בית ספר של ממ"ש

​בית ספר של ממ"ש – מחויבות, משמעותיות, שייכות
מעטפת ארגונית ופדגוגית מלאה למנהלי/ות בתי ספר

​איזו מעטפת הוליסטית מתאימה לבית הספר שלך?
תוכנית
​מה כוללת התוכנית
עלות
רואים רחוק – ייעוץ ותכנון לשנת הלימודים 

​שני מפגשי ייעוץ ארגוני ופדגוגי לקראת תשפ"ג
10 שעות יעוץ

4,950 ₪
חד פעמי
בית ספר של ממ"ש - מעטפת שנתית כוללת*

עיצוב תפיסה בית ספרית, בניית תכנית עבודה מותאמת וליווי שנתי של המנהל ובעלי תפקידים במימוש תכנית העבודה.
12 שעות חודשיות למשך 10 חודשים
4,850 ₪
חודשי  למשך 10 חודשים**מעצבים עתיד בהווה – עיצוב תפיסה ובניית תכנית פעולה*

​תהליך ליווי וייעוץ לעיצוב תפיסה בית ספרית עם כלל בעלי העניין ובניית תכנית עבודה מותאמת 
בנק של 60 שעות למימוש במהלך השנה 
27,500 ₪
לשנת עבודה**


*למזמינים תכניות אלו – פיתוח מקצועי מותאם לבחירה מתחומי המומחיות של מרכז ק.מ.ה-מכללת אורנים בעלות של 13,500 ₪ ל - 30 שעות. 
**ניתן לבנות תכנית מותאמת לצרכי בית הספר, על בסיס תכנית זו. 


Footer Mobile