אתר אישי

פרופ' גילעת יעל


קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר אקדמי

המוסד

המחלקה

שנה

תואר ראשון   B.A

בהצטיינות

האוניברסיטה הפתוחה

מדעי הרוח (התמחות בהיסטוריה  החדשה)

1993

לימודי השלמה

לקראת תואר שני M.A.

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות

 חוג לתולדות האמנות

1996

 התקבלות למסלול ישיר  לדוקטורט

לתלמידים מצטיינים

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות

 חוג לתולדות האמנות

 

1998

תואר שלישי Ph.D.

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות

 חוג לתולדות האמנות

2003

מומחיות אקדמית

אוריינות חזותית, אמנות בישראל, אמנות יהודית ומבע אמנותי, בין-תרבותיות, זהות תרבותית, זהות מגדרית, זיכרון- הנצחה-אנדרטאות, חינוך לאמנות, מפות, מיפוי, טריטוריה, מרחב ציבורי, נוף לשוני, תרבות חזותית


Visual Literacy, Art in Israel, Jewish Expression in Art, Inter-culturalism, Cultural Identity, Gender Identity, Memory- Memorials, Art Education, Maps, mapping, Territory, Public space, Linguistic Landscape, Visual Culture

הוראה

במכללת אורנים

 

1999-2005-הוראת קורס מבוא לאמנות מודרנית כולל הפקת מקראה (אורנים)

2001          פיתוח הקורס :סוגיות בהוראת אמנות  (אורנים) .                                                              

 2002-        פיתוח קורס :אמנות בישראל   (אורנים). 

2003-      פיתוח קורס סוגיות וזהויות באמנות ישראל (אורנים)                                                                                            

2002-  2003   פיתוח הקורס :מחקר תרבות- תרבות בהוויה הישראלית -סמינריון חינוך כולל    מקראה(אורנים)

2003-  פיתוח קורס אמנות המאה ה -20  (קורס המשך למבוא לאמנות מודרנית 

                 מאות 18-19) (אורנים)

2004         פיתוח קורס M.Ed להוראת אמנות בגישה רב- תחומית: התהוותן 

               של תרבויות חזותיות לאומיות(אורנים)

2004-        פיתוח קורס סמינריון- אמנות בישראל בשנות ה -80 (אורנים)

2004-  פיתוח קורס M.Ed.   הגירה, גלות ומולדת, קורס בין תחומי  

            בשיתוף עם ד"ר משה יצחקי – הוראה במסגרת MED (אורנים).

2005-  2004- יוזמה והקמה של מפגש מחלקתי- סמינר מחלקתי של  

           המכון לאמנות נושא ראשון "מיפוי שדה האמנות בישראל".

2006-  פיתוח קורס:שפה, ייצוג מציאות (סמיוטיקה חזותית) בשיתוף 

                  פרופ' רינה בן שחר וד"ר משה יצחקי (אורנים).

2007-     פיתוח קורס סמינריון  :זיכרון ושכחה במחסני המוזיאון 

                בשיתוף מוזיאון פתח תקווה לאמנות (אורנים).

2008-     פיתוח קורס סמינריון =   Cut and Paste"  :קולאז' ומקומו    

                  המכונן  באמנות המאה ה20.(בשיתוף עם הורית הרמן פלד)

  

2009-  2008    פיתוח קורס :עיונים באמנות המאה ה20 והמאה 21 (אורנים).

 2008-2009  פיתוח קורס- צמתים מכריעים באמנות המאה ה20-21: תערוכות מרכזיות 

                   שהיו לנקודות מפנה במסגרת לימודי . MED)) (אורנים)

2009      פיתוח קורס: שישים שנות אמנות בישראל: נרטיבים נוספים

2010      פיתוח קורס: עיון וביקורת של המרחב הציבורי, בשיתוף עם יוחאי 

              אברהמי.

2010    פיתוח קורס: מבוא לאמנות מודרנית ופוסט-מודרנית (אורנים)

2011   פיתוח קורס : הזיכרון במרחב הציבורי עם ד"ר גליה בר-אור

 

משנת 2004  ואילך אחראית לפיתוח תכניות החוג לאמנות  כולל הגשת מתווה החוג ומסלול הכשרה להוראה למל"ג.

מ2005- מלמדת ומנחה לתואר שני (MED)

2008 ואילך יוזמת ומרכזת את המגמה לאוצרות וחינוך מוזיאלי במסגרת התכנית הרב תחומית (תואר שני MED)

 

מחוץ למכללה


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

נושא עבודת המחקר לתואר השלישי: צורפות יהודי תימן  ב"כור ההיתוך": תפקידה ומיקומה של צורפות יהודי תימן בתרבות החזותית בישראל, מימי היישוב ועד ראשית המדינה. מנחים:  פרופ' נ' כנען-קדר ופרופ' יהודה ניני.

Yemeni Jewish silver-craft in the  Israeli “melting pot” : Its role and meaning in Israel’s  visual culture  1906-1960, under the supervision of Prof. Nurit Kenaan-Kedar  & Prof. Yehuda Niny, Tel Aviv University, Faculty of Arts, Art History  Department, 2003.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

-1998 במסגרת למודים במסלול ישיר לדוקטוראט, פרוייקט אקיולנט M.A- "בית הכנסת של ברנט ניומן, מקדש שלא נבנה"- בהנחיית ד"ר עדינה מאייר מריל בהצטיינות

Tel Aviv University –Faculty of Arts, Art History Department,  Distinguished student’s program toward PhD  Project  : The Synagogue that never was built: The  Barnett Newman Project. Advisor Dr. Edina Mayer Merill with excellence

ספרים - כתיבה או עריכה

ספרים

2-    גילעת, י', צורפות בכור היתוך :אומנויות יוצאי תימן והתהוותה של התרבות החזותית  הלאומית בישראל 1882-1967,   הוצאת מכון  בן גוריון לחקר ישראל והציונות, קמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון, 2009.

