אתר אישי

ד"ר יבזורי יונת

סגל אקדמי

  • שעות קבלה:

    יום ה' 11:00-12:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

פקולטה למדעי הרווחה והבריאות , החוג לריפוי בעיסוק

אוניברסיטת חיפה

2011

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

פקולטה למדעי הבריאות ,בי"ס לריפוי בעיסוק

אוניברסיטה העברית ירושלים

1997

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

החוג לריפוי בעיסוק פקולטה לרווחה ובריאות

אוניברסיטת חיפה

1989

תעודת הוראה

תעודת הוראה מותאמת לעובדי מקצועות הבריאות

משרד החינוך

1998

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תכנית מעבר להכנה לחיי עבודה לתלמידים עם מוגבלות שכלית הלומדים בחינוך מיוחד

באנגלית:

 

Career Education and Vocational Transition Program:

Preparation for a Working Life for Students with

Intellectual  Disabilities

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

השוואת איכות טיפול שיקומי של ריפוי בעיסוק בחולי CVA  באשפוז ובטיפולי בית.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

_ מודל העיסוק האנושי ולמידה קונסטרוקטיביסטית: בסיס תיאורטי ויישומי לבניית תוכנית מעבר להכנה לחיי עבודה (תה"ל) , יונת יבזורי,  שונית רייטר, דליה זק"ש. פורסם באוגוסט 2011 בכתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק.

בהליכי כינוס

מאמר בהכנה להצגת ממצאי מחקר עבודת הדוקטורט שלי לכתב עת אמריקאי בחינוך מיוחד

Exceptional Children

הצגה בכנסים מדעיים

הצגה של עבודת דוקטורט בכנס מדעי של בית איזי שפירא – יולי 2011

הצגה של ממצאים מחקריים בכנס מדעי ארצי  של ריפוי בעיסוק – יולי 2010

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

פיתוח תכנית לימודים  להכנה לחיי עבודה – תה"ל, התכנית אושרה להפצה מטעם האגף לחינוך מיוחד. פיתוח כלי מדידה בתחום הכנה לחיי עבודה ומסוגלות תעסוקתית, פיתוח תכניות התערבות בתחומי הכנה לחיים בחינוך מיוחד

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

מחוץ למכללה

מרצה בהשתלמויות של צוותים בחינוך מיוחד בשנים 2010 - 2012

תפקידים ציבוריים

 מדריכה ארצית לריפוי בעיסוק במשרד החינוך - 2011

 מדריכה מחוזית מחוז צפון לתכניות הכנה לחיים בחינוך מיוחד - 2009

קורסים לשנה זו

מרחב אישי

באה מתחום מקצועי של טיפול באוכלוסיות ילדים ומתבגרים עם לקויות מורכבות, מאמינה בקשרים רחבים ועמוקים בין מקצועות החינוך והבריאות על בסיס הפילוסופיה ההומניסטית, רואה חשיבות לקידום לימודי מוגבלויות לסטודנטים להוראה וחינוך מכל המגזרים ומכל תחומי התמחויות. מאמינה בטוב וביכולת לחולל שינוי!