אתר אישי

פרופ' פויס יעל

עורכת ראשית כתב-העת דברים

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D.  (דוקטור)

החוג לתולדות עם ישראל

אוני' חיפה

1996

M.A. (מוסמך)

החוג לספרות עברית והשוואתית

אוני' חיפה

1990

B.A.

החוג לספרות עברית והשוואתית והחוג לחינוך

אוני' חיפה

1980

תעודת הוראה

הוראת ספרות

אוני' חיפה

1980

מומחיות אקדמית

הוראת ספרות, הכשרת מורים, ויזואליזציה והוראת ספרות, חדשנות פדגוגית בהכשרת מורים, למידה תלוית תרבות, מקראות להוראת ספרות, תהליכי פרשנות


Literature Instruction, Teacher Education, Visualization and the Teaching of Literature, Pedagogical Novelty in Teacher Education, Culture and learning, Textbooks for Literature Instruction, Processes of Interpretation

הוראה

במכללת אורנים

  • הוראת ספרות בהקשרים רב-תחומיים ורב-תרבותיים
  • הכשרת מורים להוראת ספרות
  • Teaching literature using a multi-disciplinary approach
  • The Participating Witness in literature and history

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תימת הגואל בספרות העברית –עיון ספרותי בזיקה ליסודות הסטוריים ופילוסופיים.

עברית. 380 עמודים. הוגשה ביוני 1995. המנחים: פרופ' עליזה שנהר ופרופ' מרדכי פכטר.

The theme of the redeemer in Hebrew literature – a literary study related to historical and philosophical aspects. In Hebrew. 380 pages. Presented in June 1995.

Supervisors: Professor Aliza Shenhar and Professor Mordechai Pachter.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

נוכחותו של המיתוס ב"היהודי האחרון" ליורם קניוק. אוניברסיטת חיפה. פברואר, 1991. מנחה: פרופ' עליזה שנהר.

The presence of myth in "The Last Jew" by Yoram Kaniuk. University of Haifa. Feb. 1991. Supervised by Prof. Aliza Shenhar.

ספרים - כתיבה או עריכה

פויס, יעל (2012). ספרות במרחב מרובה תרבויות - מורים יהודים וערבים קוראים יחדיו. תל אביב: רסלינג.

Literature in the Multi-Cultural Space - Arab and Jewish Teachers Read Together. Tel-Aviv: Resling. 2012. In Hebrew.

פויס, יעל (עורכת) (2016). הכשרת המורים במבוך החדשנות הפדגוגית. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.

Poyas, Yael (editor) (2016). Teacher education in the Maze of Pedagogical Education. Tel Aviv: Mofet Institute. In Hebrew

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

פויס, י' (2012). הלוך ושוב מן הקריאה אל הכתיבה – מורים מנוסים לומדים בסביבת וויקי. דפים – כתב עת אקדמי, מכון מופ"ת, 54, 247-219. 

פויס, י' (2008). "הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" - קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן-ג'לון. אורנים- כתב עת אקדמי, רב-תחומי, מקוון, גיליון 1

פויס, י. (תש"ס). הוראת ספרות בין מורשת תרבותית לשיח רב-תרבותי. דפים, 29, 43-28.

פויס, י' (תשס"ו) טקסט, קורא ומורה – פתח דבר, דפים, 42, עמ' 23-13.

פויס, י', דה-מלאך, נ' (תשס"ו) לא אוכל להגדיר סיפור כטוב" – סטודנטיות להוראה מעריכות סיפור, דפים, 42, עמ' 181-154.

 Poyas, Y. (2004). Exploring the Horizons of the Literature Classroom – Reader Response, Reception Theories and Classroom Discourse, . L1- educational Studies in Language and Literature, 4(1), pp. 63-84.

Eilam, B. & Poyas, Y., (2006). Promoting Awareness of the Characteristics of Classrooms' Complexity: A Course Curriculum in Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 22(3), 337-351.

Poyas, Y. & Smith, K. (2007). Becoming a Community of Practice – The blurred identity of clinical faculty teacher educators. Teacher Development, 11(3), 313-334.

Eilam, B., & Poyas, Y. (2008). Learning with multiple representations: Extending multimedia learning beyond the lab. Learning and Instruction, 18(4), pp 368-378.

Eilam, B. & Poyas, Y. (2009). Learning to Teach: Enhancing Pre-service Teachers' Awareness of the Complexity of Teaching-Learning Processes. Teachers and Teaching – Theory & practice, 15(1), 87-107.

