אתר אישי

ד"ר אטינגר-סלמה אילת

ריכוז תרבות ודעת

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. בהצטיינות יתרה

החוג לספרות עברית והשוואתית

אוניברסיטת חיפה

2004

M.A. בהצטיינות דיקן

החוג לספרות עברית והשוואתית

אוניברסיטת חיפה

1995

  B.A. דו-חוגי בהצטיינות יתרה 

החוג לשפה ולספרות אנגלית והחוג לספרות עברית והשוואתית

אוניברסיטת חיפה

1987

תעודת הוראה

תעודת הוראה בשני מקצועות: שפה וספרות אנגלית, ספרות עברית והשוואתית. בית הספר לחינוך

אוניברסיטת חיפה

1988

מומחיות אקדמית

ספרות ימי-הביניים, פולקלור


Medieval Literature, Folklore Literature

הוראה

במכללת אורנים


   פיוט ופייטנים – אז, כאן ועכשיו (בחלק מהשנים בשם: סוד הפיוט – על שירת הקודש העברית בימי הביניים). הוראה רב-תחומית במדעי הרוח ובתשע"ז גם בחוג לספרות עברית וכללית. לאתר במודל.

   אהבה חשק ונשים בימי הביניים. החוג לספרות עברית וכללית.

סוגות וצורות בשירת ספרד, ספרות עברית וכללית, כל השנים (קורס חובה). לאתר במודל.

   סיפור בורא עולם: בין סיפור, מספר וקהל. ספרות עברית וכללית והחוג לגיל הרך.

   דידקטיקה של שירת ילדים - מקבץ ספרות גננות ד', שנת תשע"ז בלבד.


מחוץ למכללה

קורסים שנתנו במהלך עשר השנים האחרונות  

הסיפור העברי בימי-הביניים.

 

שמואל הנגיד כמעצב השירה העברית בתור הזהב.

 

סוגות וצורות בשירת החול העברית בספרד בימי-הביניים.

 

סאטירה בספרות העברית בימי-הביניים.

 

יהודה הלוי – היוצר בראי תקופתו.

 

סוגת המקאמה העברית בימי-הביניים.

 

מבוא לספרות הילדים העברית.

שירים ופזמונות לילדים.

אגדות ומעשיות לילדים.

ספרות ילדים ונוער.

מבוא לשירה העברית החדשה.

הרומן העברי במאה ה-21-20.

הסיפור העברי הקצר.

יסודות בביקורת הספרות.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

אטינגר-סלמה אילת, 2003. בחינת המודוס הסטירי ב"ספר תחכמוני" ליהודה אלחריזי (360 ע'). מנחה: פרופסור יוסף טובי.

 Oettinger-Salama, A. (2003). A Research of the Satirical Mode in Yehudah al-Harizi’s Book of  Tahkemoni, (Hebrew). University of Haifa, 360 pages. Supervisor: Professor Yosef Tobi.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

אטינגר-סלמה אילת, 1995. סוגית אגדה בתלמוד הירושלמי – עיון בדרכי העריכה של מסורות (240 ע'). מנחה: פרופסור עופרה מאיר.

Oettinger-Salama, A. (1995). Aggadic Sugyot in the Palestinian Talmud – Redaction of Traditions – A Study of the Methods, (Hebrew). University of Haifa, 240 pages. Supervisor: Professor Ofra Meir.

ספרים - כתיבה או עריכה

1.   אטינגר אילת ובר-מעוז דני (עורכים), תשע"א. מטוב יוסף – ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי. כרך ראשון: מקרא, ספרות ימי הביניים וספרות חדשה. הוצאת אוניברסיטת חיפה, חיפה.  (470 עמ').

2.    אטינגר אילת ובר-מעוז דני(עורכים), תשע"א. מטוב יוסף – ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי. כרך שני: יהודי תימן – תולדותיהם וארחות חייהם. הוצאת אוניברסיטת חיפה, חיפה. (606 עמ').

