אתר אישי

ד"ר מידז'נסקי שירלי


קורות חיים

מומחיות אקדמית

הוראת המדעים, הערכה, חינוך מחוננים וטיפוח מצוינות, למידה בסביבות מתוקשבות, למידת חקר ופרויקטים, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ומטה-קוגניציה, מנהיגות ומצוינות, מנהיגות חינוכית


Science Education, Assessment, Excellence and Gifted Education, Computer based learning environment, Inquiry and Project based learning, High order thinking skills & Metacognition, Leadership & Excellence, Educational Leadership

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

הצגה בכנסים מדעיים

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

במכללת אורנים:

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

מחוץ למכללה