Eilam, B. & Poyas, Y. (2010). External Visual Representations in Science Learning: The Case of Relations Among System Components International  Journal of Science Education. 1–32, iFirst Article

ISSN 0950-0693 (print)/ISSN 1464-5289 (online)/10/000001–32. DOI: 10.1080/09500690903503096

 

Poyas, Y. (2010). Teachers learning with Wiki: Factors Influencing Behaviors and Outcomes.  In:  Siran, M. & Purnendu, T. (Eds.): "Cases on Technological Adaptability and Transnational Learning: Issues and Challenges" (pp. 140-154). IGI Global. . http://www.igi-global.com/Bookstore/TitleDetails.aspx?TitleId=37310&DetailsType=Chapters

 

Poyas, Y. & Eilam, B. (2011). Construction Of Common Interpretive Spaces Through Intertextual Loops -- How Teachers Interpret Multimodal Learning Materials. Teaching and Teacher Education. doi:10.1016/j.tate.2011.08.002

 

Eilam, B. & Poyas, Y. (2012). Teachers’ interpretations of texts-image juxtapositions in textbooks: From the concrete to the abstract, Journal of Curriculum Studies,  DOI:10.1080/00220272.2011.637181

 
Poyas, Y. (2013). ‘Private path, public route’: a multicultural group of teachers experiences Wiki-assisted learning. Technology, Pedagogy and Education, pp. 1-20 | DOI: 10.1080/1475939X.2013.778456.

 

Poyas, Y., & DeMal’ach, N. (2013). Teachers’ attitudes towards the aims of Literature teaching. Iyunim Ba'Hinuch (Stydies in Education), 7-8, 236-259. (In Hebrew).

Poyas, Y., & Elkad-Lehman, I. (2013). Discourse between (un)equals while reading literature: Two case studies. Iunim BeSafa VeHevra (Israel studies in Language and Society), 6(1), 59-94. (In Hebrew).

Eilam, B., Poyas, Y., & Hashimshoni, R. (2014). Representing visually: What teachers know and what they prefer. In: B. Eilam, & J. Gilbert, (Eds.), Science teachers’ use of visual representations. (pp. 53-84) Series of models and modeling in science education: Berlin: Springer.

Poyas, Y. (2015). "And with me everything is up-side-down" – The body in "A horse walks into a bar" by D. Grossman. Dvarim – An Interdisciplinary Academic Journal, 8, 1-24. (In Hebrew).

Poyas, Y., & Elkad-Lehman, I. (2016). "Reading it my way": Reading literature in a conflicted multicultural setting. L1- Educational Studies in Language and Literature.

Barak, D., Diab, H., & Poyas. Y. (2016). Innovation in university faculties for social work, medicine, law and nursing, and what can teacher education learn from them. In: Poyas, Y. (Ed.), Teacher education in the maze of the pedagogical innovation (pp. 245-262). Tel-Aviv: Mofet Institute Publishing. (In Hebrew). (Writers’ names arranged alphabetically).

Poyas, Y., & Diab, H. (2016). Have you experienced innovative pedagogy? Pre-service teachers' ideas concerning pedagogical innovation. In: Poyas, Y. (Ed.), Teacher education in the maze of the pedagogical innovation (pp. 136-154). Tel-Aviv: Mofet Institute Publishing (In Hebrew).

Poyas, Y., & Gavish, B. (2016). Initiating or being pulled: Departments heads' attitudes concerning pedagogical innovation. In: Poyas, Y. (ed.) Teacher education in the maze of the pedagogical innovation (pp. 105-135). Tel-Aviv: Mofet Institute Publishing (In Hebrew).

 

Poyas, Y. (2015). "And with me everything is up-side-down" – The body in "A horse walks into a bar" by D. Grossman. Dvarim – An Interdisciplinary Academic Journal, 8, 1-24. (In Hebrew).

Poyas, Y., & Elkad-Lehman, I. (2016). "Reading it my way": Reading literature in a conflicted multicultural setting. L1- Educational Studies in Language and Literature, 16, 1-28.

Poyas, Y. (2016): “Don’t Sell Me the Enemy’s Literature”: A Self-Study of Teaching Literature in Politically Fraught Contexts, Studying Teacher Education, 12(3), 267-283

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2016-2011 - דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים וראש בית הספר לתואר שני
2011-2016 - Dean of the Faculty of Graduate Studies