מי זכאי לסיוע

1.  סטודנטים אשר הציגו אבחון תקף.
סטודנטים אשר הציגו אבחון תקף - אבחון שבוצע על ידי מאבחן/ת מוכר/ת באמצעות מערכת המת"ל (מבחן ממוחשב לאבחון תפקודי למידה). ניתן לעבור אבחון מת"ל גם במכון אורן הנמצא במכללת אורנים.
2סטודנטים עם מוגבלות. יש להציג מסמך רפואי / תעודה נכה.
3.  סטודנטים המתמודדים עם בעיות רפואיות, בהצגת אישור רפואי לרכזת הנגישות המכללתית.
4.  סטודנטים בעלי קשיים אקדמיים, אשר עלו בישיבות הערכה חוגיות לאור ריבוי היעדרויות, אי הגשת עבודות ו/או הישגים נמוכים.
5.  אוכלוסיות ייחודיות המאופיינות ברקע סוציו-אקונומי המצריך סיוע.

במידה ואת/ה מתלבט/ת האם הינך זכאי/ת לסיוע, נא לפנות לרכזת קשת

Footer Mobile