אתר אישי

פרופ' לב-ארי לילך

ראשת התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך, יו"ר ועדת מינויים פנימית

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

ההתמחות

המוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

הארץ בה

 נרכש התאר

דוקטור

יהדות זמננו/ מדעי החברה

אונ' עברית

2002

ישראל

מ.א.

סוציולוגיה (בהצטיינות)

אונ' חיפה

1991

ישראל

ב.א.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה (בהצטיינות)

אונ' תל-אביב

1983

ישראל

מומחיות אקדמית

הגירה ומגדר, הגירה טרנס לאומית, זהות אתנית, מסוגלות בין-תרבותית, ניעות חברתית באמצעות השכלה גבוהה, רב תרבותיות


Gender and migration, Migration and transnational theories, Ethnic identity, Intercultural competence, Social mobility through higher education, Multiculturalism

הוראה

במכללת אורנים

 

קורסים לתארים מתקדמים

שנת התחלת הקורס

שם הקורס, סוג והיקף שעות

שם המוסד והתואר

 

2013 (ממשיכה)

הדרה חברתית, רב-תרבותיות, ריבוד והגירה

M.Ed.  אורנים

 

2010 - 2014

סטייה חברתית, גורמי סיכון, נשירה ועבריינות בקרב נוער (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2010 (ממשיכה)

הדרה חברתית, רב תרבותיות ריבוד חברתי ופערים כלכליים (סמנריון 2 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2010

מנהיגות נשים בחינוך (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2009 (ממשיכה)

ניהול בתי ספר בחברה מרובת תרבויות (סמנריון 2 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

 

2004 (ממשיכה)

שיטות מחקר כמותיות (חובה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

 

 

2008-2007

הדרה חברתית, גורמי סיכון, נשירה ועבריינות בקרב נוער (חובה וסמנריון 2 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2008-2007

רב תרבותיות, ריבוד חברתי ופערים כלכליים וחברתיים (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2007-2003

רב תרבותיות ריבוד וחינוך (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

 

 

קורסים לתואר ראשון, מכללת אורנים

שנת התחלת הקורס

שם הקורס

תואר

 

2015

(ממשיכה)

הגירה, זהות ושילוב חברתי (סמנריון (בשיתוף עם פרופ' מירה קרניאלי)

B.Ed.  

 

/2012/2007 2014

הגירה, זהות, תרבות (סמנריון בשיתוף עם דוד מיטלברג)

B.Ed.  

 

1997 – 2013

מבוא לסוציולוגיה (חובה 2 ש"ש)

B.Ed.  

 

2008-2002

החברה הישראלית (חובה 1 ש"ש)

B.Ed. and B.A.  

 

2008-2000

שוויון מול הבדלי מינים (חובה 1 ש"ש)

B.Ed.  

 

2008-1998

סוציולוגיה של החינוך (חובה 1 ש"ש)

B.Ed., B.A. and B.Sc.  

 

2007-2003

שיטות מחקר כמותיות (תכנית מצטיינים, חובה 1 ש"ש)

B.Ed., B.A. and B.Sc.  

 

 

 

 

2015

(ממשיכה)

הגירה, זהות ושילוב חברתי (סמנריון (בשיתוף עם פרופ' מירה קרניאלי)

B.Ed.  

הגירה, זהות, תרבות (סמנריון בשיתוף עם דוד מיטלברג)

B.Ed.  

1997 – 2013

מבוא לסוציולוגיה (חובה 2 ש"ש)

B.Ed.  

החברה הישראלית (חובה 1 ש"ש)

B.Ed. and B.A.  

2008-2000

שוויון מול הבדלי מינים (חוב

B.Ed.  

2008-1998

סוציולוגיה של החינוך (חובה 1 ש"ש)

B.Ed., B.A. and B.Sc.  

2007-2003

שיטות מחקר כמותיות (תכנית מצטיינים, חובה 1 ש"ש)

B.Ed., B.A. and B.Sc.  

