מורה לא פוליטי.ת - האם יש בכלל אפשרות כזו?

סדרת הרצאות זום של החוגים לאזרחות וסוציולוגיה לקהל הרחב

גב' נעמי הררי

מהו מרחב הביטוי של מורות.ים בישראל ומה ראוי שיהיה, ועד כמה השאלה הזו היא שאלה פוליטית?
אלו הצירים המרכזיים סביבם יסוב המפגש.

״כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי״ כך כתבה שימבורסקה. ואנחנו נשאל: האמנם? נתבונן על הגדרות שונות למונח ״פוליטי״, וננסה לאחוז בהגדרה שתואמת את הזהות החינוכית שלנו כפי שאנחנו מבינים אותה. נבחן כיצד ההגדרה שלנו ל״מהו הפוליטי״ משתלבת בתפיסה הכללית שלנו לגבי מיקומו של שיח פוליטי בשדות חינוך שונים (בין אם אנחנו נשות חינוך בהווה או בעתיד, ובין אם אנחנו מתבוננים על שדה החינוך כאזרחים מן הצד). המפגש מכוון לברור קצר אודות עמדות המשתתפות.ים לגבי הקשר, המצוי והרצוי, בין שיח פוליטי לשדה החינוכי. ננוע בין עמדה מקובלת (ושגויה) הגורסת שאין, ואסור שיהיה, שיח פוליטי בבית-ספר או בכל שדה חינוכי אחר (למשל תנועות נוער א-פוליטיות או מכינות קדם-צבאיות), לבין עמדה הגורסת שכל שיח הוא למעשה פוליטי, ונשאר רק לברר עד כמה המשתתפות.ים בו מודעים להיבט הפוליטי של השיח ביניהם ועד כמה הן.ם מודים בו.

השיחה הקצרה וההרצאה שתמסגר אותה יעלו מחשבות ויתנו אינפורמציה בסיסית על סוגייה מורכבת זו, שבה לעיתים קרובות הנחות יסוד לא מדויקות גוררות צנזורה עצמית מוגזמת של מורות, וכתוצאה מכך החמצה של מימוש הפוטנציאל הטמון בשדה החינוכי לחינוך לאזרחות דמוקרטית, אפקטיבית, בוגרת ובריאה.


לחצו לצפייה במפגש >>​​​​​​​​​


Footer Mobile