סגל חדש

ניתוח התנהגות יישומי ABA בשילוב של מודלים קוגניטיביים-רגשיים 
הוראה מותאמת (מתקנת) - בעברית ובחשבון
הוראה מותאמת ואבחון דידקטי - בעברית ובחשבון
הוראה מותאמת (מתקנת) באנגלית - קורס מקוון (Online)
הוראה מותאמת (מתקנת) - בערבית וחשבון
הוראה מותאמת ואבחון דידקטי - בערבית ובחשבון
אבחון דידקטי בעברית 
אבחון דידקטי בערבית
עריכת לשון בדגש מעשי – מקוון (Online)
תרגום בדגש מעשי אנגלית–עברית – מקוון (Online)
ביבליותרפיה - להנהיג את סיפור חיי
מידענות וספרנות 
לימודי המשך למנתחי התנהגות CBT ACT תפקודים ניהוליים ותיאוריית ההתקשרותFooter Mobile