אתר אישי

ד"ר אשרת יפעת


 • שעות קבלה:

  יום ד' 14:00-15:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

התמחות

מוסד אקדמי

מועד קבלת התואר

ד"ר

חינוך

אוניברסיטת חיפה

2008

מ.א.

מינהל החינוך

אוניברסיטת חיפה

1999

ב.אד.

חינוך: תכניות לימודים

אורנים – מכללה אקדמית לחינוך

1992

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים


 • הדרכת מורים M.ed התוכנית למנהיגות חינוכית
 • הערכה חינוכית, החוג לחינוך
 • תכנון לימודים, החוג לחינוך
 • סוציולוגיה של החינוך, החוג לחינוך
 • מחקר חינוכי, החוג לחינוך
 • מושגים בפדגוגיה עדכנית, הדרכה פדגוגית, חינוך יסודי (שנתון ג')
 • מערכת בית הספר ואתיקה מקצועית, הדרכה פדגוגית, חינוך יסודי (שנתון ג')
 • ניהול כיתה –הוראה זוטא, הדרכה פדגוגית, חינוך יסודי (שנתון ב')
 • חלופות בהוראה בכיתה הטרוגנית, הדרכה פדגוגית, חינוך יסודי (שנתון ב')
 • תפקיד המחנך, הדרכה פדגוגית, חינוך יסודי (שנתון א')
 • הילד כלומד, הדרכה פדגוגית, חינוך יסודי (שנתון א')

  רשימת פרסומים

  נושאי תיזה

  עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

  שםעבודת הדוקטורט:מעברטירונים מהכשרה להוראה בסביבה נרטיבית

   The transition from student to novice teacher in narrative environment 


  עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

  "התאוריההפרקטית של פרחי הוראה על תפיסתם את תפקידם ותפקידיהם של סוכני ההכשרה (מוריםמאמנים ומדריכים פדגוגיים) על פי יומנים רפלקטיביים".

  "Thepractical theory of novice teachers on their perception of the role andfunctions of training agents (teachers, coaches and pedagogical mentors)According reflective journals."

  ספרים - כתיבה או עריכה

  אבידב-אונגר, א. ואשרת-פינק, י. (2016). "ממעוף הציפור" – מודלרב-ממדי להתפתחות מקצועית של אנשי חינוך. ספר שנתמך על ידי מכון מופ"ת ונמצאבשלבי הוצאה לאור.

  אשרת-פינק, י. זכרונות דחייה חברתית מגיל הילדות. ספר בתהליך שיפוט. 

  מאמרים

  כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

  Oshrat-Fink, Y.(2014). From the Campus to the Classroom: A Narrative Theory of NoviceTeachers’ Transition Processes. Reflective Practice: International andMultidisciplinary Perspectives, 15, 6, 729-750.


  • מן החיים אל החיים- חוברת כלים מעשיים להוראה ברוח התפישה האותנטית / אפריל 2004
  • למידה מן החיים אל החיים- גישה עדכנית בלמידה"- חוברת כנס מחוזי- מאי 2004
  • פגישה עם סטנדרטים- ביסוס עבודת בית ספר על פי סטנדרטים- תדריך למנהל- תשס"ו 2006
  • 4 המ"מים – ירחון לקידום מנהיגות, מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במנהל הבית ספרי בחינוך היסודי
  • משרד החינוך , המנהל הפדגוגי, אופק חדש, הרפורמה במערכת החינוך / 2008
  • משרד החינוך , המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי, המנהל הבית ספרי, לוח למנהל - התוכנית השנתית לניהול בית ספר / 2008

  בהליכי כינוס

  Oshrat-Fink, Y.(in judgment). The “Matryoshka-doll” as a simile for a desired system-wideaction theory seeking to include at-risk students. The Journal of ExperimentalEducation.

  Oshrat-Fink, Y.& Orland-barak, L. (in judgment). Not a ‘Hollywood plot’: Genuine conflictsin a school-university collaboration . Journal of Educational Action Research.

