אתר אישי

ד"ר עובדיה תקוה

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

תעודת הוראה

ורישיון הוראה לעל יסודי 

מתמטיקה

סמינר בית יעקב

1991

ב.אד.

מתמטיקה

אורנים

1998

.M.A

בהצטיינות

פיתוח מערכות חינוך- מוקד חינוך מתמטי

אוניברסיטת חיפה

2003

PH.d

פקולטה למדע חינוך וטכנולוגיה

טכניון

2014

השכלה נוספת

-         1999 -2000:       

מדרשת פיינברג שבמכון ויצמן למדע -לימודים בקורס אקדמאי "מנור" דו שנתי, לפיתוח מנהיגות מורי מורים למתמטיקה.

(ולמידה במדרשיה בקורסים למתמטיקה לתלמידי מוסמכים ודוקטורטים)

-          1999-2000

מדרשת פיינברג קורסים במתמטיקה טהורה לתלמידי מוסמך ודוקטורנטים.

-         1988 - 1993:

סמינר בית יעקב למורות בחיפה- לימודי הסמכה להוראה ורישיון הוראה במתמטיקה.

-          2008-2012:      

טכניון-  הפקולטה לתעשייה וניהול- קורסי בחירה ושומעת חופשית בקורסים בנושאי ניהול בתוכנית  MBA בטכניון.

-          2012

לימודי קאוצינג

-         1990-2014:

קורסים שונים בתחומים: מתמטיקה, הוראת מתמטיקה, דידקטיקה בחינוך, נוער בסיכון, ניהול ומנהיגות, ועוד. (20 גמולי השתלמות)

-          2014-2015

מכון מנדל- מנהיגות בקהילה החרדית-  בית הספר למנהיגות

 

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

-         2004-2015:

מדריכה ומרצה להוראת המתמטיקה בתוכנית להסבת אקדמאים להוראה במכללת אורנים.

-         2015- 2009:

מרצה בתואר השני במדעים מסלול יסודי ומסלול על יסודי במכללת אורנים.

 

-         2006-2012:

מרצה בחוג לחינוך מתמטי תואר ראשון מכללת אורנים.

 

-         2004-2006:

מרצה בקורס מאבחנים דידקטיים, במכללת גורדון.

 

-         2010-2015

מנחה לכתיבת עבודות גמר בתואר השני במכללת אורנים

 

-          2005-2008

מרצה בחוג לחינוך מיוחד מכללת אורנים

מחוץ למכללה

-         2014- 2006:

ניהול בתי ספר

מנהלת קריית חינוך "מגדל אור" מגדל העמק ומנהלת "אולפנת הגליל".

 

-         1991-2006:

סגנית מנהל בית ספר

סגנית מנהל  ורכזת פדגוגית בבית ספר תיכון "מגדל אור" שבמגדל העמק.

-         1989-2013:

הוראת מתמטיקה וריכוז מקצוע המתמטיקה

מורה למתמטיקה לכיתות התיכון בכל רמות ההבחנות לבגרות בביס שש שנתי "תיכון מגדל אור".

 

-         2007- 2014:

ריכוז פדגוגי

רכזת פדגוגית של מדרשית הגליל, תיכון שלהבת, ואולפנת הגליל במגדל העמק.

-         2006- 2014 :

מורה מאמנת

מורה מאמנת למורות בסטאג'. מורות מחנכות, מורות למתמטיקה ומדעים.

-         2006-2007:

מעריכה בחינות בגרות במתמטיקה

מעריכה לרמות 3- 4-5 יח"ל.

-         1998-2000:

מדריכה מחוזית במתמטיקה

מדריכה מחוזית למתמטיקה במחוז צפון מטעם משרד החינוך.

 

-         2006-2010:

ראש תוכנית להרחבת הסמכה ללקויות למידה במתמטיקה (למורים למתמטיקה) במחלקה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים.

 

-          2015

יועצת אקדמית מטעם גף ניסוי לתיכון ניסויי מרגלית-ירושלים

 

-          2015

חברה בקבוצת המחקר "משילות משולבת" מכון וון ליר ירושלים. (מייצגת את תחום החינוך, ומדיניות בחינוך מתמטי.)

