אתר אישי

פרופ' לב-ארי לילך

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים .יו"ר ועדת מינויים פנימית

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

ההתמחות

המוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

הארץ בה

 נרכש התאר

דוקטור

יהדות זמננו/ מדעי החברה

אונ' עברית

2002

ישראל

מ.א.

סוציולוגיה (בהצטיינות)

אונ' חיפה

1991

ישראל

ב.א.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה (בהצטיינות)

אונ' תל-אביב

1983

ישראל

מומחיות אקדמית

הגירה ומגדר, הגירה טרנס לאומית, זהות אתנית, מסוגלות בין-תרבותית, ניעות חברתית באמצעות השכלה גבוהה, רב תרבותיות


Gender and migration, Migration and transnational theories, Ethnic identity, Intercultural competence, Social mobility through higher education, Multiculturalism

הוראה

במכללת אורנים

 


קורסים לתואר ראשון, מכללת אורנים

שנת התחלת הקורס

שם הקורס

תואר

 

2018

(ממשיכה)

ריבוד ואי שוויון: האם ניתן לשנות?

 

B.Ed.

 

2015

(ממשיכה)

הגירה, זהות ושילוב חברתי (סמנריון)

B.Ed.  

 

/2012/2007 2014

הגירה, זהות, תרבות (סמנריון בשיתוף עם דוד מיטלברג)

B.Ed.  

 

1997 – 2013

מבוא לסוציולוגיה (חובה 2 ש"ש)

B.Ed.  

 

2003-2005

ריבוד ואי שוויון במבנה החברתי של ישראל (חובה 1 ש"ש)

B.Ed.  

 

2008-2002

החברה הישראלית (חובה 1 ש"ש)

B.Ed. and B.A.  

 

2008-2000

שוויון מול הבדלי מינים (חובה 1 ש"ש)

B.Ed.  

 

2008-1998

סוציולוגיה של החינוך (חובה 1 ש"ש)

B.Ed., B.A. and B.Sc.  

 

2007-2003

שיטות מחקר כמותיות (תכנית מצטיינים, חובה 1 ש"ש)

B.Ed., B.A. and B.Sc.  

 

 

קורסים לתארים מתקדמים באורנים

2013 (ממשיכה)

הדרה חברתית, רב-תרבותיות, ריבוד והגירה (חובה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2010 - 2014

סטייה חברתית, גורמי סיכון, נשירה ועבריינות בקרב נוער (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2010 - 2013

הדרה חברתית, רב תרבותיות ריבוד חברתי ופערים כלכליים (סמנריון 2 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2010

מנהיגות נשים בחינוך (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2009 (ממשיכה)

ניהול בתי ספר בחברה מרובת תרבויות (סמנריון 2 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2004 (ממשיכה)

שיטות מחקר כמותיות (חובה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

 

2008-2007

הדרה חברתית, גורמי סיכון, נשירה ועבריינות בקרב נוער (חובה וסמנריון 2 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2008-2007

רב תרבותיות, ריבוד חברתי ופערים כלכליים וחברתיים (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

2007-2003

רב תרבותיות ריבוד וחינוך (בחירה 1 ש"ש)

M.Ed.  אורנים

 

מחוץ למכללה

קורסים לתארים מתקדמים באוניברסיטת חיפה

שנת התחלת הקורס

שם הקורס, סוג והיקף שעות

שם המוסד והתואר

 

2019-

סוציולוגיה של העם היהודי בעת החדשה - הגירה, התיישבות והשתלבות

 

. M.A. and Ph.D.   אוניברסיטת חיפה (עמיות יהודית בחוג לתולדות ישראל)

2019-

2018

(ממשיכה)

סוציולוגיה של העם היהודי בזמננו - בין מולדת לתפוצה

M.A. and Ph.D.  אוניברסיטת חיפה (תכנית רודרמן, חוג ללימודי ישראל)

 

 

קורסים לתארים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן

 

2004 - 2018

הגירה והתיישבות יהודית במחצית השנייה של המאה ה-20 (חובה 1 ש"ש)

MA and Ph.D. אוניברסיטת בר-אילן

2004 - 2018

פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית (חובה 1 ש"ש)

MA and Ph. D.  אוניברסיטת בר-אילן

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

לב ארי, לילך. 2002: ג'נדר, הגירה וקליטה כלכלית וחברתית בקרב ילידי ישראל בארצות הברית האוניברסיטה העברית, ירושלים, בהדרכת פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה ופרופ' משה סמיונוב (327 עמ' (A4.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

לב ארי, לילך. 1991: הגירה חיצונית והגירה פנימית של ילידי הקיבוץ – ההבדלים בין המינים. אוניברסיטת חיפה, בהדרכת ד"ר דוד מיטלברג (133 עמ' A4).