 

פרקים בספרים

 

3- גילעת י', "רוקמות אומה:  תפקידם של ארגוני נשים בהצמחת התרבות העממית-רשמית 1920-1970" , בתוך רות מרכוס ( עורכת), נשים יוצרות בישראל 1920-1970 ,הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל אביב , סדרת מגדרים, תל אביב 2008, עמ' 225-181

 

4.. Guilat, Yael, "Painting the public space in Migdal Haemek"  in Elana Shohamy, Eliezer Ben-Rafael and Monica Barni (eds ), Linguistic Landscape in the City ,Multilingual Matters, 2009,pp.  37-53

  

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

  5 - Guilat, Y., “The Yemeni Model in Israeli Culture and Arts", Israel Studies ,(Fall 2001 3): 26-54

 

6 -   גילעת, י', "מודל התימני בתרבות החזותית  הישראלית", מותר 10,(2002):87-96

 

7 - - Guilat, Y.,”Bezalel and Ben Shemen :The Revival of the ‘Bottega’ and of the Guilds”, Assaph (2002) Vol.7: 115-138

 

 

8- גילעת, י', "פרק נשכח בהמצאתה של התרבות העממית בישראל"  בתוך נורית כנען-קדר אשר עובדיה(עורכים), זיקות וגבולות, אוניברסיטת תל אביב , תל אביב 2003, ע' 144-127 .

 

9 – גילעת, י'', "צורפים יוצאי תימן בישראל : סיפור חייהם ואומנותם של בעלי מלאכה עצמאים בא"י  ובראשית ימיה של המדינה" בתוך שלום סרי (עורך), הלכות קדם במשכנות תימן, אנתולוגיה מחקרית, אעלה בתמר,  2005, ע' 334-306 .

 

10- גילעת, י', '"היכן תכשיטייך רומיה"- תכשיטי בת תימן בירושלים בעקבות 'היושבת בגנים' של ח. הזז', מותר 13,(2005): 49-43 .

 

11 - גילעת י', "אמנים כותבים מחדש את המיתוס: אנדרטת אלכסנדר זייד והיצירות שבאו בעקבותיה", ישראל  8,( 2005 ): 144-119

12- Guilat, Y., “ Between Painting and Poetry, Sacred and Secular Realms: Yehudah Amichai and Michael Sgan – Cohen “,in  Christine B.Verzar and Gil Fishhof( ed.),  Languages and their Meanings, The Festschrift for Nurit Kenaan-Kedar , Tel Aviv University, Tel Aviv,2006,pp. 295 - 305

 

13- Guilat Y., "Between Lulu and Penina, The Yemenite Woman and Her Jewelry and Embroidery  in New Hebrew Culture: An Exchange of Gazes  Between Imagination, Gender and the Revival of the Nation”, Nashim 11, (2006):198-223

14- גילעת, י' "איפה הייתן ומה עשיתן : השיח המגדרי באמנות וביקורת האמנות בראשית שנות התשעים", ישראל  9 (2006): 195 – 221.  

 

15- גילעת, י', "אוריגינליות ארץ ישראלית": הצורפות של יוצאי תימן ביישוב היהודי, בתוך כרמלה אבדר(עורכת), מעשה רוקם, הלבוש והתכשיטים במסורת יהודי תימן, הוצ' אעלה בתמר, תל אביב 2008, עמ' 318-302

 

16 - גילעת, י', "חוט הסוררת :  דרכה  של הרקמה לליבה של האמנות העכשווית" , מותר 14, (2008): 41-31

17- גילעת, י'," דור שנות ה-80 באמנות בישראל", כתב העת אקדמי רב תחומי-אורנים,  2(2009):68-62

18- גילעת , י', עיצוב תרבות, עיצוב כתרבות: ישראליזציה של מוצרי צורפות יהודית תימנית, זמנים (2010):  90-80

19- גילעת, י' " "מפות - נופיות"  ושאלת הטריטוריה: דיון  יצירותיהם של אמנים עכשוויים  יהודים ופלסטינים בישראל "  דברים-אורנים, כתב עת אקדמי רב תחומי  3 (2011):81-70 

20- גילעת, י', "אמהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות בשיח השכול" וההנצחה , ישראל 18 (2011):269-237 

21-  גילעת, י, " מגדר, ריטואל  ווידיאו ארט",  מעבר להלכה, קובץ מיוחד של עיונים , אוניברסיטת בן גוריון. (בעריכה) 

 

Reviews

22.  Guilat Y., “The first 30 years in the life of the Art in Zion” after Dalia Manor’ s book , Art in Zion: The Genesis of Modern National Art in Jewish Palestine , London 2005, The Journal of Israeli History(  March 2007)Vol. 26 1: 105-111. 

23. 

גילעת, י', "על אביבה לנצט מולר ועל ספרה כסות ומסר, לבושם של יהודים יוצאי ארצות האסלאם", מחקרי ירושלים (2012).(בדפוס) 


 9. פרסומים נוספים:

1. גילעת,י',  "מנחם: על עבודותיה של רינה בקין"  בתוך יעל גילעת (עורכת) מנחם (קטלוג), מוזיאון  בר דוד לאמנות יהודית, ברעם, 1995, ע'3-15

 

 1. גילעת,י',  "The Sadness of the Father, הרהורים בעקבות תערוכת

 א מ א", הוצאת הגלריה לאמנות ,אורנים 2003.

