טופס נייח

תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי

​התכנית בנויה מלימודי תעודת הוראה והשלמות בתחום הדעת (במידת הצורך) ומתבססת על לימודים אקדמאיים קודמים.

התמחויות לתעודת הוראה
גאוגרפיה, אזרחות ודמוקרטיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנגלית, חינוך חברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמאלי), לשון עברית, מקרא, תקשורת, ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, היסטוריה, ספרות, מדעי המחשב, ערבית.

פירוט התכניות ע"פ התמחויות מפורטות בתחתית העמוד.
השלמות חוגיות

השלמות חוגיות
  • סטודנטים שמגיעים מתחום דעת זהה לתחום תעודת ההוראה פטורים מהשלמות.
  • סטודנטים הפטורים מהשלמות בתחום הדעת או נדרשים ללמוד השלמות בהיקף של עד 10 ש"ש/ 20 נ"ז יכולים לסיים את התכנית בשנה אחת, בהתאם לזמינותם במהלך השבוע.
  • סטודנטים הנדרשים ללמוד מעל 10 ש"ש/ 20 נ"ז השלמות בתחום הדעת ילמדו את תכנית  הלימודים במשך שנתיים:
 בשנה א'- השלמות בתחום הדעת בהתאם לתכנית האישית.
 בשנה ב'- ילמדו את ההשלמות שנותרו בהתאם לתכנית האישית, ואת לימודי החינוך כפי שמפורטים  למטה. (תוכנית "יום-ויומיים")

התנסות מעשית
  • במהלך התכנית, הסטודנטים מתנסים בבית הספר משך שנת לימודים שלמה, מתחילתה ועד סופה, החל מה-1/9/2021 ועד 20/6/2022 בין השעות 8:00-14:00 (יומיים בשבוע), בקבוצות של 8-15 סטודנטים בכל בית ספר. ההתנסות כוללת הוראה בכיתה ופעילויות נוספות כגון ימי הורים, פרויקטים בית ספריים, טיולים ועוד. ההתנסות תתקיים בימים שני ושלישי בשבוע. לעיתים, ידרשו הסטודנטים להגיע ביום נוסף לצורך הפעילויות הבית ספריות השונות. בימי שלישי תתקיים פגישה קבוצתית בהנחיית המדריכה הפדגוגית.
  • הסטודנטים לוקחים חלק בימי ההיערכות בסוף חודש אוגוסט, בהתאם ללוחות הזמנים בבתי הספר.
  • לוח חופשות בהתנסות זהה ללוח חופשות המורים בבית הספר (פרט לתקופות מבחנים, תקופות אלו גמישות יותר על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבחן).
  • בחירת בית הספר נעשית בתיאום עם אסנת זורדה, מנהלת ההתנסות. ניתן לבחור בית ספר אך ורק מתוך רשימת בתי הספר המכשירים העובדים בשותפות עם המכללה
​ימי הלימוד- 3 אפשרויות לפריסת לימודים
אפשרות א': "שנה בשלושה ימים" - תכנית חד שנתית- לימודי חינוך – שלושה ימי לימוד
(לא כולל לימודי השלמה בתחום הדעת*).    
בנוסף לתכנית החינוך הכתובה מטה, יתקיים שבוע מרוכז בשבוע הראשון של חופשת הסמסטר.

יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
 

8:00-14:00

התנסות מעשית

בביה"ס

08:15-19:00

לימודי חינוך           במכללה

8:00-14:30

התנסות מעשית

בביה"ס

 

 

 


אפשרות ב': "שנה ביומיים" - תכנית חד שנתית – לימודי חינוך – שני ימי לימוד ארוכים
(לא כולל לימודי השלמה בתחום הדעת*)
בנוסף לתכנית החינוך הכתובה מטה, יתקיים שבוע מרוכז בשבוע הראשון של חופשת הסמסטר.

יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
  

08:00-14:00

התנסות מעשית

בביה"ס.

 

לימודי חינוך במכללה

15:45-20:30

8:00-14:30

התנסות מעשית

בביה"ס

 

לימודי חינוך במכללה 15:45-20:30

 

 

 


*סטודנטים הנדרשים בהשלמות בתחום הדעת, יידרשו ללמוד קורסים בנוסף לתכנית החינוך. מועדי הקורסים ייקבעו בהתאם לרשימת הקורסים של כל סטודנט, בהסתמך על התכנית האישית. ימי הלימוד של קורסי ההשלמה הם : א' ו/או ב' ו/או ה'.

אפשרות ג': "יום ויומיים בשנתיים" תכנית דו שנתית -לימודי חינוך
(לא כולל לימודי השלמה בתחום הדעת*)
בנוסף לתכנית החינוך הכתובה מטה, יתקיים שבוע מרוכז בשבוע הראשון של חופשת הסמסטר.


 יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
​שנה א' 

 

 

 

08:15-15:45

לימודי חינוך במכללה

  
שנה ב'   

8:00-14:00

התנסות מעשית

בביה"ס

 

15:45-19:00

לימודי חינוך במכללה

8:00-14:30

התנסות מעשית

בביה"ס

 

* סטודנטים הנדרשים בהשלמות בתחום הדעת, יידרשו ללמוד קורסים החל משנה א'. מועדי הקורסים ייקבעו בהתאם לרשימת הקורסים של כל סטודנט, בהסתמך על התכנית האישית. ימי הלימוד של קורסי ההשלמה.

*פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים

Footer Mobile