ספרים - כתיבה או עריכה

1. רבהון, עוזי; לב ארי, לילך. 2011: ישראלים אמריקנים: הגירה, טרנס-לאומיות וזהות תפוצתית. מוסד ביאליק, ירושלים (187 עמ').[1]

 

2. לב ארי, לילך. 2010: דור שני ו'דור וחצי' של ישראלים בצפון אמריקה – זהות והזדהות. מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, פרסום מס' 20 (168 עמ').

 

3. Rebhun, Uzi; Lev Ari, Lilach. 2010: American Israelis: Migration, Transnationalism, and Diasporic Identity. Brill, Leiden, The Netherland (176 pp.).

 

*4. Lev Ari, Lilach. 2008: The American Dream – For Men Only? Gender, Immigration and the Assimilation of Israelis in the United States. A Series from LFB Scholarly, edited by Steven J. Gold and Ruben G. Rumbaut, El Paso, TX. (184 pp.).[2][1] ספר זה פורסם בעקבות זה המופיע בהמשך (מספר 3) - גם בעברית.

[2] ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטור. עם זאת, הספר מהווה מהדורה ממוקדת ומעודכנת של עבודת הדוקטור בכל הקשור לסקירה התאורטית, לעיבוד הנתונים ולפרק הסיכום והמסקנות.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

3. מונוגרפיות

5. Lev Ari, L. 2018: Two JewishCommunities (Migrants and Native-born) in Three European Cities: EthnicIdentity, Integration and Acculturation. Kantor Center, Tel Aviv University,Tel Aviv:

http://www.kantorcenter.tau.ac.il/two-jewish-communities-three-european-cities-patterns-integration-and-acculturation 

 

6. לב ארי, לילך; חסיסי-סאבק,רביעה. 2016. מפגש עם 'אחרים' במוסדות להשכלה גבוהה (ביןסטודנטים יהודים לערבים): לקראת מסוגלות בין-תרבותית? תל אביב:מופ"ת, פורטל מס"ע: מפגש עם 'אחרים' במוסדות להשכלה גבוהה (ביןסטודנטים יהודים לערבים): לקראת מסוגלות בין-תרבותית? – דוח מחקר

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=12728

7.לב ארי, לילך; גץ, שלמה. 2011: בחירותלימודיות של תושבי פריפריה ומרכז במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.מכון מופ"ת, תל-אביב (60 עמ').

8. עבאדי, רחל; לב ארי, לילך.2008: עמדות כלפי מעורבותחברתית, מנהיגות חינוכית ומצוינות בהוראה: האם לסטודנטים בתכנית 'מצוינות בהוראה'יתרון? מכון מופ"ת, תל-אביב (65 עמ').

9. לב ארי, לילך. 2008: מהגריםישראלים בחו"ל-המשכיות יהודית או התבוללות? מרכז רפפורט לחקרההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, פירסום מס' 17(115 עמ').

10. לב ארי, לילך. 2006: שביםהביתה-מחקר אודות ישראלים החוזרים ארצה. האגף לתכנון ולמחקר והאגף לתושביםחוזרים, משרד לקליטת עליה, האגף לתכנון ולמחקר והאגף לתושבים חוזרים, ירושלים (59עמ').

11.לב ארי, לילך;לרון, דינה. 2006: לימודיתרבות וזהות באורנים: השפעתם על עמדות המתכשרים להוראה בהקשר של חינוךלרב-תרבותיות. מכון מופ"ת, תל-אביב(34 עמ').

12. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה;מיטלברג, דוד. 2004: שביעות רצון מתכנית ההכשרה במכללת אורנים ותרומת ההכשרהלהשתלבות הבוגרים בעבודה-דוח מחקר הערכה. מכון מופ"ת, תל-אביב והיחידהלמחקר ולהערכה, מכללת אורנים, טבעון (44 עמ').

13.פוין, אברהם; לב ארי, לילך.  2003: הוןחברתי כמנוף להיחלצות מהמשבר בפריפריה.  המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפהוהסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים, מס' 183 (59 עמודים).

14.מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 2000:הבדלי ג'נדר ומתמטיקה במגזר היהודי והערבי, בבתי ספר עירוניים, כפרייםוקיבוציים: מידת הנכונות לעסוק במקצועות מתמטיים בעתיד. מכון מופ"ת, תל-אביב(60 עמ').

