אתר אישי

ד"ר רוט יהודה

ראש תכנית להוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי

  • טלפון:

    911

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

B.S.c

פיסיקה

טכניון

1985

M.S.c

פיסיקה

טכניון

1988

D.S.c

פיסיקה

טכניון

1996

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

  • מדעים
  • פיסיקה

 

מחוץ למכללה

פיסיקה - טכניון

פיסיקה מכללת בראודה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

עבודת הדוקטורט: הוגשה לסנאט הטכניון ב 1995. קבלת התואר ב 1996.

כותרת התיזה: Induced Currents in Thin Samples

PhD thesis (Technion, 1995); Induced currents in thin samples

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

1987: התנגדות קוונטית במערכות לא מסודרת חד ממדיות, טכניון, בהדרכת פרופ' בוריס שפירא

.                

ספרים - כתיבה או עריכה

י. רוט, א. רז, י. אסטרייכר, מדריך לביצוע עבודות מחקר בפיסיקה וטכנולוגיה, יוני 2002, המחלקה להוראת המדעים – טכניון

י. ברנסקי, ע. כהן, מ. נוימן, י. רוט, תקשורת – היבטים מדעיים טכנולוגיים, 2004, הוצאת מכון מופ"ת

י. רוט, המצב של תורת הקוונטים, הוצאת ניל"ת דצמבר  2005

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1.                 Y. Roth, Results in physics, Volume 16, March 2020, 103006

2.                 Roth, Y., 2019  Journalof Physics: Conference SeriesVolume 1391conference 1

3.                  Roth,Y.,2019, Results in Physics, 14, 102387,https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102387

4.                 Yehuda Roth 2019Journal of physics communication

5.                 Yehuda Roth 2018J. Phys.: Conf. Ser. 1141 012049

6.                 Roth, Y., 2018,Quantum Studies: Mathematics and Foundations,
DOI:10.1007/s40509-018-0165-y

7.                 Roth, Y., 2018,Heliyon, 4(1): e00506.

8.                 Roth, Y.,2017,Results in Physics, 7, 4458

9.                 Roth, Y., 2016J. Phys.: Conf. Ser. 738 012092
Windows ofCoherence: The Environment for organic substance
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/738/1/012092/pdf

10.             Roth, Y., 2015J. Phys.: Conf. Ser. 574 012085, *
Order and DisorderEvolution Determined by Non-Linear Processes
http://iopscience.iop.org/1742-6596/574/1/012085/pdf/1742-6596_574_1_012085.pdf

11.             Roth, Y., 2014Journal of Physics: Conference Series, 490, 012055, * The evolution of quantummeasuring devices
http://iopscience.iop.org/1742-6596/490/1/012055/pdf/jpconf14_490_012055.pdf

12.             Roth, Y., 2014Sop Transactions On Theoretical Physics, 1, 1*
http://www.scipublish.com/journals/TPHY/papers

13.             Roth, Y., 2014APM 4,2 *
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=43374#.UyQsZYUjzLl

14.             Roth, Y., 2013Journal of Modern Physics, 4,6 *
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=33329

15.             Roth, Y. , 2013Journal of Modern Physics 4,9 *http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=36564

16.             Roth, Y., 2013Journal of Modern Physics, 4,2 * http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=27716

17.             Roth, Y., 2013Journal of Modern Physics, 4,1 *http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=26702

18.             Roth, Y., 2012International Journal of Theoretical Physics 45, 1 * http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10773-012-1270-z#page-1

19.             Roth, Y, 2008:Euro. Phys. Lett. 82, 1000. * http://iopscience.iop.org/0295-5075/82/1/10006

20.             י. רוט, ל. בר אילן, ע. עזרן, 2006, תהודה ירחון מורי הפיסיקה, 26,1  *
http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/26-1/22-25.pdf 

21.             Roth, Y., 1995:Phys. Lett. A. 189: 114.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375960194908281

22.              א. רז, מ. נוימן, י. רוט, 1994: תהודה, ירחון מורי הפיסיקה, 2: 16http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/16-2/45-50.pdf 

23.             Brenner, Y.,and Roth, Y., 1993: Phys. Rev. B. 47: 2546.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10006306 

24.             Roth, Y., 1993:Euro. Phys. Lett. 21, 75.
http://iopscience.iop.org/0295-5075/82/1/10006

25.             Roth, Y., 1993:Physica B. 183: 161. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092145269390068H

26.             Cohen, A.,Shapiro, B., and Y., Roth, 1988: Phys. Rev. B.http://prb.aps.org/abstract/PRB/v38/i17/p12125_1

27.             Roth, Y.Journal of Modern Physics, 2018 Vol.09 No.12 ID:87765 

הצגה בכנסים מדעיים

 

1997    כנס מורי הפיסיקה,  אוניברסיטת ת"א: הצגת חוברת אנרגיה שנכתבה במסגרת העבודה במחר 98 מטעם הטכניון

2004    הרצאה בה הוצגה העבודה של "תקשורת היבטים מדעיים",  מכון מופ"ת.

2006    סמינר פיסיקה, מכון וייצמן המחלקה להוראת המדעים: הרצאה על ספר שכתבתי – המצב של תורת הקוונטים

2010   כנס התכנית להוראת המדעים לתואר שני M.Ed: אור, צבע וראייה תורת המסלולים של פיינמן:

כיצד האור "יודע" לנוע בזמן הקצר  ביותר ומתי הוא באמת נע כך

, Budapest 2012  2nd International Conference on Mathematical Modeling in PhysicalSciences

            *2013   השתתפות בכנס

2013, 3nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Prague:             

"The Evolution of Quantum Measuring Devices"

2013   הרצאה למנחי פרויקטים: ביה"ס כברי, הרצאה על ספר שכתבתי – המצב של תורת הקוונטים

  

2014: 4nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences: Madrid

          " The evolution of quantum measuring devices"

2014   מחקר, עיון ויצירה באורנים, "החוקים הבסיסיים של העולם הדומם והעולם החי"

2015: 5nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Mykonos

Order and Disorder Evolution Determined by Non-Linear Processes"


2016: 6nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Athens

"Windows of Coherence: The Environment for organic substance"

2017; 7nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Cyprus

 "Physical Description of Image Conception"

2017: EMN Quantum 2017, Vienne

"Quantum vision of images"

2017: Biology for physicists, Barcelona

2018: EMN Quantum, Dubrovnik

"Quantum Collapse as an Interpreting Tool"

2018: 7nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Moscow

"Quantum Like Measurements in Biology"

 2018: ארגון הכנס של תוכנית ה Med בנושא סדר ואי סדר בתחומי המדע השונים

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

הנחיה של עבודה סמינריונית

מוסטאפה עספור

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

  • רכז תחום מדעים במכללת אורנים
  • ראש תוכנית תואר שני-חטיבה עליונה

 

מחוץ למכללה

  • פיתוח תוכניות לימוד – מכון וייצמן
  • הוראת פיסיקה ב: מכללת בראודה, טכניון, אוניברסיטת חיפה