עורך תוכן [1]

פנייה ליחידה

​יועצת תוכניות לימוד ושיווק
מאיה רוזן
04-9539669 שלוחה 1

רכזת סטודנטים ותוכניות
נגוהה פרטוש
04-9539669 שלוחה 2

רכז סטודנטים ותוכניות
כפיר אלחדד
04-9539669 שלוחה 2

ראש מנהל סטודנטים – ק.מ.ה
אלעד גרטי
04-9539669 שלוחה 1
04-9539677

פנייה ליחידה
teuda@oranim.ac.il
Footer Mobile