גלובליזציה ומשבר האקלים

תואר ראשון בסוציולוגיה - תואר ראשון בחינוך
מבקשי מקלט בתל אביב-יפו: לנצח זרים?
פרופ' לילך לב ארי

תל אביב הינה אחת מ"ערי עולם", המשמשת גם עיר יעד למהגרים שאינם יהודים. חלק מאותם מהגרים הם "מבקשי מקלט" המכונים לעיתים "פליטים" או "מסתננים". המפגש יעסוק בהבדלים בין סוגי המהגרים השונים ויתמקד בעיקר במבקשי מקלט מאפריקה (אריתריאה וסודן) המתגוררים מזה כמה שנים בעיר תל אביב-יפו. ההרצאה תתייחס לשאלות הבאות: מדוע הגיעו לעיר? מה מאפיין מהגרים אלה? האם יש להם סיכויים להשתלב בעיר לנוכח היותם לא-יהודים, בעלי נראות אתנית גבוהה ומרוכזים בעיקר בשכונות העניות של תל אביב? האם ילדיהם, הלומדים במערכת חינוך יהודית-ישראלית יוכלו להישאר כאן? ולבסוף – האם יישארו זרים לתמיד?
Footer Mobile