ביטוח תאונות אישיות

 
לשם הגשת תביעה יש למלא טופס תביעה ולהגישו בצרוף מסמכים נלווים לסוכנות הביטוח, להלן פרטי אשת קשר:
באומגרטן נורית טלפון 03-6142121 שלוחה 2361
דוא"ל nurit@amnongur.co.il​, סוכנות ביטוח אמנון גור.
 ​​
Footer Mobile