רשימת מכרזים

  
  
  
  
  
  
שירותי שמירה ואבטחה - 072105/07/202112/07/2021 10:0003/08/2021 13:00פעילבקובץ המצורף למכרז
מכרז מתן שירותי הסעות מספר 02-2005/07/202029/07/2020 13:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
הזמנה להציע הצעות 08-19 מכרז לגילוי וכיבוי אש23/08/201902/09/2019 10:0011/09/2019 12:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
הזמנה להציע הצעות מספר 07-19 למתן שירותי הסעדה באורנים23/07/201911/08/2019 10:0022/08/2019 12:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
הזמנה להציע הצעות מס' 02-19 לקבלת זכות שימוש להפעלת מוסד חינוכי במכללת אורנים13/03/201931/03/2019 10:0014/04/2019 15:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
מכרז פומבי מס' 01-19 לביצוע עבודות בניה חשמל ומיזוג04/02/201918/02/2019 10:0005/03/2019 15:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
הזמנה להציע הצעות להפעלת מזנון חלבי17/12/201803/01/2019 10:0020/01/2019 15:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
מכרז פומבי מס' 03-18 לביצוע עבודות בניה חשמל ומיזוג08/11/201819/11/2018 10:0006/12/2018 15:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
הזמנה להציע הצעות מספר 6-18 למתן שירותי סוכנות נסיעות07/08/201806/09/2018 00:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
מכרז פומבי 02/18 לאספקת צרכי ציוד משרדי וטובין נוספים09/04/201830/04/2018 15:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
מכרז פומבי לאספקה התקנה תחזוקה ושירות של מערכת אבטחת מידע08/01/201822/02/2018 13:00לא פעילבקובץ המצורף למכרז
Footer Mobile