מדפסות ועמדות מידע לסטודנטים

ניתן לשלוח קבצים להדפסה מכל מחשב בקמפוס וחוצה לו כולל מטלפונים החכמים.
ההדפסה תשמר עבורכם בכל המדפסות הנ"ל 24 שעות מרגע השליחה.

לשליחת קבצים להדפסה בצורה מאובטחת.


מחשבים ומדפסות
 • בניין הספריה - 51
 • הקומה הטכנולוגית - 51 א', כל הכיתות שבהן לא מתקיימת פעילות
 • בית 42 - קומה ראשונה - לתלמידי התואר השני
 • עמדות המרצה בכל כיתות הלימוד בהן לא מתקיימת פעילות.
 • מועדון הסטודנטים במעונות
 • בית 56 כיתת המחשבים בקומה שניה כאשר לא מתקיימת פעילות

עמדות מידע
 • בית 46 קומה 2 - עמדת מידע + מדפסת
 • בית 51 א' - עמדת מידע + מדפסת
 • בית 58 במינהל תלמידים - עמדת מידע + מדפסת

מדפסות לסטודנטים
 • בית 51 בספריה - מדפסות שחור לבן ומדפסות צבעוניות
 • בית 51 א' - מדפסות שחור לבן
 • בית 46 - מדפסות שחור לבן וצבעוני
 • בית 56 כיתת המחשבים - מדפסות שחור לבן וצבעוני
 • בית 57 , מרכז צוויג (חינוך מיוחד) - מדפסות שחור לבן
 • בית 1 מעונות, מועדון הסטודנטים - מדפסות שחור לבן וצבעוני

לשליחת קבצים להדפסה בצורה מאובטחת.
Footer Mobile