15. לב ארי, לילך.1997: הגירה חיצונית ופנימית של ילידי הקיבוץ: ההבדלים בין המינים.  המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס'149 (27 עמודים).

16. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך. 1993:זהות אתנית וגיבושה- השוואה בין עולים מבריה"מ לתייריםמהמערב. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 127 (43 עמודים).

17. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך.1992: קליטה חברתית וזהות יהודית של עולי רוסיה צעירים השוהיםבאולפנים קיבוציים. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 118(40 עמודים).

18. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך.1991: הקיבוץ כסביבה מחנכת לנוער יהודי מחו"ל.המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 113 (36 עמודים).

19. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך.1991: החינוך הקיבוצי והשפעתו על הירידה מהארץ.  המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס'111 (56 עמודים).

20. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך.1991: ילידי קיבוץ השוהים בחו"ל: הסיבות להגירתםוסיכוייהם לשוב ארצה. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, חיפה, מס' 107(47 עמודים).

 

4.מאמרים

4.1. מאמרים שהופיעו בכתביעת שפיטים – עברית

21. לב ארי לילך; מולהוליד 2017: אנחנו ו"האחרים":מפגשים בין-תרבותיים במכללות לחינוך     (ביןסטודנטים לתואר שני, יהודים וערבים). דברים 10: 205-224.

22. לב ארי, לילך;ראזר, מיכל; בן יוסף – אזולאי, נועה; ואדלר, רינת 2017: "מהדרה וסיכון להכלהושילוב: בוגרי מסלולים ייחודיים בצה"ל בחיים האזרחיים." מפגש לעבודהחינוכית-סוציאלית (בדפוס).

23. לב ארי, לילך; גץ שלמה. 2014: "'פריפריאליות' ובחירות לימודיותבקרב סטודנטים לתואר ראשון," סוציולוגיה ישראלית ט"ו (2):360-388.

24. לרון, דינה; לבארי, לילך 2013: "יש פה משהו שמאפשר"[1]: סטודנטיםיהודים ו'אחרים' בתכניות התואר השני במכללת אורנים", דברים, 6.99-116.

25. לב ארי, לילך;כהן, ניר. 2012: "בין מולדת לתפוצה:  צופי צבר ויצירת זהות אתנית בקרב צאצאי מהגריםישראלים בארצות הברית", מגמות. חוברת מ"ח (3-4), 681-708.

26. לב ארי, לילך.2012: " האם מגדר משפיע בדור שני להגירה? זהותוהזדהות אתנית בקרב צאצאי מהגרים ישראלים", סוגיות חברתיות בישראל.גליון 14, 208-236.

26. לב ארי, לילך; לרון, דינה.2012: "סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך:  שילוב או בידול?" הגירה.גליון 1, עמ' 128-153.

27. לב ארי, לילך. 2009: "שאלתהגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החייםבאירופה", אורנים, כתב עת אקדמי רב-תחומי. גליון 2, עמ' 53-45.

28. לב ארי, לילך; לרון, דינה.2008: "חינוך לרב תרבותיותבמכללה להוראה - בין הלכה למעשה", סוגיות חברתיות בישראלגליון 5, עמ' 134-101.

29. לב ארי, לילך. 2006: "מי מרוויח ומי מפסיד?מוביליות חברתית וקליטה באמצעות הגירה בקרבמהגרים ומהגרות ישראלים בארה"ב", סוגיות חברתיות בישראל. 1(2),עמ' 42-3.

30. לב ארי, לילך; פווין, אברהם.2006: "הון חברתי כמנוף לפיתוח הפריפריה", אופקים בגאוגרפיה.חוברת 66, עמ' 113-95.

31. לב ארי, לילך. 2005: "הבדלים ביןספרדים ואשכנזים בקליטה חברתית ותרבותית בקרב ישראלים השוהים בחו"ל", פעמים.חוברת 101-102, עמ' 249-221.