-          2000-1997

פיתוח משחקים מתמטיים ופוסטרים למרחבי כיתות מתמטיקה ליסודי ועל יסודי. לחברת "סלעית" יסוד.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

טיפוח מיומנויות לפתרון בעיות בקרב תלמידות תיכון "חלשות" במתמטיקה


המחקר עוסק בפיתוח מיומנות לפתור באופן אמצעי, בעיות מתמטיות בקרב תלמידות מכיתותיא' ו-יב', המתאימות להגדרה- תלמידות חלשות.

המחקר התבצע בכיתות תיכון, בהן מופעלת תוכנית הלימודים המוצהרת של משרד החינוך, המוערכת באמצעות בחינות בגרות, ברמת שלוש יחידות לימוד. במחקר השתתפו תלמידות משתי כיתותלימוד: כיתה יא'  (15=n)וכיתה יב' (15=n).

תוכנית ההתערבות השנתית התבססה על עקרונות הוראה, שנגזרו ממחקרים שעסקו בתחומים הבאים: הוראת מתמטיקה לתלמידים חלשים, הוראה לקראת פיתוח אוריינות היוריסטית, הוראההמתמקדת בתהליכים המתייחסים להקטנת עומס על הזיכרון והוראה המתייחסת להיבטים תרבותיים ולשיח בכיתת המתמטיקה. העקרונות כללו: לימוד פתרון בעיות באמצעות דפי דוגמאות שלבעיות פתורות, בניית קשרי דמיון בין בעיות, דיונים בכיתה לצורך הכללת רעיונות לפתרון בעיות, והוראה של אסטרטגיות היוריסטיות לפתרון בעיות. המחקר ממוקד באסטרטגיה היוריסטית "בניית קשרי דמיון בין בעיות".

 

ממצאי המחקר ומסקנותיו לסוגיה זו, גובשו באמצעות אימוץ שתי מתודולוגיות. באמצעות המתודולוגיה הכמותית, נותחו כ-150 שיעורי מתמטיקה באורך של כ-90 דקות כל אחד, באמצעות שאלון "Reformed Teaching Observation Protocol" (RTOP) לניתוח שיעורים. מהממצאים שהתקבלו מעיבוד נתונים לשאלון- RTOP, גובשו מסקנות בהקשר של נורמות מתמטיות להוראה בכיתות התלמידות החלשות. בנוסף, נמצא כי עקרונות ההתערבות מהווים תוכנית הוראה ייחודית לצורך השגת מטרת המחקר.

ממצאים שגובשו מחקרי ההוראה היחידניים, מלמדים על שלבים בהתפתחות תהליכי עצמאות, בפתרון בעיות בקרב תלמידות חלשות.

FOSTERING PROBLEM-SOLVING SKILLS INMATHEMATICALLY “WEAK” FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS


Thisstudy examines a way fordeveloping skills of independent problem-solving skills among female eleventh and twelfth grade students who are considered to be“weak” students in mathematics. The study focuses on a heuristic .
strategy knownas : Constructing similarity relations among problems 
Thecurrent study was conducted in high school classes, in which the officialcurriculum of the Israeli Ministry of Education was taught and assessed by thethree-point Bagrut (matriculation) examination.Two classes of female students, of eleventh graders (n=15) and twelfthgraders (n=15), took part in the study. The yearlong intervention program inthese classes was based on teaching principles derived from research in the followingfields: teaching mathematics to weak students, teaching toward the developmentof heuristic literacy, teaching that focuses on processes to reduce memoryload, cultural and discourse aspects of teaching in the mathematics classroom.The principles included: learning problem-solving strategies by means ofworked-out examples, focusing on similarities among problems, teachingheuristic problem-solving strategies and conducting classroom discussions aimedat generalization of the considered problem-solving ideas

ResearchContribution

The practicalcontribution of this study consists of the formulation of principles forintervention that can serve as a means of teaching in classes of “weak”students. Another practical contribution is the formulation of two sets ofstages, one describing the development of heuristic literacy and the otherreferring to processes in developing autonomy in solving problems.

The theoreticalcontribution of this study lies in its definition of three systems: a system ofconsiderations in formulating relations, a system for choosing problems to besolved and a system for describing self-development in problem solving.

