חיפוש אנשי סגל אקדמי/מנהלי

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שםתפקידיםתחומי פעילותמספר טלפוןדוא''לאתר אישי
אבא חנהmysite
אבו חןמנהלת הפקולטה לחינוךהפקולטה לחינוך04-9838794 mysite
אבו אחמד איאת mysite
אבו דיב ח'אולהמתרגלת בבית מרגולין mysite
אבו סעד מוסא mysite
אבו סרייה עבד אל כרים mysite
אבו קוש עבד אל עזיז mysite
אבו רומי פאטמה mysite
אבו ריא חאתםמנהל בית מרגולין04-9838730 mysite
אביגדור סופיmysite
ד"ר אביעד תמר mysite
אבלס הדססגל אקדמי mysite
אבן מיכל mysite
אבנדנן עידית mysite
אבקסיס גילמקטלג04-9838868 mysite
אבראהים כמיליהמרצה, יועצת אקדמית וחברתית לסטודנטים הערבים במכללה04-9838926 mysite
אברג'ל אסתרסגל אקדמי mysite
ד"ר אברהמי יעלהפקולטה למדעי החברה והרוח,הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,מקרא mysite
אברהמי יוחאיאמנות mysite
אבריאל אוריתסגל אקדמי mysite
אברמוביץ רן mysite
אברמסון יעל mysite
אברמסון לוריראש תחום תיירות חינוכית והערכהאורנים בקהילה,אנגלית - שפה וספרות04-9838729 mysite
אברמסקי פרידה הלנה0547683689 mysite
אגמי אסף mysite
אדוריאן קרןסגל אקדמיהכשרה והדרכה בפסיכותרפיה ובטיפול,ייעוץ חינוכי .M.Ed046940162 mysite
אדלר ישראל mysite
אדמן יוספה mysite
אדרי מירב mysite
ד"ר אהרוניאן ניקול 0523756030 mysite
ד"ר אהרן עירית mysite
אודסר איילת mysite
אוולד אקסל mysite
אוזן אדיר מתןmysite
אוחיון משהעובד מנדל mysite
אוחנה נוריתמנהלת רכש04-9838717 mysite
אוחנה שרוןמנהלת משרד במדרשה04-9838753 mysite
אוחנה וצלר רותםמנחת בינוי קהילה mysite
ד"ר אוירבך ברקסגל אקדמילשון עברית,בית הספר העל יסודי mysite
אוליאש גנאדיתמיכה טכניתמחלקת מערכות מידע04-9838849 mysite
אולק יעלאסיסאנטית ומלווה סיורים mysite
אוסובסקי אלינהמנהלת פרויקטים מיוחדים מרכז ק.מ.ה mysite
אוסטפלד איריסמנחת קבוצות 04-9838753 mysite
אופז אוהדסגל אקדמי mysite
אופנברגר גל-יה mysite
אופנהיים רות mysite
אופנהיימר משה mysite
אופק יונתן mysite
אוקסנפלד גליה mysite
אור תמר mysite
אור נעמה mysite
פרופ' אור פניראש התכנית להוראת שפות לתואר שני mysite
ד"ר אורין שלומיתסגל אקדמי mysite
אורן עיריתראש לשכת ועוזרת מנכ"ל04-9838801 mysite
אורן לירון mysite
אורן קוביסגל אקדמי mysite
אורנאי אלוןרכז סיורים049838707 mysite
אורנים בדיקה 3mysite
אושיה סיוןהנהלת חשבונות04-9838790 mysite
אזארי אורןגנן04-9838798 mysite
אז'יאס מרטינהרכזת קשרים אקדמיים04-9838743 mysite
ד"ר אחיטוב סיגלראש התכנית לתואר שני בגיל הרך0506283502 mysite
אחיטוב-דינור עינתסגל אקדמי0523664158 mysite
אטון מאיה mysite
אטיאס מירבדוחות כספיים והנהלת חשבונות mysite
אטיה אלהמקטלגת04-9838804 mysite
ד"ר אטינגר-סלמה אילתריכוז תרבות ודעת mysite
אטליס סנדיסגל אקדמיאנגלית כשפה זרה mysite
איזנמן עמירפרויקט מצטיינים mysite
איידלין לוי הילירכזת ומנחה בקורס אקדמה mysite
ד"ר אייזנברג - גרשטיין יאנהאחראית מעבדות סטודנטים - בית מרגולין04-9838906 mysite
אייזנברג פיילר דפנהמאבחנת, במכון אורן mysite
אייכנבאום-חן דנהמנהלת מנהל סטודנטים תואר ראשון והסבות04-9539634 mysite
איילון סנאיתסגל אקדמי0523638105 mysite
אילון טליסגל אקדמי0523766200 mysite
אילי מיריספרנית mysite
אילני איילתסגל אקדמי0544854584 mysite
איש-לב הדס mysite
איתן דרורסגל אקדמי mysite
