Segoli M, Keasar T, 2012. Repeated probing of hosts: an important component of superparasitism. Behavioral Ecology, 23: 1263-1268. </span></p><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">54. Bügler M, Rempoulakis C, Shacham R, Keasar T, </span><span>Thuijsman F, 2013. Sex allocation in a polyembryonic parasitoid with female soldiers: An evolutionary simulation and an experimental test. PLoS One,</span> <span>8(6): e64780. doi:10.1371/journal.pone.0064780. </span> </p><h1 style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background: white; vertical-align: baseline;"><span style="font-weight: normal; font-size: 16px;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">55. Keasar T, Motro U, Shmida A, 2013. </span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Temporal reward variability promotes sampling of a new flower type by bumblebees</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">. </span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Animal Behaviour</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">, <span dir="RTL"> </span>   <span dir="RTL"> 86</span> <span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"> : 747-753. </span></span></span></h1><h1 style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background: white; vertical-align: baseline;"><span style="font-weight: normal; font-size: 16px;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">5</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">6</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">. Keasar T, Kishinevsky M, Shmida A, Gerchman Y, Chinkov N, Koplovich A, Katzir G., 2013. <span class="hp">Plant-derived visual signals may protect beetle herbivores from bird predators</span><span class="hp"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">.</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"> Behavioral Ecology and Sociobiology</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">,</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; background: white;"> 67</span> <span dir="RTL" style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; background: white;"> :</span> <span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; background: white;"> </span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; background: white;">1613-1622</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; background: white;">. </span> </span></span></span></h1><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">57. </span><span style="background: white;">Maskato Y, Talal S, Keasar T, Gefen E, 2014. Red foliage color reliably indicates low host quality for development of an herbivorous insect. Arthropod-Plant Interactions <span style="color: rgb(34, 34, 34);">8:285-292.</span> </span> </p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>58.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Muth F, Keasar T, Dornhaus A, 2015. Trading off short-term costs for long-term gains: How to bumblebees decide to learn morphologically complex flowers? Animal Behaviour,<span style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;"> 101:191-199.</span> </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>59.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="background: white;">Kishinevsky M<span style="color: rgb(34, 34, 34);">, </span>Keasar T, 2015<span style="color: rgb(34, 34, 34);">. </span>State-dependent host discrimination in a parasitoid: the effect of intervals between host encounters. Behavioral Ecology and Sociobiology, <span style="background: white;">69: 543-549</span>. </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>60.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Shaham R, Ben Shlomo R, Motro U, Keasar T., 2016. Genome methylation patterns across castes and generations in a parasitoid wasp. Ecology and Evolution, 6: 7943-7953. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>61.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Keasar T, Gerchman Y, Lev-Yadun S., 2016 A seven-year study of flower-color polymorphism in a Mediterranean annual plant. Basic and Applied Ecology, <span style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">17: 741-750</span>. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>62.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Kishinevsky M, Keasar T, Bar Massada A., 2017. Parasitoid abundance on plants: complex effects of host abundance, plant species and plant flowering state. Arthropod-Plant Interactions, 11: 155-161. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>63.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Teschner N, Orenstein D, Shapira I, Keasar T, 2017. The potential of socio-ecological research to contribute to the transition toward sustainable agricultural practices. <span style="color: rgb(34, 34, 34);">International Journal of Agricultural Sustainability, </span>http://dx.doi.org/10.1080/14735903.2017.1294841<span style="color: rgb(34, 34, 34);">. <span dir="RTL"> </span> </span></span></p><p class="Default" style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>64.