אבחון מת"ל למבוגרים בשפה העברית (גילאי 18-35)

​מכון אורן מציע שירותי יעוץ ואבחון מת"ל (מערכת תפקודי למידה) בשפה העברית, למעוניינים להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה. 
האבחון מיועד לגילאי 18-35 ומותאם לדרישות משרד החינוך (למעוניינים בחידוש אבחון לצורך השלמת מבחני הבגרות), המוסדות האקדמיים והמרכז הארצי לבחינות והערכה (למעוניינים להגיש בקשה לצורך בחינה פסיכומטרית בתנאי היבחנות מותאמים).
כלי האבחון הינם ממוחשבים ובעלי נורמות עדכניות.

מטרות האבחון: 
הערכה תפקודית אקדמית מקיפה לאיתור לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז. 
קביעת זכאות להתאמות הנדרשות במשרד החינוך, במוסדות להשכלה גבוהה ולבחינה הפסיכומטרית.
גיבוש המלצות טיפוליות ואסטרטגיות למידה בהתאם לממצאי האבחון.

עלות האבחון:
עלות האבחון:
התשלום עבור אבחון מת"ל הינו 1450 ₪. מתוך סכום זה 80 ₪ הם עבור דמי הטיפול בפנייה, סכום זה לא יוחזר במידה והאבחון לא יתבצע מסיבה כזו או אחרת. המחיר נקבע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה והינו אחיד בכל המכונים בארץ.

​תהליך האבחון כולל:
מילוי שאלונים לפונה והנחיות להגשת מסמכים רלוונטיים
שתי פגישות אבחוניות ומפגש סיכום המלווה בהסבר תוצאות האבחון והשלכותיו.

תהליך ההרשמה לאבחון מת"ל למבוגרים​
1. מילוי שאלונים על ידי הפונה והוריו וחתימה על דף מידע למאובחן:
אנא מלא/י אחר ההוראות הבאות:


2. הגשת מסמכים רלוונטיים אודות הרקע הלימודי והאבחוני של המאובחן/ת (אנא העבירו העתקים בלבד!).

פירוט המסמכים הדרושים במידה ומצויים ברשותכם:
  • תעודות בית הספר- בית ספר יסודי, חטיבה ותיכון.
  • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות במקצועות בהם נבחנת עד כה.
  • גיליונות ציונים ממוסדות אקדמיים נוכחיים וקודמים.
  • דו"חות אבחון מהעבר (אבחון דידקטי/פסיכו-דידקטי/נוירולוגי/פסיכיאטרי וכד').
  • תעודת ציון (ספח) של הבחינה הפסיכומטרית.
  • אישורי זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית.
  • מסמכים אחרים הנוגעים לקשיים שבגינם פנית לאבחון, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי.

את המסמכים ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות:
ב.  משלוח דואר לכתובת המכון: מכון אורן, אורנים - מכללה אקדמית לחינוך, דואר טבעון 36006.
ג.  מסירה ידנית של המסמכים ישירות למכון (בית 15 במכללת אורנים).


3. תשלום עבור דמי פנייה לאבחון - לאחר העברת המסמכים, יש לבצע תשלום בסך 80 ₪ עבור דמי הטיפול בפנייה לאבחון.
ניתן לבצע את התשלום באופן מקוון - לחצו לתשלום מקוון 

מפגשי האבחון יתואמו טלפונית לאחר מסירת המסמכים ותשלום דמי הפנייה.
במקרה של אי עמידה בקריטריונים, או אם נראה שקשייך אינם נובעים מלקות למידה, תופנה לגורם מקצועי מתאים, להמשך בירור.


4.  התשלום עבור האבחון (1,370 ש"ח) יבוצע לאחר קבלת המסמכים על פי הנחיות מזכירות המכון. 
תאריך האבחון משוריין בתנאי שהתשלום יבוצע סמוך למועד קבלת ההודעה על תיאום האבחון.

או צרו קשר בטלפון: טלפון: 050-8190576

Footer Mobile