טלפונים שימושיים לסגל

טלפונים שימושיים לסגל

מזכירות הפקולטה למדעי החברה והרוח 04-9838832/975
מזכירות הפקולטה לחינוך  04-9838878/891/794 9539636- 04
הפקולטה ללימודים מתקדמים 04-9838933/762
מנהל סטודנטים היחידה ללימודי חוץ 04-9838763
מזכירות המכון לאמנות 04-9838750/975
מזכירות החוג לביולוגיה 04-9838819
מזכירות החוג למתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב 04-9838828
ספריה תמיכה 04-9838723
תמיכה טכנית מערכות מידע 04-9838849
משאבי אנוש 04-9838895
מדור שכר 04-9838892

​​​

Footer Mobile