The study'smethodological contribution is related to the implemented quantitative methodof analysis of a large number of videotaped lessons. In addition, the interviewtool developed in this research can be implemented for other age groups andother study programs in mathematics and science.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

התפתחותמומחיות של מנחות למתמטיקה תוך כדי ההנחיה

רציונל: בעשור האחרון הצביעו ארגוניהחינוך המתמטי בעולם על הצורך ברפורמה של החינוך המתמטי לקראת כיתה מתמטית ממוקדתתלמיד ולקראת יצירת הזדמנויות שוות לכל התלמידים ללמידת מתמטיקה מעניינת ומאתגרת.המלצות הרפורמה לשינוי בגישות ההוראה מגבירות את הצורך בהתפתחות המקצועית של המוריםלמתמטיקה לאורך  כל הקריירה המקצועית שלהם.Cooney  (1994) ציין כי על המורה המלמד מתמטיקה בגישה החדשהלפתור את הבעיה: כיצד ניתן ללמד מתמטיקה חדשה בראש של מתמטיקה ישנה? לאור בעיה זו,מדגישים החוקרים את חשיבות התמיכה המקצועית בעבודת המורה בכלל ובמיוחד בתנאי  רפורמה, הדורשת שינוים בדרכי ההוראה.  

הנחיהאישית או קבוצתית של המורים בבית הספר היא הדרך העיקרית לתמיכה מקצועית בעבודת המורהלמתמטיקה בתנאי הרפורמה. המחקר הנוכחי חקר את ההנחיה של מורים למתמטיקה כתהליךהכולל תמיכה מקצועית של עמית למקצוע. אף שההנחיה נתפסת כשלב מתקדם בהתפתחותהמקצועית של המורה, נכתב מעט על התפתחותם המקצועית של המנחים. 

מטרתהמחקר: היאלנתח את התפתחות המומחיות של המנחים למתמטיקה המתרחשת תוך כדי הנחיה.

שיטתהמחקר:הנחת היסוד של מחקר זה היא שמהות תהליך ההנחיה היא באינטראקציות בין מורה לביןמנחה. כמו כן, המחקר התבסס על גישה דיסקורסיבית המתייחסת ללמידה כשינויבאינטראקציות (Sfard,2001).המחקר אפיין את האינטראקציות מנחה-מונחה של שתי מנחות למתמטיקה והתמקד בשינויים שהתרחשובאינטראקציות אלה  במהלך שנת ההנחיה.

 ממצאיםעיקריים:

·      מודלההנחיה:

המחקרמציע מודל אינטראקציות ההנחיה, המייצג את המרכיבים העיקריים של מפגשיההנחיה ואת מאפייניהם. המודל הוצג באופן סכמאתי, כך שאינטראקציות מסוגים שוניםמוצגים כמסלולים שונים בסכמה. למודל יכולת הסברתית ותיאורית. אפיזודות שונותמתקופת ההנחיה נותחו לאור המודל. המודל יכול לשמש כלי דיאגנוסטי: התפתחות מומחיותהמנחות נבחנה על ידי זיהוי שינויים בסכמות ההנחיה, המייצגות הנחייה בשלבים לאורךשנת ההנחיה.

·   שינוייםבאינטראקציות ההנחיה:

במהלךההנחיה האינטראקציות נעשות יותר רפלקטיביות, כלומר זוהתה מגמה של שינוי. בשלביםמתקדמים של ההנחיה ביצעו המנחות יותר אינטראקציות רפלקטיביות לצורך ניתוח ההוראה ותכנונהמאשר בשלבים התחלתיים יותר. זוהה שינוי במוקדהרפלקציה: בשלבים ראשוניים של ההנחיההושם דגש על ניסיונו האישי של המנחה ובשלבים מתקדמים יותר הושם דגש עלניסיונו של המורה.

נמצאשינוי בקטגורית פעולות ההנחיה. כך שבשלבים מתקדמים יותר של ההנחיה המורים המונחיםהיו יותר אקטיביים במפגשי ההנחיה מאשר בתחילת ההנחיה.

תרומת המחקר:

למחקרזה שתי תרומות עיקריות:

 תרומה תיאורטית- מודל ההנחיה המתאר והמאפייןאת האינטראקציות שבין המנחה לבין המורה.

 תרומה מעשית- שימוש במודל ככלי דרכו ניתןלבדוק  את מומחיותן של מנחות אחרות נוספות.

