אתר אישי

פרופ' לב-ארי לילך

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים .יו"ר ועדת מינויים פנימית

קורות חיים

השכלה אקדמית

 


 

Degree

Department

Academic Institution

Date

BA Hons.

Sociology & Anthropology

Tel-Aviv University, Israel

1983

MA Hons.

Sociology

Haifa University, Israel

1991

PhD

Contemporary Jewry/Social Sciences

The Hebrew University, Jerusalem, Israel

2002

מומחיות אקדמית

הגירה ומגדר, הגירה טרנס לאומית, זהות אתנית, מסוגלות בין-תרבותית, ניעות חברתית באמצעות השכלה גבוהה, רב תרבותיות


Gender and migration, Migration and transnational theories, Ethnic identity, Intercultural competence, Social mobility through higher education, Multiculturalism

הוראה

במכללת אורנים

Years

Name of course

Name of institution and degree

2018 - 2019

Stratification and Inequality: Can it be Changed?

B.Ed. Oranim

2015 (continuing)

Migration, Identity and Integraion

B.Ed., Oranim

2014

Migration, Identity and Culture

B.Ed., Oranim

2007/2012

Demography, Identity and Culture, with David Mittelberg

B.Ed., Oranim

1997-2013

Introduction to Sociology

B.Ed., Oranim

2003-2005

Stratification and Inequality in the Social Israeli Structure

B.Ed., Oranim

2002-2008

The Israeli Society

B.A./B.Ed., Oranim

2000-2008

Equality Versud Gender Differences

B.Ed., Oranim

1998-2008

Sociology of Education

B.A./ B.Sc./B.Ed., Oranim

2003-2007

Quantitative Research Methods (Excelence students' Program,

B.A./ B.Sc./B.Ed., Oranim


Graduate Students - Oranim

Years

Name of courses

Name of institution and degree

2019 (continuing)

Social Exclusion and Migration:Between Nationality and Multiculturalism

M.Ed., Oranim

2013-2018

Social Exclusion, Multiculturalism, Social Stratification and Emigration

M.Ed., Oranim

2010 - 2014

Social Deviation, Risk Factors, Dropping Out and Deliquency

M.Ed., Oranim

2010-2018

Social Exclusion, Multiculturalism, Social Stratification and Economic Gaps

M.Ed., Oranim

2010

Women Leadership in Education

M.Ed., Oranim

2009 (continuing)

Educational Leadership in a Multicultural Society

M.Ed., Oranim

2004-2019

Quantitative Research Methods

M.Ed., Oranim

2004-2017

Immigration and Patterns of Jewish Settlements in the second half of the 20th Century

Ph.D. and M.A. Bar-Ilan University

2004-2017

Sociology of Contemporary Jewry

Ph.D. and M.A. Bar-Ilan University

2007-2008

Social Exclusion, Risk Factors and Deliquency

M.Ed., Oranim

2003-2007

Multiculturalim, Stratification and Education

M.Ed., Oranim


מחוץ למכללה

Graduate Students – Bar-Ilan,Ruppin and Haifa University

 

 

Years

Name of courses

Name of institution and degree

2019-2020

Sociology of Contemporary Jewry: Migration, settlement and integration

 

M.A., Ph.D. Israel Studies/ Jewish Peoplehood Haifa University

2018-2019

Sociology of Contemporary Jewry: Between Homeland and Diaspora

M.A., Ph.D. Israel Studies/ Ruderman and Jewish Peoplehood Haifa University

2009

Israel Policy Regarding Immigration and Absorption

M.A. in Migration, Ruppin Academic Center

2004-2017

Immigration and Patterns of Jewish Settlements in the second half of the 20th Century

Ph.D. and M.A. Bar-Ilan University

2004-2017

Sociology of Contemporary Jewry

Ph.D. and M.A. Bar-Ilan University

 


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

לב ארי, לילך. 2002: ג'נדר, הגירה וקליטה כלכלית וחברתית בקרב ילידי ישראל בארצות הברית האוניברסיטה העברית, ירושלים, בהדרכת פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה ופרופ' משה סמיונוב (327 עמ' (A4.

Lev Ari, Lilach. 2002: Gender, Migration and Socio-economic Absorption AmongIsraeli Born Emigrants to the United States. The Hebrew University,Jerusalem, supervised by Prof. Sergio DellaPergola and Prof. Moshe Semyonov,327 pp. (in Hebrew).


עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

לב ארי, לילך. 1991: הגירה חיצונית והגירה פנימית של ילידי הקיבוץ – ההבדלים בין המינים. אוניברסיטת חיפה, בהדרכת ד"ר דוד מיטלברג (133 עמ' A4).

Lev Ari, Lilach. 1991: SexDifferences in the Internal and External Migration of Kibbutz Born.Haifa University, Haifa, supervised by Dr. David Mittelberg, in Hebrew (133pp.).

