Contact Form

תעודת הוראה באמנות

ללימודי תעודת הוראה באמנות מיועדים לאקדמאים המעוניינים להכשיר את עצמם להוראת אמנות בבתי הספר לכיתות א'-י"ב.
הלימודים במסלול הכשרה לאקדמאים כוללים השתתפות בסיורים, ביקורים במוזיאונים, מפגשי אמן בגלריות באורנים, השתתפות בימי עיון ובשאר הפעילויות החוגיות, בהתאם לימי הלימוד של הסטודנט.
מושם דגש על היבטים מוזיאליים ואוצרותיים ועל קורסים המאפשרים המשך לימודים בתרפיה האמנות.
השלמות בתחום הדעת נלמדות יחד עם הסטודנטים לתואר ראשון במכללה ובהתאם לימים ולשעות הקורסים בחוג.

משך וימי הלימוד
תכנית הכשרת אקדמאיים לאמנות בנויה מלימודי חינוך ומלימודי תחום הדעת ומתבססת על
הלימודים האקדמאיים הקודמים .
ניתן לסיים את לימודי ההכשרה להוראה בשנה עד שלוש בהתאם לרקע ולהתמחות :
מועמדים בוגרי תואר ראשון באותו תחום הדעת של תעודת ההוראה – פטורים מהשלמות בתחום הדעת למעט קורסים שלהם אינטגרציה עם קורסי החינוך.
שנה ראשונה - חובה קורס מרכזי והתנסות יסודי הנלמדים בימים ד+ ה .
שנה שניה - חובה התנסות במסגרת אקדמיה כיתה- יומיים בשבוע בבית הספר.
למי שנדרש, ההשלמות בתחום הדעת (למעט קורס מרכזי) יילמדו בימים א' , ב' בהתאם לתכנית האישית ובהסתמך על הלימודים הקודמים.​
Footer Mobile