 

 

 

 

מחוץ למכללה

2009

מדיניות העליה והקליטה של ישראל (בחירה 3 ש"ש)

M.A.  בהגירה, המרכז האקדמי רופין

2004 (ממשיכה)

הגירה והתיישבות יהודית במאה ה-20 (חובה 1 ש"ש)

MA and Ph.D. אוניברסיטת בר-אילן

2004 (ממשיכה)

פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית (חובה 1 ש"ש)

MA and Ph. D.  אוניברסיטת בר-אילן

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

לב ארי, לילך. 2002: ג'נדר, הגירה וקליטה כלכלית וחברתית בקרב ילידי ישראל בארצות הברית האוניברסיטה העברית, ירושלים, בהדרכת פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה ופרופ' משה סמיונוב (327 עמ' (A4.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

לב ארי, לילך. 1991: הגירה חיצונית והגירה פנימית של ילידי הקיבוץ – ההבדלים בין המינים. אוניברסיטת חיפה, בהדרכת ד"ר דוד מיטלברג (133 עמ' A4).

ספרים - כתיבה או עריכה

1. רבהון, עוזי; לב ארי, לילך. 2011: ישראלים אמריקנים: הגירה, טרנס-לאומיות וזהות תפוצתית. מוסד ביאליק, ירושלים (187 עמ').[1]

 

2. לב ארי, לילך. 2010: דור שני ו'דור וחצי' של ישראלים בצפון אמריקה – זהות והזדהות. מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, פרסום מס' 20 (168 עמ').

 

3. Rebhun, Uzi; Lev Ari, Lilach. 2010: American Israelis: Migration, Transnationalism, and Diasporic Identity. Brill, Leiden, The Netherland (176 pp.).

 

*4. Lev Ari, Lilach. 2008: The American Dream – For Men Only? Gender, Immigration and the Assimilation of Israelis in the United States. A Series from LFB Scholarly, edited by Steven J. Gold and Ruben G. Rumbaut, El Paso, TX. (184 pp.).[2][1] ספר זה פורסם בעקבות זה המופיע בהמשך (מספר 3) - גם בעברית.

[2] ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטור. עם זאת, הספר מהווה מהדורה ממוקדת ומעודכנת של עבודת הדוקטור בכל הקשור לסקירה התאורטית, לעיבוד הנתונים ולפרק הסיכום והמסקנות.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

4.  מונוגרפיות

 

5. לב ארי, לילך; גץ, שלמה. 2011: בחירות לימודיות של תושבי פריפריה ומרכז במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מכון מופ"ת, תל-אביב (60 עמ').

 

6. עבאדי, רחל; לב ארי, לילך. 2008: עמדות כלפי מעורבות חברתית, מנהיגות חינוכית ומצוינות בהוראה: האם לסטודנטים בתכנית 'מצוינות בהוראה' יתרון? מכון מופ"ת, תל-אביב (65 עמ').

 

7. לב ארי, לילך. 2008: מהגרים ישראלים בחו"ל-המשכיות יהודית או התבוללות? מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, פירסום מס' 17 (115 עמ').

 

8. לב ארי, לילך. 2006: שבים הביתה-מחקר אודות ישראלים החוזרים ארצה. האגף לתכנון ולמחקר והאגף לתושבים חוזרים, משרד לקליטת עליה, האגף לתכנון ולמחקר והאגף לתושבים חוזרים, ירושלים (59 עמ').

 

9. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2006: לימודי תרבות וזהות באורנים: השפעתם על עמדות המתכשרים להוראה בהקשר של חינוך לרב-תרבותיות. מכון מופ"ת, תל-אביב (34 עמ').

 

10. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה; מיטלברג, דוד. 2004: שביעות רצון מתכנית ההכשרה במכללת אורנים ותרומת ההכשרה להשתלבות הבוגרים בעבודה-דוח מחקר הערכה. מכון מופ"ת, תל-אביב והיחידה למחקר ולהערכה, מכללת אורנים, טבעון (44 עמ').

 

11. פוין, אברהם; לב ארי, לילך.  2003: הון חברתי כמנוף להיחלצות מהמשבר בפריפריה.  המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה והסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים, מס' 183 (59 עמודים).

 

12. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 2000:  הבדלי ג'נדר ומתמטיקה במגזר היהודי והערבי, בבתי ספר עירוניים, כפריים וקיבוציים: מידת הנכונות לעסוק במקצועות מתמטיים בעתיד. מכון מופ"ת, תל-אביב (60 עמ').