ספרים - כתיבה או עריכה

1. Rebhun Uzi; Lev Ari Lilach. 2011: AmericanIsraelis: Migration, Transnationalism, and Diasporic Identity. BialikInstitute, Jerusalem, in Hebrew (187 pp.)[1]

 

2. Lev Ari, Lilach. 2010: Second and 1.5Generation of Israelis in North America – Ethnic Identity and Identification.Rappaport Center, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel, publication number 20,in Hebrew (168 pp.).

 

3.Rebhun, Uzi; LevAri, Lilach. 2010: American Israelis: Migration, Transnationalism, andDiasporic Identity. Brill, Leiden, the Netherland (176 pp.).

 

4. Lev Ari, Lilach. 2008: The American Dream –For Men Only? Gender, Immigration and the Assimilation of Israelis in theUnited States. A Series from LFB Scholarly, edited by Steven J. Goldand Ruben G. Rumbaut, El Paso, TX. (184 pp.).[2][1] This book was translated and published inHebrew following another one which was previously published  in English (see item 3)

[2] Thisbook is based on my doctoral dissertation. However, This book is a revised andupdated version of the Doctoral Dissertation regarding theoretical background,data analysis and the summary and disscussion chapter.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1.Monographs

*5 Lev Ari, L. 2019: Two Jewish Communities (Migrantsand Native-born) in Three European Cities: Ethnic Identity, Integration andAcculturation. Kantor Center, Tel Aviv University, Tel Aviv: https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/humanities/kantor/Lilach%20Levi%20Ari%20summary%20report.pdf

*6. Lev Ari, Lilach; Hasisi-Sabek Rabia. 2016. Encounter With the "Otheres" inHigher Education Institutes (Jews and Arabs): Towards Intercultural Competence? Tel Aviv, Israel,MOFET, Portal MASA (In Hebrew)

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=12728

 

7. Lev Ari, Lilach; Getz, Shlomo. 2011: HigherEducation Preferences: Central and Peripheral Regions Compared.MOFET Institute, Tel Aviv, Israel, inHebrew (65 pp.).

 

8. Abadi, Rachel; Lev Ari, Lilach. 2008: Perceptionsof Leadership and Social Involvement, and the Connection to PersonalCharacteristics and Voluntary Work of Students in the Excellence Program. MOFETInstitute, Tel Aviv, Israel, in Hebrew (65 pp.).

 

9. Lev Ari, Lilach. 2008: Israeli EmigrantsAbroad – Jewish Continuity or Assimilation? Rappaport Center, Bar IlanUniversity, Ramat Gan, Israel, publication number 17, in Hebrew (115 pp.).

 

10. Lev Ari, Lilach. 2006: Returning Home – Research on Former Israeli Migrants Returned toIsrael. Ministry of Absorption, Jerusalem,Israel, in Hebrew (59 pp.).

 

11. Lev Ari, Lilach; Laron, Dina. 2006: Cultureand Identity Courses in Oranim: Their Influence on Student Teachers RegardingAttitudes Towards Multicultural Education. MOFET Institue, Tel Aviv,Israel, in Hebrew (34 pp.).

 

12. Lev Ari, Lilach; Meltze-Geva Maya;Mittelberg, David. 2004: Satisfaction with the Teacher Training Programat Oranim and the College’s Contribution to its Graduates Entering the TeachingProfession. MOFET Institute, Tel Aviv and The research and EvaluationDepartment, Oranim, Tivon, Israel, in Hebew (44 pp.).

 

13. Lev Ari, Lilach; Pavin, Avraham.2003: Social Capital As A Mean to Overcome the Crisis in the Periphery.The Institute For The Kibbutz Research, Haifa University, Haifa and The JewishAgency, Jerusalem, Israel, in Hebrew (59 pp.).

 

14. Mittelberg, David; Lev-Ari Lilach.2000. Gender and Mathematics Differences in Urban, Rural and KibbutzSchools in the Jewish and Arab Sectors: Measure of Tendency to Engage inMathematical Professions in the Future. MOFET Institute, Tel Aviv, Israel,in Hebrew (60 pp.).

 

15. Lev Ari, Lilach. 1997: External and InternalEmigration Among the Kibbutz Born: Gender Differences. The InstituteFor The Kibbutz Research, Haifa University, Haifa, Israel, publication Number149, in Hebrew (44 pp.).

 

16. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1993: EthnicIdentity and its Crystallization – a Comparison Between Immigrants from the FSUand Tourists from the West. The Institute For The Kibbutz Research,Haifa University, Haifa, Israel, publication Number 127, in Hebrew (43 pp.).

 

17. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1992: SocialAbsorption and Jewish Identity Among Young Jewish Immigrants From the FSUStaying in Kibbutz Ulpans. The Institute For The Kibbutz Research,Haifa University, Haifa, Israel, publication Number 118, in Hebrew (40 pp.).

 

18. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1991: TheKibbutz as an Educational Experience For Jewish Young People From Abroad.The Institute For The Kibbutz Research, Haifa University, Haifa, Israel, publicationNumber 113, in Hebrew (36 pp.).