 

4.2. מאמרים שהופיעו בכתביעת שפיטים – אנגלית

32. Lev Ari, Lilach; Hasisi-SabeckRabia. 2019: "'Getting to know 'them'changed my opinion' : Intercultural competence among Jewish and Arab graduatestudents." Journal of Multilingual and MulticulturalDevelopment
(ID: 1657433 DOI:10.1080/01434632.2019.1657433).ISSN  1741-7557.

  https://www.tandfonline.com/eprint/YER9QKFENZA4QJQEYB2J/full?target=10.1080/01434632.2019.1657433

33.  LevAri, Lilach. 2019: "Two JewishCommunities (Migrants and Native-born) in Three European Cities: EthnicIdentity, Integration and Acculturation," British Journal of Middle Eastern Studies, 46(2): 274-292. https://doi.org/10.1080/13530194.2019.1569305

            To link to this article:https://doi.org/10.1080/13530194.2019.1569305

34. Medzini, Arnon; Lev Ari, Lilach 2018: "CanBorders, Walls and Fences Deter Forced Migrants? Comparison of Future PolicyTrajectories and Implication in Europe and Israel."  European Journal of Geography,9(2), pp. 81-99.

35.  Lev Ari,Lilach; Cohen Nir 2018: "AcculturationStrategies and Ethnic Identity Among Second-Generation Israeli Migrants in theUnited States." Contemporary Jewry, 38(3), pp. 345-364 DOI10.1007/s12397-018-9258-5

36. Lev Ari, Lilach; MulaWalid 2016: "“Us and Them”: Towards Intercultural Competence among Jewishand Arab Graduate Students at Israeli Colleges of Education". HigherEducation DOI: 10.1007/s10734-016-0088-7

37. Getz, Shlomo; Lev Ari, Lilach2016: "'Sense of Place 'and College Placement". Higher EducationDOI: 10.1007/s10734-016-0086-9

38. Lev Ari, Lilach. 2014:"Jews, Israelis or Americans? Ethnic Identity and Identification amongIsraeli Immigrants and their Offspring in the United States," Diasporas(Moscow). 1 (in Russian)

39. Lev Ari, Lilach; Laron,Dina 2014: Intercultural Learning in Graduate Studies at an Israeli College ofEducation: Attitudes Toward Multiculturalism Among Jewish and ArabStudents," Higher Education,68(2), pp. 243-262. (DOI)10.1007/s10734-013-9706-9.

40. Lev Ari, Lilach. 2013:"Multiple Ethnic Identities among Israeli Immigrants in Europe," InternationalJournal of Jewish Education Research. 5-6, 203-230.

41. Lev Ari, Lilach. 2012: North Americans, Israelis, orJews? The Ethnic Identity of Immigrants’ Offspring", ContemporaryJewry. 32(3), pp. 285-308.

42. LevAri, Lilach; Mittelberg, David. 2008: “BetweenAuthenticity and Ethnicity: Heritage Tourism and Re-ethnification AmongDiaspora Jewish Youth”, The Journal of Heritage Tourism. 3(2), pp. 79-103.

43. Smith,Kari; Lev Ari, Lilach. 2005: ”The Place of Practicum in Pre-Service  Teacher Education - The Voice of the Students",Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 33(3), pp. 289-302.

44.Lev Ari, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2003:"Globalization and the Role of Educational Travel to Israel in theEthnification of American Jews", Tourism Recreation Research. 28(3),pp. 15-24.

45.Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach.1999: “Confidence in Mathematics andIts Consequences:  Gender DifferencesAmong Israeli Jewish and Arab Youth”, Gender and Education.11(1), pp. 75-92.

46. Mittelberg,David; Lev Ari, Lilach. 1997: “Gender Differences in Mathematics AmongJewish and Arab Youth in Israel”, Mathematics Educational ResearchJournal. 9(3), pp. 347-351.

47. Mittelberg, David; LevAri, Lilach. 1995: "National and Ethnic Identities of RussianImmigrants to Israel", InternationalJournal of Contemporary Sociology. 32(2), pp. 269-279.

48. Mittelberg, David; LevAri, Lilach. 1995: "Jewish Identity, Jewish Education and Experienceof the Kibbutz in Israel", Journalof Moral Education.24(3), pp. 327-344.

 

ב.1. מאמרים בספריםמדעיים, שפיטים, שראו אור ושאינם בהליכי כינוס – בעברית

49. לב ארי, לילך; גץ שלמה. 2017: "יישובמגורים – לא רק בית: השפעת יישוב המגורים של סטודנטים לתואר ראשון בישראל עלבחירתם במוסד להשכלה גבוהה." בתוך רינת ארביב-אלישיב, יריב פניגר ויוסי שביט(עורכים), יש סיכוי לשינוי? תאוריה ומחקר עדכני עלשוויון הזדמנויות. תלב אביב: מופ"ת, עמ'184-156.

