עורך תוכן [2]

פנייה ליחידה

הצוות המנהלי:

רכזת תקציב
​04-9838960

רכזת סטודנטים ותוכניות
אפרת הדר
​04-9539669

רכזת סטודנטים ותוכניות
נגוהה פרטוש
​04-9539669

פנייה ליחידה
teuda@oranim.ac.il
​​​​פקס: 04-9838761
מרכז מידע והכוונה אורנים: 1-800-30-10-80


Footer Mobile