19.Mittelberg, David; LevAri, Lilach.1991: The Kibbutz Educational System and its Impact on Immigration fromIsrael. The Institute For The Kibbutz Research, Haifa University,Haifa, Israel, publication Number 111, in Hebrew (56 pp.).

20. Mittelberg, David; LevAri, Lilach.1991: Kibbutz Born Who Live Abroad:Reasons for their Emigration and the Probability of their Return to Israel. The InstituteFor The Kibbutz Research, Haifa University, Haifa, Israel, publication Number 107,in Hebrew (47 pp.).

2.Refereed JournalArticles

A.1. Refereed Journal Aticles in Hebrew

 

*21.Hasisi-Sabek, Rabia; LevAri, Lilach. 2020: " 'At last we meet them': The contribution ofgraduate studies in education-related disciplines to the development ofintercultural competence. Dapim 72, 27-54.

*22.LevAri Lilach; Mula Walid. 2017: Us and the 'others': Inter-culturalencounters in colleges of education (among Jewish and Arab graduate students). Dvarim,10, pp. 205-224.

*23. Lev Ari, Lilach; RazerMichal; Ben Yosef-Azulai, Noa; Adler Rinat. 2016: From exclusionand risk to inclusion and integration: Graduates of specialIDF programs back into civilian life. Mifgash: Journal ofSocial-Educational Work, 24(43), pp. 59-85.

*24. Lev Ari, Lilach; Getz, Shlomo. 2014: "'Peripheriality'and Higher Educational Choices among Undergraduate Students," IsraeliSociology, 15(2), pp. 360-388.

 

*25. Laron, Dina; Lev Ari, Lilach, 2013. Thereis something here which enables": Jewish graduate students and the 'others'at Oranim College, Dvarim, 6 pp. 99-116.

 

26. Lev Ari, Lilach; Cohen,Nir. 2012: Between the Homeland and the Diaspora:The  Tzofim Youth Movement and EthnicIdentity Formation among Second Generation Israeli Migrants in the UnitedStates," Megamot. 38(3-4), pp.681-708.

 

27. Lev AriLilach, 2012: "Doesgender impact second generation emigrants? Ethnic identity and identificationamong Israeli emigrants' offspring," Social Issuses in Israel.Issue No. 14, pp. 208-236.

 

28. Lev Ari, Lilach;Laron, Dina, 2012: "Ethiopianstudents in an academic college of education: Integration or segregation?"Hagira. Volume 1, pp. 128-153.

 

29. Lev Ari, Lilach. 2009:"Borders Bounderies inMigration: Trans-nationalism, Social Networks and Identity Amongst Israelis Livingin Europe," Oranim – Interdisciplinary Academic Journal.Issue No. 2, pp. 45-53.

 

30. Lev Ari, Lilach;Laron, Dina. 2008; "Educating for Multiculturalism in Teacher College –Between Theory and Practice," Social Issuses in Israel. IssueNo. 5, pp. 101-134.

 

31. Lev Ari, Lilach. 2006: "Who Gains, Who Loses? Social Mobility andAbsorption through Emigration to the US Among Israeli Men and Women," SocialIssuses in Israel. 1(2), pp. 3-42.

 

32. Lev Ari, Lilach; Pavin, Avraham. 2006:"Social Capital as a Tool for the Development of a Peripheral Region: TheCase of Beit Shean Valley," Horizons in Geography. 66, pp. 95-113.

 

33. Lev Ari, Lilach. 2005: "Social and CulturalAbsorption of Israelis in the USA-Distinctions between Oriental and AshkenaziJews," Pe'amim, Studiesin Oriental Jewry. 101-102, pp.221-250.

A.2. RefereedJournal Articles in English

*34. Lev Ari, Lilach; Hasisi-SabeckRabia. 2019: "'Getting to know 'them'changed my opinion' : Intercultural competence among Jewish and Arab graduatestudents".  Journal of Multilingual and MulticulturalDevelopment
(ID: 1657433 DOI:10.1080/01434632.2019.1657433).ISSN  1741-7557.

https://www.tandfonline.com/eprint/YER9QKFENZA4QJQEYB2J/full?target=10.1080/01434632.2019.1657433

*35. Lev Ari,L. (2019). Jewish immigrants from theGreater Middle East to France and Belgium: Ethnic identity and patterns ofintegration. BritishJournal of Middle Eastern Studies, 46(2): 274-292. https://doi.org/10.1080/13530194.2019.1569305

To link tothis article: https://doi.org/10.1080/13530194.2019.1569305

 

* 36. Medzini, Arnon; LevAri, Lilach 2018: Can Borders, Walls and Fences Deter Forced Migrants?Comparison of Future Policy Trajectories and Implication in Europe andIsrael.  European Journal ofGeography, 9(2), pp. 81-99.

 

* 37. LevAri, Lilach; Cohen Nir 2018: "AcculturationStrategies and Ethnic Identity among Second-Generation Israeli Migrants in theUnited States." Contemporary Jewry, 38(3), pp. 345-364 DOI 10.1007/s12397-018-9258-5

*36. Lev Ari, Lilach; Mula Walid2016: "“Us and Them”: Towards Intercultural Competence among Jewish andArab Graduate Students at Israeli Colleges of Education". HigherEducation, 74(6), pp. 979-996.  DOI:10.1007/s10734-016-0088-7.