50.לב ארי, לילך; ראזר, מיכל; בן יוסף – אזולאי, נועה;ואדלר, רינת. 2017: "תכנית 'איתן' כאמצעי להכללה חברתית-אזרחית:השוואה מגדרית". בתוך יצחק גילת, רחל שגיא ונועה בן יוסף – אזולאי (עורכים).על מדים אני מלך. מערכות ומודן, תל אביב (עומד לצאת לאור)

51. מיטלברג, דוד; לב ארי, לילך.1994.”מחוויה קיבוצית לזהות יהודית: פרוייקט 'אורן' מחקר הערכה", תרבויותנפגשות. עורך: אשר שקדי, הוצאת אח, קריית ביאליק, עמ' 27-44.

  

ב.2. מאמרים בספרים מדעיים,שפיטים, שראו אור ושאינם בהליכי כינוס – באנגלית

52. Lev Ari, Lilach;Hasisi-Sabek Rabia. 2019: "Encounters with the Other: The development ofintercultural competence among Jewish and Arab graduate students." In Maria Josi Cano-Perez, AntonioBernardo Espinosa, Miguel Angel Esponosa Villegas and Tania Maria GarciaArevalo (eds.), Intercultural Encounters in Multicultural Societies: Immigration,Multilingualism and Multiculturalism. Granada: Granada University Press, CollectionEirene.

53. Medzini, Arnon; Lev AriLilach. 2019. "Can Israel and Europe cope with forced migrants? Futurepolicy trajectories and Implications." In Maria Josi Cano-Perez, AntonioBernardo Espinosa, Miguel Angel Esponosa Villegas and Tania Maria GarciaArevalo (eds.), Intercultural Encounters in Multicultural Societies: Immigration,Multilingualism and Multiculturalism. Granada: Granada University Press, CollectionEirene.

54. Lev Ari, Lilach. 2015:"Back Home: Return Migration, Gender, and Assimilation among IsraeliEmigrants." In Eli Lederhendler and Uzi Rebhun (eds.) Research inJewish Demography and Identity. Brighton, MA., Academic Studies Press,pp.241-261.

55. Lev Ari, Lilach. 2014."Multiple Ethnic Identities Among Israeli Immigrants in Europe," MultipleIdentities in Jewish Education. Editors Jen Glaser, David Mittelberg &Eric Cohen, The Kelman Center for Jewish Education, Tel Aviv University,International Journal for Jewish Education Research, Bar Ilan University, pp.203-229.

   

ב.3. מאמר באנציקלופדיה- באנגלית

56.Lev Ari, Lilach. 2016: "Israelis inthe United States: Ethnic identity and identification", TheWiley-Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. England,Oxford: Blackwell Publishing. Published Online: 30DEC 2015 DOI: 10.1002/9781118663202.wberen080

 

ג.מאמריםשהתקבלו לפרסום, בכתבי עת שפיטים אך טרם ראו אור – בעברית

57. חסיסי-סאבקרביעה; לב ארי לילך 2018:"סוף סוף נפגשיםאיתם": תרומת הלימודים לתואר שני, במקצועות החינוך, לפיתוחה של מסוגלותבין-תרבותית[2]. דפים(בדפוס).[1] מתוךראיון עם סטודנטית שהשתתפה במחקר

[2] מחקר זה התבצע בתמיכת מכון מופ"ת 

בהליכי כינוס

58. Lev Ari, Lilach. 2012: "Social Identification amongIsraeli Migrants' Descendants in NorthAmerica: Is it Diasporic, Assimilative or Transnational?" InAllyson, Eamer [ed.] Border Terrains: World Diasporas in the 21stCentury.  Inter-Disciplinary Press and Fisher Imprints, Oxford, pp. 29-38.

59.לב ארי, לילך; מיטלברג, דוד; בל-קליגלר, רוברטה. 2007: "חינוך כ'גשרעל מים סוערים'", חידושים והתחדשות בחינוך יהודי. עורך: דודזיסנויין, האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת אתאביב, תל-אביב, עמ' 133-115.

60. LevAri, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2004: “The Role ofEducational Travel to Israel in the Ethnification of American Jews”,   International Tourism Seminar, RC-50:Understanding Tourism. Greece, Mytilini, pp. 1-19.

61. לב ארי, לילך. 2001: "הגירת ישראליםלארה"ב: השפעת המגדר על מניעי ההגירה", דברי הקונגרס העולמיהשלושה-עשר למדעי היהדות. לקט מאמרים נבחרים במדעי היהדות, האיגוד העולמילמדעי היהדות, ירושלים.