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Shapira I, Rosenfeld A, Rothschild A, Ackerman M, Eshel G, Keasar T., 2017. Herbaceous vegetation enhancement increases biodiversity in a wine-producing vineyard in Israel, promoting shifts in agricultural practices in other vineyards. Conservation Evidence 14: 10-15. <span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"> </span> </span></p><p class="Default" style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>65.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="color: windowtext;">Keinan Y, Kishinevsky M, Keasar T, 2017. Intra-specific variability in egg maturation patterns and associated life-history tradeoffs in a parasitoid wasp.  Ecological Entomology, </span><span style="color: rgb(42, 42, 42); background: white;">DOI: 10.1111/een.12422.</span> </span></p><p class="Default" style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>66.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Kishinevsky M, Keasar T, Harari A, Chiel E<span style="color: windowtext;">, 2017</span>. <span style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">A comparison of naturally growing vegetation vs. border-planted companion plants for sustaining parasitoids in pomegranate orchards</span>. <span style="color: rgb(34, 34, 34); background: white;">Agriculture, Ecosystems and Environment 246: 117-123. </span> </span></p><p class="Default" style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>67.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Kishinevsky M, Cohen<sup> </sup>N, Wajnberg E, Chiel E, Keasar T, 2018. Sugar feeding of parasitoids in an agroecosystem: effects of community composition, habitat and vegetation. Insect Conservation and Diversity 11: 50-57. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>68.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Lev-Yadun S, Ne'eman G, Keasar T, 2018. Differences in flower colors between spiny and non-spiny Asteraceae species: a possible case of aposematism? Flora 239: 98-103 </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span>69.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="color: black;">Shapira I, Keasar T, Harari I, Gavish-Regev E, Kishinevsky M, Steinitz H, Sofer-Arad C, Tomer M, Sharon R, 2018. Does mating disruption of <em>Lobesia botrana</em> and <em>Planococcus ficus</em> affect the diversity, abundance and composition of natural enemies in Mediterranean vineyards? Pest Management Science, </span>DOI 10.1002/ps.4883<span style="color: black;">.</span> </span></p><h1 style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; background: white;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; font-weight: normal; font-size: 16px;">70.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Ode P, Keasar T, Segoli M</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">, 2018. Lessons from the multitude: i</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">nsights from polyembryonic wasps for behavioral ecology</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">.</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"> Current Opinion in Insect Science</span> <span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">27: 32–37</span> </span></h1><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in;"><!--[if !supportLists]--><span>71.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Keinan Y, Braun R, Keasar T, 2018. Phenotypic plasticity in pre-adult egg maturation in a parasitoid: effects of host-starvation and brood size. PLoS One, 13(4): e0195767. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195767.</span></p><p class="Default" style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="color: windowtext;">72.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Krishna S, Keasar T., 2018. Morphological complexity as a floral signal: from perception by insect pollinators to co-evolutionary implications. Invited review, International Journal of Molecular Sciences 19, 1681; doi:10.3390/ijms19061681. </span></p><p class="Default" style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="color: windowtext;">73.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Karp DS and numerous authors, including Keasar T, Kishinevsky M., 2018. A framework for predicting pest abundance and biological control across <span dir="RTL"> </span>agricultural landscapes. PNAS, in press. </span></p><p style="margin: 0in 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0in; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]-->74.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;"> </span>Keinan Y, Harari AR, Keasar T. Can mating disruption and augmentation of natural enemies be efficiently combined by conditioning of the parasitoid <em>Trichogramma</em> <em>cacoeciae</em> (Hymenoptera: Trichogrammatidae)? (accepted as a chapter in Sabater-Munoz B (Ed.). ‘Parasitoids: Biology, Behavior and Ecology’, Nova Science Publishers).</p><p style="font-weight: bold; margin-bottom: 12pt; text-align: justify;"><span> </span></p></span><br /></div>

