אתר אישי

מולא וליד

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 

 

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

פיתוח בינלאומי ושינוי חברתי

אונ' קלארק ארה"ב

1999

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

הסטוריה של המזרח התיכון ופילוסופיה

האונ' העברית

ירושלים

1990

תעודת הוראה

בי"ס למנהיגות חינוכית

 מכון מנדל, ירושלים

2000

מומחיות אקדמית

הדרה חברתית מבנית, זהות אתנית, חברה אזרחית, למידה תלוית תרבות, מגזר שלישי, מנהיגות, ניעות חברתית, פדגוגיה ביקורתית, פיתוח קהילתי, פתרון קונפליקטים, רב-תרבותיות, ריבוד חברתי


Structured social exclusion, Ethnic identity, Civil society, Culture and learning, Non- government organizations, Leadership, Social mobility, Critical pedagogy, Community development, Conflict resolution, Multiculturalism, Social stratification

הוראה

במכללת אורנים

1. תהליכי למידה תלויי תרבות , הפקולטה ללימודים מתקדמים, תוכנית הוראה לתלמידים בהדרה, תואר שני, שנה ב'.
2. הדרה חברתית בחינוך-סוציולוגיה ביקורתית, הפקולטה ללימודים מתקדמים, תוכנית הוראה לתלמידים בהדרה, מורים
   מומחים, שנה א'.
3. מבוא למגזר השלישי, הפקולטה לחינוך, חוג חח"ק, שנה א'.
4. מבוא לחברה אזרחית, הפקולטה לחינוך, חוג חח"ק, שנה א'.
5. יסודות בעבודה עם קבוצות בקונפליקט, הפקולטה לחינוך, חוג חח"ק.

6. חשיפה לפרקטיקות מהשדה בעבודה עם אוכלוסיות מודרות ובסיכון.

7. זהות.

8. מנהיגות ותרבות.

מחוץ למכללה

1. הכשרת יועצות להנחית קבוצות, שפ"י משרד החינוך.

2. פיתוח מנהיגות מורים ומנהלי בתי"ס. משרד החינוך.

3. הכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בסיכון והכלה.

4. פיתוח מודל לחינוך אלטרנטיבי בהכשרת מורים.

5. הכשרת מנחי קבוצות לשינוי חברתי. עמותת דורוב לפיתוח מנהיגות וצמיחה חברתית, ירכא.

6. פיתוח עובדי קידום נוער ומנהלי יחידות נוער, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך.

7. פיתוח והטמעת תפיסת עבודה מערכתית בגיל הרך, התוכנית הלאומית 360.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מערכת החינוך הדרוזית בישראל             -                       The Druze Educational System in Israel

הצגה בכנסים מדעיים

1. הרצאה בכנס רב תרבותיות מטעם האוניסקו, בפינלנד, 2003.

2. הרצאה במרכז תרבות ישראל בסן פרנסיסקו, 2001.

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 1. הנחית עמיתים בבי"ס למנהיגות חינוכית בפרויקט האישי:
  יעל ברק נאמן, 2003 , פיתוח קמפוס רב תרבותי. בחינת מודל של חינוך משולב ונפרד יהודי ערבי בישראל.
  אסנת בראור, 2002, קהילות מודרות באומנות הישראלית.
 2. הנחית סטודנטית לתואר שני בלימודי הדרה, סאברין מנסור, 2013.
 3. הנחית סטודנט לתואר שני בלימודי הדרה, רובין עזאם, 2014/15 .

