אתר אישי

ד"ר וורמן הלל

ראש תכנית אקדמית לחרדים

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

דוקטור PhD

תכנון לימודים וסוציולוגיה

אוניברסיטת בר אילן

2007

מ.א.

תכנון, מדיניות ומנהל בחינוך

האוניברסיטה העברית

1999

ב.א.

מדעי הרוח

האוניברסיטה הפתוחה

1995

מומחיות אקדמית

חינוך אזרחי, חינוך בלתי פורמאלי, חינוך פוליטי, מחקר איכותני, סוציולוגיה של החינוך, פילוסופיה של החינוך


Civil Education, Non- Formal/ extra-curricular Education, Political Education, Qualitative Research (in educatio, Sociology of Education, Philosophy of Education

הוראה

במכללת אורנים

קורסים כלליים בחינוך:
1. מבוא לפילוסופיה של החינוך
2. מבוא לסוציולוגיה של החינוך
3. מבוא לתכנון תוכניות לימודים
4. חינוך חברתי – חינוך בלתי פורמאלי במסגרת פורמאלית של בית ספר.
5. ניהול של חינוך בלתי פורמאלי
6. מתודולוגיה איכותנית במחקר החינוך

קורסים בתחום החינוך האזרחי והפוליטי:
7. הוראת פוליטיקה בבתי ספר– תיאוריה ומחלוקת ("חינוך, פוליטיקה ומה שביניהם")
8. דילמות בהקניית ידע והבנה פוליטיים במערכת החינוך הישראלית מגן ועד יב'.
9. אידיאולוגיות פוליטיות בספרי לימוד
10. סמינר בחינוך לשלום
11. סדנא בנושא סטריאוטיפים ודמוקרטיה
12. החינוך האזרחי בישראל במבט ביקורתי
13. חזונות סותרים למדינת ישראל
14. ציונות וזהות חילונית בישראל


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 

תיזת דוקטור (2007):

"דילמות בהקניית ידע והבנה פוליטיים במערכת החינוך הישראלית" (ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן) מנחה: פרופ' יעקב עירם.

 Wahrman, H. (2007) Ph.D. dissertation. Dilemmas in Imparting Political Knowledge and Understanding within the Israeli Education System. Supervisor: Prof. Yaacov Iram.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

 תיזת מ.א (1999):
 

"המושג מדינה יהודית בספרי לימוד לאזרחות של החינוך הממלכתי" (ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית) מנחה: ד"ר דיאנה קלר.

 Wahrman, H (1999) M.A Dissertation:” The Portrayal of the Jewish State Concept in Israeli Civics Textbooks” Superviser: Dr. Diana Keller, The Hebrew University, Jerusalem.

ספרים - כתיבה או עריכה

 Iram, Y, (Editor), Wahrman, H (assistant editor) (2003). Education of Minorities and Peace Education in Pluralistic Societies. Praeger: London
Iram, Y (Editor), Wahrman, H and Gross, Z (Associate Editors) (2006) Educating towards a Culture of Peace. Information Age Publishing: Greenwich.

 ספרים בהכנה:
מבוא לפילוסופיה של החינוך

ProgramsWahrman, H. Teaching Politics Clearly: A Model for Enhancing the Theoretical Clarity of Civic Education

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 Wahrman, H (2003) Is Silencing Conflicts a Peace Education Strategy? The Case of the ‘Jewish State’ Topic in Israeli Civics Textbooks. In: Iram, Y, Editor, Wahrman, H. Assistant Editor. “Education of Minorities and Peace Education in Pluralistic Societies”. Praeger: London.
Wahrman, H (2004) The Subtle Silencing of Conflicts in Civics Textbooks: The Case of the Jewish State Topic in Israeli Civics Textbooks. International Textbook Research 26: 289-311.

 מאמרים בהכנה:

 Wahrman, H. The Phenomenon of Unorganized Knowledge: What We Teach, Do We Teach Clearly?
8 Wahrman, H. The Patterns of Unorganized Knowledge in the Israeli Civics Curriculum.

הצגה בכנסים מדעיים


2003 "התופעה של הוראה עמומה - המקרה של החינוך לאזרחות בישראל". (באנגלית) בכנס הבינלאומי "חינוך לתרבות של שלום", אוניברסיטת בר אילן.

 The Phenomenon of Teaching Vaguely in Israel’s Civic Education. Educating Towards a Culture of Peace International Conference, Ramat Gan, Israel.

 2004 השתקה של מחלוקות בחינוך לאזרחות בישראל – האם זה טוב או רע? (אנגלית) בכנס "חינוך לשלום", Ipcri
The Subtle Silencing of Conflict in Israeli Civic Education – Is that Good or Bad? Peace Education Conference, IPCRI, Anatalya,.

2006 הוראת הנושא "יהודית ודמוקרטית" בבתי ספר ישראליים – כיצד להבהיר מורכבויות (אנגלית).
Teaching the Jewish-democratic debate in Israeli schools – how to make complexities clear. Peace Education Conference, Anatalya

2007 החינוך לאזרחות בישראל – הרצאה בפני סמינר פולברייט באוניברסיטת בר אילן (אנגלית).
Israeli Civic education. Fulbright-Hays seminar, Bar-Ilan Univeristy

2007 מדברים פוליטיקה - תכנים חסרי מובן בספר הלימוד לאזרחות בישראל. הרצאה בכנס "מיתוס, שפה וזכרון" מכללת אורנים.