  Oshrat-Fink, Y.(in judgment). Professional discourse and behaviour as reflective ofinclusionary practices in the classroom. International Journal of InclusiveEducation.

  דוחות מחקר

  אשרת-פינק, י. (2013). תרומת קורסי הכנה באנגלית ל'מטרות אקדמיות'להשתלבות בוגרים בהוראה בעקבות סיוע קשת. טבעון: ממכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה.

  אשרת- פינק, י., פאר, ש. וגרוס, מ. (2013). תרומותיו של תכנון לימודיםאינטגרטיבי בהכשרת מורים לעיצוב תפישת תפקיד המורה בעידן של קיימ?ת. טבעון: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה.

  אשרת- פינק, י. (2013). תרומותיהן של מכינות קשת להשתלבותם האקדמית שלסטודנטים בלימודיהם במכללה- בהיבט האישי והחברתי. טבעון: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה. בהכנה.

  אשרת-פינק, י. (2011). הערכה מעצבת של מחקר קשת. טבעון: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה. מס' 107.

  אשרת-פינק, י. (2011). שילוב אמנויות בחינוך במסגרת הכשרת מורים. טבעון:מכללת אורנים,הרשות למחקר ולהערכה. מס' 135.

  גרשגורן, א. ואשרת-פינק, י. (2011). מחקר הערכה לפרוייקט 'דיאלוגמתמיד גישה לפעילות הגומלין הוראה- למידה' ברשת אורט. טבעון: מכללת אורנים.

  הצגה בכנסים מדעיים


  אשרת-פינק, י. מכוןמופ"ת (יולי, 2010). "כתיבה אקדמית ומעבר לה בחברות רב-תרבותיות". הכנס הבינלאומי הראשוןלכתיבה אקדמית. "כתיבה ביומן- מסע אל הרפלקטיביות" -Journalwriting a voyage toward reflectivity" –".

  Oshrat-Fink, Y."ELSIN". portugal. (2010). "Reflective Signposts – A Tool forFostering Reflective Thinking of Novice Teachers and Forming their ThinkingStyles as Future Teachers".

   

  אשרת-פינק,י. בן-נון, מ. מכון מופ"ת(יולי, 2012). כתיבה אקדמית בעולם משתנה- הכנס הבינלאומי השני לכתיבה אקדמית. נושאההרצאה:

  Areflection on multi-dimensional growth: Teaching, mentoring and research on reflective and academic writing, students andmentors experience in working in multicultural educational setting.

  Oshrat-Fink, Y."International conference - the future of education". Florence Italy.(2015). Enhancement of Leadership, Responsibility-Taking, and PersonalDevelopment Amongst Novice Teachers Via an Integrated Sustainability TeachingProgramme Taught by Higher-Education Staff.

  Oshrat-Fink, Y.& Orland-Barak, l. "The learners knowledge community". Madrid(2015). Not a ‘Hollywood plot’: Genuine conflicts in a school-universitycollaboration.

  Oshrat-Fink, Y."International conference- ICT for language learning". Florence Italy(2015). “Deciphering the Text” as a Metaphor for Understanding the Narrative ofNovice Integration into the Education System.

   

  אשרת-פינק, י. אוניברסיטת בן גוריון בנגב (פברואר, 2016). הכנסהישראלי הבינתחומי השביעי למחקר איכותני: מחקר איכותני בסביבות משתנות. נושאההרצאה: סדיקת בועת השתיקה העוטפת את חוויות הדחייה של מבוגרים מתקופת ילדותםבאמצעות שחזור זכרונות אוטוביוגרפיים.

  אשרת-פינק, י. גלעד-חי, ס. (2014). המכללה האקדמית חמדת דרום. "השמיםהם הגבול": עמדות ותגובות רגשיות של מורים כלפי חדשנות חינוכית וההשלכות עלהתנהגותם מחקר השוואתי טרום / אחרי קורס יזמות וחדשנות בחינוך במסגרת 'אופק חדש'.