 

13. לב ארי, לילך. 1997: הגירה חיצונית ופנימית של ילידי הקיבוץ: ההבדלים בין המינים.  המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 149 (27 עמודים).

 

14. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 1993: זהות אתנית וגיבושה- השוואה בין עולים מבריה"מ לתיירים מהמערב. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 127 (43 עמודים).

 

15. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 1992: קליטה חברתית וזהות יהודית של עולי רוסיה צעירים השוהים באולפנים קיבוציים. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 118 (40 עמודים).

 

16. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 1991: הקיבוץ כסביבה מחנכת לנוער יהודי מחו"ל. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 113 (36 עמודים).

 

17. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 1991: החינוך הקיבוצי והשפעתו על הירידה מהארץ.  המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 111 (56 עמודים).

 

18. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 1991: ילידי קיבוץ השוהים בחו"ל: הסיבות להגירתם וסיכוייהם לשוב ארצה. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 107 (47 עמודים).

 

 

5.     מאמרים

 

1.5. מאמרים שהופיעו בכתבי עת שפיטים – עברית

 

*19. לב ארי, לילך; גץ שלמה. 2014: "'פריפריאליות' ובחירות לימודיות בקרב סטודנטים לתואר ראשון," סוציולוגיה ישראלית ט"ו (2): 360-388.

 

*20. לרון, ד; לב ארי, ל. 2013: "יש פה משהו שמאפשר"[1]: סטודנטים יהודים ו'אחרים' בתכניות התואר השני במכללת אורנים", דברים, 6. 99-116.

 

21. לב ארי, לילך; כהן, ניר. 2012: "בין מולדת לתפוצה:  צופי צבר ויצירת זהות אתנית בקרב צאצאי מהגרים ישראלים בארצות הברית", מגמות. חוברת מ"ח (3-4), 681-708.

 

22. לב ארי, לילך. 2012: " האם מגדר משפיע בדור שני להגירה? זהות והזדהות אתנית בקרב צאצאי מהגרים ישראלים", סוגיות חברתיות בישראל. גליון 14, 208-236.

 

23. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2012: "סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך:  שילוב או בידול?" הגירה. גליון 1, עמ' 128-153.

 

24. לב ארי, לילך. 2009: "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה", אורנים, כתב עת אקדמי רב-תחומי. גליון 2, עמ' 53-45.

 

25. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2008: "חינוך לרב תרבותיות במכללה להוראה - בין הלכה למעשה", סוגיות חברתיות בישראלגליון 5, עמ' 134-101.

 

26. לב ארי, לילך. 2006: "מי מרוויח ומי מפסיד? מוביליות חברתית וקליטה באמצעות הגירה בקרב   מהגרים ומהגרות ישראלים בארה"ב", סוגיות חברתיות בישראל. 1(2), עמ' 42-3.

 

27. לב ארי, לילך; פווין, אברהם. 2006: "הון חברתי כמנוף לפיתוח הפריפריה", אופקים בגאוגרפיה. חוברת 66, עמ' 113-95.

 

28. לב ארי, לילך. 2005: "הבדלים בין ספרדים ואשכנזים בקליטה חברתית ותרבותית בקרב ישראלים השוהים בחו"ל", פעמים. חוברת 101-102, עמ' 249-221.

 

2.5. מאמרים שהופיעו בכתבי עת שפיטים – אנגלית

*2 9 . Lev Ari, Lilach. 2014: "Jews, Israelis or Americans? Ethnic Identity and Identification among Israeli Immigrants and their Offspring in the United States," Diasporas (Moscow). 1 (in Russian)

 

*30. Lev Ari, Lilach; Laron, Dina 2014: Intercultural Learning in Graduate Studies at an Israeli College of Education: Attitudes Toward Multiculturalism Among Jewish and Arab Students," Higher Education,68(2), pp. 243-262.

 (DOI) 10.1007/s10734-013-9706-9.

 

*31. Lev Ari, Lilach. 2013: "Multiple Ethnic Identities among Israeli Immigrants in Europe," International Journal of Jewish Education Research. 5-6, 203-230.

 

32 . Lev Ari, Lilach. 2012: North Americans, Israelis, or Jews? The Ethnic Identity of Immigrants’ Offspring", Contemporary Jewry. 32(3), pp. 285-308.