 1. גילעת, י', "שנות ה80 כשדה מחקר", הוצאת הגלריה לאמנות, אורנים 2004.
 2. גילעת,י',  "בין שמיים וארץ, בין קודש וחול, בין ציור לעיון : קריאה ביצירותיהם של יהודה עמיחי ומיכאל סגן-כהן", קו נטוי, מכללת אורנים, 2005 ע' 91-97.
 3. גילעת,י',  "בעקבות כלולות- צלם אלוהים תערוכתו של בלו סיימון פיינרו",  בתוך  דור אלכסנדר (עורך) כלולות בצלם אלהים (קטלוג), האקדמיה לעיצוב ויצ"ו, חיפה 2006 , עמ' 10-14.
 4. גילעת,  י', "הצורפים התימנים בסדנת הפיליגרין בבצלאל", עת-מול, עיתון לתולדות ארץ ישראל, 186 (2006) :6-9
 5. גילעת י', "הבוטגה של דוד", חירות, דוד וקשטין . נ.צ. (נבחרת ציור), הוצאת אמנות לעם, 2006, עמ' 10-15.
 6. גילעת י', "טבילה",  שולי נחשון (קטלוג) , 2006, עמ' 20-17
 7. גילעת, י', "מפנה היודאיקה ושאלת גבולות שדה האמנות" למפנה (2007): 42-37 

10.  גילעת, י', דור שנות ה80 באמנות ישראל- דו"ח מחקר שהוגש למכון מופ"ת, 2008, רשות המחקר מכללת אורנים.  

11.   גילעת, י', "הפרידה כהגיון תרבותי: שנות ה80  בתרבות הישראלית", קטלוג צ'ק-פוסט:שנות ה 80 באמנות בישראל (עורכת אילנה טננבאום), במסגרת תערוכות ה 60, מוזיאון חיפה, 2008, עמ' 23-19

12.  גילעת, י', "צל צח": על ההומניזם של פסלי הצל לצדוק בן דוד, צדוק בן דוד- "טבע האדם", (קטלוג), מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב , 2009 ,עמ' 35-25

13.  גילעת, י',"עיניים לחלוצה וגבות למנהיג: על עבודותיהן של עידית לבבי-גבאי ודרורה דומיני", פנים  כתב עת לתרבות, חברה וחינוך,  49 (פברואר 2020): 74-66

14.  גילעת, י', צורפות בכור היתוך, תהודה לחקר מורשת יהדות תימן, 2010 :19-7 

15.  גילעת י', "פנים חוץ": על תערוכתה של רותי הלביץ כהן במוזיאון נחום גוטמן, ערב רב,  מגזין אינטרנט לאמנות, חברה ותרבות, אוגוסט 2011 –

 http://erev-rav.com/archives/tag/%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%A2%D7%AA

 

בהליכי כינוס

תקצירים

                                               

1- גילעת, י',  "לצייר פאותיהם של תימנים-דימויי התימנים באמנות הישראלית", ספר התקצירים של כנס חוקרים באורנים 4, (2002):91-93

 

2-גילעת, י', "ארגוני נשים ותפקידם בהצמחתה של האומנות העממית-רשמית בישראל", ", ספר התקצירים של כנס חוקרים באורנים 5, (2003) :176-173 

 

3-גילעת, י',  וארשתיך, טליתות ותפילין כדימויים ארוטיים וגופניים באמנות עכשווית", ספר התקצירים, הכנס המדעי ה7 חוקרים באורנים, (2005) : 75-81.

 

4- Guilat, Y.,” Landscape as Territory: Mapping and Maps in Contemporary Art in Israel”Proceedings  of  International Conference on Arts in Society-Arts of Engagement , The University of Edinburgh, Scotland (2006):43

 

5- Guilat, Y., "About Past, Tradition and Memory: Numi Numi- the4 Lullaby video art  project of Shuli Nachshon as a case study",  Procceedings of Symposium The Arts in Society, NYU(2007):30

 

6. גילעת, י'., "הופעת השם המפורש כ"כתבדימוי" ביצירותיהם של אמנים ישראלים עכשוויים",כנס אורנים השישי העברית שפה חיה, (2007): 7

 

7.Guilat,Y., "Motherhood and Nationality: Women Artists' Voices in the Bereavement and Memorialization Discourse", Site of the 24th Annual  Association for Israel Studies Conference :" Israel 2008 60 Years after 1948' are the narratives converging?" NYU (2008) http://www.aisisraelstudies.org/Conferences/2008NYU/2008Papers/Guilat2008.pdf

 

.9.Guilat, Y."The Ark in the street":  Sacred and secular painting in the public space on electric boxes in Migdal Haemek", Procceedings oSiena International Linguistic Landscape WorkshopSiena( 2009): 2 

 

10. גילעת, י', "דור שנות ה- 80 באמנות בישראל" ספר הכנס המדעי השנתי העשירי, מחקר, עיון  ויצירה באורנים,( 2009): 78

 

11. גילעת, י'. "המפות- הנופיות באמנות ישראל ופלסטין:  מקונפליקט הייצוג לייצוגו של הקונפליקט", אמנות קונפליקטואלית, החוג לתולדות אמנות, אוניברסיטת חיפה (2009):10

 

12. Guilat,Y., Memorials and Counter-memorials: Gender, Motherhood and

 Art in the  Israel Contemporary Art, Proceedings  of the 9th Congress of the European Association of Sociology (ESA),  The University of Lisbon, Lisbon, Portugal.(2009):55

 

13. גילעת, י' וש' וקסמן, "המצבה הצבאית כמרחב של משמעועות וזהויות", עברית שפה חיה, תקצירי ההרצאות , מכללת אורנים (2010):12

 

14. גילעת, י'" בין גוש חלב לבירעם, בין ברעם לבירעם: על זהות מקום וזיכרון, ספר התקצירים כנס הגליל כמרחב מרובה תרבויות, מכללת אורנים (2010): 11

 

15. Guilat, Y. "Fissures in  stone": a Socio-semiotic perspective of the Linguistic landscape of Military Cemeteries in Israel", Proceedings of  The Third International Linguistic Landscape Workshop, The many faces of LL in contemporary settings, IUFM, Alsace, Strasbourg, ( 2010): 45