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

הקמת עמותת דורוב לפיתוח מנהיגות ציבורית מקצועית בחברה הערבית ובמסגרתה:
1. פיתוח תוכנית להכשרת מנחי קבוצות לשינוי חברתי בחברה הערבית.
2. פיתוח תוכנית ארצית לקידום המעמד הקהילתי של הספריות הציבוריות בישראל.
3. הכשרת מנהלי מחלקות רווחה ערביים.
4. פיתוח והכשרת עו"ס המטפלים בנוער בסיכון בחברה הערבית.
5. פיתוח תוכנית "הזדמנות חדשה", תוכנית לפיתוח שירותים מערכתיים לנוער בסיכון בחברה הערבית, שפועלת היום
    בשבעה ישובים.
6. התערבות מערכתית בבתי"ס תיכוניים לשיפור הישגים וצמצום פערים.
7. פיתוח מנהלי בתי"ס במזרח ירושלים.
8. פיתוח מנהיגות סטודנטים ומעורבות חברתית.
9. קידום השוויון בין המינים בחברה הערבית.
10. אורח ארגון העולם הרביעי בצרפת למלחמה בעוני, 2010.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 1. רכז תוכנית החומש במגזר הערבי 2001-2004.
 2. מרכז אקדמי ומרצה בקורס להכשרת מנחים לקבוצות דו-לאומיות.
 3. מנחה שיח אחר , פורום מרצים לפיתוח תפיסת עבודה רב תרבותית במכללה, 2009.
 4. רכז אקדמי ומרצה בקורס אוינטציה לעובדי קידום נוער בחברה הערבית, 2013.

 

מחוץ למכללה

1.  אחראי פיתוח צוותי הוראה בבתי"ס על יסודיים, מרכז מורים , מכללת מאר אליאס, אעבלין, 2000-2003.
2.  מרצה, בחוג לחינוך, מכללת תל חי 2001-2002.
3.  חבר סגל בי"ס למנהיגות חינוכית, ירושלים, 2001-2004.

תפקידים ציבוריים

 • מנהל מחלקת חינוך, מועצה מקומית ירכא 1989-1998 , 2005-2008.
 • יו"ר ועד מנהל חברת ניהול בי"ס מקיף אחווה, ירכא, 1994-1998.
 • חבר מועצה ציבורית קרן אברהם, 1993-2000.
 • חבר ועדת היגוי מטעם המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך בנושא צמצום פערים וחינוך לשלום, 1999-2000.
 • חבר ועדה ארצית לבדיקת תפקידי המגזר השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו, 2000-2001.
 • חבר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, 2007-2009.
 • חבר ועדת היגוי תוכנית לפיתוח שוויון בין המינים, עמותה למאבק באלימות נגד נשים, 2007-2009.
 • חבר ועדה ארצית מייעצת לפיתוח החינוך לגיל הרך בחברה הערבית, גוינט ישראל, האגף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך, קרן ון ליר. 2014/15 .
 • חבר ועדת היגוי לפיתוח מנהיגות הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, עמותת קשר, חיפה, 2014/15.

מרחב אישי

התחומים הרבים שבהם אני עוסק, חוקר, מפתח ומלמד מכוונים לבחינת רעיון החברה הראויה והאופציות העומדות בפני החברה הישראלית ליציאה מהסבך בו היא נמצאת ושעל פניו נראה שהוא מעין מעגל סגור, דרך ללא מוצא. בעיני תחומי הקיום השונים של החברה הישראלית , הקונפליקטים, הפערים החברתיים כלכליים, קשורים אחד בשני ונובעים בעיקרם מהעדר השלום וכתוצאה מכך העדר רווחה, רגיעה ושגשוג. אזרחים החיים בחברה שסועה ומפולגת, מבודלת ומגויסת מפתחים ידע חלקי, עמדות שליליות כלפי האחר ומודעות צרה ושטחית למציאות הכללית. מאמצים גישה דטרמניסטית ופאטאליסטית למציאות ובסופו של דבר לתפיסה שרואה בקיים כגזירה משמיים. השאלה החשובה במציאות כזו שעלינו לשאול את עצמנו, אנשים שדוחים תפיסה זו ורואים בחברה כאחראית למצבה, איך ניתן לחולל שינוי?
התשובה שבה בחרתי מתחילת דרכי כסטודנט ועד היום היא העשייה החינוכית מבוססת ערכים הומניסטים, אופטימיות ואמונה באדם.