 

33 . Lev Ari, Lilach; Mittelberg, David. 2008: “Between Authenticity and Ethnicity: Heritage Tourism and Re-ethnification Among Diaspora Jewish Youth”, The Journal of Heritage Tourism. 3(2), pp. 79-103.

 

3 4 . Smith, Kari; Lev Ari, Lilach. 2005: ”The Place of Practicum in Pre-Service  Teacher Education - The Voice of the Students", Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 33(3), pp. 289-302.

 

35. Lev Ari, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2003: "Globalization and the Role of Educational Travel to Israel in the Ethnification of American Jews", Tourism Recreation Research. 28(3), pp. 15-24.

 

36. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach.1999: “Confidence in Mathematics and Its Consequences:  Gender Differences Among Israeli Jewish and Arab Youth”, Gender and Education. 11(1), pp. 75-92.

 

37. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1997: “Gender Differences in Mathematics Among Jewish and Arab Youth in Israel”, Mathematics Educational Research Journal. 9(3), pp. 347-351.

 

38. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1995: "National and Ethnic Identities of Russian Immigrants to Israel", International Journal of Contemporary Sociology. 32(2), pp. 269-279.

 

39. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1995: "Jewish Identity, Jewish Education and Experience of the Kibbutz in Israel", Journal of Moral Education. 24(3), pp. 327-344.

 

ב.1. מאמרים בספרים מדעיים, שפיטים, שראו אור ושאינם בהליכי כינוס - בעברית

 

40 . מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 1994.”מחוויה קיבוצית לזהות יהודית: פרוייקט 'אורן' מחקר הערכה", תרבויות נפגשות. עורך: אשר שקדי, הוצאת אח, קריית ביאליק, עמ' 27-44.

  

ב.2. מאמרים בספרים מדעיים, שפיטים, שראו אור ושאינם בהליכי כינוס - באנגלית

 

*41. Lev Ari, Lilach. 2014. "Multiple Ethnic Identities Among Israeli Immigrants in Europe," Multiple Identities in Jewish Education. Editors Jen Glaser, David Mittelberg & Eric Cohen, The Kelman Center for Jewish Education, Tel Aviv University, International Journal for Jewish Education Research, Bar Ilan University.

 

   

ג. מאמרים שהתקבלו לפרסום, בכתבי עת שפיטים אך טרם ראו אור - בעברית

 

 

ד. מאמרים שהתקבלו לפרסום, בכתבי עת שפיטים אך טרם ראו אור - באנגלית

 

 

ה. מאמרים בספרים מדעיים, שפיטים, שהתקבלו אך טרם ראו אור - באנגלית

*41. Lev Ari, Lilach. 201 5 (forthcoming): "Back Home: Return Migration, Gender, and Assimilation among Israeli Emigrants."In Eli Lederhendler and Uzi Rebhun (eds.) Research in Jewish Demography & Identity. Boston: Academic Studies Press.

 [1] מתוך ראיון עם סטודנטית שהשתתפה במחקר מתוך ראיון עם סטודנטית שהשתתפה במחקר

 

 

 

: סטודנטים יהודים ו'אחרים' בתכניות התואר השני במכללת אורנים", 6. 99-116.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהליכי כינוס

4 2 . Lev Ari, Lilach. 2012: "Social Identification among Israeli Migrants' Descendants in North America: Is it Diasporic, Assimilative or Transnational?" In  Allyson, Eamer [ed.] Border Terrains: World Diasporas in the 21st Century.  Inter-Disciplinary Press and Fisher Imprints, Oxford, pp. 29-38.

 

43. לב ארי, לילך; מיטלברג, דוד; בל-קליגלר, רוברטה. 2007: "חינוך כ'גשר על מים סוערים'", חידושים והתחדשות בחינוך יהודי. עורך: דוד זיסנויין, האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת את אביב, תל-אביב, עמ' 133-115.

 

4 4 . Lev Ari, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2004: “The Role of Educational Travel to Israel in the Ethnification of American Jews”,   International Tourism Seminar, RC-50: Understanding Tourism. Greece, Mytilini, pp. 1-19.

 

45. לב ארי, לילך. 2001: "הגירת ישראלים לארה"ב: השפעת המגדר על מניעי ההגירה", דברי הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות. לקט מאמרים נבחרים במדעי היהדות, האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים.