דוחות מחקר

       5.1.עברית

76. לב ארי, לילך; מולא, וליד.2014: מפגש עם אחרים במוסדות להשכלה גבוהה (בין סטודנטים לתואר שני, יהודים וערבים):לקראת מסוגלות בין-תרבותית? הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס'206 (51 עמודים).

77. לב ארי, לילך; לרון, דינה.2013: סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך – נקודת המבט של בעליתפקידים על אודות שילובם האקדמי והחברתי. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשותלמחקר ולהערכה מס' 171  (23 עמודים).

78. לב ארי, לילך; ראזר, מיכל;אזולאי, נעה ואדלר רינת. 2013: השתלבותם של חיילי מקא"םוחיילות חג"מ בחיים האזרחיים. הגורמים המזמינים: מכללת אורנים, הרשותלמחקר ולהערכה, וצה"ל, חיל החינוך (35 עמודים).

 79. לב ארי, לילך. 2013:  מאפייניםדמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשעג.הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 163 (56עמודים). 

80. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2012:מרחב לימודי מרובה תרבויות בתכניות התואר השני באורנים: גורמים המסבירים עמדותכלפי רב-תרבותיות בקרב הסטודנטים. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשותלמחקר ולהערכה מס' 155 (28 עמודים).

81. לב ארי, לילך. 2012:  מאפייניםדמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנתתשע"ב. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה מס' 132 (54 עמודים). 

82. לב ארי, לילך; לרון, דינה. 2011: סטודנטיםיוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך - שילוב אקדמי, חברתי ונכונות למנהיגותחינוכית בעתיד. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 113 (55 עמודים).

83. לב ארי, לילך. 2011: מאפייניםדמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנתתשע"א. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס'  104 (53 עמודים). 

84. לב ארי, לילך; לרון, דינה.2010: סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך – שילוב אקדמי, חברתיומנהיגות חינוכית בעתיד? הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקרולהערכה, מס' 90 (39 עמודים).

85. לב ארי, לילך. 2010: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורניםבשנת תש"ע. הגורם המזמין: מכללת אורנים,הרשות למחקר ולהערכה, מס'  72 (55 עמודים). 

86. לב ארי, לילך. 2009: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורניםבשנת תשס"ט. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה,מס' 65 (55 עמודים). 

87. לב ארי, לילך; זסלבסקי, טניה.2008: הקשרבין קריטריונים לקבלה לאורנים (ציוני בגרות ופסיכומטרי) לבין הישגי הסטודנטיםבמכללה. הגורםהמזמין: משרד החינוך ומכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 52 (35 עמודים).

88. לב ארי, לילך. 2008: מאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורניםבשנת תשס"ח. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס'50 (56 עמודים). 

89. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה. 2008: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטים בתחילת שנה א' (תשס"ח)תואר ראשון ותואר שני. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה, מס' 49 (103 עמודים). 

90. לב ארי, לילך;ברקון, אלישבע. 2007: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטיםבתחילת שנה א' (תשס"ז) תואר ראשון ותואר שני.  הגורם המזמין: מכללת אורנים,הרשות למחקר ולהערכה, מס' 47 א' (93 עמודים).

91. לב ארי, לילך. 2007: מאפיינים דמוגרפיםוהשכלתיים של אוכלוסיית המתקבלים לתואר ראשון ושני באורנים בשנת תשס"ז. הגורם המזמין: מכללת אורנים, הרשות למחקר והערכה, מס' 47 ב' (52 עמודים).  

92. לב ארי, לילך;ברקון, אלישבע. 2006: בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות סטודנטים בתחילת שנה א'תשס"ו ושל מתקבלים שלא מימשו לימודיהם במכללה. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה, מס' 38 (63 עמודים).

93. לב ארי, לילך; ברקוןאלישבע. 2005: הסיבות לאי-מימוש לימודים באורנים. הגורםהמזמין: מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה, מס' 37 (23 עמודים).

94. לב ארי, לילך. 2004: מלאי הוןחברתי ביקנעם-לקראת תהליך של בינוי קהילה? הגורם המזמין: הסוכנות היהודיתושדמות, אורנים (28 עמודים).

95.לרון, דינה; לב ארי, לילך. 2004: ליווידידקטי: מודל הדרכה של התנסות מעשית בתכנית ההכשרה לבי"ס העל-יסודי באורנים. הגורם המזמין, מכללת אורנים: היחידהלמחקר ולהערכה, מס' 36 (36 עמודים).

