אתר אישי

ד"ר מנור אהוד

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

2018: Asociate Professor at Ariel University

2008: Senior Lecturer at Oranim College

2001: Ph.D., Haifa University - Jewish HistoryDepartment Department

1996: M.A.,  HaifaUniversity – Jewish History Department

1994: B.A. Open University – HistoryDepartment

מומחיות אקדמית

דמוקרטיה, הגירה יהודית, היסטוריה פוליטית של העם היהודי בעת החדשה, היסטוריה של עיתונות ההמון, הסכסוך היהודי-ערבי, הסכסוך היהודי-פלסטיני, הרעיון הדמוקרטי, התפתחות התקשורת בישראל, התקשורת בישראל והמזרח התיכון, זרמים ביהדות זמננו, חברה אזרחית, ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית, כלכלה-פוליטית, סוציאל-דמוקרטיה, עיתונות היידיש בתחילת המאה ה20, פוליטיקה ישראלית, תולדות הציונות, תקשורת ופוליטיקה


Democracy, Jewish Immigration, Modern Political History of the Jewish People, History of mass media, Arab-Israeli conflic, Jewish-Palestinian conflict, Democracy, The history of the Israeli press, Israeli media and the Middle East, Contemporary Judaism, Civil society, Israel as Jewish-democratic state, Political-economy, Social-democracy, , Israeli politics, Zionism, Press and politics

הוראה

במכללת אורנים

 

History of Jewish socielty and cutlure in the United States 1700-1950

Introduction to Modern History    

The Arab-Jewish Conflict              

Text and historical context

Migration and the press – the case of American Jews

From emancipation to auto-emancipation      

Introduction to the History of the United States

History of Israel 1949-1967           

The history and praxis of Democracy

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תיזת דוקטור ( Ph.D. 

הפארווערטס: עיתונות, סוציאליזם והפוליטיקה היהודית בניו יורק, 1897-1917, אוניברסיטת חיפה 2000.

                 The Forverts: Jewish Press, Jewish Socialism and Jewish Politics, New York, 1897-1917

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תיזת מאסטר (M.A. .): 

תנועת הפועלים היהודית בארגנטינה, 1905-1930            Jewish Labor Movement in Argentina, 1905-1930

ספרים - כתיבה או עריכה

1.      Ehud Manor. 2008The Jewish Daily Forward  – Immigrants, Socialism and Jewish Politics, 1890-1917. Hakibutz Hameuchad, Tel Aviv [262 pp.]  [Heb]

2.      Ehud Manor. 2009The Jewish Daily Forward (Forverts) Newspaper – Immigrants, Socialism and Jewish Politics, 1890-1917. Sussex Academic Press, Brighton & Portland [162 pp.] C

3.      Ehud Manor. 2010. Berl Locker – A Zionist Diplomat,  Socialist and Optimist. Hasifria Hatzionit. Jerusalem [374 pp.]  [Heb]

4.      Ehud Manor. 2012.  Making Peace with the Palestinians –the Israeli debate about the West Bank, 1967-1987Carmel Publishing House. Jerusalem [275 pp.] [Heb]

5.      Ehud Manor. 2012Louis Miller and Di Warheit (“The Truth”) : Yiddishism, Zionism and Socialism in New York, 1905–1915. Sussex Academic Press, Brighton & Portland [144 pp.]

6.      Udi Manor. 2016. Yigal Allon – a Political Biography 1949-1980. Dvir-Zmora Publishing House [472 pp]. [Heb]

7.      Udi Manor. 2017. Yigal Allon – a Neglected Political Legacy 1949-1980. Sussex Academic Press, Brighton & Portland [240 pp.]

8.      Ehud Manor. 2010Jaume Renyer y Ehud Manor, Un Estado Judio y Democratico – Aproximacion al sistema constitucional en IsraelEditorial Milenio, Lleida [144 pp.] [Spanish]

9.      Ehud Manor. 2014. An Optimistic Outlook: A Subjective Historical View from an Objective StandpointMofet, Tel Aviv [179 pp.] [Heb] 

10.  Udi Manor. 2018. 1967 – La Guerra de los Seis Dias en su contexto Politico: Una Revision Historica 1957-1977Autores de Argentina, Buenos Aires [178 pp] [Spanish]

11.  Udi Manor. 2019. Dayan Allon Peres Rabin – Reframing the 'Seventh Day' of the Six Day War, Lambert Acadamic Publishing, Beau Basin Mauritius [97 pp.]