 

16Guilat, Y. and S. Waksman, The Landscape of Military Cemeteries in Israel  as a Multimodal Text, Proceedings of  Visual Literacy in the 21st Century: Trends, Demands and Capacities, 42nd Annual Conference of the International Visual Literacy Association,  Limassol,(2010): 27

דוחות מחקר

9. פרסומים נוספים:

1. גילעת,י',  "מנחם: על עבודותיה של רינה בקין"  בתוך יעל גילעת (עורכת) מנחם (קטלוג), מוזיאון  בר דוד לאמנות יהודית, ברעם, 1995, ע'3-15

2.גילעת,י',  "The Sadness of the Father, הרהורים בעקבות תערוכת א מ א", הוצאת הגלריה לאמנות ,אורנים 2003

3.גילעת, י', "שנות ה80 כשדה מחקר", הוצאת הגלריה לאמנות, אורנים 200

4.גילעת,י',  "בין שמיים וארץ, בין קודש וחול, בין ציור לעיון : קריאה ביצירותיהם של יהודה עמיחי ומיכאל סגן-כהן", קו נטוי, מכללת אורנים, 2005 ע' 91-97.

5.גילעת,י',  "בעקבות כלולות- צלם אלוהים תערוכתו של בלו סיימון פיינרו",  בתוך  דור אלכסנדר (עורך) כלולות בצלם אלהים (קטלוג), האקדמיה לעיצוב ויצ"ו, חיפה 2006 , עמ' 10-14.

6.גילעת,  י', "הצורפים התימנים בסדנת הפיליגרין בבצלאל", עת-מול, עיתון לתולדות ארץ ישראל, 186 (2006) :6-9

7.גילעת י', "הבוטגה של דוד", חירות, דוד וקשטין . נ.צ. (נבחרת ציור), הוצאת אמנות לעם, 2006, עמ' 10-15.

8.גילעת י', "טבילה",  שולי נחשון (קטלוג) , 2006, עמ' 20-17

9.גילעת, י', "מפנה היודאיקה ושאלת גבולות שדה האמנות" למפנה (2007): 42-37 

10.  גילעת, י', דור שנות ה80 באמנות ישראל- דו"ח מחקר שהוגש למכון מופ"ת, 2008, רשות המחקר מכללת אורנים.  

11.   גילעת, י', "הפרידה כהגיון תרבותי: שנות ה80  בתרבות הישראלית", קטלוג צ'ק-פוסט:שנות ה 80 באמנות בישראל (עורכת אילנה טננבאום), במסגרת תערוכות ה 60, מוזיאון חיפה, 2008, עמ' 23-19

12.  גילעת, י', "צל צח": על ההומניזם של פסלי הצל לצדוק בן דוד, צדוק בן דוד- "טבע האדם", (קטלוג), מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב , 2009 ,עמ' 35-25

13.  גילעת, י',"עיניים לחלוצה וגבות למנהיג: על עבודותיהן של עידית לבבי-גבאי ודרורה דומיני", פנים  כתב עת לתרבות, חברה וחינוך,  49 (פברואר 2020): 74-66

14.  גילעת, י', צורפות בכור היתוך, תהודה לחקר מורשת יהדות תימן, 2010 :19-7 

15.  גילעת י', "פנים חוץ": על תערוכתה של רותי הלביץ כהן במוזיאון נחום גוטמן, ערב רב,  מגזין אינטרנט לאמנות, חברה ותרבות, אוגוסט 2011 –

 http://erev-rav.com/archives/tag/%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%A2%D7%AA

 

הצגה בכנסים מדעיים

 

  2000     -1 "מיתוס מיזוג הגלויות בתרבות הישראלית כמכונן תודעה כוזבת."   (21  

                 ביוני 2000 ) המאה  הציונית, פולמוס מתמשך, המרכז למורשת בן גוריון,  

                 אוניברסיטת בן גוריון, שדה בוקר

2001

          

2-  "הרקמה והצורפות בתימן: בין מרכז לפריפריה"(1בינואר 2001) כנס חוקרים: מרכז ופריפריה ביהדות ספרד ארצות האיסלאם, אוניברסיטת חיפה.

               

3-      "מודל התימני בתרבות הישראלית והשפעתו על מיקומן ותפקידן של אומנויות יוצאי תימן   בישראל." (2 בינואר 2001) סמינר חוקרים, , המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן  גוריון.

4-      "יהודי תימן ואומנותם בתרבות הישראלית: מודלים וגבולות התקבלות"(13מרץ 2001) כנס מותר:מודל ואנטי מודל וביטויים באמנויות, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה כ"ץ, אוניברסיטת תל אביב.

5-      "ארגוני נשים ותפקידם בהצמחתה של האמנות העממית-רשמית בישראל". (14   במרץ2001), פורום חוקרות, פקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה כ"ץ, אוניברסיטת תל אביב.

6-      "בין לולו לפנינה:בת תימן ותכשיטיה בתרבות העברית-פרק ביחסים בין דימיון, מגדר  ותחיית האומה (2 אפריל 2001) , הכנס השנתי התשיעי ללימודי נשים ומגדר ולתיאוריות פמיניסטיות- ההבדל הנשי-ייצור זהויות נשיות בתרבויות המזרח תיכון ואפריקה. אוניברסיטת תל אביב.

 

7-      "פרק נשכח בהצמחתה של האמנות העממית בישראל-שאלת התעשיות הביתיות- מושבת הצורפים בבן שמן ומפעל שני לרקמה תימנית.(30 במאי 2001) כנס קתדרות- אמנות ואומנות- זיקות וגבולות. פקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה כ"ץ, אוניברסיטת תל אביב.