*37. Getz, Shlomo; Lev Ari, Lilach 2016:"'Sense of Place 'and College Placement". Higher Education 74,933-948. https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-016-0086-9

 

*38. Lev Ari, Lilach. 2014: "Jews, Israelis orAmericans? Ethnic Identity and Identification among Israeli Immigrants andtheir Offspring in the United States," Diasporas (Moscow). (inRussian)

 

*39. Lev Ari, Lilach; Laron, Dina 2014:Intercultural Learning in Graduate Studies at an Israeli College of Education:Attitudes Toward Multiculturalism Among Jewish and Arab Students," HigherEducation,68(2), pp. 243-262.

 (DOI)10.1007/s10734-013-9706-9.

 

*40. Lev Ari, Lilach 2013: "Multiple EthnicIdentities Among Israeli Immigrants in Europe," InternationalJournal of Jewish Education Research. 5-6, pp. 203-230.

 666(

41.Lev Ari, Lilach. 2012: "North Americans, Israelis or Jews? The EthnicIdentity of Immigrants’ Offspring", Contemporary Jewry.32(3), pp. 285-308.

 

42. LevAri, Lilach; Mittelberg, David. 2008: “Between Authenticity andEthnicity: Heritage Tourism and Re-ethnification Among Diaspora Jewish Youth,” TheJournal of Heritage Tourism. 3(2),pp. 79-103.

 

43. Smith, Kari;Lev Ari, Lilach. 2005: ”The Place of Practicum in Pre-Service  Teacher Education - The Voice of the Students,"Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 33(3), pp. 289-302.

 

44. LevAri, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2003: "Globalizationand the Role of Educational Travel to Israel in the Ethnification of AmericanJews," Tourism Recreation Research. 28(3), pp. 15-24.

 

45. Mittelberg,David; Lev Ari, Lilach.1999: “Confidence in Mathematics and ItsConsequences:  Gender Differences AmongIsraeli Jewish and Arab Youth,” Gender and Education. 11(1), pp. 75-92.

 

46. Mittelberg,David; Lev Ari, Lilach. 1997: “Gender Differences in Mathematics AmongJewish and Arab Youth in Israel,” Mathematics Educational ResearchJournal. 9(3), pp. 347-351.

 

47. Mittelberg, David; LevAri, Lilach. 1995: "National and Ethnic Identities of RussianImmigrants to Israel," InternationalJournal of Contemporary Sociology. 32(2), pp. 269-279.

 

48. Mittelberg,David; Lev Ari, Lilach. 1995: "Jewish Identity, Jewish Educationand Experience of the Kibbutz in Israel," Journal of Moral Education. 24(3), pp. 327-344.

B.1.Refereed Articles in Books (Hebrew)

 

*49. Lev Ari, Lilach; Getz Shlomo. 2017: Residence Place – NotJust Home: The Influence of Under-Graduate Students' Residence Place on TheirChoices of Higher Education Institute.In Rinat Elyashiv-Arviv, Yariv Feniger and Yossi Shavit (eds.), Chancefor Change? Theory and Research on Equality of Opportunities Educational.Tel Aviv: MOFET. 156-184.

 

*50.Lev Ari, Lilach;Razer Michal; Ben Yosef-Azulai, Noa; Adler Rinat. 2017: "Eitan programas an avenue for social-civilian inclusion: Gender comparison." In ItzhakGilat, Rachek Sagi and Noa Ben Yosef-Azulai (eds.) When I Wear Uniforms – IAm A King. Ma'rchot and Modan, Tel Aviv. 31-49.

 

51. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1994: "From Kibbutz Experience to JewishIdentity: Project 'Oren' Evaluation Research,” Cultures Meet. Editor Asher Shkedi, Ach. Publications, KiryatBialik, pp. 27-44.

B.2.  Refereed Articles in Books (English)

 

*52. Lev Ari,Lilach;Hasisi-Sabek Rabia. 2019:"Encounters with the Other: The development of interculturalcompetence among Jewish and Arab graduate students." In Maria Josi Cano-Perez, Antonio Bernardo Espinosa Ramirez, MiguelAngel Esponosa Villegas and Tania Maria Garcia Arevalo (eds.), InterculturalEncounters in Multicultural Societies: Immigration, Multilingualism and Multiculturalism.Granada: Granada University Press, Collection Eirene, pp. 133-162.

 

*53. Medzini, Arnon; LevAri Lilach. 2019. "Can Israel and Europe cope with forced migrants?Future policy trajectories and Implications." In Maria Josi Cano-Perez,Antonio Bernardo Espinosa Ramirez, Miguel Angel Esponosa Villegas and TaniaMaria Garcia Arevalo (eds.), Intercultural Encounters in MulticulturalSocieties: Immigration, Multilingualism and Multiculturalism. Granada:Granada University Press, Collection Eirene, pp. 163-192.