דוחות מחקר

       

 

 1.6. עברית

*59. לב ארי, לילך; מולא, וליד. 2014: מפגש עם אחרים במוסדות להשכלה גבוהה (בין סטודנטים לתואר שני, יהודים וערבים): לקראת מסוגלות בין-תרבותית? הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 206 (51 עמודים).

 

*60. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2013: סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך – נקודת המבט של בעלי תפקידים על אודות שילובם האקדמי והחברתי. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 171  (23 עמודים).

 

*61. לב ארי, לילך; ראזר, מיכל; אזולאי, נעה ואדלר רינת. 2013: השתלבותם של חיילי מקא"ם וחיילות חג"מ בחיים האזרחיים. הגורמים המזמינים: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, וצה"ל, חיל החינוך (35 עמודים).

 

*62. לב ארי, לילך. 2013:  מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשעג. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 163 (56 עמודים). 

 

63. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2012: מרחב לימודי מרובה תרבויות בתכניות התואר השני באורנים: גורמים המסבירים עמדות כלפי רב-תרבותיות בקרב הסטודנטים. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 155 (28 עמודים).

 

64. לב ארי, לילך. 2012:  מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשע"ב. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 132 (54 עמודים). 

 

65. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2011: סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך - שילוב אקדמי, חברתי ונכונות למנהיגות חינוכית בעתיד. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 113 (55 עמודים).

 

66. לב ארי, לילך. 2011: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשע"א. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס'  104 (53 עמודים). 

 

67. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2010: סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך – שילוב אקדמי, חברתי ומנהיגות חינוכית בעתיד? הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 90 (39 עמודים).

 

68. לב ארי, לילך. 2010: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תש"ע. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס'  72 (55 עמודים). 

 

69. לב ארי, לילך. 2009: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשס"ט. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 65 (55 עמודים). 

 

70. לב ארי, לילך; זסלבסקי, טניה. 2008: הקשר בין קריטריונים לקבלה לאורנים (ציוני בגרות ופסיכומטרי) לבין הישגי הסטודנטים במכללה. הגורם המזמין: משרד החינוך ומכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 52 (35 עמודים).

71. לב ארי, לילך. 2008: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשס"ח. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 50 (56 עמודים). 

 

72. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה. 2008: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטים בתחילת שנה א' (תשס"ח) תואר ראשון ותואר שני. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 49 (103 עמודים). 

 

73. לב ארי, לילך; ברקון, אלישבע. 2007: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטים בתחילת שנה א' (תשס"ז) תואר ראשון ותואר שני.  הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 47 א' (93 עמודים).

 

74. לב ארי, לילך. 2007: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשס"ז. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר והערכה, מס' 47 ב' (52 עמודים).  

 

75. לב ארי, לילך; ברקון, אלישבע. 2006: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות סטודנטים בתחילת שנה א' תשס"ו ושל מתקבלים שלא מימשו לימודיהם במכללה. הגורם המזמין: מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה, מס' 38 (63 עמודים).

 

76. לב ארי, לילך; ברקון אלישבע. 2005: הסיבות לאי-מימוש לימודים באורנים. הגורם המזמין: מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה, מס' 37 (23 עמודים).

 

77. לב ארי, לילך. 2004: מלאי הון חברתי ביקנעם-לקראת תהליך של בינוי קהילה? הגורם המזמין: הסוכנות היהודית ושדמות, אורנים (28 עמודים).

 

78. לרון, דינה; לב ארי, לילך. 2004: ליווי דידקטי: מודל הדרכה של התנסות מעשית בתכנית ההכשרה לבי"ס העל-יסודי באורנים. הגורם המזמין, מכללת אורנים: היחידה למחקר ולהערכה, מס' 36 (36 עמודים).

 

79. ברקון, אלישבע; לב ארי, לילך. 2004: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות סטודנטים בתחילת שנה א', תשס"ד. הגורם המזמין, מכללת אורנים: היחידה למחקר ולהערכה, מס' 27 (51 עמודים).

 

80. סמית, קארי; לב ארי, לילך. 2004: שביעות רצון מתכנית ההכשרה הפדגוגית, הדידקטית והמעשית בקרב סטודנטים באורנים. הגורם המזמין, מכללת אורנים: היחידה למחקר ולהערכה, מס' 22 (49 עמודים).

