טופס נייח

הכתבה

1.    הכתבה היא בחינה בכתיבה ללא שגיאות כתיב במסגרת מילוי החובות בקורסי לשון בתוכנית להכשרה לבית הספר היסודי, לגיל הרך (גילאי לידה-שש), לחינוך מיוחד ובתוכנית ההכשרה להוראה בבית הספר העל-יסודי.

2.    חובה על כל סטודנט הלומד קורס לשון ואוריינות ב להיבחן בהכתבה בסוף סמסטר א (מועד א'). אם ייכשל בה, עליו להיבחן פעם נוספת (מועד ב). אם ייכשל גם במועד ב יהיה עליו להיבחן שוב (מועד ג').

3.    הנכשלים בשלוש ההכתבות יחויבו ללמוד קורס הכנה מרוכז. הקורס יתקיים במשך שלושה ימים מרוכזים במהלך חופשת הקיץ. בתום הקורס, בשיעור האחרון, תיערך הכתבה (מועד ד). מועד זה הוא הזדמנות אחרונה להשלים את חובת ההכתבה.

4.    סטודנט שייכשל בארבע הכתבות או שלא השיג ציון עבר בתום הקורס ולאחר מועד ד, יובא בפני ועדת חריגים פקולטתית במסגרת ועדות הפרט.
Footer Mobile