12.  Udi Manor [forthcoming]. Evreryone Takes Part – A Concise History of Hanoar Hazioni Youth Movement, 1925-2020. [Heb]

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

 1. Ehud Manor. 2009.  "Nationalism, the Press and Politics: The Forgotten Case of Louis Miller and Die Warheit", In: Eliezer Ben-Refael et al.The Jewish People Today: Ingathering and Dispersion, Essays in Honor of Yosef Gorny, Yad Ben-Zvi, The Chaim Weizmann Institute and The Ben-Gurion Institute. Jerusalem Tel Aviv and Beer Sheba. Pp. 283-297 [Heb]
 2. Ehud Manor. 2015. "The War to end all Wars – and then what?  Some Jewish Insights  into the 'Jewish Question', New York and Stockholm, 1915-1919". In: Antonello Biagini and Giovanna Motta (eds.) The Great War: Analysis and Interpretation, Vol. 2. Cambridge Scholars Publishing. Pp. 47-56.
 3. Ehud Manor. 2015.  "Towards a More Objective and Productive Approach in Israeli Civic Education". In: Lucretia Baluta (Ed.), Nature and Culture, Semep-Unesco, Bucharest. Pp. 43-48.
 4. Ehud Manor. 2016.  "The wagon of Zionism rides slowly – Chaim Weizmann and Cooperative Settlements", In: Uri Cohen and Meir Chazan (eds.) Weizmann – Leader of Zionism, Shazar Center. Pp. 299-338 [Heb]

5.Ehud Manor. 2002.  "Conservative Socialism? The Forverts and the Radical PlutocraticCoalition, New York 1897-1917”,  Iyuinim Bitkumat Israel – Vol. 12. Pp.427-463. [Heb+English Abstract] Bar Ilan List A+

 1. Ehud Manor. 2002. "Abe Cahan as a Reformer: The Political and Journalistic Road Taken By the Editor of the Forverts", Kesher – Vol.32. pp. 65-74 [Heb+English Abstarct] Haifa List Peer Reviewed
 2. Ehud Manor. 2002. "Why democratic civic education must be based on deep historical understanding", Hachinuch U'Svivo - Vol.25. pp. 59-71 [Heb+English Abstarct] Haifa List Peer Reviewed
 3. Ehud Manor. 2003. "Spiritual Anti-semitism as Jewish Identity? Abe Cahan’s Role in Molding the Modern Jewish Agenda", Kesher – Vol.33. pp. 54-60 [Heb+English Abstract] Haifa List Peer Reviewed

9.      Ehud Manor. 2004. "A ConflictingEra", Israel – Studies in Zionism and the State of Israel – Vol. 6,pp. 207-212. [Heb.] Haifa ListPeer Reviewed