הצגה בכנסים מדעיים

מחקרי המעבדה הוצגו בעשרות כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל. ביניהם, בשנים האחרונות, הכנסים הבין-לאומיים הבאים:<div style="text-align: left; direction: ltr;"><br /></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: -0.05in; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">8/2015<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-image: initial; border-left: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">European Society of Evolutionary Biology<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-image: initial; border-left: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Lausanne, Switzerland<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-image: initial; border-left: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal">The double role of Salvia viridis' extrafloral display <o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">8/2015<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">European Society of Evolutionary Biology<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Lausanne, Switzerland<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">Genome methylation patterns across castes and generations in a parasitoid wasp </span></strong><o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">10/2015<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">4<sup>th</sup> International Entomophagous Insects Conference<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Torre Del Mar, Spain<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">Intra-specific variation in egg maturation schedules in a parasitoid <o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">9/2016<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">EurBee 7<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Cluj, Romania<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">Pollination webs in Mediterranean fire buffer zones <o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">1/2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">MEDECOS 2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Seville, Spain<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">Pollination webs in Mediterranean fire buffer zones <o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">8/2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">International Society of Chemical Ecology Conference<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Kyoto, Japan<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">Mating disruption effects on a parasitoid’s ability to locate its host-pheromone </p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">10/2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Entomophagous Insect Conference<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Kyoto, Japan<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">Evolutionary constraints on polyembryony in parasitic wasps: A simulation model </span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">10/2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Entomophagous Insect Conference<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Kyoto, Japan<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Crop pests and parasitoids differ in habitat use in a Mediterranean vineyard agro-ecosystem </p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">10/2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Entomophagous Insect Conference<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Kyoto, Japan<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Pre-adult egg maturation in a parasitoid is enhanced by host starvation and superparasitism </p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">10/2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Entomophagous Insect Conference<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Kyoto, Japan<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: 115%;">Are parasitoid wasps limited by sugar sources in agricultural areas? Pomegranate orchards as a case study </p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">11/2017<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Drylands, Deserts and Desertification<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Sde Boqer, Israel<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: 115%;">Flowering phenology and pollinator visits in <em>Ziziphus spina-christi</em>, a desert forest tree <o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">7/2018<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">European Congress of Entomology<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Naples, Italy<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: 115%;">Environmental variables at multiple spatial scales shape parasitoid assemblages in agroecosystems<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">7/2018<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">European Congress of Entomology<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Naples, Italy<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: times; color: black;">How do bumblebees learn to handle morphologically complex flowers? </span><o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">7/2018<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">European Congress of Entomology<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Naples, Italy<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><span>Habitat use by crop pests and natural enemies in a Mediterranean vineyard agroecosystem </span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="84" valign="top" style="width: 63pt; border-right: 1pt solid black; border-bottom: 1pt solid black; border-left: 1pt solid black; border-image: initial; border-top: none; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">7/2018<o:p></o:p></p> </td> <td width="156" valign="top" style="width: 117pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">European Congress of Entomology<o:p></o:p></p> </td> <td width="102" valign="top" style="width: 76.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;">Naples, Italy<o:p></o:p></p> </td> <td width="199" valign="top" style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt;"> <p class="MsoNormal"><span>Effect of non-crop vegetation on parasitoid diversity in vineyards of Israel <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><br /></div>

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

רחל ארנון, 2001, MSc, משמעות ה"דגל" בתפרחת המרוה הדגולה.

עדי שדה, 2005, MSc, דבורת העץ צהובת החזה כמאביק חקלאי בחממות.

מיכל סגולי, 2009, PhD, בקרה משותפת של הורים ועוברים על גודל התטולה בצרעה טפילית רב-עוברית.

נעמה מורג, MSc , 2010, השפעות אמהיות אפיגנטיות על תכונות צאצאים בצרעה טפילית רב-עוברית.

כרוניס רמפולקיס, 2012, פוסט-דוק, השפעות הוריות בין-דוריות על תכונות מהלך חיים בצרעה טפילית.

יעל קינן, 2013, MSc, שילוב בלבול זכרים והדברה ביולוגית לבקרת מזיקים: עש האשכול כמקרה מבחן.

רועי שחם, 2014, MSc, השפעות אפיגנטיות בין-דוריות על דגמי מתילציה בצרעה טפילית.

אלון אורנאי, 2016, MSc, רשתות האבקה בקווי חיץ נגד שריפות בחורש ים-תיכוני.

עידן שחם, 2017, פוסט-דוק. ממשק עשבייה בכרמים והשפעותיו על מגוון אויבים טבעיים

בהווה: 

מרים קישינבסקי, PhD, גיוון צמחייה במטעי רימונים ובסביבתם לשימור פרזיטואידים

יעל קינן, PhD, גורמים המשפיעים על דגם הבשלת הביצים בפרזיטואיד 

שיוואני קרישנה, פוסט-דוק, למידה של פרחים בעלי מורפולוגיה מסובכת על ידי דבורים

גבריאלה מולר, MSc, השפעת ממשק עשבייה בכרמים על מגוון פרזיטואידים

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2011-2013 אחריות אקדמית לאוסף הזואולוגי בבית מרגולין

2013-2016 ראש החוג לביולוגיה וסביבה

מחוץ למכללה

2013 - היום נציגת אוניברסיטת חיפה בוועדת אדם וביוספירה של אונסקו
2015 - היום אוצרת עמיתה באוסף פרוקי הרגליים היבשתיים, האוניברסיטה העברית

מעורבות ועשייה באורנים

מרחב אישי

מידע נוסף על תחומי העניין והמחקר שלי נמצא בדף הבית של המעבדה.