אתר אישי

ד"ר שני יעל

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

ביה"ס לחינוך

אונ' בר אילן

2018 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

מגמה להתפתחות הילד וייעוץ לגיל הרך, ביה"ס לחינוך

אונ' בר אילן

2009

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

מסלול ההכשרה לגיל הרך ותכנית המצטיינים, פקולטה לחינוך

מכללת אורנים

2006

תעודת הוראה

מסלול ההכשרה לגיל הרך, פקולטה לחינוך

מכללת אורנים

2006

מומחיות אקדמית

אוריינות, הורות-גיל רך, התפתחות - גיל רך, ניהול מסגרות חינוכיות לגיל הרך, שימוש במדיה בגיל הרך, תיווך


Literacy, Parenting/parenthood, Early development, , Media use in early childhood, Mediation

הוראה

במכללת אורנים

o    תיווך- שנתון ב', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך, תכנית מש"י (מחנכות שנות ינקות).

                        o      אוריינות וניצני אוריינות- שנתון א' מסלול מל"ח והסבה, פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך. 

o      ילדים ומסכים- שנתון ב', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o      ניהול מסגרות חינוכיות לגיל הרך- שנתון ג', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o      קורס מוק תרבות ודעת- שנתון א', כלל מכללתי.

o       אימוני הוראה (גיל רך)- שנתון ג', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       הדרכה (גיל רך)- ניתוח סיטואציות חינוכיות בגיל הרך: סמינריון יישומי- שנתון ג', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       הדרכה (גיל רך)- סוגיות נבחרות בתכנון לימודים בגיל הרך- שנתון ג', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       הדרכה (גיל רך)- תהליכי גמילה-שנתון ג', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       יחסי גומלין ילד מחנך בגילאי לידה- 3- שנתון ב', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       סדנת סטאז' לגננות- פקולטה לחינוך.

o       כלים לתכנון ולבניית תכנית שנתית לעבודה בגן- השתלמות לגננות במסגרת אופק חדש, היחידה ללימודי תעודה והתמחות.

o       קשר ותקשורת בין צוות הגן להורים- השתלמות לגננות במסגרת אופק חדש, היחידה ללימודי תעודה והתמחות.

o       אימוני הוראה- שנתון א',פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       המשחק ותרומתו להתפתחות הילד(הדרכה)- שנתון א', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       מהמעשה אל התאוריה- תהליכים פרקטיים רפלקטיביים- שנתון א', פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

o       סביבות למידה בילדות המוקדמת-שנתון א',  פקולטה לחינוך מסלול ההכשרה לגיל הרך.

מחוץ למכללה

o       פיתוח חשיבה בגיל הרך- השתלמות גננות, היחידה להשתלמויות מורים, מכללת בית ברל.

o       המשחק ותרומתו להתפתחות הילד- השתלמות גננות, היחידה להשתלמויות מורים, מכללת בית ברל.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תיווך הוראתי כגורם ממתן התנהגויות אלימות כתוצאה מצפייה בטלוויזיה בגיל הרך

Mediation as a Moderating Factor ofAggression Behaviors from Watching Television

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

הקשר בין איכות האינטראקציה ההוראתית לבין התנהגות אלימה של ילדים בגן.

Quality of Teachers' Mediating Behavior and the Aggressive Behavior of Preschool Children

הצגה בכנסים מדעייםמועד הכנס

שם הכנס ומיקומו

נושא ההרצאה

10/2018

Developmental Psychology and Prevention: Paving the way to Positive Development.

Tel Aviv University

The Moderating Effect of Mediation on Early Childhood Aggression Following Watching Television

 10/2019
 ISRA, Jerusalem 2019

The Hebrew University of Jerusalem

 The effect of face to face and media embedded mediation on young children’s aggression following the watching of TV

מרחב אישי

אני מאמינה מאוד בחשיבות החינוך לגיל הרך. כמדריכות פדגוגיות יש לנו תפקיד חשוב בהכשרת גננות איכותיות שמבינות את חשיבות העבודה בגיל הרך, מבינות את המאפיינים ההתפתחותיים בגילאים אלה, יודעות לעשות אינטגרציה בין תאוריה למעשה ויוצרות אינטראקציות איכותיות עם ילדים בגיל הרך. אני דוגלת בפיתוח גננות מסורות, רציניות, אחראיות, יוזמות, פרו- אקטיביות, חושבות בצורה יצירתית, מקבלות את האחר ויודעות לנהל תקשורת בין אישית ברמה גבוהה. מתוך כל זאת אני דורשת מעצמי סטנדרטים גבוהים מאוד ומציבה לסטודנטים דרישות גבוהות, כל זאת במטרה לדאוג לחינוך איכותי יותר לדורות הבאים של הילדים.

כפועל יוצא מזה, אני מאמינה מאוד בשילוב בין מחקר לעבודה מעשית בשטח, במטרה לקדם את איכות החינוך בגיל הרך ולשפר את איכות ההוראה.