 

*54.Lev Ari, Lilach. 2015:"BackHome: Return Migration, Gender, and Assimilation among Israeli Emigrants."In Eli Lederhendler and Uzi Rebhun (eds.) Researchin Jewish Demography and Identity. Brighton, MA., Academic Studies Press,pp.241-261.

 

*55. LevAri, Lilach. 2014.[1]"Multiple Ethnic Identities Among Israeli Immigrants in Europe," MultipleIdentities in Jewish Education. Editors Jen Glaser, David Mittelberg &Eric Cohen, The Kelman Center for Jewish Education, Tel Aviv University,International Journal for Jewish Education Research, Bar Ilan University, pp.203-229.

 

B.3.  Refereed Articles in Encyclopedia (English)

*56. LevAri, Lilach. 2015: "Israelis in the United States: Ethnic identity andidentification",The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. England,Oxford: Blackwell Publishing.

PublishedOnline: 30 DEC 2015DOI: 10.1002/9781118663202.wberen080[1] Identical with paper number 40

בהליכי כינוס

58. Lev Ari, Lilach. 2012: "Social Identification amongIsraeli Migrants' Descendants in NorthAmerica: Is it Diasporic, Assimilative or Transnational?" InAllyson, Eamer [ed.] Border Terrains: World Diasporas in the 21stCentury.  Inter-Disciplinary Press and Fisher Imprints, Oxford, pp. 29-38.

59.לב ארי, לילך; מיטלברג, דוד; בל-קליגלר, רוברטה. 2007: "חינוך כ'גשרעל מים סוערים'", חידושים והתחדשות בחינוך יהודי. עורך: דודזיסנויין, האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת אתאביב, תל-אביב, עמ' 133-115.

60. LevAri, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2004: “The Role ofEducational Travel to Israel in the Ethnification of American Jews”,   International Tourism Seminar, RC-50:Understanding Tourism. Greece, Mytilini, pp. 1-19.

61. לב ארי, לילך. 2001: "הגירת ישראליםלארה"ב: השפעת המגדר על מניעי ההגירה", דברי הקונגרס העולמיהשלושה-עשר למדעי היהדות. לקט מאמרים נבחרים במדעי היהדות, האיגוד העולמילמדעי היהדות, ירושלים.

דוחות מחקר

       5.1.עברית

76. לב ארי, לילך; מולא, וליד.2014: מפגש עם אחרים במוסדות להשכלה גבוהה (בין סטודנטים לתואר שני, יהודים וערבים):לקראת מסוגלות בין-תרבותית? הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס'206 (51 עמודים).

77. לב ארי, לילך; לרון, דינה.2013: סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך – נקודת המבט של בעליתפקידים על אודות שילובם האקדמי והחברתי. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשותלמחקר ולהערכה מס' 171  (23 עמודים).

78. לב ארי, לילך; ראזר, מיכל;אזולאי, נעה ואדלר רינת. 2013: השתלבותם של חיילי מקא"םוחיילות חג"מ בחיים האזרחיים. הגורמים המזמינים: מכללת אורנים, הרשותלמחקר ולהערכה, וצה"ל, חיל החינוך (35 עמודים).

 79. לב ארי, לילך. 2013:  מאפייניםדמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשעג.הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 163 (56עמודים). 

80. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2012:מרחב לימודי מרובה תרבויות בתכניות התואר השני באורנים: גורמים המסבירים עמדותכלפי רב-תרבותיות בקרב הסטודנטים. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשותלמחקר ולהערכה מס' 155 (28 עמודים).

81. לב ארי, לילך. 2012:  מאפייניםדמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנתתשע"ב. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 132 (54 עמודים). 

82. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2011: סטודנטיםיוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך - שילוב אקדמי, חברתי ונכונות למנהיגותחינוכית בעתיד. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 113 (55 עמודים).

83. לב ארי, לילך. 2011: מאפייניםדמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנתתשע"א. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס'  104 (53 עמודים). 

84. לב ארי, לילך; לרון, דינה.2010: סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך – שילוב אקדמי, חברתיומנהיגות חינוכית בעתיד? הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקרולהערכה, מס' 90 (39 עמודים).

85. לב ארי, לילך. 2010: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורניםבשנת תש"ע. הגורם המזמין: מכללת אורנים,הרשות למחקר ולהערכה, מס'  72 (55 עמודים). 

86. לב ארי, לילך. 2009: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורניםבשנת תשס"ט. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה,מס' 65 (55 עמודים). 

87. לב ארי, לילך; זסלבסקי, טניה.2008: הקשרבין קריטריונים לקבלה לאורנים (ציוני בגרות ופסיכומטרי) לבין הישגי הסטודנטיםבמכללה. הגורםהמזמין: משרד החינוך ומכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 52 (35 עמודים).

88. לב ארי, לילך. 2008: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורניםבשנת תשס"ח. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס'50 (56 עמודים). 

89. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה. 2008: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטים בתחילת שנה א' (תשס"ח)תואר ראשון ותואר שני. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 49 (103 עמודים). 

90. לב ארי, לילך;ברקון, אלישבע. 2007: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטיםבתחילת שנה א' (תשס"ז) תואר ראשון ותואר שני.  הגורם המזמין: מכללת אורנים,הרשות למחקר ולהערכה, מס' 47 א' (93 עמודים).

91. לב ארי, לילך. 2007: מאפיינים דמוגרפיםוהשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשס"ז. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר והערכה, מס' 47 ב' (52 עמודים).  

92. לב ארי, לילך;ברקון, אלישבע. 2006: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות סטודנטים בתחילת שנה א'תשס"ו ושל מתקבלים שלא מימשו לימודיהם במכללה. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה, מס' 38 (63 עמודים).

93. לב ארי, לילך; ברקוןאלישבע. 2005: הסיבות לאי-מימוש לימודים באורנים. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה, מס' 37 (23 עמודים).

94. לב ארי, לילך. 2004: מלאי הוןחברתי ביקנעם-לקראת תהליך של בינוי קהילה? הגורם המזמין: הסוכנות היהודיתושדמות, אורנים (28 עמודים).

95.לרון, דינה; לב ארי, לילך. 2004: ליווידידקטי: מודל הדרכה של התנסות מעשית בתכנית ההכשרה לבי"ס העל-יסודי באורנים. הגורם המזמין, מכללת אורנים: היחידהלמחקר ולהערכה, מס' 36 (36 עמודים).

96. ברקון, אלישבע; לב ארי, לילך.2004: בחירתמכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות סטודנטים בתחילת שנה א', תשס"ד. הגורםהמזמין, מכללת אורנים: היחידה למחקר ולהערכה, מס' 27 (51 עמודים).

97. סמית, קארי; לב ארי, לילך.2004: שביעותרצון מתכנית ההכשרה הפדגוגית, הדידקטית והמעשית בקרב סטודנטים באורנים. הגורם המזמין, מכללת אורנים: היחידה למחקרולהערכה, מס' 22 (49 עמודים).

98. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה;מיטלברג, דוד. 2003: שביעות רצון מתכנית ההכשרה באורנים בקרבסטודנטים בשנה ד'. טבעון, מכללת אורנים: היחידה למחקר והערכה, מס' 17 (39עמודים).

 

5.2. אנגלית

99. Lev Ari, Lilach;Mittelberg, David. 2005: Four Years of Oren-IGT Hillel’s birthrightIsrael Trip: Summary of Research Reports (2002-2005), Tivon, Oranim,Academic College of Education, Oren-Shdemot (71 pages).

 

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

Date

Conference

Place

Subject of Paper/Lecture

August 16-20 2021

34th International Geographical Congress

The Istanbul University, Istanbul

The European and Israeli front against migration: From punitive to positive policy trajectories (with Arnon Medzini)

December 13-17 2020

AJS 51st Annual Conference,

Washington DC

Corona – Virtualy

Session Orgenizer: Contemporary Jewish communities within their host societies + presenter: Jews in three cities in contemporary Europe: Inter-relations with host communities

September 8-11 2020

The Migration Conference

South East European University, Tetovo, North Macedonia Corona – Virtualy

Tel Aviv as an arrival or Resettlement city for forced migrants: Towards new policy? (with Arnon Medzini)

June 10-12

2020

The Twentieth International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations

University of Milan, Milan Italy

How Can Israel Cope with Migration? (with Arnon Medzini)

Corona – did not exsist

December 29 2019

The 60th Conference of the Israeli Geographical Association

Haifa Harbour Campus, Haifa, Israel

Policy towards forced migration in Europe and Israel: Are border fneces and walls the only alternative? (with Arnon Medzini).

December 15-17

2019

AJS 51st Annual Conference,

San Diego, CA. 

Jewish Immigrants from the Greater Middle East to France and Belgium: Between Transnational and Diasporic Ethnic Identity

June 24-26

2019

The 7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation in Teacher Education.

the MOFET Institute, Tel Aviv, Israel

Intercultural competence and multicultural practice: Jewish and Arab Graduate students in higher institutes of education (with Rabia Hasisi-Sabek)

June 18-20 2019

The Migration Conference

Bary, Italy

From border walls to positive policy towards forced migrants: Europe and Israel compared (with Arnon Medzini)

Date

Conference

Place

Subject of Paper/Lecture

January 21-22 2019

The 49nd Conference of The Israeli Sociological Society

Haifa University, Israel

Ethnic Identity and idetification among Jewish immigrants from the Middle East and Israel to three European cities

December 16-18

2018

AJS 50th Annual Conference

Boston

Ethnic Identity and Jewish Peoplehood of Young Jews in Paris and Brussels

July 10-14 2018

The Association for Borderlands Studies World Conference 2018

University of Vienna

How effective is Israel's anti-migration border fence? (with Arnon Medzini)

May 15-16

2018

The 5th Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration Migration in a Changing Global World

