מי זכאי להתאמות?

מתן התאמות בשל לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז מותנה בהצגת אבחון שבוצע על ידי מאבחן/ת מוכר/ת באמצעות מערכת המת"ל (מבחן ממוחשב לאבחון תפקודי למידה)*.

חשוב לציין כי ההתאמות שניתנו באבחון הן בגדר המלצה והפעלתן תהיה כפופה לשיקול דעתה של מנהלת המרכז.

 *ניתן לעבור אבחון מת"ל במכון אורן הנמצא במכללת אורנים.
Footer Mobile