​לפני המבחן

התארגנות לפני מבחן

התארגנות לקראת למידה למבחנים:
 • במהלך הסמסטר קראו את המאמרים של הקורס המיועדים למבחן, עברו על תכנים לא ברורים. אל תדחו את קריאת המאמרים ואת הבנת התכנים לרגע* האחרון.
 • עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה "העריכו את המצב" בקורסים השונים - עברו על תכני הקורסים, וודאו שיש ברשותכם את כל סיכומי השיעורים, המצגות והמאמרים. השלימו חוסרים, צלמו מחבר שיעורים שפספסתם.
 • ארגנו את החומרים של כל קורס בקלסר נפרד.
 • אל תפספסו את השיעור האחרון של הסמסטר, כי לרוב המרצה נותן דגשים לקראת המבחן.
 • רפרפו על חומרי הקורס והכינו מראש שאלות למרצה.
 • בקשו מהמרצה מידע על סוג המבחן והמבנה שלו- מבחן אמריקאי, פתוח, מקוון.
 • בקשו מהמרצה דוגמאות לשאלות או מבחן לדוגמה.
 • בדקו אם יש מאגר שאלות ו/או מבחנים משנים קודמות.
 • ביקשו מהמרצה מיקוד של החומרים למבחן.
 • ארגנו את הזמן לתקופה הקרובה - הכינו מערכת חודשית ושבועית.
 
תכנון זמן יעיל:
 • בנו לו"ז חודשי וכתבו בו את תאריכי המבחנים (א' ו- ב') ותאריכי הגשות של עבודות. חשוב תמיד להסתכל על התמונה הגדולה של התקופה הקרובה.

 • בנו לו"ז שבועי, בו פירוט של תכנית הלמידה למבחן. מומלץ להיעזר בסילבוס או ברשימה שערך המרצה בבניית תכנית העבודה.  בתכנית העבודה תקבעו לכל נושא כמה זמן אתם מתכננים להקדיש לו.
 • היו מודעים לזמן הלמידה האופטימאלי עבורכם. אל תשכחו לשבץ הפסקות במהלך הלמידה.
 • הציבו את הלו"ז במקום גלוי לעין.
 • ​הכינו דף עם מטלות שבועיות TO DO LIST. הגדירו תזכורות במייל/טלפון. בתקופת עומס יש נטייה לשכוח דברים.
 • ערכו בקרה יומית/שבועית של המטלות.
 • דברו מראש עם מנהל העבודה, על מנת להפחית למינימום את כמות המשמרות שאתם עושים.
 • שתפו אדם קרוב בלו"ז, על מנת ליצור מחויבות שלכם כלפיו וכלפי הלו"ז ועל מנת להיעזר בו בעמידה בבלו"ז

אסטרטגיות למידה יעילות:
 • חשבו מראש על הדרך המועדפת לכם ללמידה – לבד, בקבוצה, בזוג. למידה בקבוצה דורשת תיאום מראש.
 • סכמו את החומר על פי הדרך המועדפת לכם - טבלאות, תרשימי זרימה, מפות מושגים, מרקור מאמרים.
 • הקפידו על למידה אקטיבית. הבנה, העמקה ולא רק שינון – במהלך הקריאה המעמיקה הדגישו תכנים מרכזיים, בסיכום החומר אתם יכולים להשתמש בצבעים שונים לנושאים שונים. הכינו דף מושגים, שוחחו עם חברים.
 • בדקו אם יש מאגר שאלות ו/או מבחנים משנים קודמות.
 • אספו מידע על סוג המבחן והמבנה שלו.
 • בררו מבעוד מועד עם המרצה את סוג המבחן. מבחן אמריקאי או מבחן עם שאלות פתוחות.
 • בשאלות אמריקאיות חשוב לזכור את הפרטים והמושגים המדויקים, ואילו בשאלות פתוחות חשוב לזכור את החומר, לשלוף ולארגנו בתשובה מסודרת. בסוג מבחן כזה מומלץ בהכנה להתמקד בכתיבת תשובה.
 • במבחן עם חומר פתוח מומלץ לסדר את חומר הלימוד בצורה מקוטלגת לשם שליפה מהירה במבחן: פתקיות, סימון ברור, סיכום של כל יחידה בנפרד, שימוש בצבעים שונים.
 • שלבו שיטות זיכרון מגוונות. סיכויי השליפה של מידע מהזיכרון, גדלים אם המידע מקודד בדרכים חושיות רבות: שמיעתי (לדבר על החומר בקול רם), חזותי (סיכומים, תרשימים, גרפים, טבלאות) ותחושתי (כתיבה).
 • הקפידו על תנאים ללמידה בסביבה ובזמן האופטימאליים עבורכם, עם מיעוט הסחות.
 • ​במהלך הלמידה, היו קשובים לגוף. הקפידו על שינה, תזונה ועל פעילות ספורטיבית.​
Footer Mobile