    Developmentof Mathematic Mentors' Expertise through Mentoring

Rationale: In the last few decades, mathematicseducation in the world has been going through a reform. The reform includesstudent-centered teaching and learning as well as the creation of equalopportunities for every student to learn interesting and challenging Mathematics.The recommendation of the reform for change approaches to Mathematics teachingstrengthens the need for life-long continued

Main findings

The Mentoring model

The study offers a ‘model of mentoringinteractions’ which represents the main elements of the mentoring sessions andtheir characteristics. The model was presented schematically so that differenttypes of interactions may be represented as different chains in the scheme.Different episodes from the mentoring session were analyzed using this model.The model can serve as a diagnostic tool: the development of the expertise of mentorscan be tested by identifying differences in the mentoring schemes as a resultof the year-long mentoring process.

Differences in the Mentoringinteractions

During the mentoring, interactionsbecame more reflective. Additionally the focus of reflection was changes.Namely, in the earlier stages of the mentoring reflection was focused onmentors' experiences whereas in the later stages reflection addressed teachers'experiences.

Changes were found in the mentoringactions. Compared with the earlier session, in the later stages of mentoringthe teachers become more active and the mentors become more reactive.

Contribution of the research:

This research has two maincontributions:

a.Theoretical contribution: The study suggests ‘modelof mentoring interactions’ which describes and characterizes mentoring sessions.

Practicalcontribution: The model serves as a diagnostic tool for identification of Mentors'expertiseprofessional development of mathematicsteachers.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

עובדיה, ת. (2015). סטודנט בכיתת המתמטיקה מה הוא לומד? בימת דיון  מכון מופ"ת. גיליון 55

עובדיה, ת. (2015 בדפוס). בין גוף ראשון לגוף שלישי. כתב העת האקדמי רב תחומי "דברים" גיליון מס' 8. בהוצאת מכללת אורנים. אוקטובר 2015.

עובדיה, ת. (2015 בשיפוט). עקרונות להוראת מתמטיקה בכיתות תיכון המאוכלסות בתלמידים חלשים. קו נטוי.

בהליכי כינוס

סטודנט בכיתת המתמטיקה- מה הוא לומד? כנס בינלאומי במתמטיקה במכללת אורנים ספטמבר 2015.
השלכות ההוראה מקורס מורים סטודנטים לתואר שני לשדה החינוך המתמטי. המקרה של: יישום עקרונות לקידום פותר בעיות עצמאי במתמטיקה. כנס ירושלים הרביעי ( 2016) לחינוך מתמטי .
השאיפה לקיימות סביבתית חינוכית במסגרות חינוך תיכוניות לנערות חרדיות. כנס מכון מופת "למידה מחוברת לפעימות החיים". תשרי תשע"ו.
 

הצגה בכנסים מדעיים

הרצאות בכנסים:
עובדיה, ת. (1998) כיתת המתמטיקה של תלמידות חלשות, האתגר והמשימה. כנס הארגון הישראלי לחינוך מתמטי 1998 מלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב.
עובדיה, ת. (2002). סיטואציות מדגימות חשיבה מתמטית של תלמידים. הכנס התשיעי לקידום החינוך המתמטי בישראל. תל אביב.
עובדיה, ת. (2003) חידות סביב המילה "ידידי" ופולינדרומים אחרים. כנס - "עשור למנור" מכון ויצמן למדע.
עובדיה, ת. (2004) התפתחות מומחיות של מנחות למתמטיקה תוך כדי הנחיה. כנס האחד עשר של הארגון הישראלי לחינוך מתמטי מלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב.
עובדיה, ת. (2006) מה רואים תלמידים מתקשים במתמטיקה, בבעיה מתמטית? כנס החוג לחינוך מתמטי מכללת תלפיות.
עובדיה, ת. (2008) טיפוח אוריינות היוריסטית באמצעות בניית קשרים בין בעיות מתמטיות בקרב תלמידות תיכון חלשות. הסמינר התשיעי לתלמידי תואר שלישי מלון ניר עציון.
עובדיה, ת. (2009) לימוד ויישום של אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות: המקרה של תלמידות תיכון "חלשות". כנס מחקר עיון ויצירה במכללת אורנים.
עובדיה, ת. (2012). טיפוח אוריינות היוריסטית לפתרון בעיות מתמטיות בקרב תלמידות תיכון "חלשות". טקס חלוקת פרס קפלן. המחלקה להוראת המדעים. הטכניון.
עובדיה, ת. (2015). טיפוח מיומנויות לפתרון בעיות בקרב תלמידות תיכון חלשות במתמטיקה. מחקר עיון ויצירה באורנים.