3.  אטינגר אילת ובר-מעוז דני (עורכים), תשע"א. מטוב יוסף – ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי. כרך שלישי: הערבית־היהודית וספרותה בימי הביניים ובזמן החדש; קהילות ישראל במזרח. הוצאת אוניברסיטת חיפה, חיפה.(398 עמ').

4.   אברהם אבן חסדאי, תשע"ב. בן המלך והנזיר. ערכה והוסיפה הקדמות והערות: איילת אטינגר-סלמה. סדרת שירת תור הזהב בעריכת ישראל לוין. (הוצאת אוניברסיטת תל אביב, תל אביב). (242 עמ').

5.   חוסיין עלי ואטינגר אילת (עורכים), תשע"ד. בין עבר לערב - המגעים בין הספרות הערבית לבין הספרות היהודית בימי הביניים ובזמן החדש כרך ו. דפוס שטרן, ירושלים.  (400 עמ').

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

א.   מאמרים בכתבי עת מדעיים עם שיפוט

1.אטינגר-סלמה אילת, 2003. '"וראיתי לצייר בו צורות / להבין ולהורות"– בחינת הזיקה בין האומנות המילולית והאומנות החזותית, בספר "משל הקדמוני" ליצחק בן שלמה אבן סהולה', דפים למחקר בספרות, (הוצאת אוניברסיטת חיפה, חיפה) 13, עמ' 229?256.

2.אטינגר אילת, 2006. 'שריד כתב יד של פירוש רש"י לשמות', סיני– ירחון לתורה ולמדעי היהדות (הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים) קלז, עמ' נט-סו.

3.OettingerAyelet, 2007. ‘Making the myth real: the genre of Hebrew itineraries to the Holy Land in the 12th-13th century’. Folklore, Electronic Journal of Folklore, 36: 51-76 (The Folk Belief and Media Group of EstonianLiterary Museum, Andres Kuperjanov, Estonian Folklore Institute and Instituteof Estonian Language). http://www.folklore.ee/Folklore/vol36/oettinger.pdf.

4.Oettinger Ayelet, 2008. ‘Musul'mans'ke vesillia v Izraili - fol'klor i tradytsii’ (The Muslim wedding in Israel – folklore and tradition)’, (Ukrainian). Narodnatvorchist' ta etnografia (Folk Studies and Ethnography), 4:103-113. Aspecial issue "Ethnology in Israel" (The Rylsky Institute of ArtStudies, Folklore and Ethnology of Ukrainian National Academy of Sciences).

5.אטינגר אילת, בסל אבראהים, דהאמשה עאמר, 2011. '"חוצות זתוניא" לעודה בשאראת – עיונים בספרות, בסגנון ובתרגום'. מדאראת – מחקרים בהגות, חינוך וספרות (המכון למחקר רב תרבותי, חיפה) 4, עמ' 483?514.

6.אטינגר אילת, תשע"ב. 'על נעילה בנעילה – עיון ב'אל נורא עלילה' למשה אבן עזרא'. שנתון שאנן – כתב-עת רב תחומי לעיון ומחקר (המכללה הדתית לחינוך, חיפה) 17, עמ' 85?98.

7.אטינגר אילת, תשע"ד. 'על עריכת "בן המלך והנזיר" לאבן חסדאי כיצירת ספרות 'אדב''. בין עבר לערב ו, עמ' 233?249.

8.אטינגר אילת, (2014). 'היחס למוסלמים ולתרבות הערבית ב"ספר תחכמוני" ליהודה אלחריזי'. פעמים – רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח (מכון בן צבי, ירושלים) 138, עמ' 106-75.

ב.      מאמרים בספרים עם שיפוט

9.אטינגר אילת, תשס"ח. 'עיון בסיפור "הדליקה החתולית בחלם"(אסע"י 14232)', בתוך: חיה בר-יצחק ועידית פינטל-גינסברג,עורכות. כוחו של סיפור - ספר היובל לאסע"י (הוצאת אוניברסיטת חיפה,חיפה). עמ' 269?277.