  אשרת-פינק, י. פאר, ש. גרוס, מ. (2013). כנס מחקר אורנים. נושאההרצאה: "'כוחה של חברותא' בין סוכני ההכשרה להעצמת ערכי המנהיגות, האחריותוההתפתחות האישית של סטודנטים להוראה תרומותיו של 'אשכול קיימות' להעצמת הטירוןכ'מורה מתכנן'.

  אשרת-פינק, י. אבידב-אונגר, א. אוניברסיטת בן גוריון בנגב (פברואר,2011). הכנס הישראלי הבינתחומי החמישי למחקר איכותני: מחקר איכותני, אתגרי השינויהחברתי. נושא ההרצאה: מה מניע מורים להתפתח מקצועית? - סיפורי התפתחות מקצועית שלמורים כנרטיב המתאר את סיפור ההתפתחות המקצועית ומניעיה.

  אשרת-פינק, י. מכללת בראודה (מאי, 2010). "הכנס הרביעי: יוזמותלקידום הלמידה במוסדות להשכלה גבוהה". "מחקר עצמי – מה למדתי מניהוליומן מחקר אודות אסטרטגיות לטיפוח חשיבה מסדר גבוה בקרב סטודנטים להוראה".

  אשרת-פינק, י. אוניברסיטת בן גוריון בנגב (פברואר, 2010). הכנסהישראלי הבינתחומי הרביעי למחקר איכותני: מופעים של ידע: צמתים ודרכים במחקרהאיכותני. נושא ההרצאה: חוקר ומשתתפים "לוקחים זה את זה" ב"סביבהנרטיבית" ניווט בין פרדיגמות.

  אשרת-פינק, י. מכללת אורנים (פברואר, 2010). "הגליל כמרחב מרובהתרבויות". "רב תרבותיות מנקודת מבטם של סטודנטים ממכללת אורנים המתנסיםבבית ספר דו לשוני בגליל".


  ייזום וארגון כנסים, ימי עיון והשתלמויות במכללה ומחוצה לה

  משרד החינוך מחוז חיפה, הכנס המחוזי לתכנון לימודים (פברואר, 2004)."מן החיים אל החיים- יסודות ההוראה האינטגרטיבית"

  מכללת אורנים (דצמבר 2007). טיפוח מחוננים ומצוינים במערכת החינוך,"תוכנית אמירים"

  מרכז להשתלמויות שלומי (2008). קידום תוכנית למצויינות"אמירים"

  משרד החינוך מחוז חיפה, האגף לחינוך יסודי (מרץ (2009). "פגישהעם גישה". כנס ארצי להטמעת הסטנדרטים במערכת החינוך

  אוניברסיטת חיפה (2012), להיות בדרגה גבוהה מה זה אומר?- יוצאים לדרךעם תוכנית הפיתוח המקצועי לדרגות גבוהות במסגרת "אופק חדש"

  מכללת אורנים (פברואר, 2015). הכנס הראשון של המרכז לקידום ההוראה , יצירתיותבהוראה. יו"ר הכנס

   

  הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

  בן ברוך, א. (2013). "תרומתן של שיחות המשוב המתקיימות בין מורהמתחיל ומורה חונך בשנה הראשונה, לצורך מתן רישיון הוראה, להתפתחותם האישיתוהמקצועית של השניים". מכללת אורנים.

  פז, ע. (2013). נרטיב המנהיגות בבי"ס וולדורף מפרספקטיבות שלמורים ותלמידים. מכללת אורנים.

  קסטוריאנו, ש. (2013). תהליכים רפלקטיביים שמקיימים מורים בינם לביןעצמם בנוגע לחזון שלהם. מכללת אורנים.

  קשניובסקי, ש. (2014). תחושות המנהלים ביחס לאוטונומיה אותה הם חוויםבבחירת מורים חדשים למערכת הבית ספרית אותה הם מנהלים.

  מירון, מ (בהכנה). חוויות הקליטה וכניסה לתפקיד של מורים חדשים בהקשרלמדיניות הבית ספרית.

  פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

  ·משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי (2009)."הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה".

