אחריות לעתיד הרחוק או אחריות ליום החולף? - חיים דמוקרטיים במחשבה הפדגוגית של יאנוש קורצ'אק

תואר ראשון בסוציולוגיה - תואר ראשון בחינוך
אחריות לעתיד הרחוק או אחריות ליום החולף? - חיים דמוקרטיים במחשבה הפדגוגית של יאנוש קורצ'אק
ד"ר משה שנר

הפרק האחרון, הטראגי, בסיפור חייו של יאנוש קורצ'אק מאפיל על מסכת פדגוגית הומניסטית עשירה שנפרסת על פני למעלה מארבעים שנה: כתיבה פילוסופית רבת ממדים, פעילות ציבורית בשירות הילד, ושותפות בהקמתם וניהולם של שני בתי ילדים בוורשה, אחד ליהודים והשני לנוצרים.
בבתי הילדים הללו התממש הרעיון המרכזי בהשקפת עולמו של קורצ'אק – הכבוד לעולמו של הילד. כל רגע בחייו של ילד ראוי לכבוד ולטיפוח. המחנך אינו אחראי לעתיד הרחוק והבלתי ידוע אלא לאושר חייו של הילד כאן ועכשיו. העיסוק בעתיד הוא בריחה מאחריות. אין לנו שליטה על עתידו של הילד אך יש בידנו לטפח את רגעי ילדותו.
מתוך השקפה זו נברר יחד מה היו החיים הדמוקרטיים שקורצ'אק טיפח בשני בתי הילדים שבאחריותו. חיים דמוקרטיים אינם תכנית הכשרה לאזרחות מתישהו בשנות הבגרות, אלא הם הדרך הנכונה למימוש הרעיון של חיים של כבוד הדדי בכל שלב בחייו של האדם.
Footer Mobile