אתר אישי

פרופ' שיינס אורי

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

דוקטורט בזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

מומחיות אקדמית

שמירת טבע


Conservation Biology

הוראה

במכללת אורנים

פרופסור חבר בחוג לביולוגיה וסביבה

מחוץ למכללה

 

  • פרופסור בחוג לביולוגיה אבולציונית סביבתית, אוניברסיטת חיפה
  • מרצה במכון ערבה ללימודי סביבה, קטורה
  • יו"ר מועצת מומחים, התנועה הירוקה
  • מייסד ומנהל ארגון TiME

רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1. Scantlebury, M., Shanas, U., Speakman, J.R., Kupshtein, H., Afik, D. and Haim, A . (2003). Energetics and water economy of the common spiny mouse Acomys cahirinus from north- and south-facing slopes of a Mediterranean valley. Functional Ecology 17:178-185.

2. Scantlebury, M., Shanas, U., Kupshtein, H., Afik, D. and Haim, A. (2003). Non-shivering thermogenesis in common spiny mice Acomys cahirinus from adjacent habitats: response to seasonal acclimatization and salinity acclimation. Journal of Thermal. Biology 28: 287-293.

3. Shanas, U., Afik, D., Scantlebury, M., and Haim, A. (2003). Differential osmoregulatory capabilities of common spiny mice (Acomys cahirinus) from adjacent microhabitats. Journal of Zoology (London) 261: 7-13.

4. Scantlebury, M., Shanas, U., Speakman, J.R., Kupshtein, H., and Haim, A. (2004). Differential energy costs of winter acclimatized common spiny mice Acomys cahirinus from two adjacent habitats. Comparative Biochemistry and Physiology 137: 419-423.

5. Shanas, U. and Haim, A. (2004). Diet salinity and vasopressin as reproduction modulators in the desert-dwelling golden spiny mouse (Acomys russatus). Physiology & Behavior 81: 645-650.

6. Haim, A., Shanas, U., Zisapel, N. and Gilboa A. (2004). Rodent pest control: use of photoperiod manipulations as a tool. In: Advances in Vertebrate Pest Management III, Feare, C.J. Cowan, D.P. (eds.), p: 29-38. Filander Verlag.

7. Haim, A., Scantelbry, M., El Salam Zubidad, A., Shanas, U. (2005). Seasonality and seasons out of time – the thermoregulatory effects of light interference. Chronobiology International 2005;22(1):59-66.

8. Scantlebury, M., Shanas, U. and Haim, A. (2005). Seasonal acclimatization of non-shivering thermogenesis in common spiny mice (Acomys cahirinus) from different habitats. African Zoology 40: 319-322.

9. Scantlebury, M., Shanas, U., Afik, D. and Haim, A. (2005). Comparative seasonal acclimatization of food and energy consumption in adjacent populations of common spiny mice Acomys cahirinus. Journal of Zoology (London) 267: 323-328.

10. Haim, A., Shanas, U. and Scantlebury, M. (2006). Comparative physiology of heat production in rodents under increasing salinity: The effects of habits and habitat. Belgian Journal of Zoology 135 (supplement): 55-59.

11. Shanas, U., Abu Galyun, Y., AlShamlih, M., Cnaani, J., Khoury, F., Mittler, S., Nassar, K., Shapira,I., Simon, D., Sultan, H., Topel, E., Ucitel, D. and Ziv. Y. (2006). Reptile diversity and rodent community structure across a political border. Biological Conservation 132: 292-299.

12. Wallach, A., Inbar, M., Lambert, R., Cohen, S. and Shanas, U. (2007). Hand-rearing roe deer Capreolus capreolus: practice and research potential. International Zoo Yearbook 41: 183-193.

13. Keysary, A., Massung, R. F., Inbar, M., Wallach, A., Shanas, U., Mumcuoglu, K.Y., Waner, T (2007). Molecular evidence for Anaplasma phagocytophilum in Israel. Emerging Infectious Diseases 13: 1411-1412.

14. Wallach, A., Inbar, M., Scantlebury, M., Speakman, J.R. and Shanas, U. (2007). Water requirements as a reintroduction bottleneck for an ungulate at the southern edge of its range. Canadian Journal of Zoology 85: 1182-1192.

15. Shapira, I., Sultan, H., and Shanas, U. (2008). Conservation prospects of agricultural expansion: spatial and temporal differences in fox and gerbil foraging behavior along the Israeli-Jordanian border. Animal Conservation 11: 1-8.

16. Shanas, U., Shapira, I., and Sultan, H. (2008). Behavioural alterations as part of an agricultural edge effect. Animal Conservation 11: 15-16.

17. Wallach, A., Shanas, U., Mumcuoglu, K.Y. and Inbar, M. (2008). Ectoparasites on reintroduced roe deer Capreolus capreolus in Israel. Journal of Wildlife Diseases 44: 693-696.

18. Lev-Yadun, S., Neeman, G. and Shanas, U. (In Press). A sheep in wolf's clothing: Do carrion and dung odours of flowers not only attract pollinators but also deter herbivores? BioEssays.

19. Wallach, A., Inbar, M. and Shanas, U. (In Press). Roe deer and decapitated Anemone flowers. Israel Journal of Plant Sciences.


מעורבות ועשייה באורנים

מרחב אישי

שתי הבעיות הגדולות ביותר שעומדות מול האנושות הן התחממות גלובלית והכחדת מינים. הקמתי את הארגון הבינלאומי TiME  - this-is-my-earth.org על מנת להתמודד עם האתגרים הללו.