אתר אישי

ד"ר רוט יהודה


  • טלפון:

    049838911

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

B.S.c

פיסיקה

טכניון

1985

M.S.c

פיסיקה

טכניון

1988

D.S.c

פיסיקה

טכניון

1996

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

  • מדעים
  • פיסיקה

 

מחוץ למכללה

פיסיקה - טכניון

פיסיקה מכללת בראודה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

עבודת הדוקטורט: הוגשה לסנאט הטכניון ב 1995. קבלת התואר ב 1996.

כותרת התיזה: Induced Currents in Thin Samples

PhD thesis (Technion, 1995); Induced currents in thin samples

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

1987: התנגדות קוונטית במערכות לא מסודרת חד ממדיות, טכניון, בהדרכת פרופ' בוריס שפירא

.                

ספרים - כתיבה או עריכה

י. רוט, א. רז, י. אסטרייכר, מדריך לביצוע עבודות מחקר בפיסיקה וטכנולוגיה, יוני 2002, המחלקה להוראת המדעים – טכניון

י. ברנסקי, ע. כהן, מ. נוימן, י. רוט, תקשורת – היבטים מדעיים טכנולוגיים, 2004, הוצאת מכון מופ"ת

י. רוט, המצב של תורת הקוונטים, הוצאת ניל"ת דצמבר  2005

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1.       Cohen, A., Shapiro, B., and Y., Roth, 1988: "Universal distributions and scaling in disordered systems Phys. Rev. B. 38, 125

2.       Brenner, Y., and Roth, Y., 1993 "Metallic and insulating two-dimensional random narrow samples with power-law-varying width, "Phys. Rev. B. 47: 2546.

3.       Roth, Y., 1993:   Euro. Phys. Lett. 21, 75. "Geometrically induced currents in narrow samples

4.       Yehuda Roth, 1993, "The s-physics of narrow samples", Physica B: Condensed Matter 183, Issues 1–2, 161-171

5.       Yehuda Roth, 1994 " The Hall current as a local thermodynamic potential",  Physics Letters A, 189, 114-120

6.       Yehuda Roth, 2008 " The quantum observer's consciousness" Euro. Phys. Letters, 82, 10006,

7.       Yehuda Roth, 2012 "The Observer Determination", International Journal of Theoretical Physics, 51, 3847-3855

8.       Yehuda Roth, 2013 " The Schr?dinger Equation of the Hilbert Hyper SpaceInternational Journal of Theoretical Physics, 4,2, 168-173. doi: 10.4236/jmp.2013.42023.

9.         Yehuda Roth., 2013 " Bifurcation and Pattern Recognition", Journal of modern physics, 4 1, 25-29. doi: 10.4236/jmp.2013.41005.

10.     Yehuda Roth, 2013, " Rapid quantum search algorithm", Journal of modern physics, 4 9, 1176-1179. doi: 10.4236/jmp.2013.49158.

11.     Yehuda Roth, 2013 , "Single measurements of figures", Journal of Modern Physics, 4  6, 812-817 DOI:10.4236/jmp.2013.46111

12.     Yehuda Roth 2014. "The Observer Categorization Analysis",  SOP Transactions on Theoretical Physics 2014 pp23-26. DOI:10.15764/TPHY.2014.01005

13.     Yehuda Roth, 2014, " The Observer Interpretation Evolution and Collapse Determination in a Single 2-D Space"  Advances in Pure Mathematics, 4 2, 53-58 doi: 10.4236/apm.2014.42008.

14.     Yehuda Roth 2017 , "Quantum vision in three dimensions" , Results in Physics , 7 , 4101-4103 , https://doi.org/10.1016/j.rinp.2017.10.031  

15.     Yehuda Roth, 2018 "Homeostasis Processes Expressed as Flashes in a Poincar? Sections." Journal of Modern Physics, 9, 2135-3140, doi: 10.4236/jmp.2018.912134.

16.     Yehuda Roth, 2018, "Internal clocks induced by generating functions", Heliyon, 4(1), e00506,

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00506

Yehuda Roth, 2019, " Fundamental collapse in cellular automaton process", Journal of Physics Communications, 3,4, 045002, Doi: https://dx.doi.org/10.1088/2399-6528/ab128d

17.   Yehuda Roth, 2019, " Thermodynamic processes expressed in terms of nonlinear maps", Quantum Studies: Mathematics and Foundations 6, 83–88 9 https://doi.org/10.1007/s40509-018-0165-y,

18.   Yehuda Roth, 2019, " Superposition and second quantization in classical mechanics", Results in Physics, 14, 102387, Doi: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102387

19.   Yehuda Roth, 2020, " Coherence and interactions between geodesics", Results in Physics, 16, 103006, Doi: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103006.