8-       "בת תימן ותכשיטיה- כרוניקה של משיכה ודחייה-" דצמבר 2001 כנס הוקרה לחוקרת אביבה לנצט מולר, תיאטרון ענבל- תל אביב

2002

9-      "אמנות נשים ופמיניזם בישראל", נשים, אמנות ופמניזם- יום עיון המנהל לשיווין בין המינים-הפיקוח על אמנות- מרץ 2002, רמת גן.

10-  "לצייר פאותיהם של תימנים-דימויי התימנים באמנות הישראלית", כנס חוקרים, מאי 2002,המכללה האקדמית אורנים

11-  "הגירה ושפות אם באמנות בישראל", יום עיון שפת האם במרחבה של האמנות בישראל-היבטים ביקורתיים- מוזיאון עין חרוד ומכללת אורנים, יולי 2002

 

12-  "הוראת תולדות אמנות בעידן השיעתוק הדיגיטלי"-שילוב המחשב  בהוראת אמנות במכללת אורנים, כנס כיוונים ומגמות בחינוך לאמנות, יולי 2002, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב

 

13-  "כור היתוך?, אמנות ותרבות בראשית שנות  ה -  50" ,כנס של המנהל מורשת יהדות המזרח, יד טבנקין, ספטמבר 2002

2003

14-  "היכן תכשיטייך רומיה"- תכשיטי בת תימן בירושלים בעקבות 'היושבת בגנים' של ח. הזז' הרצאה בערב  הענקת מלגות ע"ש ז. הזז,20 מרץ  2003 , הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב.

 

15-   "זהות יהודית/ זהויות יהודיות באמנות הישראלית" הרצאת אורח בסמינר מחלקתי  , 27 אפריל 2003  , חוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב

 

16-  איפה הייתן ומה עשיתן"- עיתון ה"ארץ" והשיח המגדרי באמנות הישראלית בראשית שנות ה-90.    11/12 במאי2003 , כנס "ארץ" , בחסות פורום חוקרים של המכון לחקר הציונות ע"ש ח. ויצמן-אוניברסיטת תל אביב, בית התפוצות

 

17-  "ארגוני הנשים הוולונטריים  ותפקידם כפטרון של אומנויות עממיות"- כנס חוקרים, 21 במאי 2003,המכללה האקדמית אורנים.

 

18-   "סטריאוטיפים, גזענות וייצוגי האחרות וההבדל", הרצאה בפני  סגל מכון משואה, יוני 2003 (תל יצחק).

 

19-   "היבטים באמנות בתרבות החזותית בישראל ב20 השנים האחרונות", הרצאה במרכז ז.שזר במסגרת  סדרת הרצאות  "ישראל: פרוייקט בהקמה",(העורכת פרופ' אניטה שפירא) יוני 2003.

 

2004

20-  "מבט באמנות על מיתוס אלכסנדר זייד – בין הבניית זהות לכינון מיתוס", כנס לציון מאה שנה לעלייה השניה, אוניברסיטת תל אביב, פברואר 2004

 

21-  "וארשתיך לי" : תשמישי קדושה ומצווה כדימויים  גופניים וארוטיים ביצירותיהם של אמניות ואמנים יהודים עכשווים, כנס מותר תשס"ד- חפצים ומשמעויות באמנות, הפקולטה לאמנויות,  אוניברסיטת תל אביב,  מרץ 2004 

 

22-  "אספנות וכוחות שדה האמנות בישראל", יום עיון מעשה אוסף- בנו כלב מול השיירהגלרית מרכז הנצחה טבעון ומכללת אורנים, ינואר 2004

 

23-    "שמי והאמנים הצעירים", 30 לשמי- יום עיון לזכרו של הפסל יחיאל שמי, המכון לאמנות-מכללת אורנים.

 

24-  "ספרי אמן",  יום עיון לרגל הוצאת הספר שיחות עם ברנקוזי, המכללה האקדמית אורנים, מאי, 2004.

 

25-  "כור היתוך לא היה שם" , כנס שנתי  חינוך לאמנות, תשס"ד- רב תרבותיות באמנויות, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב, יוני, 2004

 

26-  "דמויות בדויות באמנות המאה ה –20"  , דמויות בדויות, כנס היחידה למחשב, המכללה האקדמית אורנים, יוני  .2004

2005

 

27-  "על סביבותיו שב", ערב עיון לכבוד הוצאת ספרו של משה יצחקי, מכללת אורנים, ינואר 2005.

28-  "חוט הסוררת: רקמה, מגדר ולאומיות". הכנס האקדמי הרביעי בחינוך לאמנות: מגדר באמנות ובחינוך לאמנות. הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כ"ץ, אוניברסיטת תל אביב, יולי 2005.

29-  " בין שמיים וארץ, בין קודש וחול, בין ציור לעיון : קריאה ביצירותיהם של יהודה עמיחי ומיכאל סגן-כהן", 'שבירת הלוחות", ערב עיון  לרגל הוצאת ספרו של יוסף מילמן,  מכללת אורנים, אפריל 2005.

30-  'וארשתיך לי': טליתות ותפילין  כדימויים ארוטיים וגופניים באמנות ישראלית ואמריקנית עכשווית". הכנס המדעי השביעי" מורים - חוקרים באורנים. מכללת אורנים, מאי 2005.

31-  "נעשה ונשמע: מקרה בוחן-הגלריה לאמנות באורנים". יום עיון לסיכום שתי עונות תצוגה: שנות ה80 באמנות בישראל. מכללת אורנים, יוני 2005.

32-  "היא רוקדת במעגל- בעקבות התערוכה: לינה משותפת". יום עיון תרבות המעגל בחברה הישראלית.המכון לאמנות והמדרשה, מכללת אורנים, יולי  2005 .