Ruppin Academic Center, Israel

Ethnic Identity and Identification among Second Generation Israeli Migrants in the United States (with Nir Cohen)

January 29-30 2018

The 49nd Conference of The Israeli Sociological Society

Ben-Gurion University, Israel

"Getting to know "them" cahnged my opinion: The contribution of graduate studies in education to the development of inter-cultural competence (with Rabia Hasisi-Sabek)

January 29 2018

The 19th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity At Oranim"

Oranim, Tivon, Israel

The new European walls and border fences deterring the entry of forced migrants: From multiculturalism to extreme nationalism (with Arnon Medzini)

 

*December 17-17 2017

AJS 49th Annual Conference

Washington DC

Acculturation Strategies and Ethnic Identity among Second Generation Israeli Migrants in North America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Conference

Place

Subject of Paper/Lecture

*July 26-28 2017

The 17th International Conference on Diversity in Organizations,
Communities & Nations Knowledge Community

University of Toronto, Canada

Encounters with
the "Other" (Jewish and Arab Graduate Students) and the Development of
Intercultural Competence (with Rabia Hasisi-Sabek)

*July 5-7

2017

BRISMES Annual Conference 2017: Movement and Migration

Edinburgh, UK

Can the new border fences stop the wave of refugees from the Middle East?

(with Arnon Medzini)

*May 18 - 19 2017

 

The ICGUES 2017, 19th International Conference on Geography, Urban and Environmental Studies

 

Paris, France

Forced Migrants in Israel and their Impact on the Urban Structure of Southern Neighborhoods of Tel Aviv (with Arnon Medzini)

 

*December 25-27 2016

The 57th Conference of the Geographical Association

Tel Aviv University

Globalization vs. maintaining nation states: Can building barriers, fences and walls be a true solution for the global refugee problem?

 (with Arnon Medzini)

*July 18-20

2016

Interculturalism: Cultures and Identities

Mansfield College, Oxford, United Kingdom

Intercultural competence and its development: Encounters with the 'other' (between Jewish and Arab graduate students)

 

*13-16 June 2016

The 3rd Annual International Conference on Demography and Population Studies, Panel on the Current Refugee and Migration Crisis in the Mediterranean Basin

 

Athens, Greece

New borders – New Policy: Towards EU fortification - Can they prevent the entry of forced migration?

 

 

 

 

 

 

Date

Conference

Place

Subject of Paper/Lecture

*May 17-20, 2016

 15th Border Regions in Transition (BRIT) Conference

 University of Southern Denmark and HCU Hamburg

Can Israel actually cope with illegal migration from Africa and its implications for the city of Tel Aviv? (with Arnon Medzini)

 

*April 25-28 2016

The 11th World Congress of the Regional Science Association International (RSAI)

Istanbul, Tuekey

New borders – New Policy: Towards EU fortification - Can they prevent the entry of desperate illegal migrants?

(with Arnon Medzini)

 

*February 2 2016

The 17th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity At Oranim"

Oranim, Tivon, Israel

Encounter with the 'Others' in Institutions of higher education (between Jewish and Arab students): Towards intercultural competence? (with Rabia Hasisi-Sabek)

* January 28-30 2016

The EUBORDERSCAP Project Borderscapes and Beyond: Change and Continuities in Thinking, Writing, Making Borders

 

Universitat Aut?noma de Barcelona in cooperation with the University of Eastern Finland, Barcelona

The new borders: Walls, barriers and fences - Can they prevent the entry of desperate illegal migrants?

(with Arnon Medzini)

 

*August 25-28 2015

12th Conference of the European Sociological Association 2015

Prague

'Sense of place' and college choice (with Shlomo Getz)

 

*August 17-21 2015

International Geographical Union (IGU)

Lomonsov Moscow State University

Can massive barriers prevent the Immigration of hungry immigrants from Africa into Europe?

*February 24-25 2015

The 44nd Conference of The Israeli Sociological Society

Kinneret Academiv College

Encounters with the "others" amongst graduate students: Towards intercultural competence?

*7-8 January 2015

Not In My Back Yard (NIMBY): Inter-cultural Inclusion in Educational

 Systems and in the Wider Society

Beit Berl College, Oranim College and Road Island College

Encounter with the "others": Jewish and Arab graduate students -towards intercultural competence?

 

 

 

Date

Conference

Place

Subject of Paper/Lecture

*December 21-23 2014

The 55th Israeli Geographical association

"

University of Haifa

Type of settelment and Academic Choices of Students (with Shlomo Getz)

*Novenber 3-7 2014

International Metropolis Conference

Milan, Italy

Gender, Migration and Identity: Between homeland and host societies

July 28-August 1st 2013

The 16th Congress of Jewish Studies

Hebrew University, Jerusalem

Diasporic and Transnational Identities among North America Israel Immigrants' Offspring: Between North America and Israel

 

8-10 January 2013

ISA's Research Committee on Migration (RC31) International Conference on Migration and Well-Being: Research Fronteirs

Tel Aviv University, Israel

Why Do they Return? Gender and Return Migration among Israeli Emigrants

 