 

81. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה; מיטלברג, דוד. 2003: שביעות רצון מתכנית ההכשרה באורנים בקרב סטודנטים בשנה ד'. טבעון, מכללת אורנים: היחידה למחקר והערכה, מס' 17 (39 עמודים).

 

2.6. אנגלית

 

82 . Lev Ari, Lilach; Mittelberg, David. 2005: Four Years of Oren-IGT Hillel’s birthright Israel Trip: Summary of Research Reports (2002-2005), Tivon, Oranim, Academic College of Education, Oren-Shdemot (71 pages).

הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/דיון

*24-25 פברואר 2015

הכנס ה-46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

מכללה אקדמית כנרת

מפגשים עם "אחרים" בקרב סטודנטים יהודים וערבים (לתואר שני): לקראת מסוגלות בין תרבותית?

 

7-8* בינואר 2015

Not In My Back Yard (NIMBY): Inter-cultural Inclusion in Educational

 Systems and in the Wider Society

מכללת בית ברל, מכללת אורנים ומכללת רוד איילנד (RIC )

Encounter with the "others": Jewish and Arab graduate students -towards intercultural competence?

21-23 *

דצמבר

2014

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה -55

"

אוניברסיטת חיפה

סוג ישוב מגורים ובחירות לימודיות של סטודנטים (עם שלמה גץ)

Novenber 3-7 2014

International Metropolis Conference

Milan, Italy

Gender, Migration and Identity: Between homeland and host societies

*May 19-20 2014

The 3rd Ruppin International Conference on

Immigration and Social Integration

 

Ruppin Academic Center 

 

Does Gender Make a Difference? Ethnic Identity and Integration among Second Generation Israeli Immigrants in the US

 

*10 בפברואר 2014

הכנס ה-15 מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים, טבעון, ישראל

מהדרה להכלה: חקר מקרה בוגרי/ות מסלולי אוכלוסיות ייחודיות בצה"ל בהשתלבותם בחיים האזרחיים

 (עם מיכל ראזר)

 

1-3 * אוקטובר 2013

הכנס הבינלאומי של העמותה למדעי יהדות אתיופיה

 

המכללה למנהל, ראשון לציון ואוניברסיטת תל אביב

שילוב אקדמי חברתי של סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך: נקודות מבט שונות (עם דינה לרון)

July 28-August 1st 2013

The 16th Congress of Jewish Studies

Hebrew University, Jerusalem

*Diasporic and Transnational Identities among North America Israel Immigrants' Offspring

June 11-12 2013

Taglit-Birthright Israel: An Academic Symposium

Maurice & Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies, The Hebrew University, Jerusalem

*One Program (Taglit)  One Homeland Two Diasporas: The Differential   Re-ethnification among Young Jews from North America and Former Soviet Union

 

19-22 March 2013

The 6th  Global Conference on Interculturalism

Lisbon Portugal

*Jewish and Arab Graduate Students at an Israeli Academic College of Education: Towards Multiculturalism?

(with Dina Laron)

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/דיון

18-19 בפברואר 2013

הכנס ה-44 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

המרכז האקדמי רופין, ישראל

סטודנטים יהודים וערבים בתואר שני במכללה לחינוך: בין שיוויון לרב-תרבותיות (עם דינה לרון)

31 בינואר 2013

הכנס ה-14 מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים, טבעון, ישראל

מפגשים עם "האחרים" במסגרת לימודי תואר שני במכללה לחינוך: לקראת רב-תרבותיות? (עם דינה לרון)

 

 

8-10 בינואר 2013

ISA's Research Committee on Migration (RC31) International Conference on Migration and Well-Being: Research Fronteirs

Tel Aviv University, Israel

Why Do they Return? Gender and Return Migration among Israeli Emigrants

 

 

8-10 בספטמבר 2012

BAICE 2012 conference on Education

Cambridge, England

Jewish students of Ethiopian origin: A case study in a multicultural

Israeli academic college of education (with Dina Laron)

 

 

25-22 במרץ 2012

The  83rd annual meeting of the Pacific Sociological Association

San Diego, CA, USA

The American dream – can it be fulfilled? Social mobility among Israeli immigrants to the United States

 

