חופש ביטוי של מורים ודמוקרטיה ישראלית

תואר ראשון בסוציולוגיה - תואר ראשון בחינוך
חופש ביטוי של מורים ודמוקרטיה ישראלית
גב' נעמי הררי

״זה פוליטי. ועל פוליטיקה אסור למורים לדבר״.
זוהי הנחת היסוד שתלמידות ותלמידים נכנסים איתה לכיתה בישראל.
נדמה שמורות ממהרות לקבלה כמובן מאליו.
במפגש נעמוד הן על המעמד המשפטי של הנחת יסוד זו (רמז: טעות...)
והן על השאלה הערכית האם קבלתה ראויה בעינינו (רמז: דמוקרטיה...).
Footer Mobile