הגשת אבחונים

לצורך קבלת התאמות יש להציג אבחון תקף. 
ניתן לבצע אבחון במכון האבחון אורן

ניתן להעביר עותק של האבחון בדרכים הבאות:
  • שליחת סריקה של האבחון: 
מיטל כהן, רכזת התאמות meital_c@oranim.ac.il
את האבחון הסרוק יש לשלוח כקובץ PDF אחד המכיל את כל עמודי האבחון.


יש להציג את האבחון עד חודש לפני תקופת הבחינות.
לאחר מועד זה איננו מתחייבים כי ההתאמות יינתנו לתקופת הבחינות הקרובה.​
Footer Mobile