טופס נייח

הסבת אקדמאים מהייטק להוראה

מהייטק להוראה - הסבת אקדמאים להוראה מהייטק
התוכנית "מהייטק להוראה" מכשירה אקדמאים להוראה בעלי תואר אקדמי מהתחומים הבאים: ביולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה ,להוראה ולחינוך בבתי הספר העל יסודיים ובחטיבות הביניים.
התוכנית מספקת הזדמנות לאנשי אקדמיה ולאנשי ההייטק להתחיל בקריירה חדשה ומשמעותית , להשפיע, לטפח ולהנחיל את תחומי המדעים לדור הצעיר.

בוגרי התוכנית יזכו בליווי בשנתיים הראשונות בהוראה:
סדנת סטאז ייחודית דיסיפלינארית וקורס מורים חדשים גם הוא מותאם לקהל הזה.

הלימודים יתקיימו במהלך  3 ימים בשבוע במשך שנה אקדמית אחת:

יום בשבוע - יום ג' - יוקדש לקורסי חינוך ודידקטיקה  וקורסי העשרה בתחום הדעת.
יומיים נוספים - ימי ב'+ד' - יוקדשו להתנסות בבתי הספר הכוללת צפייה בשיעורים והתנסות בפועל תוך ביצוע רפלקציה להשבחת אסטרטגיות ההוראה ושילוב מושכל של תהליכי חקר במעבדות, כלים מתמטיים  וטכנולוגיות המידע מותאמים לתחום ההתמחות.

בוגרי התוכנית יהיו זכאים לתעודת הוראה לבית הספר העל יסודי בתחום הדעת הרלוונטי, ויופנו לשנת התמחות  בשכר שבסופה יהיו זכאים לרישיון הוראה מטעם משרד החינוך (תנאי הכרחי כדי ללמד בבי"ס).

תנאי הקבלה לתוכנית
  • תואר אקדמי ראשון לפחות במקצוע ההוראה, בציון ממוצע של 70 לפחות, ממוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
  • אם התואר הוא ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, נדרש אישור שקילה לצרכי שכר מהיחידה לשקילת תארים במשרד החינוך.
  • מעבר בהצלחה מבחן התאמה להוראה של משרד החינוך (מבחן מסיל"ה) .
  • מעבר בהצלחה ראיון וועדת קבלה ללימודים במוסד המכשיר.

הסטודנטים בתוכנית יהיו זכאים לסיוע כספי מטעם משרד החינוך ומפעל הפיס
מילגת מפעל הפיס בגובה 10,000 ₪ או 5,000 ₪ 
ע"פ התנאים המפורטים בחוזר מפעל הפיס 
הלוואה מותנית בגובה 11,500 ₪ 
על פי התנאים המפורטים בחוזר מערך סיוע של מינהל עובדי הוראה 


*התוכנית בהנחיית משרד החינוך ובשיתוף קרן טראמפ ופתיחתה מותנית בכפוף לאישור משרד החינוך ובמס' הנרשמים.
Footer Mobile