טופס נייח

הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה בחינוך מיוחד

מטרות התוכנית
פיתוח מורה לחינוך מיוחד בעל תפיסה הוליסטית הרואה את התלמיד על כל היבטיו:
 • בעל מומחיות בתחום החינוך המיוחד: ידע על לקויות שונות, יכולת להתאים את ההוראה לצרכי התלמיד, יכולת לבנות תכנית לימודים מקדמת, יכולת למידה בתחום החנ"מ.
 • מודע לחשיבות ויודע כיצד ליצור קשר עם התלמיד ועם משפחתו, מבין את הקשר בין קוגניציה, רגש ולמידה.
 •  בעל יכולת התבוננות פנימית ולמידה עצמית.

משך הלימודים – תוכנית דו שנתית
שנה א'
יום א' - יום עבודה מעשית בבתי הספר עם קורסי הדרכה – 08:00-16:00
יום ד' – יום למידה באורנים – 08:00-15:30, השלמות חינוך מיוחד בקורסים מקוונים 16-19.
שנה ב'
יום ג' - יום עבודה מעשית בבתי הספר עם קורסי הדרכה – 08:00-16:00

הערות כלליות
 • העבודה המעשית תתקיים בימי ההתנסות גם במהלך חופשות הסמסטר.
 • יעשה מאמץ, אך אין ערבון לכך שהבחינות יתקיימו בימים א'/ד'
 • אין החזרים על נסיעות להתנסות ולסיורים.
 • פתיחת שנה: לפני פתיחת השנה האקדמית יתקיימו מפגשי הכרות והכנה
שנה א' – יום הכנה אחד (יום א).
שנה ב' – שני ימי הכנה (בימי ג).  

היקף הלימודים (כולל עבודה מעשית)
תוכנית בהיקף של 100 נקודות. ניתן לקבל פטורים על סמך לימודים קודמים.
למגיעים עם תואר ראשון בחינוך מיוחד - לימודים קודמים יילקחו בחשבון  עפ"י הצגת סילבוסים

התנסות מעשית
 • בשנה א בכיתות ובבתי ספר של חינוך מיוחד.
 • בשנה ב בשילוב.

נושאי הלימוד
 • ידע נרחב בתחום לקויות למידה והפרעות קשב: הערכה לימודית והוראה מותאמת של תלמידים לקויי למידה בתחומי הקריאה והחשבון. התאמת ההוראה לתלמידים עם קשיי קשב וריכוז, הקשר בין מוטיבציה, רגש, קוגניציה ולמידה, פסיכולוגיה התפתחותית, וויסות בתחום הלימודי, הרגשי וההתנהגותי.
 • היכרות עם לקויות נוספות, כגון אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית.
 • השתלבות והוראה במסגרת של חינוך מיוחד: הכרות עם מערכת חינוכית בית ספרית והשתלבות בהוראה בה: התנסות בעמידה מול כיתה, תכנון שיעורים והעברתם, תהליכים רפלקטיביים של הוראה, למידה והערכה, הוראה ברמות חשיבה גבוהות, קשר עם הורים ועבודה בצוות.
 • התפתחות אישית ומקצועית : התפיסה שלנו היא שכדי שמורה יוכל להתמודד עם המורכבות שבעבודה החינוכית, ביחוד בחינוך המיוחד, עליו להיות מודע לעצמו, למניעים שלו, לתחושות הנעימות יותר והמורכבות יותר איתם הוא מתמודד. לכן, את העבודה המעשית אנו מלווים בקורסי הדרכה העוסקים בתחושות ודילמות מהעבודה החינוכית ומאפשרים לסטודנטים לדון בהם באופן מונחה.
Footer Mobile