 

22-25 March 2012

The 83rd Annual Meeting of The Pacific Sociological Association

San Diego, Ca. USA

The American Dream – Can it be Fulfilled? Social Mobility Among Israeli Immigrants to the United States

 

 

20 February 2012

The 13th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity At Oranim"

Oranim, Tivon, Israel

Why Students Choose to Study in Higher Education Institutions and the Reasons for Their Preferences: A Comparison of Israel’s Central and Peripheral Regions (With Shlomo Getz)

 

 

19-21 September 2011

"International Ties In Higher Education and Academic Teaching"

Ariel Univercity Center of Samaria, Israel

Pre-Service Ethiopian Students at a College of Education: How Do They Perceive the Social Climate and Their Own Integration (With Dina Laron)

 

 

 

 

 

 

Date

Conference

Place

Subject of Paper/Lecture

 

4-6 July 2011

The 4th Global Conference Diasporas – Critical Issues

Mansfield College, Oxford, England

Social Identification Among Israeli Migrants' Descendants in North America: Diasporic, Assimilative or Transnational?

 

7-8 February 2011

The 42nd Conference of The Israeli Sociological Society

Tel Aviv-Yaffo Academic College, Tel Aviv, Israel

The Role of Socialization Agents in Reconstructing Identity and Identification among Israeli Immigrants in North America (With Nir Cohen)

31 January 2011

The 13th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity at Oranim"

Oranim, Tivon, Israel

Israeli Students from Ethiopia at Oranim College: Integration or Segregation? (With Dina Laron)

 

11-17 July 2010

The XVII ISA World Congress of Sociology (RC31)

Gothenburg, Sweden

Return Migration and Gender: A Comparison Between Israeli Emigrants in The USA and Former Israeli Migrants in Their Homeland

11-17 July 2010

The XVII  ISAWorld Congress of Sociology (RC31)

Gothenburg, Sweden

Transnational Versus Diasporic Identity: Second and One and A Half Generation of Israeli Immigrants

30 May 2010

"Canada-Israel Bilateral Forum on Migration, Rights and Identities in Canada and Israel"

Ruppin Academic Center, Israel

Second and One and a Half Generation of Israeli Immigrants in North America: Towards a Transnational Identity?

24-25 February 2010

The Galilee as A Multicultural Area

Oranim, Tivon, Israel

Social Interaction Between Jewish and Arab Students a College of Education and Ethnic Identity: Towards a Significant Change? (With Dina Laron)

 

15-16 February 2010

The 41st  Conference of the Israeli Sociological Society

The Western Galilee College, Acco, Israel

Migration and Socio-Economic Mobility: A Comparison Between 3 Waves of Israeli Emigrants To the USA, by Gender, Age and Ethnic Origin

 

 

Date

Conference

Place

Subject of Paper/Lecture

2-6 August 2009

The 15th World Congress of Jewish Studies

The Hebrew University, Jerusalem, Israel

Homeland Attachment and Ethnic Identity among Israeli Emigrants to Europe: Towards Transnational Practice?

 

28 June 2009

The 10th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity at Oranim"

Oranim, Tivon, Israel

Can We Predict Academic Achievements in Colleges of Education?

The Importance of Matriculation and Psychometric Test Entrance Grades (With Tatiana Zaslavski)

17-18 February 2009

The 40th  Conference of the Israeli Sociological Society

The College Of Management Academic Studies, Rishon Letzion, Israel

Second Generation of Israeli Immigrants to North America: Identity and Identification

7-8 January 2009

The 5th Confernce of Israel Association for Research in Jewish Education: "Mulltiple Identities in Jewish Education

Oranim, Tivon And Mandel Center For Educational Leadership, Jerusalem, Israel

Israeli, English or French? Ethnic Identity among Israelis in Europe

 

25 June 2008

The 9th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity at Oranim"

Oranim, Tivon, Israel

Jewish Continuity among Israelis in Europe: First and Second Generation Immigrants Compared

5-7 June 2008

Rc 31 “Migration” of the International Sociological Association (ISA)

Aix En Provence, France

Will They Stay at Home? Gender Differences among Return Israeli Migrants

10-13 April 2008

The 79th Annual Meeting of the Pacific Sociological Association,

Portland, Oregon, USA

Returning to the Homeland; Gender and Assimilation among Former Israeli Migrants

12-13 February 2008

The 39th  Conference of the Israeli Sociological Society

Tel-Aviv University, Tel Aviv, Israel

Israeli Immigrants in France and England: Charcteristics and Marriage Patterns

 

 

 

 

 

 

 

 

25-28 June 2007

The 5th International Conference: "Teacher Education at a Crossroads"

Mofet ITEC, Tel-Aviv, Israel

Students in the Excellence Program in Oranim College: What Do They Consider as Important and What Are They Willing to Give? (With Ayala Tzur)

25-28 June 2007

The 5th International Conference: "Teacher Education at a Crossroads"

Mofet ITEC, Tel-Aviv, Israel

Multicul