טופס נייח

הסבת אקדמאים להוראה - תעודת הוראה באומנות

ללימודי תעודת הוראה באמנות מיועדים לאקדמאים המעוניינים להכשיר את עצמם להוראת אמנות בבתי הספר לכיתות א'-י"ב.
הלימודים במסלול הכשרה לאקדמאים כוללים השתתפות בסיורים, ביקורים במוזיאונים, מפגשי אמן בגלריות באורנים, השתתפות בימי עיון ובשאר הפעילויות החוגיות, בהתאם לימי הלימוד של הסטודנט.
מושם דגש על היבטים מוזיאליים ואוצרותיים ועל קורסים המאפשרים המשך לימודים בתרפיה האמנות.
השלמות בתחום הדעת נלמדות יחד עם הסטודנטים לתואר ראשון במכללה ובהתאם לימים ולשעות הקורסים בחוג.

משך וימי הלימוד
תוכנית הכשרת אקדמאיים לאמנות בנויה מלימודי חינוך ומלימודי תחום הדעת ומתבססת על הלימודים האקדמאיים הקודמים .
ניתן לסיים את לימודי ההכשרה להוראה בשנה עד שלוש בהתאם לרקע ולהתמחות.
מועמדים בוגרי תואר ראשון באותו תחום הדעת של תעודת ההוראה – פטורים מהשלמות בתחום הדעת למעט קורסים שלהם אינטגרציה עם קורסי החינוך.
בתוכנית לתעודת הוראה לעל יסודי הסטודנטים נדרשים להתנסות שנה אחת בלבד.
בתוכנית לתעודת הוראה רב גילאי הסטודנטים נדרשתי להתנסות במשך שנתיים: שנה אחת בבית הספר היסודי ובשנה השניה בבית הספר העל יסודי.
פרטים נוספים מופיעים בהתאמה בתכנית הלימודים

למתחילים לימודיהם בתשפ"ב
תוכנית לימודים למתחילים לימודיהם בתשפ"ב - אמנות רב-גילאיתוכנית לימודים למתחילים לימודיהם בתש"פ"ב - אמנות על יסודי

Footer Mobile