33-  “El Trabajo de la memoria” –presentaci?n en el  workshop “Cultura y Cambio Social”. International Congress: El espacio euro-mediterreaneo para el intercambio y la cooperacion cultural. Generalitat de Catalunya,  Barcelona, 21-24 November 2005

2006

34-  "כשרמי פגש את סרגיי: ציור ארונות הסעף במגדל העמק כשיח בין תרבותי בין עולים ותיקים וחדשים". כנס מדעי : שתי העליות הגדולות לישראל: יוצאי ארצות האסלאם וברית – המועצות לשעבר. המכון לחקר הציונות ע"ש ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, 14-16 פברואר  2006.

35-  "שיעור מולדת: התנ"ך ביצירתו של מיכאל סגן- כהן".  כנס מותר 2006:  התנ"ך באמנויות. הפקולטה לאמנויות ע"ש ילנדה ודוד כ"ץ, אוניברסיטת תל אביב, 21-22 פברואר 2006.

36-  "הכשרת מורים לאמנות במכללות נוכח השינויים בשדה האמנות ובשדה הפרופסיונלי" '. הכנס האקדמי ה5 בחינוך לאמנויות, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כ"ץ, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2006.

37-  ” Landscape as Territory: Mapping and Maps in Contemporary Art in Israel”.International Conference on Arts in Society-2006: Arts of Engagement   The University of Edinburgh, Scotland 15-18 August 2006

2007

38-  "About Past, Tradition and Memory: Numi Numi- the Lullaby video art  project of Shuli Nachshon as a case study". 2007 Symposium The Arts in Society. New York University (NYU) 23-25 February 2007

39-  "על סזאן, פרובנס ופרובינציה". יום עיון סזאן אמן מפרובנס: על אמן ומקום, מרכז ופריפריה.מכללת אורנים  בכפר יהושע, פברואר 2007.

 

40-  " הופעת השם המפרש בעבודותיהם של אמנים ישראלים עכשווים". כנס אורנים ה6, "עברית שפה חייה. מכללת אורנים, 6-7/2/2007

41-  "זיכרון והנצחה במרחב הצבורי", על תרבות, שפה וזיכרון, הכנס השנתי של התכנית להוראה רב תחומית, M.Ed.-מכללת אורנים, 22-23-3 2007 (חברה במערכת הכנס)

42-  "המפה  והנוף באמנות בישראל ".כנס מותר 2007, דימויים מכוננים באמנות ישראלית, אוניברסיטת תל אביב, מרץ 2007

43-  "בין משיכת החוט למשיחת המכחול: מפגשים בין תרבותיים בשדה האמנות", רקמות וקליגרפיה באמנות העכשוית בישראל אוניברסיטת בן גוריון, 30/4/2007, (הוזמנה ).

44-  "האם יתכן מפגש בין תרבותי". מפגשים בין תרבותיים-כנס בין תחומי על זהות ותרבות, המכון לאמנות  בשיתוף החוג לערבית (יו"ר הועדה מארגנת). מכללת אורנים, 3.6.2007

2008

45-  Mapping Landscape":A New Artistic Genre in Israeli Art? The Tel Aviv Linguistic Landscape Workshop, Tel Aviv University, 20-21.1.2008

46-  "אין מקום כמקום". יום עיון 4 בסדרה על שם ריכארר קאופמו : העמק כמקום.כפר יהושע, ינאור 2008

.

47-  "בין האסתטי לפוליטי"."מה למדעי הרוח והפוליטיקה?" הכנס השנתי של התכנית להוראה רב תחומית M.Ed. (חברות בועדת הכנס), מכללת אורנים, 2.4.2008

48-  Motherhood and Nationality: Women Artists' Voices in the Bereavement and Memorialization Discourse",24th Annual Association for Israel Studies Conference Israel 2008 60 Years after 1948' are the narratives converging? N.Y.U University New York 19-22.5.2008

49-  "צורפות בכור היתוך, סיפור של הכלה והדרה", הכנס השנתי ה32 של החברה הישראלית להיסטוריה, ישראליזציה: חברה ותרבות בהתהוות מתמשכת, החברה הישראלית להיסטוריה- מרכז זלמן זשר, ירושלים, 14-15.7.2008

50-  "דרושים,דרושות ודרישות... בהוראת אמנות : המורה והתנאים ליצירה", יום עיון "עך תנאי: כיוונים ומחשבות באמנות ובחינוך לאמנות, לרגל 55 שנה למכון לאמנות, בשיתוף משרד החינוך (יו"ר ועדה מארגנת), 16.7.2008

51-  אִמהוּת ולאומיות: קולן של  נשים אמניות בשיח השכול וההנצחה. כנס ההמכון לחקר: הציונות  "מגדר ולאומיות, צמתים של מאבק", אוניברסיטת תל אביב, 24.11.2008

52-  "פרשנות בהקשר", "קשרים והקשרים בין מלה ודימוי .יום עיון בעקבות תערוכת אוסף בנו כלב בשיתוף עם המוזיאון הפתוח בתפן (ועדה מארגנת), המוזיאון הפתוח תפן .18.12.2008

 

2009

53-  "צורפות בכור היתוך-שאלות של זהות תרבותית", יום עיון תמורות תרבויות אצל יהודי תימן בישראל, 5 ינואר 2009, אוניברסיטה פתוחה, רעננה (הוזמנה)

 

54-  "The Ark in the street":  Sacred and secular painting in the public space on electric boxes in Migdal Haemek, Siena International Linguistic Landscape Workshop, January 15-17 2009 University of Siena, Italy.