10.  Oettinger Ayelet, 2008. ‘Criticism of theSocial Classes, in Yehudah al- Harizi’s “Book of Tahkemoni” and in European literature of the 13th century – Affinity and Distinction’. In: A. Guettaand M. Itzhaki (Eds.), A message Upon the Garden – Studies in MedievalJewish Poetry, Studies in Jewish History and Culture 18 (Leiden and Boston: E. J. Brill). Pp. 85-96.

11.  ???????? ?????, 2010. ‘???????????????????? ? ??????? – ???????? ? ????????’ [Ukrainian] In: H.A. Skrypnyk (Ed.), Suchasna zarubizhna etnolohiia [Contemporary Foreign Ethnology],(Kyiv: Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M.T.Rylskoho) Volume 1 pp. 466-482. (הדפסה מחדש של מאמר ו/4 ברשימת כתבי העת לעיל).

12.  אטינגר אילת, תשע"א. 'פרודיה ככלי סטירי ב'ספר תחכמוני' לר' יהודה אלחריזי', בתוך: אילת אטינגר ודני בר-מעוז (עורכים), מטוב יוסף –ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי. כרך ראשון: מקרא, ספרות ימי הביניים וספרות חדשה (הוצאת אוניברסיטת חיפה, חיפה). עמ' 299?322.

13.  אטינגר אילת, תשע"ג. 'הביקורת על קהילות היהודים ב"ספר תחכמוני" ליהודה אלחריזי', בתוך: אפרים חזן ושמואל רפאל,עורכים. מחברות ליהודית – קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן), עמ' 59?87.

14.  Oettinger Ayelet, 2013. Barlaam and Ioasaph by Euthymius and Ben Hamelekh Vehanazir (The King's Son and the Ascetic) by Ibn H?asdai – affinity and distinction’, in: Marie-Sol Ortola (ed.), ?nonc?ssapientiels et literature exemplaire: une intertextualit? complexe (PUN –?ditions Universitaires de Lorraine). Pp. 309-326.

15.  אטינגר אילת, תשע"ד. 'פילוסופיה מעשית כאידיאולוגיה בספר "בן המלך והנזיר" לאבן חסדאי', בתוך: חיה בר יצחק (עורכת), פולקלור ואידיאולוגיה: קובץ מחקרים המוגש לפרופ' עליזה שנהר  (הוצאת פרדס ואוניברסיטת חיפה). עמ' 70-47.

 

1.בדפוס:

16.  Oettinger Ayelet.‘Commentary on the tale: The 'Cattish' Fire, in Chelm (IFA 14232)’.  In: Bar-Itzhak, Haya and Idit Pintel-Ginsberg (editors). The Power of a Tale, the Jubilee Book of the Israel Folktale Archives Named in Honor of Dov Noy (IFA). (Wayne State University Press) [12 pages]. (גרסה מתורגמת ומורחבת של מאמרז/1 לעיל).

 

2.התקבל לפרסום אך טרם ראה אור:

17.  Oettinger Ayelet. ‘Le rapport entre le Livre deTahkemoni de Yehuda Al Harizi et la satire de classe chr?tienne’. In: P.Gu?dot (Editrice), Folio Essais consacr? ? la litt?rature h?bra?que(?ditions Gallimard, France). [35 pages].

 

3.      ערכים באנציקלופדיה

18.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013.‘Abraham’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia ofJewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 2-3.

19.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Afterlife’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 12-18.

20.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Alchemy’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 23-25.

21.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013.‘Angel of Death’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopediaof Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 28-31.

22.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Ararat’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 50-51.

23.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Baalam’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 62-63.

24.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘BenHam’elekh Ve’ha’zir’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 72-73.

25.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013.‘Blessing God’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia ofJewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 82-83.

26.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘BridePrice’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). P. 87.

27.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Brother-Sister Marriage’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia ofJewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 89-90.

