עשור לאביב הערבי ומהפכות חברתיות בנות זמנינו

תואר ראשון בסוציולוגיה - תואר ראשון בחינוך
עשור לאביב הערבי ומהפכות חברתיות בנות זמנינו
ד"ר לודמילה קריבוש

החל משנות ה- 2000, הציפו את העולם כולו מחאות ומהפכות חברתיות. הן פרצו בזו אחר זו תחילה במרחב הפוסט-סובייטי, לאחר מכן במדינות ערב ובישראל, ולאחרונה - במדינות רבות נוספות.
ההרצאה תעסוק במהפכות החברתיות של שני העשורים האחרונים אשר חלקן הסתיימו בתוצאות חיוביות צפויות, אחרות לא צלחו, וחלקן הביאו לתוצאות טרגיות. יידונו הסיבות והמאפיינים של התופעה - החל מ'מהפכות הצבע' במדינות בריה"מ לשעבר ועד ל'אביב הערבי' במדינות הערביות ו'מחאת האוהלים' ו'מחאת הדגלים השחורים' בישראל.
נתייחס לתהליכים החברתיים ולשינויים הדינמיים בעולם שסביבנו בהתבסס על התיאוריות הסוציולוגיות לצדק חברתי ושוויון, על תורת המהפכה ועל תורת הלחימה הלא-אלימה.
Footer Mobile