אתר אישי

ד"ר ריקון צמרת

ייעוץ חינוכי

  • שעות קבלה:

    יום ג' 11:00-12:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

ב.א.

ריפוי בעיסוק

האוניברסיטה העברית - ירושלים

1988

מ.א.

נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית-חינוך מיוחד

אוניברסיטת חיפה

2000

דוקטור

פסיכולוגיה

אוניברסיטת חיפה

2005

פוסט-דוקטור

פסיכולוגיה

אוניברסיטת ת"א

2007

מומחיות אקדמית

איתור מוקדם ליקויים בהתפתחות, הורות-גיל רך, השפעות סטרס על ההתפתחות (הזנחה והתעללות), התפתחות - גיל רך, התפתחות קוגניטיבית, פסיכופאתולוגיה


Early detection of developmental delays, Parenting/parenthood, The effects of early stress on development - abused and neglected children, Early development, Cognitive development, psychopathology

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Ricon, T.(2005). The effects of early stress on chronic stress on cognitive abilities in adulthood: Behavioral aspects. Supervisor:  Professor Gal Richter Levin – Psychology department, University of Haifa

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

2. מאמרים שהופיעו ו/או אושרו לפרסום בכתבי עת מדעיים עם שיפוט

1. Schreuer, N., Josman, N., Gal, E., Chen, L., Ricon, T., & Weiss, P.L., (2006). Incorporating  Online- learning into the Occupational Therapy curriculum. Israeli Journal of Occupational Therapy,15, E119-E136.

2. Ricon T., Pratt H & Josman N., (2007). Brain and behavior interaction in adolescent performance of a categorization task . The Israeli Journal of Occupational Therapy. 16(2), E33-E55.

3. Eldar, S., Ricon, T., & Bar-Haim, Y. (2008). Induced attentional bias toward threat has causal effects on vulnerability to stress in 7 to 12 Year-Old Children. Behaviour Research and Therapy. 46(4):450-61 (IF 2.9)

4. Zimerman, D., Hus, S., Tene, R.M., Fogel, Y., Barhum, S. H., Stein, A., Ganama, R., Engel-Yeger  B. & Ricon, T. (2008).Contextual memory test child (CMT CH)- assessment – a construction of a new morning tablet –  psychometric properties, for children at age 8-14 years. Ijot. 17(4)- (bo2d)

5.  Ricon, T., Schreuer, N & Rosenblum, S. (in press-2010). Problem based learning - enables expression of individual characteristics of OT students. Creative Education. http://www.scirp.org/journal/ce/

6.  Ricon, T. (in press-2010) . Using concept maps to organize theoretical issues in DCD and as a treatment tool. Health. http://www.scirp.org/journal/health/

 

3. מאמרים בעבודה או בהגשה לפרסום

1.  Ricon T. Toth, E. &  Richter-levin, G. (submitted) Chronic mild stress during juvenility reduces the adverse effects of maternal deprivation on cognitive abilities in adulthood. Behavioral brain research (IF3.17)

 2. Ricon, T. Hen, L., Ben-Shem, I. & Sachs, D. (in process). First year students' attitudes toward disability in occupational therapy program- longitudinal research.

3. Ricon, T. (in process) Time organization and perception in adolescence and their parents as demonstrated in the TOP’s questionnaire.

4. Ricon, T. (in process) validity and reliability of a new "future planning" category of the ACS evaluation tool.

5. Ricon T., Hen, L. Kaadan, A. (in process). "Make My Day"- Daily log for young children- Reliability and validity.

 

הצגה בכנסים מדעיים

Subject of  Lecture/Discussion/Comments

Place of Conference

Name of Conference

Date

Brain potentials dynamics while performing categorization task in children with/without learning disabilities

University of Haifa

 

Laboratory session in physiological psychology department

 

2000

The effects of stress on early childhood

 

University of Haifa

 

Laboratory session in physiological psychology department

 

2001

The effects of early stress on chronic stress on cognitive abilities in adulthood: Behavioral aspects.

 

University of Haifa

 

The annual conference of the faculty of  social welfare and health sciences

2005

The copm- client centered and outcome measure evaluation in occupational therapy- workshop

 

Tel Aviv university

 

The Israeli society of occupational therapy conference

2006

Parent's involvement in developing cognitive strategies with their child - oral presentation.

University of Haifa

Good enough parenthood? The clinical center of the Faculty of Social Welfare & Health Sciences

 

 

2007

Using concept maps as organizing tool in practical and theoretical issues

 

University of Haifa

The Israeli society of occupational therapy conference

July 2007

The concept map of DCD: A cognitive method towards

Intervention

RMIT university Australia

 

Developmental coordination disorder- Melbourne- Australia.

2007

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

יועצת

2006-1998

חברה בוועדת קבלה

1998-

חברה בוועדה לענייני סטודנטים

2008-

הקמת אתר אינטרנט לחוג

2008-

מחוץ למכללה

2009-

הז'ורנל האוסטרלי לריפוי בעיסוק

מעריכה

1998-

העמותה לריפוי בעיסוק

חברה