אתר אישי

ד"ר זורדה אסנת

ראש תכנית ההכשרה לבית הספר היסודי

קורות חיים

השכלה אקדמית

דוקטורט משנת 2018 Poznan University of Economics and Business, Poland 

בתחום: ניהול מערכות חינוך, הכללה בחינוך.

מומחיות אקדמית

הכשרת אנשי חינוך, עבודה עם ילדים ונוער בהדרה וסיכון, גישות הוראה ולמידה בחינוך


הוראה

במכללת אורנים

הוראה במסלול על יסודי תואר ראשון והכשרת אקדמאיים.

הכללה, סיכון והיבטים רב-מימדיים במערכת החינוך.

נושאים מתקדמים בהוראה מכלילה.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Osnat,Z. (2018). An Inclusive Approach to Promoting the Quality of Israeli Educational Institutions. (Connection for obtaining a Phd). Poland: Poznan University of Economics. Promotor Prof. Jan Fazlagic. (378 Pages).

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

1.    זורדה, א., לנדה ש., זינגר ל., ראזר מ. (2021 ). אי של אפשר בבית החינוך גאון הירדן דרכא: פיתוח דרכים ליישום גישת החינוך המכליל. מניתוק לשילוב גיליון 22 . עמ' 97-119.

.

2. ראזר, מ', ישראלי, ע', זורדה, א' וחפץ, ג'. (2019). שמ"ש- שותפות מכללה שדה: לגדל מורה מגדל. תפיסה חדשה בהכשרת מורים במכללת אורנים. ביטאון מכון מופ"ת, 63.  https://bitaon.macam.ac.il/articles/8960

 

3.      ראזר, מ', אריאלי-גל, נ', פויס, י', זורדה, א' וליכטינגר, ע. ( 2015).חינוך מכליל. מרכז שוו"ה, מכללת אורנים.

4.   Zorde,O. (2017). Quality Education through One Value-Oriented Decision: From Measurement to Application. VISTULA SCIENTIFIC QUARTERLY, nr.1(51), pp. 163-171.

5.   Friedman,V.J., Razer, M., Tzafrir, H., Zorde, O. (2014). An Action Science Approach to Creating Inclusive Teacher-Parent Relationships. Education for SocialInclusion, Globalisation Studies Groningenn & Early School Leaving Africa, Esla Research Report 1, pp. 27-58.

הצגה בכנסים מדעיים

2021-  כנס מחקר, הוראה ויצירה- מכללת אורנים- אי של אפשר- חינוך מכליל- פיתוח ויישום תפיסה בבית החינוך גאון הירדן- דרכא

2017- כנס פיתוח מקצועי מנהלי מחוז צפון- עמק המעיינות-  בתי ספר מכלילים

         2015-  Polish-Israeli Seminar  - Poznan University of Economics-  Inclusive Education in Israeli Schools

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

פיתוח קהילות מכלילות בבתי ספר במסגרת תכנית השקפה.

ליווי מנהלים ומורים בתהליכי שינוי בית ספריים.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

ראשת יחידת השדה- אחריות כוללת על ההתנסות המעשית בבתי הספר והגנים והובלת יחידת הכניסה להוראה.

ראשת תכנית "צוות הטובים בחינוך" ו"צוות במדים"- הכשרת אנשי צבא במעבר מקריירה צבאית להוראה.

ראשת תכנית תעודת הוראה שנייה למורים בפועל.

מרצה בפקולטה לחינוך- תואר ראשון והכשרת אקדמאיים להוראה.

מחוץ למכללה

הוראה בתואר השני "חינוך מכליל לתלמידים בהדרה וסיכון", מכללת אלקאסמי.

מרחב אישי

הקימה בפקולטה לחינוך את יחידת השדה, תוך פיתוח קשרי עבודה הדוקים בין המכללה לאגפי משרד החינוך, מנהלי בתי ספר ומפקחות הגנים.

ייסוד מערכת ליווי ותמיכה במורים בתחילת דרכם ביחידת הכניסה להוראה המהווה חלק מיחידת השדה.

עבודה רבת שנים של הדרכת מנהלים ומורים בעבודתם בבתי ספר.

תחומי מחקר מרכזיים הכשרת מורים, עבודה עם סביבות מרובות שונויות, טיפול והוראה של נוער בסיכון.