טופס נייח

בחוג לומדים אחרת!

סיורים לימודיים בווידאו

סירה קטומה, צדפה נפוצה במים הרדודים של החוף החולי אשר מתחפרת להגנתה אל תוך החול

הוראה וים
סטודנטים בחוג בסיור לימודי


חולון החוף (סרטן החולות) תהליך ניקוי עיני הסרטן החול

חווית הלמידה בחוג הוראת מדעי הטבע והסביבה בדגש על סיור מדבר

סיור להכרת בעלי החיים והצמחים בחוף החולי בעכו

Footer Mobile