 

20 בפברואר, 2012

הכנס ה-13 מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים, טבעון, ישראל

מדוע לומדים במוסדות להשכלה גבוהה והמניעים לבחירתם: השוואה בין סטודנטים מהפריפריה לאלה מהמרכז (עם שלמה גץ)

 

21-19

בספטמבר 2011

International Ties in Higher Education and Academic Teaching

Ariel Univercity Center of Samaria, Israel

Pre-service Ethiopian students at a college of education: How do they characterize the social climate and their own integration (with Dina Laron)

 

6-4 ביולי 2011

The 4th Global Conference Diasporas – Critial Issues

Mansfield College, Oxford, England

Social identification among Israeli migrants' descendants in North America: Is it diasporic, assimilative or transnational?

 

8-7 בפברואר 2011

הכנס ה-42 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

המכללה האקדמית תל-אביב – יפו, תל-אביב, ישראל

תפקידם של סוכני חברות בהבניית זהות והזדהות בקרב צאצאי מהגרים בצפון אמריקה (עם ניר כהן)

 

31 בינואר 2011

הכנס ה-12 מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים, טבעון, ישראל

סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללת אורנים: שילוב או בידול? (עם דינה לרון)

 

17-11 ביולי 2010

The XVII  ISA World Congress of Sociology (RC 31)

Gothenburg, Sweden

Return migration and Gender: A comparison between Israeli emigrants in the US and former Israeli migrants in their homeland

 

17-11 ביולי 2010

The XVII  ISA World Congress of Sociology (RC 31)

Gothenburg, Sweden

Transnational Versus Diasporic Identity: Second and One and A Half Generation of Israeli Immigrants

 

30 במאי 2010

Canada-Israel Bilateral Forum on Migration, Rights and Identities in Canada and Israel

Ruppin Academic Center, Israel

Second and One and a Half Generation of Israeli Immigrants in North America: Towards Transnational Identity?

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/דיון

 

25-24 בפברואר 2010

כנס הגליל כמרחב מרובה תרבויות

מכללת אורנים, טבעון, ישראל

מפגש של סטודנטים יהודים וערבים במכללה לחינוך וזהות אתנית – האמנם שינוי? (עם דינה לרון)

 

16-15 בפברואר 2010

הכנס ה-41 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

מכללה אקדמית גליל מערבי, עכו, ישראל

הגירה וניידות חברתית-כלכלית – האמנם? השוואה בין שלושה גלי הגירה של ישראלים בארה"ב, לפי מגדר, גיל ומוצא עדתי

 

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

שם הסטודנט/ית

נושא העבודה

תאריך סיום

גונן מיטל

מאפייני המוטיבציה לשירות בצה"ל בקרב בני הנוער בתוכנית "אחריי לצה"ל"-מהדרה להכלה

בתהליך, ההצעה אושרה

הדס ששון-לרנר

הטמעת מודל לחינוך לרב תרבותיות – בין הלכה למעשה: עמדות מורים ונכונותם להובלת שינוי 

 

בתהליך, ההצעה אושרה

כהן טל ישראל

השפעת מסלולי מקא"ם לחיילים וחג"ם לחיילות בצה"ל על הכלת צעירים בחברה הישראלית

2013

גת יובל

הכלה חברתית באמצעות השירות הצבאי-גורמים המסבירים הצלחה בקרב חיילות חג"ם (חיילות גיוס מיוחד) בשירותם הצבאי

בתהליך, ההצעה אושרה

שלו אור

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך התיכונית: לקראת מנהיגות חברתית?

2013

מנור תמר

הובלת שינוי בבית הספר לחנוך מיוחד: לקראת רב תרבותיות?

2012

עאבד אמיר

הדרה והכלה בקרב נוער בסיכון - תפיסות מורים ותלמידים את מסגרת "מפתן"

2011

יטח אסתר

הדרה והכלה בתהליך הקליטה של בני נוער יוצאי מדינות חבר העמים

2010

נמארנה נימר

השפה כגשר או כמחסום ובהקשר לרב-תרבותיות בקרב נוער יהודי בישראל מרובת התרבויות

2010

גאזמאוי נוהא

מסרים מינניים (מגדריים) בספרי לימוד באנגלית בתיכון –האמנם חינוך לרב-תרבותיות?