2007 "לדבר פוליטיקה" - על בחירת המילים והמונחים בספר הלימוד לאזרחות בישראל. כנס פתיחת השנה של מכללת לוינסקי לחינוך.

 "talking politics" - introducing the political terminology choices in Israel's main civic textbook. Levinsky, Teacher College opening conference.

 
2008 מה חוקרי ניהול קונפליקטים וקובעי מדיניות יכולים ללמד זה את זה? הרצאה ודיון בשולחן עגול בסדנא בינלאומית באוניברסיטת בר אילן.

 What can scholars of Conflict and conflict management and policy makers teach One another?(Roundtable)The " Intercivilizational Conflict – Can It Be Moderated? An international Workshop", Bar Ilan Univeristy

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 • מעין שטנגל (מכללת אורנים) עבודת גמר לתואר שני: "תפיסת מעמדו של טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, בקרב תלמידי   תיכון". העבודה בכתיבה.
 • יעל פרידמן (מכללת אורנים) עבודת גמר לתואר שני: "גלגוליה של תוכנית הלימודים הרב תחומית "תולדות המדינה המודרנית". העבודה בכתיבה.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

 • 2002 חבר בפורום לאחריות לאומית, בוועדת חינוך בראשותו של הרצל בודינגר. הוועדה כתבה את דו"ח "אלה" על מצב החינוך בישראל. הוועדה התקיימה באירוח של מרכז רבין לחקר ישראל.
 • 1993-1995 הנחיה והפעלה של 5 מחנות קיץ וחורף לסטודנטים יהודים במדינות ברית המועצות לשעבר מטעם הסוכנות היהודית. המחנות עסקו בחברה הישראלית, דמוקרטיה, וזהות יהודית עכשווית.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרצה בסגל מכללת אורנים
מרצה במכללת זינמן לחינוך גופני בווינגייט
מרצה עמית הוראה באוניברסיטת בר אילן
חוקר בקתדרת אונסק"ו ע"ש בורג לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום, אוניברסיטת בר אילן.

תפקידים ציבוריים

 • 2008-2009 מרצה ומנחה במכון הרטמן, בתחום זהות יהודית חילונית והחברה הישראלית.
 • 2006-2009 חבר בצוות מחקר "חינוך אזרחי" מטעם מכון ון ליר
 • 2007 מתאם אקדמי של משלחת פולברייט לישראל מטעם אוניברסיטת בר אילן.
 • 2006 חבר בצוות היגוי של הכנס בינלאומי על חינוך לשלום, מטעם IPCRI.
 • 2003-2005 מתאם אקדמי של כנס "חינוך לתרבות של שלום" מטעם אוניברסיטת בר אילן
 • 2000 מפתח ומנחה תוכניות חינוכיות בתחום של חינוך אזרחי במרכז רבין לחקר ישראל
 • 1999 מרצה אורח בפו"ם (פיקוד ומטה) בתחום השיח האזרחי פוליטי בחברה הישראלית
 • 1998 עמית מחקר במכון המחקר "מרכז שלם" בתחום החינוך לאזרחות בישראל.
 • 1994-1999 מנחה בכיר ב,שרשים" (חברה, תרבות ומדע) בסדנאות לצוערים בצה"ל בנושא זהות יהודית והחברה הישראלית
 • 1992-1999 מנחה בארגונים ובעמותות חינוך בלתי פורמאלי- הסוכנות היהודית, גשר סמינרים והמכונים לחינוך יהודי ציוני (מלי"ץ) - בתחום הזהות היהודית והחברה הישראלית.
 • 1994-1998 מנחה בנושא מנהיגות והחברה הישראלית במכינה הקדם צבאית "נחשון"
 • 1992 מפקד קורס קצינות הוראה, חיל החינוך, צה"ל.
 • 1998 מש"ק הוראה, חיל חינוך, צה"ל.

מרחב אישי

בהוראה ובמחקר אני מנסה לברר כיצד הכשרה תיאורטית מקנה לסטודנטים את היכולת להבחין בתופעות סמויות מתחום החינוך. התמחות יתר כובלת את העוסק בהוראה לתיאוריות ותופעות מסוג אחד וחוסמת חשיפה למורכבות התהליכים המתרחשים בפועל. אני מבקש לקדם הוראה רב תחומית ומורכבת - כזו המציידת את פרח ההוראה בכלים שמקורם בפילוסופיה, סוציולוגיה, תכנון ופסיכולוגיה גם יחד. אני מבקש לקדם במכללות חינוך ליברלי המדגיש את תרומת מדעי הרוח ליצירת חשיבה ביקורתית ופנורמית של המעשה החינוכי, כמו גם היבטים של חינוך בלתי פורמלי. 


אתר אינטרנט www.hillelwahrman.com