מי זכאי להתאמות?

מתן התאמות בשל לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז מותנה בהצגת אבחון שבוצע על ידי מאבחן/ת מוכר/ת באמצעות מערכת המת"ל (מבחן ממוחשב לאבחון תפקודי למידה)*.
במקרים בהם עולה מאבחון המת"ל חשד לקיומה של הפרעת קשב וריכוז, יש להציג בנוסף מסמך רפואי מטעם מומחה בתחום (נוירולוג או פסיכיאטר).   
חשוב לציין כי ההתאמות שניתנו באבחון הן בגדר המלצה והפעלתן תהיה כפופה לשיקול דעתה של מנהלת המרכז.

יש לחדש את אישור ההתאמות בכל שנת לימודים ע"י תשלום דמי חברות במרכז קשת (קישור להנחיות לתשלום דמי חברות בקשת – יהיה בהמשך).

 *ניתן לעבור אבחון מת"ל גם במכון אורן הנמצא במכללת אורנים.
Footer Mobile