אלבו מוריאלרכזת מינהליתמחלקת מערכות מידע04-9838776 mysite
אלדר קובימנכ"למשרד הרקטור,חינוך מתמטי04-9838803 mysite
ד"ר אלדר אסנתסגל אקדמימשרד הרקטור,מדעי הטבע והסביבה,החוג לחינוך,בית הספר העל יסודי,תואר שני בהוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי .M.Ed049838911 0544968228 mysite
אלהרר כרמלרכזת אקדמית mysite
אלון נטעמאבחנת במרכז אורןmysite
ד"ר אלון עמנואלסגל אקדמיהוראת שפות בהתמחויות אנגלית/ערבית/עברית .M.Ed mysite
אלון אבינעםמנהל תחום טכני04-9838736 050-6408825 mysite
אלון נעמה mysite
פרופ' אלון אופיר אפריםראש החוג למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשבהחוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב הפקולטה למדעי-הטבע אוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים ​​,תואר שני בהוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי .M.Ed mysite
אלוני בתיהסגל אקדמי mysite
אלוני אידית mysite
אליה וולך נטערכזת אקדמית04-9838935 mysite
אליוסף זוהר רכז קשרי שדה mysite
אליוסף טל 050-3366383 mysite
אליעז סמדריועצת לימודים במרכז מידע04-9838888 mysite
אלישע סוזיעוזרת הוראה - כימיהבית המדעים ע"ש מרגולין,ביולוגיה וסביבה04-9838710 mysite
אלמאז אבראהיםגנן גן נויmysite
אלניר אורית mysite
ד"ר אלניר פזחינוך והוראה לכיתות היסוד,הפקולטה לחינוך mysite
אלעאל אמל mysite
אלעד מיכלרכזת מעבדה בביולוגיהבית המדעים ע"ש מרגולין,ביולוגיה וסביבה04-9838713 mysite
אלף ארזעובד במדרשה04-9838753 mysite
אלפיה ינירסגל אקדמי mysite
אלפנדרי טל mysite
אלקשאעלה בדייעאזמן(בדיע) mysite
אלשיין אינהמידענית יעץ04-9838870 mysite
אמיתי כץ מאיה mysite
אמרגי נתליmysite
ד"ר אסולין יעקבסגל אקדמימוסמך בהוראה לביה"ס העל יסודי .M.Teach,המרכז למנהיגות בחינוך .M.Ed תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך,הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה mysite
ד"ר אסעד חנאןסגל אקדמי mysite
אפלבום-אלעד תמרמפתחת באגף קהילה את התוכנית למנהיגות קהילתית04-9838753 mysite
אפנר רעיהמנהלת פרוייקט נפגשים בשביל ישראל04-9838753 mysite
אקרמן חגיתמרכזת תחום נשים04-9838753 mysite
ד"ר אקרמן איילסגל אקדמיהחוג למתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב הפקולטה למדעי-הטבע אוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים ​​821 mysite
ד"ר אראל יוסףסגל אקדמי mysite
אראל דניאלמלווה קבוצת בני נוער, במסגרת: ORANIM SUMMER SCHOOL mysite
ארבל איריס mysite
ד"ר ארבל עדיסגל אקדמיהסבת אקדמאים להוראה ותעודת הוראה mysite
ארד דוריתרכזת חוג מתמטיקה פיסיקההפקולטה לחינוך,הסבת אקדמאים להוראה ותעודת הוראה04-9838828 mysite
פרופ' ארונין לריסהסגל אקדמימוסמך בהוראה לביה"ס העל יסודי .M.Teach,הוראת שפות בהתמחויות אנגלית/ערבית/עברית .M.Ed mysite
ד"ר אריאל שלמה054-7404051 mysite
אריאלי דותןמנחה במדרשה04-9838753 mysite
ארמלי אוריאנה mysite
ארנון יעלמזכירה במרכז למחוננים מצוינים mysite
ד"ר ארנון יעלסגל אקדמי mysite
אשכול נוגה mysite
ד"ר אשכנזי אליעזר mysite
אשר דולב נטעיועצת mysite
ד"ר אשרת יפעתהרשות למחקר ולהערכה,חינוך והוראה לכיתות היסוד,החוג לחינוך,המרכז למנהיגות בחינוך .M.Ed תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך,המרכז לקידום ההוראה mysite
ד"ר אתקין הלהראש החוג ללשון עברית0544534006 mysite
Footer Mobile