מסמכים נדרשים להעלאה בעת הגשת בקשה למלגת אורנים לסיוע בשכר לימוד מסמכים נדרשים להעלאה בעת הגשת בקשה למלגת אורנים לסיוע בשכר לימוד

 • צילום ת.ז + ספח** של הסטודנט/ית

 • צילום ת.ז + ספח** של אב או אם

 • מסמכים אודות הכנסה 3 חודשים אחרונים של הסטודנט/ית, של האב ושל האם (לאחר סימון הקריטריונים הרלוונטיים):

-    תלושי שכר***
-    אבטלה/חל"ת
-    קצבאות כמו ביטוח לאומי, אבטחת הכנסה, פנסיה, מחלה וכו'

 • פירוט חשבון עו"ש בבנק 3 חודשים אחרונים (אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר) של הסטודנט/ית, של האב ושל האם.

 • מסמכים/ אסמכתאות המאשרים קריטריונים אותם הסטודנטים יסמנו במסך השלישי.


* רווק/ה היתום/מה מאב או מאם לא נדרש/ת להעלות את הקבצים המתייחס להורה הנפטר פרט לתעודת פטירה.
** ת.ז + ספח ניתן לצרף כתמונה.  
*** שכירים מתבקשים למסור 3 תלושי משכורת אחרונים: חודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר או לחלופין לצרף אישור מהמעסיק על משכורת וניכויים לשנת המס האחרונה (טופס 106). במידה ופירוט השכר מתבסס על הכנסות מעסק עצמאי יש למסור שומה שנתית אחרונה.

על רווקים/רווקות עם אחים/אחיות סטודנטים/יות או חיילים/ות בשירות חובה לצרף אסמכתאות לכך.

 • צילום ת.ז + ספח* של הסטודנט/ית

 • צילום ת.ז + ספח* של בן/ת הזוג

 • מסמכים אודות הכנסה 3 חודשים אחרונים של הסטודנט/ית ובן/בת הזוג:

-    תלושי שכר**
-    אבטלה/חל"ת
-    קצבאות כמו ביטוח לאומי, אבטחת הכנסה, פנסיה, מחלה וכו'

 • פירוט חשבון עו"ש בבנק 3 חודשים אחרונים (אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר) של הסטודנט/ית ושל בן/ת זוגו.

 • מסמכים/ אסמכתאות המאשרים קריטריונים אותם הסטודנטים יסמנו במסך השלישי.


* ת.ז + ספח ניתן לצרף כתמונה.  
הורים לילדים מתבקשים להקפיד שפרטי הילדים יופיעו בסריקת ספח ת"ז .
על סטודנטים/יות עם ילדים/ות סטודנטים/יות או חיילים/ות בשירות חובה לצרף אסמכתאות לכך.

** שכירים מתבקשים למסור 3 תלושי משכורת אחרונים: חודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר או לחלופין לצרף אישור מהמעסיק על משכורת וניכויים לשנת המס האחרונה (טופס 106). במידה ופירוט השכר מתבסס על הכנסות מעסק עצמאי יש למסור שומה שנתית אחרונה.

 • צילום ת.ז + ספח* של הסטודנט/ית

 • מסמכים אודות הכנסה 3 חודשים אחרונים של הסטודנט/ית:

-    תלושי שכר**
-    אבטלה/חל"ת
-    קצבאות כמו ביטוח לאומי, אבטחת הכנסה, פנסיה, מחלה וכו'

 • פירוט חשבון עו"ש בבנק 3 חודשים אחרונים (אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר) של הסטודנט/ית.

 • מסמכים/ אסמכתאות המאשרים קריטריונים אותם הסטודנטים יסמנו במסך השלישי.


* ת.ז + ספח ניתן לצרף כתמונה.  
הורים לילדים מתבקשים להקפיד שפרטי הילדים יופיעו בסריקת ספח ת"ז .
על סטודנטים/יות עם ילדים/ות סטודנטים/יות או חיילים/ות בשירות חובה לצרף אסמכתאות לכך.

** שכירים מתבקשים למסור 3 תלושי משכורת אחרונים: חודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר או לחלופין לצרף אישור מהמעסיק על משכורת וניכויים לשנת המס האחרונה (טופס 106). במידה ופירוט השכר מתבסס על הכנסות מעסק עצמאי יש למסור שומה שנתית אחרונה.

אין לצרף מסמכים של בן/בת הזוג לשעבר.

 • צילום ת.ז + ספח* של הסטודנט/ית

 • מסמכים אודות הכנסה 3 חודשים אחרונים של הסטודנט/ית:

-    תלושי שכר**
-    אבטלה/חל"ת
-    קצבאות כמו ביטוח לאומי, אבטחת הכנסה, פנסיה, מחלה וכו'

 • פירוט חשבון עו"ש בבנק 3 חודשים אחרונים (אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר) של הסטודנט/ית.

 • תעודת פטירה של בן/בת הזוג

 • מסמכים/ אסמכתאות המאשרים קריטריונים אותם הסטודנטים יסמנו במסך השלישי.


* ת.ז + ספח ניתן לצרף כתמונה.  
הורים לילדים מתבקשים להקפיד שפרטי הילדים יופיעו בסריקת ספח ת"ז .
על סטודנטים/יות עם ילדים/ות סטודנטים/יות או חיילים/ות בשירות חובה לצרף אסמכתאות לכך

** שכירים מתבקשים למסור 3 תלושי משכורת אחרונים: חודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר או לחלופין לצרף אישור מהמעסיק על משכורת וניכויים לשנת המס האחרונה (טופס 106). במידה ופירוט השכר מתבסס על הכנסות מעסק עצמאי יש למסור שומה שנתית אחרונה.


דגשים כלליים:
 • בקשות שלא ימולאו כנדרש ולא יצורפו אליהן המסמכים הנדרשים לא ידונו!
 • גודל קובץ לא יעלה על 5MB
 • במידה וסומן קריטריון של קבלת אבטחת הכנסה/דמי אבטלה לסטודנט/הורה/בן/בת זוג, במסך "ריכוז מסמכים" יש להעלות מסמך ריק בסוג מסמך תלוש שכר לאותו אדם.
 • בסוגי ההכנסות בהם צריך לצרף מסמכים מ-3 חודשים האחרונים - בכל סוג הכנסה יש לסרוק את המסמכים למסמך אחד ולצרף אותו כקובץ pdf.
Footer Mobile