28.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Chelm,The Wise of’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 107-108.

29.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Fable’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 155-156.

30.  Patai, Raphael and Oettinger Ayelet, 2013. ‘Languages, Jewish’ In: Patai, Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions. (Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 313-324.

31.  Oettinger Ayelet, 2013. ‘M?q?ma’ In: Patai,Raphael, and Haya Bar-Itzhak. Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions.(Armonk, NY: M.E. Sharpe). Pp. 352-353.

4.ביקורת ספרים בכתבי עת מדעיים:

32.    אטינגר אילת, 2015. 'להראות נפלאות שיר – רשימת ביקורת על "נפלאות שיר - סוד הקסם של תור הזהב השני בספרד" לאביבה דורון', מאזנים: ירחון לספרות, פברואר, עמ' 35?37.

בהליכי כינוס

מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים ((ConferenceProceedings

Oettinger Ayelet, 2014. ‘Fools Teaching Wisdom, and the Adaptation of Genre’. In: Aikaterini Polymerou-Kamilaki, Evangelos Karamanes and Ioannis Plemmenos (eds.), Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations, Hellenic Folklore Research Centre Series (Athens: The Academy of Athens) Volume II pp. 657-666.

הצגה בכנסים מדעיים

1999    'ספרות ואומנות ב"משל הקדמוני" ליצחק אבן סהולה', הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-14 לחקר הספרות העברית, על הנושא 'בין הספרות העברית לאמנויות ודיסציפלינות אחרות', אוניברסיטת חיפה, חיפה. 22 במרץ, 1999.

2003      'מוסדות הקהילה בעין הסטירה  האלגורית: ערעור על סמכויות ההנהגה הבבלית ב"ספר תחכמוני" לר' יהודה אלחריזי', הכנס הבין-אוניברסיטאי הי"ח לחקר הספרות העברית על הנושא "מן ה'חדר' ואליו: ספרות עברית ומרחב התרבות היהודית", אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. 10-8 באפריל, 2003.

2004     'ייצוגי ארץ-ישראל בספרות נוסעים עבריים בימי-הביניים', הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-19 לחקר הספרות העברית על הנושא "ייצוגי ארץ-ישראל בספרות העברית לדורותיה", אוניברסיטת חיפה, חיפה. 21-19  באפריל, 2004.

2004      'על יעלות האהבים ועל בנות הנדיבים – לדמותן של  הנשים האצילות, בסיפורת העברית של ימי-הביניים', הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-כ"ג לחקר הפולקלור על הנושא "נשים ונשיות", אוניברסיטת חיפה, חיפה.  11-10 במאי, 2004.

2004       ‘Criticism of the Social Classes, in Yehudah al- Harizi’s“Book of Tahkemoni” and in European literature of the 13th century –Affinity and Distinction’, La Po?sie h?bra?que m?di?vale – Troisi?me rencontre internationale organis?e par le Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris, et Universit? d'Aix en Provence, Maison M?diterran?enne des Sciences de l'Homme, Aix en Provence, France. 28 juin – 1juillet, 2004.

2005      ‘From Descriptive ‘wasf’ to Allegorical Satire – a Developmentof a Motif in Medieval Literature’, International Conference “Fabliaux, Chaucer and Medieval Satire”. The Faculty of Humanities and Le Centre d’?tudes de civilisation fran?aise, University of Haifa, Haifa, Israel. January 5-6, 2005.

2005       'קונבנציה ערבית – רעיונות יהודיים: אופן ההתמודדות עם נורמות ייצוגיות של חברה ותרבות, ב'ספר תחכמוני' ליהודה אלחריזי', ימי-הביניים – חברה, תרבות וספרות, מחווה לפרופ' יהודית דישון, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. 22?23 בפברואר, 2005.