 1. Ehud Manor. 2005.  "Propaganda Organization or A Political Party? New York's Jewish-Socialism: One Ideology, Two Ways”,   Iyuinim Bitkumat Israel – Vol. 15.  Pp. 435-462. [Heb+English Abstract] Bar Ilan List A+
 2. Ehud Manor. 2005.  "Socialism should not be a question of the future but an actual deed”,  Iyuinim Bitkumat Israel – Vol. 15.  Pp. 513-521. [Heb.] Bar Ilan List A+
 3. Ehud Manor. 2006.  "They are like the Bund: The Forverts Support of Zionism since the 1920s”, Iyuinim Bitkumat Israel – Vol. 16. Pp. 499-535. [Heb.] Bar Ilan List A+
 4. Ehud Manor. 2006. "President on the Scope – the Forverts and the 1st amandment", Kesher – Vol.34. pp. 13-20. [Heb+English Abstract] Haifa List Peer Reviewed
 5. Ehud Manor. 2009. "It was written in the newspaper – the legacy of Louis Miller", Kesher – Vol.38. pp. 124-135 [Heb+English Abstract] Haifa List Peer Reviewed
 6. Ehud Manor. 2010.  "A Jewish American in Tel Aviv, 1911", Cathedra – Vol. 136 (June 2010), pp. 91-120. [Heb+English Abstract] Bar Ilan List A+
 7.  Ehud Manor. 2011.  "A source of satisfaction to all Jews, wherever they may be living - Louis  Miller between New York and Tel Aviv, 1911", Quest – Issues in Contemporary Jewish History – No. 2 ( October 2011),  pp. 263-285.ISI Q2. Cited 11; viewed 28. IF 0.424
 8.  Ehud Manor. 2011.  Louis Miller, the Warheit, and the Kehillah of New York, 1908-1909, Australian Jewish Historical Society Journal, Vol.25, pp.175-200. ISI Q2. IF 0.632

18.    Ehud Manor. 2013. "Patternsof Partnership ", Israel – Studies in Zionism and the State ofIsrael – Vol 21, pp. 253-261. [Heb.] HaifaList Peer Reviewed

 1. Ehud Manor. 2014. "Early Identity Politics–The Case of Cahan and Schiff, 1915-1917”. Quest–Issues in Contemporary Jewish History–No.7 (July 2014), pp.90-106. ISI Q2. IF 1.017
 2. Ehud Manor. 2014. "Zichron Yaakov – The Jewish State Capital", Zmanim – Vol. 127 (Summer 2014), pp. 80-89. [Heb.] Bar Ilan List B
 3. Udi Manor. 2014. "Responsibility, Academy, Economy, History – some Reflections about a Practical-Theoretical Discussion", Dvarim Journal of Oranim College – Vol.7 (November 2014), pp. 284-287. [Heb.] Haifa List Peer Reviewed
 4. Ehud Manor. 2015.  "To what extent do we influence reality?the Great War, perplexed Socialism and the City Hall, New York 1917". Socialist History JournalVol. 47. Pp. 14-32. ISI Q2. IF 0.549
 5. Ehud Manor. 2016.  "An Israeli 'Bomb'?". Politika (LDIIR) – Vol. 25. Pp. 166-183[Heb] Haifa List Peer Reviewed
 6. Ehud Manor. 2017.  "Allon and the Golan Heights – Israeli and anti-Israeli prespective in retrospective". Hamizrah Ha'dash - MEISAI. pp. 89-108 [Heb] Haifa List Peer Reviewed
 7. Ehud Manor. 2017.  " Diplomacy in times of distructionSocialist-Zionists politics 1917-1942". Jama'a - Journal for the study of the Middle East – Vol. 23, pp. 4-57 [Heb.] Haifa List Peer Reviewed
 8. Ehud Manor. 2017.  " A Generating or a Catalytic Factor? The Settlement of Elon Moreh in the Context of the Political Struggles in the Israeli Leadership, 1961–1977". Judea and Samaria Research Studies –Vol. 26. Pp. 237-244  
 9. Ehud Manor. 2017.  "‘Functional’ or ‘Territorial’ Compromise: The Controversy between Dayan and Allon about the Future of the West Bank". Judea and Samaria Research Studies - Vol. 26 pp. 139-156 [Heb]

 

