Contact Form

תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי

התכנית להכשרת אקדמאים להוראה מיועדת לבעלי תואר אקדמי המבקשים ללמוד לתעודת הוראה לבתי הספר העל יסודיים באחד מהתחומים המוצעים.

התמחויות לתעודת הוראה
גאוגרפיה, אזרחות ודמוקרטיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנגלית, חינוך חברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמאלי), לשון עברית, מקרא, תקשורת, ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, היסטוריה, ספרות, מדעי המחשב, ערבית.

מבנה הלימודים והיקפם
התכנית ללימודי תעודת הוראה בנויה מ:
1.    לימודי חינוך
2.    השלמות בתחום הדעת

לימודי חינוך
היקף תכנית החינוך לכל הסטודנטים הינו  42-46 נ"ז, כולל התנסות מעשית בבית ספר.
ניתן לקבל פטורים בהיקף של עד 6 נ"ז מלימודי תעודת ההוראה על סמך לימודים אקדמיים קודמים.
       
השלמות בתחום הדעת 
סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה בהתמחות זהה להתמחותם בתואר האקדמי פטורים מהשלמות וילמדו את תכנית החינוך בלבד.

סטודנטים הלומדים תחום השונה מתחום התמחותם בתואר האקדמי יחויבו בהשלמות בתחום הדעת, שייקבע באופן אישי על סמך לימודיהם הקודמים.
היקף ההשלמות המקסימלי הוא 52 נ"ז.   
סטודנטים אלה ילמדו את תכנית החינוך ואת תכנית ההשלמות שתקבע להם.

המעוניינים בתעודת הוראה בהתמחויות מתמטיקה, מדעי המחשב, ביולוגיה, פיזיקה ופסיכולוגיה מחויבים בתארים מתחום דעת קרוב.

ימי הלימוד
ימי הלימוד של לימודי החינוך :
יום ג'  בין השעות 08:15-19:00 – יום לימוד באורנים
בימי ב' בין השעות 8:00-14:00 ובימי ד' בין השעות 8:00-15:30- התנסות מעשית בבית הספר.
ימי הלימוד של ההשלמות בתחום הדעת מתקיימים בימי:  א', ב' ו-ה'.
כל סטודנט ילמד ע"פ התכנית שנקבעה עבורו ( בהקשר זה שימו לב לפסקה של משך הלימודים סעיף 3).

משך הלימודים
משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.
1.    בעלי תואר אקדמי, שאינם נדרשים בהשלמות יוכלו לסיים את תעודת ההוראה בשנה אקדמית אחת.
2.    בעלי תואר אקדמי, הנדרשים בהשלמות חלקיות של עד 20 נ"ז, יוכלו לסיים את לימודי תעודת ההוראה בשנה אקדמית אחת.
3.    בעלי תואר אקדמי מתחום רחוק, הנדרשים בהשלמות של 21 נ"ז ומעלה, על פי רוב לא יוכלו לסיים את לימודיהם בשנה אקדמית אחת:
בשנה א' ילמדו את ההשלמות בתחום הדעת.
בשנה ב' ילמדו את לימודי החינוך וההתנסות המעשית ואת שאר קורסי ההשלמות במידת הנדרש.
 
חשוב לדעת - בחינות סיום סמסטר אינן מתקיימות בימי הלימוד של הקורסים.
 
* ייתכנו שינויים בימי הלימוד.
   
דרישות מיוחדות
ממוצע הציונים הנדרש בהשלמות בתחום הדעת הוא 80 ומעלה.
ממוצע הציונים הנדרש בלימודי תעודת ההוראה הוא 75 ומעלה.

​לצפייה בתכנית הלימודים בחינוך​ - התכנית הינה ראשונית  (ייתכנו שינויים)
Footer Mobile