55-  מ"החדר עברי" של בוריס ש"ץ ל"סלון הישראלי" של שנות השישים", כנס "הבית הישראלי- משותף אקדמיה לבצלאל ולמכון לחקר הציונית, , אוניברסיטת תל אביב 4-5.5.2009

56-  אִמהוּת ולאומיות: קולן של  אמניות בשיח השכול וההנצחה "דמוקרטיה ישראלית בין מזרח ומערב", הכנס השנתי 2009  של האגודה הישראלית למדעי המדינה 21.5.2009, מכללת עמק יזרעאל

57-  "המפות- הנופיות באמנות ישראל ופלסטין:  מקונפליקט הייצוג לייצוגו של הקונפליקט", יום עיון, אמנות קונפליקטואלית-החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת חיפה, 10 יוני 2009

58-  "דור שנות ה80 באמנות בישראל",  הכנס המדעי  השנתי העשירע, מחקר, עיון ויצירה באורנים, יוני 2009, מכללת אורנים

59-  "Memorials and Counter-memorials: Gender, Motherhood and Art in the  Israel Contemporary Art",  The 9 th Congress of the European Association of Sociology ESA, 3-5/9 2009. Lisbon, Portugal

60-  "אמנית בגטקס: ילדות בקיבוץ ושאלת הינטימיות ביצירתה של עידית לבבי-גבאי", יום עיון משפחה וילדות בקיבוץ, אוניברסיטת תל אביב, יד טבנקין, יד יערי המכון לחקר הציונות, יד טבנקין, יד יערי, , 8.9.2009אוניברסיטת תל אביב.

61-  " על מקום, נשים ויצירה", יום עיון מקום הנשי ביצירה בחלוף הזמן, המכון לאמנות,  דצמבר 2009, , מכללת אורנים.

2010

62-  "קיבוץ  מרחביה  ביצירתן של עידית לבבי-גבאי ודרורה דומיני." כנס  לרגל יום האשה הבינלאומי. מרץ 2010, מכללת עמק יזרעאל.

63-    יחד עם ד"ר שוש וקסמן "המצבה הצבאית כמרחב של משמעויות", כנס  עברית שפה חיה- יובל העשרים, מכללת אורנים, 1 פברואר 2010

64-  "בין גוש חלב לבירעם, בין ברעם לבירעם : על מקום, זהות וזיכרון" , כנס הגליל כמרחב מרובה תרבויות, פברואר 2009, מכללת אורנים.

65-  "Fissures in Stone: linguistic landscape in Military cemeteries and its reflections in Art", Strasbourg International Workshop Linguistic Landscape, University of Strasbourg, 2-5.5.2010

66-  יחד עם  ד"ר שוש  וקסמן, "בתי קברות צבאיים במרחב העירוני: שינויים במערך הסוציו-סמיוטי",  פורום החוקרים- המכון לחקר הציונות ע"ש חיים וייצמן אוניברסיטת תל אביב סמינר שנתי 2010, 5.6.2010  קיבוץ דליה.

 

67-       With Dr. Shosh. Waksman, The Landscape of Military Cemeteries in Israel  as a Multimodal Text, Visual Literacy in the 21st Century: Trends, Demands and Capacities, 42nd Annual Conference of the International Visual Literacy Association,  Limassol, Cyprus, 20/9-3/10/2010

 

2011

 

68-         Irit Zeevi and Yael Guilat, "The Glory of Mirage cigarettes in every mouth"On linguistic- visual images of the Six days War in advertisements and board-games in  the 12 Annual Research Conference  in Oranim, 31/1/2011

 

69-    יעל גילעת ושושי וקסמן, "חפצי זיכרון בנוף העכשוי של בתי רבקות צבאיים וזיקתם ליצירתה של ביאנקה אשל גרשוני", כנס מותר, הפקולטה לאמנויות, 8.2.2011, אוניברסיטת תל אביב.

 

70-   

 Yael Guilat & Shoshi Waksman , "The Linguistic landscape of military cemeteries in Israel a a field of  symbolic contestation", Third Conference on Language Contact in Times of Globalization, University of Greifswald, Germany,  30 June 2011 – 02 July 2011

71-   יעל גילעת, "החינוך לאמנות, האמנות בחינוך הציבורי", יום עיון, יחיד וקבוצה, המחלקה לאמנות, האקדמיה בצלאל, ירושלים, 21.11.2011 (הוזמנה

 

72-  יעל גילעת," וָאֶתְּנָה צְמִידִים עַל יָדַיִךְ וְרָבִיד עַל גְּרוֹנֵךְ" (יחזקאל :ט”ז י”א): זהות ומגדר בתכשיטנות יהודית-תימנית בישראל, כנס תיאטרון מחול וזהות תרבותית לציון מאה שנה להולדתה של שרה לוי-תנאי, אוניברסיטת תל אביב ובית אריאלה, 25.12.2011 (הוזמנה)

 

 

2012

73-    יעל גילעת  ושוש וקסמן, "דפוסי אבל עממים בבתי קברות צבאיים", כנס פולקלור,  אוניברסיטת תל אביב , 18.2.2012

74-  Yael Guilat, "Bat-Yam Biennale of Landscape Urbanism: Top-down, Power and Reactions", The 4th Workshop of Linguistic Landscape, Addis Abba, Ethiopia, 23-26/ 2012 (accepted)

75-  יעל גילעת, "מקום וזהות, מקרה ברעם-בירעים", כנס מרחב וזהות בספרות ובאמנות, המכללה האקדמית צפת, 11.3.2012 (הוזמנה)

76-  יעל גילעת, "צורפות בכור ההיתוך", ציונות ביו מזרח ומערב, פורום צ'ריק, האוניברסיטה העברית , ירושלים, 15.3.2012 (הוזמנה)

 

77-  . With Dr. Shosh. Waksman, A "silence" field of struggle: a visual interpretation of the current memorial landscape of military cemeteries in Israel" (August 1-4, 2012), The Second ISA Forum of Sociology, Buenos Aires (accepted)

 

78-  6. "Beyond the Halacha: Gender, Ritual and Video Art in Israel Art Field"(September 10–12, 2012) Traditions and Perspectives in History of Jewish Art, the Ars Judaica International Conference, Bar Ilan University.(accepted