2010

סרור ג'ומאנה

 

ישראל כחברה רב-תרבותית: מעמדה של השפה הערבית בבתי ספר במגזר הערבי

2010

ויינברג אורנה

שוויון מגדרי בבית הספר הדמוקרטי – הצעה ליישום התיאוריות הביקורתיות: הפדגוגיה הביקורתית, הפדגוגיה הרב-תרבותית והפדגוגיה הפמיניסטית

2007

קיסלוב אפרת

הוראת העברית לילדים ממוצא אתיופי וחינוך לרב-תרבותיות – אפשר גם אחרת?

2006

גרינוולד עליזה

מעורבות הורים אקלים ואיכות ההוראה בבית הספר היסודי

2006

חזקיהו בלהה

מסרים מינניים בספרי לימוד

2006

 

המוסד: אוניברסיטת בר-אילן

שם הסטודנט/ית

נושא העבודה

תאריך סיום

שטיימן ויקטוריה

זהות, הזדהות והשתלבות תרבותית בקרב צעירים מהגרים מברית המועצות לשעבר (אשר היגרו בין השנים 1989-1995): השוואה בין ישראל לצפון אמריקה

הצעת המחקר אושרה

(.Ph.D) בשיתוף עם אדם פרזיגר

מור רותי

דור שני של מהגרים ישראלים בארצות-הברית: זהות וטרנס-לאומיות- מקרה גרעין צבר בין השנים 1991- 2003

עבודת .M.A 2012 בשיתוף עם אדם פרזיגר, הסתיימה


תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

שנים

התפקיד

2014 - ממשיכה

ריכוז קורסי מחקר בפקולטה ללימודים מתקדמים

2013 - ממשיכה

חברת המועצה האקדמית במכללת אורנים

2011 - ממשיכה

חברת ועדת מינויים פנימית לקידום דרגות סגל

2011- ממשיכה

חברת הנהלת הפקולטה למדעי החברה והרוח

2008 - ממשיכה

ראשת הרשות למחקר ולהערכה

2008 - ממשיכה

יו"ר ועדת מחקר

2008 - ממשיכה

יו"ר ועדת הכנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"

2008 - ממשיכה

חברת ועדת ספריה

2008 - ממשיכה

חברת הוועדה לקידום ההוראה

2007- ממשיכה

חברת מערכת כתב העת "דברים"

2007 - ממשיכה

חברת ועדת הקבע

2006 - 2014

ראשת החוג לסוציולוגיה

2004 - 2008

חוקרת ברשות למחקר ולהערכה

1997 - 2008

ראשת מדור הערכה בשדמות-אורן

2004 - 2007

ראשת תכנית לסטודנטים מצטיינים

2003 - 2005

חברת ועדת הוראה (כלל-מכללתית)

מחוץ למכללה

שנים

המוסד

התפקיד/פעילות

2014

כתב העת "הגירה"

עורכת אורחת בגליון 4 העוסק בתיירות יהודית חינוכית

2014

כתב העת "סוגיות חברתיות בישראל"

עורכת אורחת בגליון העוסק במפגשים בין-תרבותיים במוסדות להשכלה גבוהה

2012 - ממשיכה

Association for the Social Scientific Study of Jewry (ASSJ)

נציגת ישראל בהנהלה

 

2012 – ממשיכה

מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו, אוניברסיטת תל-אביב

עמית מחקר

2010 - 2014

האגודה הסוציולוגית הישראלית

ראשת קהילת הגירה ודמוגרפיה

2010 - ממשיכה

האגודה הסוציולוגית הישראלית

חברת מערכת כתב העת "הגירה"

2010 - ממשיכה

Association for Jewish Studies (AJS)

חברת האגודה

2009 - 2010

המרכז האקדמי רופין

מרצה בתכנית M.A. בהגירה

2006 - ממשיכה

מרכז רפפורט, אוניברסיטת בר-אילן

חוקרת

שנים

המוסד

התפקיד/פעילות

2004 - ממשיכה

אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הקיבוץ

עמיתת מחקר בכירה

 

המוסד

התפקיד/פעילות

2000 - ממשיכה

האגודה הסוציולוגית הישראלית

חברת האגודה

1998 - 2013

Pacific Sociological Association (PSA)

חברת האגודה