 1. Ehud Manor. 2018.  "An infantile judgement" - Dayan, Alon, nuclear ambiguity and the debate over Israel's place in the region". Politika (LDIIR) – Vol. 27. Pp. 76-103 [Heb] Haifa List Peer Reviewed
 2. Ehud Manor. 2019.  "Socialists by name only?Socialist-Zionists wartime progressivism". Israel Afairs – Vol. 25 PP. 318-338  Bar Ilan List B
 3. Ehud Manor. 2019. "Yigal Allon and his plan to establish an independent Druze State", Israel AfairsVol. 26 pp. 1-8 Bar Ilan List B
 4. Ehud Manor. 2020. "Argentinian Jews or simply Argentinians – The Spanish Page in Davkeh in the first presidency of Peron, 1949-1954", Kesher [Forthcoming] [Heb+English Abstract] Haifa List Peer Reviewed
 5. Ehud Manor. 2000. "A Prophetic Book - Die Gemeinschafts-Siedlung in Pal?stina by Siegfried Landshut (Hebrew version)". Mifneh – Vol. 30. Pp. 56-58.  [Heb.]
 6. Ehud Manor. 2005. "Five Feminist Essays, by Emma Goldman", Mifneh – Vol. 46-47. pp. 30-35 [Heb.]
 7. Ehud Manor. 2006. "A Historical Achievement and its Evolution – The Kibbutz and Moshav Settlement Movements, 1910-1990, edited by Abigail Paz-Yeshayahu & Yosef Gorny", Mifneh – Vol. 52. Pp. 39-44.  [Heb.]

35.  Udi Manor. 2014. "CitizenshipBetween the Lines: A Critical Look at Civic Studies in Israel, by HillelWahrman", Gilui Da'at – Vol. 5, pp. 95-101. [Heb.] Haifa List Peer Reviewed

 1. Udi Manor. 2019. "Arab Israelies after the Arab Spring – a review of Yosri Hizran & Mohamad Halaila Abandoned to her fate". Itsur Yeda [August 2019],  https://tinyurl.com/yx9c52pg [Heb]
 2. Udi Manor. 2019. "The Zorba the Greek Syndrome – a review of Richard Clogg Concise History of Greece", Itsur Yeda [September 2019],  https://tinyurl.com/yx9c52pg [Heb]
 3. Udi Manor. 2019. "An Important perfunctory book – a review of Rivkah Shpak-Lissak, When and how the Arabs and Muslims immigrated to Palestine – Vol. 2 (1918-1948), Itsur Yeda [September 2019] https://tinyurl.com/yx9c52pg [Heb]
 4. Ehud Manor. 2020.  "Yehuda Harel – an anarchist politician and the story of  Israel and the Golan", Cathedra [Heb] [Forthcoming] Bar Ilan List A+
 5. Ehud Manor. 2004. "A 'Society of Traitors'? The Benefits and Shortcomings of the Social-Molding Process in Israel Revisited", Kivunim Chadashim – Vol. 10 (June 2012), pp. 196-212. [Heb.]
 6. Ehud Manor. 2012. "Towards the end of the Folly of No-Intervention", Kivunim Chadashim – Vol. 26 (June 2012), pp. 190-199. [Heb.]
 7. Ehud Manor. 2014. "Back to the Jordanian-Palestinian Option?", Kivunim Chadashim – Vol. 30 (June 2014), pp. 225-228. [Heb.]
 8. Ehud Manor. 2016. "The Jewish Immigrant Press between Forward and The Truth", Et-Mol – Vol.244 (February 2016), pp. 18-20  [Heb.]
 9. Udi Manor. 2014. "Towards Objectivization of Civic Studies in Israel", Bimat Diun of Machon Mofet – Vol. 54 (December 2014), pp. 16-20. [Heb.]
 10. Udi Manor. 2014. "Shma Israel – some Reflections on Meaningful Learning", Bimat Diun of Machon Mofet – Vol. 52 (February 2014), pp. 56-59. [Heb.]
 11. Udi Manor. 2015. "Galnoor & Blander (2013): a Book Review on The Political System of Israel". http://udimanor.blogspot.co.il/2015/11/2013-8100.html
 12. Udi Manor. 2016. "Jewish and Democratic Nevertheless", Kivunim Chadashim – Vol. 34 (May 2016), pp. 128-139. [Heb.]
 13. Udi Manor. 2019. "Some notes on the political debate between Dov Tamary and Gershon Hacohen". Itsur Yeda [March 2019],  https://tinyurl.com/yx9c52pg
 14. Udi Manor. 2019. "4750 Words about the roots of the Jewish Arab Conflict - a   review of Nathan Feinberg's Book: On An Arab Jurists Approach to Zionism and The State of Israel". Itsur Yeda [April 2019],  https://tinyurl.com/yx9c52pg
 15. Udi Manor. 2019. "To Whom Did You Call Fascist? - a parcial review of Jonah Goldberg's Book". Itsur Yeda [June 2019],  https://tinyurl.com/yx9c52pg
 16. Udi Manor. 2019. "As far as 'Now' No Partner for Peace Now", Telem – Vol. 2 [August 2019]. pp. 4-5