20.   Yehuda Roth, Noam Roth 2021, "QCA rules as a concept representative", Results in Physics, 22, 103928, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.103928

21.   Yehuda Roth, 2021 Results in Physics , "Type II entanglement in classical mechanics " 24, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.104164.

22.   Yehuda Roth, 2021, " QLCA and Entangled States as Single-Neuron Activity Generators", Frontiers in Computational Neuroscience, 24, 104164, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.104164.

23.   Yehuda Roth, 2021, "Agility as the fundamental concept of classical mechanics", Physics Essays, 34-2, 168-173(6), DOI: https://doi.org/10.4006/0836-1398-34.2.168

24.   אלה קריגר, יהודה רוט , 2022, "על אי-ודאות בפיזיקה ואומנות ", דברים , 181-202

25.          Yehuda Roth, 2023, " What is life? The observer prescriptive", Results in Physics, 49, 106449, DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.106449

26.          Yehuda Roth, 2023, "Quantum Approach for Planning an Interpreting Machine" Heliyon

27.   Yehuda Roth, 2014, " The evolution of quantum measuring devices” J. Phys.: Conf. Ser. 490 012055

28.   Yehuda Roth 2015 " J. Phys.: Conf. Ser. 574 012085, " Order and Disorder Evolution Determined by Non-Linear Processes" DOI 10.1088/1742-6596/574/1/012085

29.   "Coexistence of pure and mixed states in nonlinear maps", Yehuda Roth 2015 J. Phys.: Conf. Ser. 633 012038 DOI 10.1088/1742-6596/633/1/012038

30.   Yehuda Roth 2016, " Windows of Coherence: The Environment for organic substance",  J. Phys.: Conf. Ser. 738 012092, DOI 10.1088/1742-6596/738/1/012092

31.   " Quantum Like Measurements in Biological Systems" Yehuda Roth 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1141 012049 DOI 10.1088/1742-6596/1141/1/012049

32.   Yehuda Roth 2019, " Inverse operator for a regular nonlinear dynamics"  J. Phys.: Conf. Ser. 1391 DOI 10.1088/1742-6596/1391/1/012060

33.   Yehuda Roth 2021, "Quantum Implementation for Comparing Sets of Data" J. Phys.: Conf. Ser. 1730 012009, DOI 10.1088/1742-6596/1730/1/012009

 

הצגה בכנסים מדעיים

 

1997    כנס מורי הפיסיקה,  אוניברסיטת ת"א: הצגת חוברת אנרגיה שנכתבה במסגרת העבודה במחר 98 מטעם הטכניון

2004    הרצאה בה הוצגה העבודה של "תקשורת היבטים מדעיים",  מכון מופ"ת.

2006    סמינר פיסיקה, מכון וייצמן המחלקה להוראת המדעים: הרצאה על ספר שכתבתי – המצב של תורת הקוונטים

2010   כנס התכנית להוראת המדעים לתואר שני M.Ed: אור, צבע וראייה תורת המסלולים של פיינמן:

כיצד האור "יודע" לנוע בזמן הקצר  ביותר ומתי הוא באמת נע כך

, Budapest 2012  2nd International Conference on Mathematical Modeling in PhysicalSciences

            *2013   השתתפות בכנס

2013, 3nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Prague:             

"The Evolution of Quantum Measuring Devices"

2013   הרצאה למנחי פרויקטים: ביה"ס כברי, הרצאה על ספר שכתבתי – המצב של תורת הקוונטים

  

2014: 4nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences: Madrid

          " The evolution of quantum measuring devices"

2014   מחקר, עיון ויצירה באורנים, "החוקים הבסיסיים של העולם הדומם והעולם החי"

2015: 5nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Mykonos

Order and Disorder Evolution Determined by Non-Linear Processes"


2016: 6nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Athens

"Windows of Coherence: The Environment for organic substance"

2017; 7nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Cyprus

 "Physical Description of Image Conception"

2017: EMN Quantum 2017, Vienne

"Quantum vision of images"

2017: Biology for physicists, Barcelona

2018: EMN Quantum, Dubrovnik

"Quantum Collapse as an Interpreting Tool"

2018: 7nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Moscow

"Quantum Like Measurements in Biology"

 2018: ארגון הכנס של תוכנית ה Med בנושא סדר ואי סדר בתחומי המדע השונים

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

הנחיה של עבודה סמינריונית

מוסטאפה עספור

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

  • רכז תחום מדעים במכללת אורנים
  • ראש תוכנית תואר שני-חטיבה עליונה

 

מחוץ למכללה

  • פיתוח תוכניות לימוד – מכון וייצמן
  • הוראת פיסיקה ב: מכללת בראודה, טכניון, אוניברסיטת חיפה