אתר אישי

פרופ' בק רחל

מרצה בכירה, מרכזת ההתמחות בהוראת אנגלית

קורות חיים

השכלה אקדמית

Ph.D.Summa Cum Laude - 1999

Hebrew University in Jerusalem

English Literature


M.A. - 1990

Temple University

English Literature & Creative Writing


B.A. - 1988

Hebrew University in Jerusalem

English Literature & Psychology


1978-1980

Yale University,BA studies

מומחיות אקדמית

כתיבה יוצרת, ספרות אמריקאית, ספרות אפרו-אמריקאית, קריאה פמיניסטית, שירה, תיאוריות בתרגום ויישומן


Creative Writing, American Literature, African-American Literature, Feminist Literary Criticism, Poetry, Translation Theories & Praxis

הוראה

במכללת אורנים

Cultural Background to English Literature: Mythical and Christian sources

Introduction to Poetry

Creative Writing Workshop: Root Forms in Poetry

Historical Survey of American Literature

African-American Literature

Twentieth Century American Women Writers: A Cross-Genre Course

American Women Poets, 1650-2000

Literature & Film: A Study in Adaptation

 

(.Stealing the Language: American Women Writers Revising Classical Myths (M.Ed

(.The Development of the English Language (M.Ed

מחוץ למכללה

Dartmouth College - 2009

The Israeli/Palestinian Conflict as Represented in Literature & Film - Upper Level B.A. Seminar, Literature & Middle-East Studies Departments

Hebrew Women Poets of the 20th Century - Upper level B.A. seminar

רשימת פרסומים

ספרים - כתיבה או עריכה

Poetry

(A Messenger Comes (Singing Horse Press, 2012

(On Ruins & Return: Poems 1999-2005 (Shearsman Books, 2005

(Azimuth (Sheep Meadow Press, 2001

(The Buffalo Poems (Duration Press Chapbook, 2003

(Litany (Meow Press Chapbook, 1995

 

Translation

(In the Illuminated Dark: Selected Poems of Tuvia Ruebner (HUC Press, 2014

(With an Iron Pen: Twenty Years of Hebrew Protest Poetry (SUNY Press, Excelsior Editions, 2009

(Night, Morning: Poems by Hamutal Bar Yosef (Sheep Meadow Press, 2008

(Lea Goldberg: Selected Poems & Drama (Toby Press, 2005

 

Critical work

(Led by Language: the Poetry and Poetics of Susan Howe (University of Alabama Press, 2002

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Back, Rachel Tzvia. "Translating Poetry: An Act and Art of Preserving the Essential."

     Marginalia Review of Books (2014): n. pag. Web. 20 May 2014.

http://marginalia.lareviewofbooks.org/translating-poetry-act-art-preserving-essential-rachel-tzvia-back/

Back, Rachel Tzvia. "A Species of Magic: The Role of Poetry in Protest and Truth-telling

     (An Israeli Poet'sPerspective)." World Literature Today 88:3 (2014): 30-36. Print.

Back, Rachel Tzvia. "Toward the Whole Fragment: A Reading of Lea Goldberg's The 

     Remains of Life." Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies 25 (2013):114-128. Print.

Back, Rachel Tzvia. "On Prayer, Poetry and Song." Rev. on The New Spirit and selecions  

     from Portions, Hank Lazer. Golden Handcuffs Review 2005. Web.   

     http://www.goldenhandcuffsreview.com/past/on_prayer.html

Back, Rachel Tzvia. "A View from the Galilee." Radical History Review 93 (2005): 217-219.

     Print.

 

 

 

 

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2012-Present: Head of M.Ed. English Language Program

2011-Present: Head of B.A. Literature Track

2002-Present: Chair and Organizer of Oranim College English Department's Annual Expository Writing Workshop

 

 

 

 

מחוץ למכללה

1995-2000: Israeli Academic and Administrative Director of Wesleyan and Brown Universities Overseas Program in Israeli and Palestinian Studies