96. ברקון, אלישבע; לב ארי, לילך.2004: בחירתמכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות סטודנטים בתחילת שנה א', תשס"ד. הגורםהמזמין, מכללת אורנים: היחידה למחקר ולהערכה, מס' 27 (51 עמודים).

97. סמית, קארי; לב ארי, לילך.2004: שביעותרצון מתכנית ההכשרה הפדגוגית, הדידקטית והמעשית בקרב סטודנטים באורנים. הגורם המזמין, מכללת אורנים: היחידה למחקרולהערכה, מס' 22 (49 עמודים).

98. לב ארי, לילך; מלצר-גבע, מאיה;מיטלברג, דוד. 2003: שביעות רצון מתכנית ההכשרה באורנים בקרבסטודנטים בשנה ד'. טבעון, מכללת אורנים: היחידה למחקר והערכה, מס' 17 (39עמודים).

 

5.2. אנגלית

99. Lev Ari, Lilach;Mittelberg, David. 2005: Four Years of Oren-IGT Hillel’s birthrightIsrael Trip: Summary of Research Reports (2002-2005), Tivon, Oranim,Academic College of Education, Oren-Shdemot (71 pages).

 

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/דיון

December 15-17

2019

AJS 51st Annual Conference,

San Diego, CA. 

Jewish Immigrants from the Greater Middle East to France and Belgium: Between Transnational and Diasporic Ethnic Identity

June 24-26

2019

The 7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation in Teacher Education.

the MOFET Institute, Tel Aviv, Israel

Intercultural competence and multicultural practice: Jewish and Arab Graduate students in higher institutes of education 

June 18-20 2019

The Migration Conference

Bary, Italy

From border walls to positive policy towards forced migrants: Europe and Israel compared

21-22 בינואר 2019

הכנס ה-50 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

אוניברסיטת חיפה

זהות והזדהות אתנית בקרב מהגרים יהודים מהמזרח התיכון (ארצות המאגרב וישראל) לשלוש ערים באירופה

 

December 16-18

2018

AJS 50th Annual Conference

Boston

Ethnic Identity and Jewish Peoplehood of Young Jews in Paris and Brussels

July 10-14 2018

The Association for Borderlands Studies World Conference 2018

University of Vienna

How effective is Israel's anti-migration border fence? (with Arnon Medzini)

May 15-16

2018

The 5th Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration Migration in a Changing Global World

Ruppin Academic Center, Israel

Ethnic Identity and Identification among Second Generation Israeli Migrants in the United States (with Nir Cohen)

29-30 בינואר 2018

הכנס ה-49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

להכיר "אותם" שינה את דעתי: תרומת הלימודים לתואר שני, במקצועות החינוך, לפיתוחה של מסוגלות בין-תרבותית (עם רביעה חסיסי-סאבק)

 

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/דיון

29  בינואר 2018

הכנס ה-19 מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים, טבעון

חומות וגדרות גבול חדשות באירופה למניעת כניסתם של פליטים ומבקשי מקלט: מרב-תרבותיות ללאומנות (עם ארנון מדזיני)

December 17-17 2017

AJS 49th Annual Conference

Washington DC

Acculturation Strategies and Ethnic Identity among Second Generation Israeli Migrants in North America

July 26-28 2017

The 17th International Conference on Diversity in Organizations,
Communities & Nations Knowledge Community

University of Toronto, Canada

Encounters with
the "Other" (Jewish and Arab Graduate Students) and the Development of
Intercultural Competence (with Rabia Hasisi-Sabek)

July 5-7

2017

BRISMES Annual Conference 2017: Movement and Migration

 

Edinburgh, UK

Can the new border fences stop the wave of refugees from the Middle East? (with Arnon Medzini)

 

27-25 בדצמבר 2016

 

כנס האגודה הגיאוגרפית

אוניברסיטת תל אביב

גלובליזציה לעומת שמירה על מדינות הלאום: האם בניית מחסומים, גדרות וחומות יכולים להוות פתרון אמיתי לבעיות ההגירה העולמית?

 

July 18-20

2016

Interculturalism: Cultures and Identities

Mansfield College, Oxford, United Kingdom

Intercultural competence and its development: Encounters with the 'other' (between Jewish and Arab graduate students)

 

13-16 June 2016

The 3rd Annual International Conference on Demography and Population Studies, Panel on the Current Refugee and Migration Crisis in the Mediterranean Basin

 

Athens, Greece

New borders – New Policy: Towards EU fortification - Can they prevent the entry of forced migration?