  ·משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי, גליונות ארבעתהמ"מים – ירחון לקידום מנהיגות, מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במנהל הביתספרי.

  ·משרד החינוך, המנהל הפדגוגי (2008). "אופק חדש לבית הספר - תלקיטלמנהלים", הרפורמה במערכת החינוך.

  ·משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי, המנהל הבית ספרי(2008). לוח למנהל - התוכניתהשנתית לניהול בית ספר.

  ·משרד החינוך (2006). "פגישה עם סטנדרטים"- ביסוס עבודת ביתספר על פי סטנדרטים- תדריך למנהל.

  ·משרד החינוך (2004). כלים מעשיים להוראה ברוח התפישה האותנטית.

  ·משרד החינוך (2004). "למידה מן החיים אל החיים- גישה עדכנית בלמידה"-חוברת כנס מחוזית. מחוז חיפה.

  ·משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, ירושלים. (2008). אופק חדש, הרפורמהבמערכת החינוך.

  ·משרד החינוך, מחוז חיפה (2004). "מן החיים אל החיים- חוברת כליםמעשיים להוראה ברוח התפישה האותנטית".

  ·משרד החינוך, מחוז חיפה (2000). כלים להערכת מצב בתהליכי הוראה למידהובתכנון לימודים- חוברת כלים מעשיים להערכת מצב בית ספרית.

  ·משרד החינוך, מחוז חיפה (2004). תלב"סים תורניים- בית ספר"יבנה" (חיפה), "מוריה- ברקאי" (חיפה), "ניר עציון"(קרית אתא).

  ·משרד החינוך, מחוז חיפה (2002). תלב"סים ממוקדי סביבה וחברה- ביתספר "נופית", "גבעת טל", "פינסקר" (קרית אתא).

  ·משרד החינוך, מחוז חיפה (2002). תלב"סים ממוקדי ערכים- "כרםמהר"ל" (כרם מהר"ל), "הבונים" (חיפה),"אלמוגים" (קרית ים).

  ·משרד החינוך, מחוז חיפה (2001). תלב"סים ממוקדי שפה עברית-"החיטה", "ימית", "עלומים".

   

  סרטים

  §   "מן החיים אל החיים" – תוכנית לימודים אותנטית. הופק לכנסמחוזי 2004 – משרד החינוך מחוז חיפה.

  §        "הוראה מכוונת סטנדרטים- חקר מקרה בית ספר נופית". הופק לצורך כנס ארצי2007– משרד החינוך ירושלים

  תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

  במכללת אורנים

  2015מרכזת תחום פדגוגיה במרכז לקידוםההוראה במכללת אורנים 

  מחוץ למכללה

  חברה בצוות האגףלמחוננים ומצטיינים (משרד החינוך) ירושלים: 

  • מרכזת תוכנית "אמירים" לטיפוח מצויינות בית ספרית - במחוז חיפה    
  •        ובמחוז הצפון
  • חברה בצוות כתיבה ופיתוח של סטנדרטים למחוננים ומצטיינים
  • שותפה לכתיבת מסמכי מדיניות ועקרונות עבודה
  • חברה בצוות הטמעה בבתי ספר למחוננים

  חברת צוות באגף לחינוךיסודי, המינהל הבית ספרי, (משרד החינוך) ירושלים: 

  •  חברה במערכת לכתיבה ופיתוח של חומרים מטעם "המינהל הבית
  •       ספרי
  • מנחה קבוצות מנהיגות ייחודיות - "מועדון מנהלות ארצי ומחוזי"
  • פיתוח והטמעת חוזר מנכ"ל בנושא סטנדרטים החינוך
  • חברת מערכת ושותפה בצוות כתיבה בגליון ארבעת המ"מים

  מרצהבסגל ההוראה בקורסי הכשרת מנהלים באורנים, מכללת שאנן ואוניברסיטת חיפה בנושאיםהבאים:

  • התנהגות ארגונית
  •       תוכניות עבודה בית ספריות ניהול שינוי
  • הערכה חינוכית