 

הצגה בכנסים מדעיים

 1. 2000, " The Jewish Daily Forward as a political factor ", Denver University, Collorado
 2. 2000, "The Cultural Role of the Forverts as a political tool", Haifa University
 3. 2003, "Freedom of Speech in times of political upheavel – The case of The Forverts, President Mckinley and Candidate Theodor Roosevelt", Haifa University
 4. 2004, " From Washington to the Pale - The Forverts' Plan for the Jewish Question", Hebrew University
 5. 2004, "The dialectics of Utopia  and the Legacy of Abe Cahan", Upsalla University, Sweden
 6. 2005, "The battle on the Jewish Soul – the case of Di Warheit and Forverts", Haifa University
 7. 2005, "The Messianic Scope of The Forverts", Bar Ilan University
 8. 2007, "Yiddish-Speaking Socialists or Simply Jewish Nationalists”, Farleigh Dickinson University New Jersey MAWHA Annual Conference.

 

 1. 2010, "Israel como estado judio y democratico", Universidad Austral Buenos Aires, Cloquio de la Facultad de Derecho Constitucional.
 2. 2010, "Israel como estado judio y democratico: los desafios politicos en el campo de la opinion publica, Universidad de Valladolid Spain, Israel y la Union Europea.
 3. 2010, "Israel y la opinion publica", Universidad de Buenos Aires Argentina, La Politica Actual en el Medio Oriente.
 4. 2010, "Knowledge and Powerless Power: the case of the Forverts", Open University, Israel, Power and Knowledge in Immigrant Societies.
 5. 2011, "Louis Miller, the Warheit, and the Kehillah of New York", Canberra, Australia, Religion and Politics.
 6. 2013, "Yiddish and Politics – the case of New York in the time of the Great Migration", Leivik Home Tel Aviv, Hibridity, Language and Israeli Identity,
 7. 2013,"Chaim Weizmann and The Kibbutz Movement", Oranim Researchers Conference.
 8. 2014, "Palestino-centrism or minority rights politics? Socialist-Zionist efforts during the Great War",   Efrata Academic College, Israel, WWI and the Jewish People.
 9. 2014, "The war to end all wars – and then what?: Some Jewish insights into the 'Jewish Question’: New York and Stockholm, 1915-1919", Univeristy of Rome, The Great War: Analysis and Interpretation.
 10. 2014, "U.S. Jews, the Yiddish Press, and WWI:  The Warheit-Forverts Debate", Georgian Court University in Lakewood, New Jersey, World War I: Dissent, Activism, and Transformation
 11. 2015, "Yigal Allon and the Teritories of 1967", Tel Aviv University, 'The Six Day War and Eshkol's Govermemt Policy' Conference
 12. 2016, "Israeli-Arab Conflict: some Historical Reflections", The Faculty of Social Science – Universidad de Mar Del Plata, Argentina
 13. 2016, "The Politics of Yigal Allon", The Taub Center – New York University
 14.  2016, "Why the 'Allon second volume' was and is essential", Yad Yaari Research Center
 15. 2016, "Minorities and the future of the Middle East", Ohalo College.
 16. 2016, "Contesting Jewish Loyalties: Socialist-Zionism and Minority Rights", Centre for German-Jewish Studies, University of Sussex & The Jewish Museum Berlin
 17. 2017, "The Political arena as percieved by Yigal Allon in June 1967", The Palmach Museum, Tel Aviv.
 18. 2017, "Yigal Allon and the Jewish settlements after the Six Day War",The 17th  World Concgress of Jewish Studies
 19. 2017, "Combined Vessels - Yigal Allon and Jewish settlements", Yad Yaari Research Center  
 1. 2018, "Allon, Dayan and the settlements in the West Bank", Ariel University
 2. 2018, "Allon – A Neglected Political Biography", New York University
 3. 2018, "El Medio Oriente – la Raiz del Conflicto Judio-Palestino", Universidad del Rosario, Bogota
 4. 2019, "The Economic Role of Jews Reconsidered", Bochum Ruhr University
 5. 2020, "From The Lower East Side to Hollywood – Jews in American Culture", Ruderman Center at Haifa University

