Contact Form

עיתונות - 2014

עיתונות - פרסומים במדיה הכתובה

ספטמבר - 2014
פתיחת שנה הלימודים תשע "ה- ידיעות חיפה 2.9 יוחאי אברהמי בבינאלה בברזיל - כלכליסט 4.9מרכז מעיין לספרות ילדים - קו לחינוך 4.9 ד"ר מיקי מוטולה מכתבים למערכת - הארץ 10.9 פרופ' יערה בר-און על לימודי השואה- ידיעות חיפה 12.9 מחקרה של הסטודנטית סמר פראג' - צפון 1 12.9 יום הערכות לקראת התואר הראשון- ידיעות חיפה 14.9 מינוי פרופ' יאיר קארו - ידיעות אחרונות ממון 15.9 פרופ' דניאלה קרמר בעקבות "צוק איתן" - קו לחינוך 18.9 צילה גביש על ציור ילדים - הארץ גלריה 21.9 ראש השנה בגן הבוטני - וואלה 25.9 יוחאי אברהמי במיצג בהר הרקולוס - ישראל פוסט 30.9
אוקטובר - 2014
לודה קריגר, בוגרת אורנים, ביוזמה חדשה- העיר רצוי ומצוי 3.10 אוכלים אצל ד"ק מוקי גרוס בסוכה - ידיעות חיפה 8.10סרט סטודנטים בפסטיבל הקולנוע בחיפה - העיר רצוי ומצוי 8.10 סרט סטודנטים בפסטיבל הקולנוע בחיפה - ידיעות חיפה 17.10בריונות ברשת ד"ר מיכל דולב - מעריב 23.10 ד"ר גלית קליגר על שיטת NLP - קו לחינוך 23.10 פרופ' יערה בר-און לקראת פתיחת שנת הלימודים - ידיעות חיפה 24.10 בוגרת החוג לאמנות בפסטיבל בת גלים - ידיעות חיפה 24.10 מיזם חדש -אגודה על גלגלים - כוכב יזרעאל 31.10 פתיחת שנת הלימודים תשע"ה - כוכב יזרעאל 31.10 מעיין בורשטיין על קו הסיוע בצוק איתן מידעוס 31.10
נובמבר - 2014
תערוכת איורים "שלום שלום בלון אדום" - ידיעות העמק 7.11חלוקת תעודות למתנדבות בקו הסיוע בצוק איתו - ידיעות חיפה 7.10 תערוכת איורים "שלום שלום בלון אדום" - הארץ גלריה 9.10 תערוכת איורים "שלום שלום בלון אדום" - הארץ גלריה 12.10 אגודה על גלגלים - העיר רצוי ומצוי 31.10 סתיו בגן הבוטני –וואלה 14.11 תערוכת איורים "שלום שלום בלון אדום"- עיתון הקיבוץ - 14.11 ד"ר רבאח חלבי על היחסים בין דרוזים ומוסלמים בארץ –הארץ 12.11 תערוכת איורים מרכז מרים רות מעריב 18.11 40 שנה לספר מעשה בחמישה בלונים- כוכב טבעון 7.11 אגודה על גלגלים - כוכב טבעון 7.11 מתנדבות קו הסיוע בצוק איתן - כוכב_טבעון 14.11 סטודנטיות מהחוג תקשורת בפרויקט 24/7 בגליל – כוכב טבעון 7.11 גלויות וגילויים תערוכת מחוננים כוכב טבעון 21.11ד"ר עמירם אזוב זוכה פרס לספרות צבאית ידיעות חיפה 28.11
דצמבר - 2014
דברים כתב עת אקדמי רב תחומי הארץ ספרים הרצאה בברברוסה כוכב נשר - 28.11חברי אגודת הסטודנטים במדור קמפוס ידיעות חיפה - 12.12 רבאח חלבי על חוק הלאום הארץ - 15.12תערוכות באורנים -בלון- אדום ומצטיינים המדריך מעריב דצמברתערוכת מרכז המחוננים רמת הנדיב ידיעות חדרה 12.12בית ספר בנלאומי באורנים-קו לחינוך 4.12 גלית גפן סטודנטית לגיאוגרפיה והוראה מקימת תא ירוק במכללה הד הקריות-19_12 הרצאות סגל אורנים בברברוסה העיר רצוי ומצוי-19.12 הרצאות סגל אורנים בברברוסה ידיעות חיפה-19.12פעילות בית מרגולין לילדים בחנוכה-19.12 פעילות שלולית החורף בבית מרגולין ידיעות אחרונות מסלול-22.12בית ספר לאומי באורנים אינדקס העמק והגליל-5.12
Footer Mobile