  חברתצוות ומרצה במרכז לתכנון לימודים במכללת בית ברל נושאי הקורסים

  • הובלת פרוייקט יישובי מחזון ליישום, במועצה איזורית חוף כרמל

  יועצתאקדמית למרכזי פסג"ה סביב צרכים לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך

  חברהבצוות בו"ל (בקרה ולמידה) להערכת פעילות פסג"ות (מרכזים לפיתוח סגליהוראה)

  ניהולבית ספר יסודי "אורים" - קרית ים

  מנחהמחוזית (מחוז חיפה) לתכנון לימודים ותהליכי הוראה למידה

  • הטמעת פיתוח תהליכים מערכתיים בבתי הספר: ארגוניים ופדגוגיים
  • ריכוז והנחיית תהליכי פיתוח ליישום תכנון לימודים בבתי-ספר ברמה מחוזית
  • ייעוץ /הנחיה למפקחים, למנהלים ולאנשי מפתח בתוך בתי-הספר
  • פיתוח וריכוז מסגרות השתלמות
  • ייזום כנסים וימי עיון ברמה מחוזית
  •  הכשרת רכזים ומדריכים בתחום
  • הנחיית קורסים מחוזיים בבית ספר לעו"ה חיפה 

  מרכזתקורס להכשרת מדריכים בחוג לסיעוד – אוניברסיטת חיפה:

  •  הנחייה שבועית של אחים ואחיות בחוג לסיעוד במסגרת הכשרתם לתפקידי הדרכה מבתי חולים בארץ
  • ליווי המדריכים – כמדריכים קליניים בשדה
  • חשיבה ופיתוח של תוכנית הכשרת מדריכים קליניים

  מנחהמטעם הפרוייקט: "ליווי מורים מתחילים" – אוניברסיטת חיפה

  •  הנחיית קבוצות מורים מתחילים במסגרת מפגשי תמיכה שבועיים
  • מדריכה בתוכנית ליווי בקליטה של מורים חדשים
  •  חברה בצוות עריכה של הנפקת חומרי הדרכה והכשרה

  מנחהיישובית למורים מובילים מטעם האגף ליישום ת"ל ושיטות הוראה באגף לחינוך יסודי

  מחנכתבבית הספר היסודי: בית ספר קורצ'אק (קיבוץ לוחמי הגטאות)

  מחנכתכיתות ג-ו', חינוך רגיל בית ספר "המפלסים"- קרית ים

  • רכזת שכבה ג- ו'
  • רכזת אוריינות ושפה
  • חברת צוות פיתוח
  • מדריכה בית ספרית

   

   מרחב אישי

   מי שיש לו איזה 'למה' שלמענו יחיה, יוכללשאת כמעט כל 'איך'/ ניטשה

   לנוכאנשי חינוך, זכות גדולה להטמנת הזרעים הראשונים בתהליך גדילתו של המורה לתוךייעודו. אני מאמינה בתפיסה האינטגרטיבית כדרך מרכזית להוראה וללמידה וזאת באמצעותיצירת קשרים מתמידים ועמוקים בין תחומים בלמידה, תכנים, אנשים והתנסויות. הייתירוצה לראות את אופני הלמידה אותנטייםורלוונטיים ללומד, למקום ולתקופה,תכנים שיעסקובהתפתחותו של הלומד/ הסטודנט כאדם,תכנים השאובים מעולמנו הרב-גוני כאלו שיאפשרו לו להגיע לשדה החינוכי עם מידת הבהירות והביקורתיות הנחוצות כדי לקדם חינוך איכותי. הייתי רוצה שנייצר מרחב פדגוגי שישקף הכלה, סקרנות ופתיחות מחשבתית, דיאלוג ועידודלחשיבה עצמאית ביחס לעתיד החינוך.

   אנימאמינה באיכות ובמקצוענות, בשילוב בין תיאוריה, מחקר ומעשה, בשימור נכסי צאן ברזללצד קידום חדשנות חינוכית, באיזון, בדיאלוג ובפתיחות כמפתחות חשובים להובלתתהליכים בחינוך.