2005       ‘Myths versus reality: Itineraries of Medieval Travelers to theHoly Land’, 14th International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) Congress, “folk Narrative Theories and Contemporary Practices”. Department of Folkloristics & Estonian Folklore Archives of Estonian Literary Museum, Department of Estonian and Comparative Folklore of Tartu University, in cooperation with University of Tallinn, Estonian Folklore Institute & Academic Folklore Society, Tartu University,Tartu, Estonia. July 26-31, 2005.

2005     '"וְהֶחֱרַמְנוּהוּ בְּשִׁירִים כְּשִׁירָיו / עַל קַו חֲרוּזָיו וּדְבָרָיו" – לסוגי הפרודיה וליישומיהם ב"ספר תחכמוני" לר' יהודה אלחריזי', הקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 31 ביולי - 4 באוגוסט, 2005.

2006     ‘The Book of Mis’ley Su‘alim (“fox fables”) by Rabbi Berechiah Ha-Nakdan, and its Affinity to Contemporary Hebrew Maqama Literature’, Medieval Hebrew Poetry Colloquium. Sponsored by Brandeis University, The Real Colegio Complutense, and the Center for Jewish Studies at Harvard University, Harvard University, CambridgeMassachusetts. August 27-29, 2006.

2007    'כוחו של המספר בעיצוב הז'אנר', כנס הפולקלור השלישי של המכללה האקדמית 'אחווה', על הנושא: בין מספרים לסיפורים – עיון באומנות ההיגוד המסורתית והמודרנית, מכללת 'אחווה', קרית מלאכי. 27 במרץ, 2007.

2007   'שעשוע רטורי וסטירה פוליטית בספרות המקאמה העברית הספרדית', ימי-הביניים עכשיו – כנס האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי היהדות, והחברה ההיסטורית הישראלית, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 26 באפריל, 2007.

2007    'יסודות בסטירה הפוליטית בספרות המחברות', בעקבות המקאמה – מחווה ליוסף סדן, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב. 4-3 ביוני, 2007.

2008        ‘Ego or Libido: What drives a poet? – a Case Study in Meshullam ben Shlomo de-Piera's Li Rinena Tzipor’, Fifth Medieval Hebrew Poetry Colloquium. The Groningen Research Institute for the Study of Culture (I.C.O.G.), under the auspices of the European Association of Jewish Studies, University of GroningenGroningen, Holland. June 30 to July 3, 2008.

2009     'דימויי ארץ ישראל בפיוט, והחינוך לאהבת הארץ', כנס אקדמי "שירת רחל" לזכרה של רחל דהאן, בנושא: 'נופים וכיסופים: ארץ ישראל בשירה ובפיוט', מרכז דהאן לחברה,תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, 18?19 במאי, 2009.

2009        ‘Fools Teaching Wisdom, and the Adaptation of Genre’, 15thCongress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR),“Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations”. Hellenic Folklore Research Centre – Academy of Athens, Athens, Greece. June 21-27, 2009.

2011    'בן המלך והנזיר: גלגוליו של סיפור', כנס הפולקלור השביעי של המכללה האקדמית 'אחווה', על הנושא: "מעשה ביהודי שיצא לדרך" סיפור העם העברי לדורותיו, המכללה האקדמית 'אחווה', קרית מלאכי. 17 במאי, 2011.

2011        ‘The Path of Religion: between Buddhism, Islam, Christianity and Judaism, in The King's Son and the Ascetic by Ibn H?asdai’, Sixth International Medieval Hebrew Poetry Colloquium (MHPC), RUHR University,Bochum, Germany. July 18-20, 2011.

2011     'ספר "בן המלך והנזיר" לאבן חסדאי, כיצירה של ספרות האדב', יום עיון לכבוד פרופ' טובי בנושא "בין עבר לערב", הפקולטה למדעי הרוח והחוג לספרות עברית והשוואתית,אוניברסיטת חיפה, חיפה. 14 בנובמבר, 2011.

