"הזוהר הצפוני": הגירה חרדית לפריפריה הצפונית

תואר ראשון בסוציולוגיה - תואר ראשון בחינוך
"הזוהר הצפוני": הגירה חרדית לפריפריה הצפונית
ד"ר לי כהנר

המגזר החרדי, המונה כ- 1,200,000 נפש, מאופיין בדינאמיות רבה, הנובעת בעיקרה מהריבוי הטבעי הגבוה ומהגירה פנימית רחבת היקף ממרכזי הערים הוותיקות לערים ולשכונות החדשות, ואל ערי הפיתוח בצפונה ודרומה של המדינה.  
דינאמיות זו מחייבת מעקב ותכנון קפדני, הערני לשינויים בשטח. מעבר לפריסה הגיאוגרפית המתפתחת, יש לקחת בחשבון  את אורחות חייו הייחודיים של המגזר החרדי, את המבנה החוגי המורכב, את חיי הקהילה ואת צרכיו הייחודיים בנושאי חינוך, צרכנות, תעסוקה ועוד. בה בעת, דינאמיות זו מחייבת בדיקה קפדנית של השלכות ההגירה החרדית על המרחב החברתי בערים, על הפוליטיקה המקומית ובעיקר על ההתנהלות של הרשויות המקומיות.
ההרצאה תתמקד במאפייני ההגירה של האוכלוסייה החרדית לצפון הארץ בעשור האחרון, ותעסוק בשאלה -  כיצד תהליך הגירה של האוכלוסייה החרדית, מעצב מחדש את המרחב החברתי של הערים בצפון.


Footer Mobile