השתתפות בכנסים:
הכנס הארצי השני (2000) למנהיגות בהוראת המתמטיקה למנחים, רכזים ומורי מורים נתניה.
"רציפות בהוראת מתמטיקה"(2002 ( מכון דוידסון שליד מכון ויצמן, רחובות.
"קידום בנות במתמטיקה ובמדעים) " 2002 ) מכון דוידסון שליד מכון ויצמן, רחובות.
הכנס הארצי השלישי (2002) למנהיגות בהוראת המתמטיקה למנחים, רכזים ומורי מורים. הצגת פוסטר אודות יוזמות מתמטיות בבית הספר. עיתון מתמטי ומעבדת מתמטיקה.
הכנס העשירי לקידום החינוך המתמטי בישראל (2003).
הכנס הארצי השנתי להכשרת מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי 2004 מכללת סמינר הקיבוצים.
מתמטיקה ושפה (2005) כנס מט"ח גני יהושע תל –אביב.
הכנס השלושה עשר ( 2006) לקידום החינוך המתמטי בישראל.
"חקר המוח ומתמטיקה" מכון דיודסון לחינוך מדעי. (2007- 2008.)
ועידת עתיד החינוך (2013) כלכליסט וסיסמא לכל תלמיד. תל אביב.
היבטים חברתיים של ההוראה והמחקר בטכניון 2013 המרכז לקידום הלמידה וההוראה הטכניון.
JCerme 2014 מכון לב ירושלים.
בימת מנדל 2015

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

אודליה פינטו- בניית יחידת לימוד בנושא גרפים
סיון מישר- חשיבה רפלקטיבית של מורה למתמטיקה

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2004-2014 מרצה להוראת מתמטיקה בחוג לחינוך הסבת אקדמאים להוראת חינוך מיוחד.
2005-2014 מדריכה פדגוגית במתמטיקה לבי"ס יסודי ובי"ס על יסודי.
2006-2009 רכזת התוכנית להרחבת הסמכה ללקויות למידה במתמטיקה.
2008-2015 מרצה בתואר השני M.ed להוראת המדעים על יסודי.
2014-2015 מרצה בתואר השני בחינוך מתמטי ומדעים ליסודי.
2010-2015 מנחה לכתיבת עבודת M.ed  גמר בתואר השני בחינוך מתמטי יסודי ועל יסודי. 
2006-2009 קידום וחינוך תלמידים תת משיגים במערכת החינוך- הוראה בחוג לחינוך מיוחד. (תואר ראשון)

מחוץ למכללה

1986-1990 רכזת תנועת נוער "בתיה"
1989- 1992 מורה למתמטיקה ומחנכת.
1992-2008 סגנית מנהל בית ספר תיכון רכזת מתמטיקה ורכזת פדגוגית "תיכון מגדל אור"
2008-2014 מנהלת קרית חינוך "מגדל אור"
1998-2000 מנחה מחוזית למתמטיקה מטעם אגף שח"ר.
2006 מעריכה בחינות בגרות במתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל.
2005-2007 מרצה במכללת גורדון לחינוך.
2006-2014 מרצה בפורום מנהלות בבית המורה על שם שרנסקי תל אביב.
2015-2016 מרצה בחוג להוראת מתמטיקה ומדעיםבתואר השני במכללת ירושלים.
2006-2014 מרצה במרכזי פסג"ה הוראת המתמטיקה .
2004-2006 מרצה בהשתלמות מורים למתמטיקה בחטיבות הביניים מרכז מתי"א קריות.
2004-2005 מרצה ומדריכה פדגוגית להוראת מתמטיקה בבית ספר קישון רמת דוד.
2014-2015 עמיתה במכון מנדל למנהיגות- מנהיגות נשים בקהילה החרדית.

תפקידים ציבוריים

חברה ב"אגודה אחת" אגודה לקידום אחריות חברתית תורנית.

מרחב אישי

"יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו".

כי לא לעולם מט כל פועל צדק,

תקוות תמימים לא תאבד לנצח

אשרי אשר חכמה מצא, ודעת,

אשרי מדבר על אוזן שומעת

ברוך תהי מחקר, כי נחמתני

עת משברי יגון עד נפשי באו.

כי עת בצוף לקחך,

מרת לבבי זה אותי השכחת,

אף מספדי לי אל מחול הפכת.


כצל לעייף, וכאל צמא מים,

כן יערב ינעם לנפש, דעת.

שמחה ללבב הוא, אור לעיניים

ענק לצואר, אף אל ראש מגבעת (רמח"ל)