2011        ‘Sapiential statements and their transmission, from the Greek book of Barlaam and Josaphat (by Euthymius, 11th century) to the Hebrew book of The King's Son and the Ascetic (Ibn H?asdai,13th century)’,Third ALIENTO International Conference on the subject "Enonc?s sapientiels et litt?rature exemplaire :une intertextualit? complexe", Universit? Nancy 2 (MSH Lorraine) & PARIS13 (INALCO), France.November 22-24, 2011.

2012       'ויכוחים אלגוריים בספרות המקאמה והפרוזה החרוזה בימי הביניים – שעשוע או מחאה חתרנית?',הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-31 לחקר הפולקלור בישראל, בנושא "פולקלור וחברה -ממסד, מחאה ומהפכה בתרבות העממית', אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב. 18-17בינואר, 2012.

2014      'היזהר במשאלותיך: בין ספרות עממית לספרות ילדים', לגעת בקשת – על משאלות בספרות ילדים. יום עיון ע"ש מרים רות, מכללת אורנים, טבעון. 6 במרץ, 2014.

2015 ‘Teaching aprince wisdom: defining contens, methods and structures, in The King's Son andtheAscetic by Ibn H?asdai’,Wisdom and Moralizing Literature in a Multicultural Journey in The Middle Ages,Between Oral and Written Traditions, under the auspices of The IsraelScience Foundation and The Israel Institute for Advanced Studies. The HebrewUniversity of Jerusalem, Jerusalem, Israel. November 16-19, 2015.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

1.מונתהא אטרש, 2014, M.Ed., 'עמדות תלמידים  בבתי ספר ערביים פרטיים לעומת עמדות תלמידיםבבתי ספר ערביים ממלכתיים, כלפי רכישת עברית שפה שנייה'. המסלול לחינוך לשוניבעברית, המכללה הערבית לחינוך בישראל – חיפה.

2.אסמהאןפואד חטיב, M.Ed., 'התמודדות מורים לעברית בבתי הספר היסודיים הדרוזיים  עם הוראת העברית, בהעדר תכנית לימודים מפורטת'.המסלול לחינוך לשוני בעברית, המכללה הערבית לחינוך בישראל – חיפה.

3.מחמודחוסין, .M.Ed, 'שימוש במודל הלב"פ (למידה באמצעות פרוייקטים) כחלקמהתכנית להערכה חלופית בעברית לבתי"ס ערביים, והפעלתו לשם להעלאת המודעותלנושא מעמדן של נשים ערביות'. המסלול לחינוך לשוני בעברית, המכללה הערביתלחינוך בישראל – חיפה.

4.פרדוסחביבאללה, .M.Ed, 'אלמנט הזהות ביצירות עבריות של סופרים ערביים'. המסלול לחינוךלשוני בעברית, המכללה הערבית לחינוך בישראל – חיפה.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2008 יו"ר ועדת ההיגוי לארגון כנס בין-אוניברסיטאי בנושא 'פיוט בעולם לא פיוטי', החוג לספרות ולמבע יצירתי.

מחוץ למכללה

2002-עד היום רכזת לימודי הספרות והכתיבה המדעית במכינה הקדם-אקדמית, יחידה קדם-אקדמית, אוניברסיטת חיפה.

תפקידים ציבוריים

2011-2009     חברה, ועדת תוכנית לימודים בשפה ובספרות העברית לדרוזיים, אגף תוכניות לימודים וחינוך דרוזי, משרד החינוך.

2010-עד היום    חברה, ועדת מקצוע לשפה ולספרות עברית בבתי-ספר ערביים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

2011-עד היום    יו"ר, ועדת מקצוע לספרות ולשפה עברית בבתי-ספר דרוזיים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

2011-עד היום    יו"ר, ועדת תכניות לימודים לספרות ולשפה עברית בבתי-ספר דרוזיים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

2014-עד היום    חברה,המועצה המדעית של אסע"י (ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי),אוניברסיטת חיפה.

2015-עד היום    חברה, וועדת היגוי לקידום השפות עברית-ערבית, המזכירות הפדגוגית,משרד החינוך.