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

2018 – RonenSela – Ariel University – MA

2018 – ShimonFriedman – Ariel University - MA

2009 - MahamidAbed Elbassat - Oranim College for Education- MA

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

2012-2020, Lecturer at Ein Prat Educational Center

2016-2018, Lecturer at Ben Zvi Institute

2011-2017, Lecturer at Hanaton Educational Center

2017 Head organizer of Orient and Us Conference,Oranim College

2016 Head organizer of Islam, Europe and the Middle EastConference, Oranim College

2016 Evaluation of a Research Proposal Submitted to the ISF (application 1237/16-21.0)

2015 Head organizer with Professor Amos Hofman of Enlightment– Now and Then Academic Conference, Oranim College

2010 Head organizer of Politics of Shoa RenumerationAcademic Conference, Oranim College

2010-2014, Scientific editing of High School History &Civics text books 

2002-2008, Mifneh Journal editorialboard

2002-2007, 2012-2013, AdunctLecturer at Haifa University

2001-2004, Adunct Lecturer at HebrewUnion College, Jerusalem

2000-2002, Managing Board member at Hakibutsim Academic College

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2017-2018Member of teaching Committee at the Jewish Heritage Departement, ArielUniversity

2017-2018Member of Research Committee at MA program of the Jewish Heritage Departement,Ariel University

2007-2011, Headof Excellence Program at Oranim Academic College for Education


מחוץ למכללה

2004-2020, Council member ofthe Yesodot Shalom-Memri Foundation

2017-2020, Board Member of Massuah – Institute forHolocaust Studies

2013, Member of the AcademicCouncil  of the American Jewish HistoricalSociety

מרחב אישי

 

My scholaractivity is based on the premise that history is crucial for understanding reality:its' shortcomings as well as its' possibilities and limitations. Accordingly, myprimary area of interest is modern history of Jewish politics. Fortunatelyenough, I have the advantage of cultivating a field that was marked anddeveloped already by prominent scholars in the last 200 years. My specialinterest is to find and define political nuances, mainly within the JewishLabor Movement, which emerged in the larger context of modernization. Morespecifically, this movement was forged in the framework of industrialization,emancipation, urbanization and secularization, all of which had to do directlyor indirectly with politics.

Scholarsagree that until the early modern period, Jews – being a minority within Christianor Islamic realms - either remained outside the political arena or, at best,were active within it in a partial, limited fashion. Challenges of modernitytransformed things for good. In short, from late 18th century on,Jews could either 'delete' their Jewish identity; reform it into various sortsof Jewish confessions; regroup themselves in a renewed socio-spiritual"Ghetto"; and – what did most of them – redefine themselves incompeting versions along national concepts.

Members ofJewish Labor Movement – rank and file as well as prominent leaders of all sorts– were pivot in the process of Jewish modern nationalization schemes. On theone hand there was a fierce and bitter battle among these different Jewishnational projects, but on the other, no doubt they all shared basically onecentric notion: Jews ought to take an active part in the emerging new order. Thequestions of course were 'how', 'who', 'when', 'where' and the like. Thesuccess of Zionism brought about also chalenges, both in the field ofhistorical research and that of politics. Hence the importance of historicalresearch particularly focused on politics.

The mainassumption I am using in order to decipher political history is that each andevery political factor should be measured mainly against its' closest rival onthe scale, while taking into close account specific questions presented byreality. In other words, the spotlight must be directed to the tensions amongrhetoric, ideology, achievements, failures etc. After some 25 years of academicendeavor on my behalf, I can unequivocally state that I have found thisfundamental assumption to be convincing, useful, effective, and productive. Iwish to believe that I managed to express it in my published studies.