 

May 23-24 2016

The 4th Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration

Ruppin Academic Center

Will barriers, fences and walls actually thwart desperate illegal migrants in the future?

(with Arnon Medzini)

May 17-20, 2016

 15th Border Regions in Transition (BRIT) Conference

 University of Southern Denmark and HCU Hamburg

Can Israel actually cope with illegal migration from Africa and its implications for the city of Tel Aviv? (with Arnon Medzini)

 

 

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/דיון

April 25-28 2016

The 11th World Congress of the Regional Science Association International (RSAI)

Istanbul, Tuekey

New borders – New Policy: Towards EU fortification - Can they prevent the entry of desperate illegal migrants?

(with Arnon Medzini)

 

1 בפברואר

 2016

הכנס ה-17 מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים, טבעון, ישראל

מפגש עם 'אחרים' במוסדות להשכלה גבוהה (בין סטודנטים יהודים לערבים): לקראת מסוגלות בין-תרבותית? (עם רביעה חסיסי-סאבק)

 

January 28-30 2016

The EUBORDERSCAP Project Borderscapes and Beyond: Change and Continuities in Thinking, Writing, Making Borders

 

Universitat Aut?noma de Barcelona in cooperation with the University of Eastern Finland, Barcelona

The new borders: Walls, barriers and fences - Can they prevent the entry of desperate illegal migrants?

(with Arnon Medzini)

 

August 25-28 2015

12th Conference of the European Sociological Association 2015

Prague

'Sense of place' and college choice (with Shlomo Getz)

 

August 23-25 2015

The Sephardic, North African and Middle East communities in North America

Concordia University, Montreal Canada

Sephardic Israelis in North America: Towards Improved Socio-Economic Mobility?

 

August 17-21

International Geographical Union (IGU)

Lomonsov Moscow State University

Can massive barriers prevent the Immigration of hungry immigrants from Africa into Europe? (with Arnon Medzini)

24-25 פברואר 2015

הכנס ה-46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

מכללה אקדמית כנרת

מפגשים עם "אחרים" בקרב סטודנטים יהודים וערבים (לתואר שני): לקראת מסוגלות בין תרבותית?

 

7-8 בינואר 2015

Not In My Back Yard (NIMBY): Inter-cultural Inclusion in Educational

 Systems and in the Wider Society

מכללת בית ברל, מכללת אורנים ומכללת רוד איילנד (RIC)

Encounter with the "others": Jewish and Arab graduate students -towards intercultural competence?

21-23

דצמבר

2014

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה -55

"

אוניברסיטת חיפה

סוג ישוב מגורים ובחירות לימודיות של סטודנטים (עם שלמה גץ)

Novenber 3-7 2014

International Metropolis Conference

Milan, Italy

Gender, Migration and Identity: Between homeland and host societies

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

המוסד:מכללת אורנים, M.Ed

שם הסטודנט/ית

נושא העבודה

תאריך סיום

פלג שירה

נכונות להובלת שינוי בקרב מנהלות בתי ספר חילוניות ומסורתיות-  בין חדשנות לשמרנות

בתהליך

דני ירון

הובלת שינוי חינוכי-חברתי: המוזיקה ככלי לפיתוח מסוגלות בין-תרבותית

בתהליך  (הצעה אושרה) 2018

פודולר-פרבר מרי

זהות אישית ואתנית והצלחת הכלתם של בני נוער, עולים מברית המועצות לשעבר, במערכת החינוך  

 

2018

גונן אוריה

בני נוער יוצאי אתיופיה: הדרך להכלה ולניעות חברתית

2018

זילברשטיין תהל

מגדר וניעות חברתית: תפיסות עתיד בקרב בני/ות נוער על אודות סיכוייהם להכללה בחברה הישראלית

2017

גנזר פזית

תפקידם של קיבוצים וכפרי נוער בהכלה ובשילוב בני נוער מהגרים: מקרה נוער עולה לפני הורים (נעל"ה)

2017

גמאל באסל רים

אלימות בקרב בני נוער במגזר הערבי בישראל כביטוי להדרה חברתית

2016

צור ענבר

שירות צבאי במסלול 'חילות גיוס מיוחד' (חג"מ) ותרומתו להסתגלות לצה"ל ותחושות מסוגלות והכלה חברתית

2016

גונן מיטל

מאפייני המוטיבציה לשירות בצה"ל בקרב בני הנוער בתוכנית "אחריי לצה"ל"-מהדרה להכלה

2013

הדס ששון-לרנר

הטמעת מודל ל%D