הגשת אבחונים

לצורך קבלת התאמות יש להציג אבחון תקף ממכון המוכר ע"י מרכז קשת​.

ניתן להעביר עותק של האבחון בדרכים הבאות:
שליחה בדואר לכתובת: אורנים מכללה אקדמית לחינוך, דואר טבעון 36006, עבור מרכז קשת.

שליחת סריקה של האבחון לכתובת הדואר האלקטרוני:  oren-ivhun@oranim.ac.il​
את האבחון הסרוק יש לשלוח כקובץ PDF אחד המכיל את כל עמודי האבחון.

מסירה ישירות למרכז קשת בשעות הקבלה של המרכז.
יש להציג את האבחון עד חודש לפני תקופת הבחינות. לאחר מועד זה איננו מתחייבים כי ההתאמות יינתנו לתקופת הבחינות הקרובה.​
Footer Mobile