מי זכאי לסיוע

1.  סטודנטים אשר הציגו אבחון תקף.
סטודנטים אשר הציגו אבחון תקף - אבחון שבוצע על ידי מאבחן/ת מוכר/ת באמצעות מערכת המת"ל (מבחן ממוחשב לאבחון תפקודי למידה). ניתן לעבור אבחון מת"ל  גם במכון אורן הנמצא במכללת אורנים.

2.  אוכלוסיות ייחודיות המאופיינות ברקע סוציו-אקונומי מגביל.
3.  סטודנטים בעלי קשיים אקדמיים, אשר עלו בישיבות הערכה חוגיות לאור ריבוי היעדרויות, אי הגשת עבודות ו/או הישגים נמוכים.
4.  סטודנטים המתמודדים עם בעיות רפואיות, בהצגת אישור רפואי לרכזת הנגישות המכללתית. 

סטודנט אשר יימצא זכאי לקבלת סיוע יידרש: 
Footer Mobile