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 

 1. אהרון, שפרה, "חינת הרובד הרגשי והתקשורתי של הסביבה הפיסית בבית- הספר והשלכותיה על תפיסת התלמיד את בית- הספר", 2006, (עבודה מורחבת)
 2. גולדשטיין, קלרה, "חדר המורים כיחידת מבנה ופעולה של הצוות הבית ספרי", 2008 (עבודה מורחבת)
 3. דיאב, סלאם, "הוראת מקצוע האמנות בישוב תמרה: תמורות ואתגרים לשינוי", 2010( עבודה רגילה)
 4. הדס, שרון, "דיאלוג בין תנועה לפסל: הצעה ליחידת לימוד במסגרת שיעורי המחול בחט"ע בגן הפסלים במוזיאון הפתוח תפן", 2010,( עבודה רגילה
 5. גורן, מירב, "פיתוח מודל של מחקר פעולה המשלב יסודות מתהליך יצירת האמן, "2008 עבודה רגילה)
 6. לבנה, תמר,  "סלים ומלאכת קליעת סלים בתהליך התהוותה של התרבות החזותית בארץ ישראל בראשית המדינה."2011, (עבודה מורחבת)
 7. ישראלי, לאה, "הביקור במוזיאון כמשאב הוראה תוך התמקדות בבחינת המרכיב המילולי בחוויה המוזאלית. מקרה בוחן: בית אהרונסון בזיכרון יעקב"2010 (עבודה רגילה)
 8. צדיק, מיכל, "במסגרת חינוך והכשרה לאמנות: מהות, משמעות ומאפיינים: מחקר עיוני והצגת מודל הוראה-למידה בסדנת אמנות לכיתות י'-יב' המבוסס על המודל : מורה-אמן, 2011 (עבודה מורחבת)
 9. כהן, אביטל, "דימויי הבית באמנות, כמשקפי הסוגיה התרבותית הנוגעת בבית הפרטי והקולקטיבי בחברה הישראלית", 2011 (עבודה רגילה)

 

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

2003-2005 : חברה בועדת המקצוע אמנות-משרד החינוך והתרבות.

2002- 2004: חברה בועדה לתוכניות לימודים באמנות  (משרד החינוך והתרבות).

2006-9-- יו"ר ועדת רענון תוכנית הלימודים באמנות  לחטיבה העליונה מטעם משרד החינוך ועורכת תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה (המזכירות הפדגוגית)

2009- שיפוט תוכנית ייחודיות- משרד החינוך והתרבות

2009-  יועצת אקדמית בפיתוח קורסים באמנות, האוניברסיטה הפתוחה

 2009-2012: חברה בועדת מקצוע אמנות משרד החינוך 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 2004 ואילך (נבחרה לקדנציה שניה) ראש המכון והחוג לאמנות – מכללת אורנים

2005 ואילך, מנחה עבודות גמר יישומיות  M Ed.

2008 ואילך יוזמת ומרכזת את המגמה לאוצרות וחינוך מוזיאלי במסגרת התכנית הרב תחומית (תואר שני MED)

תפקידים ציבוריים

2000 – 2001 : חברה בפורום חוקרים צעירים של  מרכז רבין לחקר ישראל.

2001 – ואילך:  חברה בפורום  חוקרים צעירים-  המכון לחקר הציונות ע"ש ויצמן, אוניברסיטת תל אביב.

2001 - ואילך : מרצה מהחוץ  בלימודי מוזיאולוגיה באוניברסיטת חיפה  (אדריכלות מוזיאונים)

2002- 2004: חברה בועדה לתוכניות לימודים באמנות  (משרד החינוך והתרבות).

2003-2005 : חברה בועדת המקצוע אמנות-משרד החינוך והתרבות.

2004- 2005 : חברה בועדת  רפרטואר מוזיאון לאמנות עכשווית פתח תקווה.

2004-  ואילך שיפוט מאמרים בתחום האמנות והתרבות החזותית בישראל- כתב עת ישראל- הוצאת המכון לחקר הציונות ,אוניברסיטת תל אביב.

2005- הוזמנה להיות עורכת מדעית של כתבי ברנט ניומן בעברית- הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרית קו אדום.

2005-   for The Journal of Israeli History, December  2005 Reviews

2005-6 -יו"ר ועדת הפרס "חינוך לאמנות" מטעם שרת החינוך.

2006- חברה בועדת פרס האמן- מוזיאון פתח תקווה לאמנות עכשווית

2006-9-- יו"ר ועדת רענון תוכנית הלימודים באמנות  לחטיבה העליונה מטעם משרד החינוך

2006-7- -יו"ר ועדת הפרס "חינוך לאמנות" מטעם שרת החינוך.

2008-  ואילך שיפוט מאמרים בתחום האמנות והתרבות החזותית בישראל עבור עיונים , אוניברסיטת בן גוריון.

2009- שיפוט תוכנית ייחודיות- משרד החינוך והתרבות

2009-  יועצת אקדמית בפיתוח קורסים באמנות, האוניברסיטה הפתוחה

2010- חברה בועדת הסמכת תוכניות M.Ed , מל"ג

2011-12- חהרה בפורום מחקר על המנדט, מוסד הרצל ואוניברסיטת חיפה

מרחב אישי

Prof. YAEL GUILAT

Researcher and lecturer ofArt and Visual Culture is the Head of Multidisciplinary Graduate Program inHumanities and Arts at Oranim College and  the Head of the Art Based Research Program forArtists-Teachers. She is the elected Chair of the Association for Women's Artand Gender Research. Yael Guilat is the author of several books about Art andVisual Culture in Israel. In 2019 she published: "The lost Generation, The80's in Israel field of Art" Ben-Gurion University Publishing. Her recentpublications deal with Intercultural encounters in Israel Art, Israeli-YemeniteArts and Crafts, Gender and Transnationalism, Memory and Bereavement, Art andPrecarity, Motherhood and Nation in the Israeli Art from gender and feministperspective.